pixelg
kupno akcji przez Adama Żyłę - 2020-01-27 - ODLEWNIE POLSKIE SA (ODLEWNIE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Adama Żyłę - komunikat spółki ODLEWNIE POLSKIE SA (ODLEWNIE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku otrzymał od Pana Adama Żyły, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.), zawiadomienie o zwiększeniu jego zaangażowania o więcej niż 2% i przekroczeniu progu 15% akcji i głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A., o niżej przedstawionej treści:
Ja niżej podpisany Adam Żyła, wypełniając obowiązek nałożony przez art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że zwiększyłem zaangażowanie o więcej niż 2% jednocześnie przekroczyłem próg 15% akcji i głosów w Spółce Odlewnie polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach.
Było to wynikiem rozliczenia w dniu 24.01.2020 r. transakcji nabycia na własny rachunek 448 336 akcji Odlewni Polskich S.A.
Akcje te kupiłem w transakcjach pakietowych, oraz zwykłych sesyjnych z dnia 22.01.2020 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed nabyciem posiadałem 2 651 664 akcji Spółki, co stanowiło 12,8321% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów w Spółce. Obecnie posiadam 3 100 000 akcji Spółki Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach, co stanowi 15,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Oświadczam, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki Odlewnie Polskie S.A. oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zmPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-01-27Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2020-01-27Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ODLEWNIE POLSKIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ODLEWNIE
Adres:inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice
Telefon:(0-41) 275 86 00
Fax:(0-41) 275 86 82
Email:zarzad@odlewniepolskie.pl
www:odlewniepolskie.pl
NIP:664-00-05-475
REGON:290639763

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE
2020-11-24 korekta SA-Q3
2020-11-24 korekta SA-Q3
2020-11-12 SA-Q3
2020-10-19 rejestracja zmiany w statucie
2020-09-28 wniesienie powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020
2020-09-17 SA - P
2020-09-14 wypłata dywidendy 0,25 zł/akcja
2020-08-14 nabycie akcji przez członków zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy