pixelg
akceptacja ofert sprzedaży akcji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

akceptacja ofert sprzedaży akcji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr26/2019

Data sporządzenia: 2019-08-01
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej MCI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje, że wobec zakończenia z dniem 30 lipca 2019 r. przyjmowania przez Noble Securities S.A. ofert sprzedaży akcji Spółki zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 lipca 2019 r. ( Zaproszenie ), w dniu 1 sierpnia 2019 r. Spółka otrzymała od Noble Securities S.A. informację na temat liczby akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie. Zgodnie z otrzymaną informacją liczba akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w terminie składania ofert sprzedaży akcji wynikającym z Zaproszenia wyniosła łącznie 5.383.583. Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane do nabycia przez Spółkę, przekroczyła maksymalną liczbę akcji, które zgodnie z Zaproszeniem Spółka zamierzała nabyć (tj. 3.000.000 akcji), Spółka dokonała za pośrednictwem Noble Securities S.A. proporcjonalnej redukcji liczby akcji zaoferowanych Spółce do nabycia w odpowiedzi na Zaproszenie oraz zawarła za pośrednictwem Noble Securities S.A. umowę sprzedaży w zakresie 3.000.000 akcji Spółki, co stanowi 5,67% kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz Spółki zaplanowane jest na dzień 2 sierpnia 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-08-01Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:office@mci.eu
www:www.mci.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR