pixelg
dokonanie odpisów aktualizujących - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

dokonanie odpisów aktualizujących

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019

Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów na kwotę 500.986,78 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018r.
Odpis ten wynika z przeprowadzonego przez Zarząd Emitenta szacowania odzyskiwalności poniesionych nakładów na starszą produkcje Spółki grę Brawl, która w ocenie Emitenta nie przyniesie oczekiwanych przez spółkę przychodów oraz na należności podatkowe, a także przeterminowane należności handlowe oraz inne. Wymieniona gra wciąż może przynosić Spółce w przyszłości przychody, ale zdaniem Zarządu istnieje wysokie ryzyko, że przychody nie pokryją w pełni nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów. Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisów ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 31 maja 2019 r.

Dokonanie w/w odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Piotr BabienoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLOOBER TEAM S.A.
Adres:Cystersów 9, 31-553 Kraków
NIP:676-238-58-17
REGON:120794317

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR