pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2017-11-13 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PKOBP) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-13
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł.mln zł.mln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 6 357 5 734 1 493 1 312
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 209 1 988 519 455
Wynik z działalności operacyjnej 3 109 2 943 730 674
Zysk brutto 3 129 2 968 735 679
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 2 288 2 281 538 522
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 284 2 281 537 522
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,83 1,82 0,43 0,42
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,83 1,82 0,43 0,42
Dochody całkowite netto 2 771 2 054 651 470
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 586 5 434 1 312 1 244
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2 495) (5 387) (586) (1 233)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (532) 723 (125) 165
Przepływy pieniężne netto 2 559 770 601 176
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2017-09-302016-12-312017-09-302016-12-31
Aktywa razem 289 961 285 573 67 290 64 551
Kapitał własny ogółem 35 340 32 569 8 201 7 362
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 35 352 32 585 8 204 7 366
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 290 283
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)28,2726,056,56 5,89
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)28,2726,056,56 5,89
Łączny współczynnik kapitałowy17,68%15,81%17,68%15,81%
Kapitał Tier 1 31 497 28 350 7 309 6 408
Kapitał Tier 2 1 700 2 523 395 570
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek 5 899 5 469 1 386 1 252
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 008 1 801 472 412
Wynik z działalności operacyjnej 2 782 2 805 654 642
Zysk brutto 2 782 2 805 654 642
Zysk netto 2 039 2 171 479 497
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,63 1,74 0,38 0,40
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,63 1,74 0,38 0,40
Dochody całkowite netto 2 550 1 980 599 453
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 815 7 487 2 541 1 714
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2 416) (5 364) (568) (1 228)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 917) (1 467) (1 390) (336)
Przepływy pieniężne netto 2 482 656 583 150
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE2017-09-302016-12-312017-09-302016-12-31
Aktywa razem 271 987 272 957 63 119 61 699
Kapitał własny ogółem 35 139 32 589 8 155 7 366
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 290 283
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,11 26,07 6,52 5,89
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 28,11 26,07 6,52 5,89
Łączny współczynnik kapitałowy19,71%17,19%19,71%17,19%
Kapitał Tier 1 31 729 28 673 7 363 6 481
Kapitał Tier 2 1 634 2 456 379 555

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów
30.09.2017
31.12.2016
30.09.2016
średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
              4,2566
              4,3757
              4,3688
kurs średni NBP na ostatni dzień danego okresu
              4,3091
              4,4240
              4,3120

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2017 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2017 roku
rozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2017 roku - wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za 3 kwartał 2017 roku - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-31Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu
2017-10-31Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2017-10-31Bartosz DrabikowskiWiceprezes Zarządu
2017-10-31Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2017-10-31Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2017-10-31Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2017-10-31Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2017-10-31Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2017-10-31Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
2017-10-31Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-06-15 zmiany w zarządzie
2021-06-08 powołanie prezesa zarządu
2021-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN
2021-06-07 zmiany w RN
2021-06-02 rezygnacja członka RN
2021-05-31 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2021-05-28 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy