pixelg
czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2020-12-23 - ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (ecotech)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (ecotech) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2022

Data sporządzenia: 2020-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ECOTECH POLSKA S.A.
Temat
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce ECOTECH POLSKA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie artykułu 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Spółka Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-23SławomirSzczotkaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ECOTECH POLSKA S.A.
Adres:Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
Telefon:+48 22 112 08 71
Fax:+48 22 112 08 72
NIP:676-24-40-226
REGON:121518097

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ecotech Polska SA
ECOTECH
2020-12-23 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-12-11 SA-Q3
2020-12-11 SA-Q2
2020-12-11 SA-Q1
2020-12-11 SA-Q4 za 2019
2020-12-11 SA-Q3 za 2019
2020-12-11 SA-Q2 za 2019
2020-12-11 SA-Q1 za 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy