pixelg
informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży - 2021-03-18 - DO OK SPÓŁKA AKCYJNA (dook)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży - komunikat spółki DO OK SPÓŁKA AKCYJNA (dook) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021ESPI

Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka , Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2021
roku powziął informację o szacunkowym wzroście jednostkowych przychodów, które Spółka z dużym
prawdopodobieństwem osiągnie w marcu br.
Zarząd Spółki szacuje, iż w marcu br. jednostkowe przychody netto ze sprzedaży po raz pierwszy w historii
Spółki, przekroczą 1 mln złotych w ujęciu miesięcznym. Powyższy szacunkowy wzrost przychodów wynika z
rozpoczęcia prac oraz realizacji umów z nowymi klientami Spółki, które to umowy będą mieć istotny wpływ na
wyniki finansowe Spółki począwszy od I kwartału 2021 roku.

Zarząd Spółki szacuje, iż w związku z nowo zawartymi umowami, jednostkowe, miesięczne przychody ze
sprzedaży w ujęciu marzec 2020/marzec 2021 mogą wzrosnąć o ponad 40%. Wzrost jednostkowych
przychodów ze sprzedaży, zgodnie z szacunkami Zarządu, powinien być również widoczny w ujęciu miesiąc do
miesiąca (luty 2021/marzec 2021) i powinien przekroczyć wartość 40%.

Zarząd Spółki zaznacza, iż wartości wskazane powyżej mają charakter szacunkowy. Ostateczna wartość
jednostkowych i skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, która
zostanie opublikowana w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu za I kwartał 2021 r., może się
różnić od szacunków zamieszczonych powyżej.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.
Załączniki
PlikOpis


Nazwa jednostki:DO OK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DOOK S.A.
Adres:Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław
NIP:8992716087
REGON:021498682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Dook SA
DOOK
2021-06-24 nawiązanie współpracy z podmiotem działającym na rynku norweskim
2021-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-27 Raport roczny za rok obrotowy 2020
2021-05-13 zawarcie istotnej umowy
2021-05-13 SA-Q1 i SA-QS1
2021-05-06 zawarcie istotnej umowy
2021-04-12 pośrednia sprzedaż akcji przez Ryszarda Milan

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy