pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-27 - ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42a
(ulica)(numer)
+48 22 390 91 35+48 22 390 91 36
(telefon)(fax)
www.elemental.biz
(e-mail)(www)
529 175 64 19141534442
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 642 8101 574 741594 959365 488
Koszt własny sprzedaży2 310 2561 402 628520 094325 541
Zysk _strata_ na działalności operacyjnej140 30644 45831 58610 318
Zysk _strata_ brutto124 15836 47227 9518 465
Zysk _strata_ netto114 87230 89225 8607 170
Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego59 45616 83913 3853 908
Liczba akcji w sztukach średnioważona170 466 065170 466 065170 466 065170 466 065
Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_0, 3488 0,10 0,0785 0,02
Na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe565 002533 349124 813125 243
Aktywa obrotowe647 977537 642143 142126 251
Kapitał własny563 575532 833124 497125 122
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej484 531465 724107 036109 363
Zobowiązania długoterminowe245 362168 65954 20239 605
Zobowiązania krótkoterminowe404 042369 49889 25686 767
Wartość księgowa na akcję _zł/euro_2,842,730,630,64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej100 583- 2 42622 644-563
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-83 847-10 821-18 876- 2 511
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 55940 275-1 0269 348
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF EH 30.09.2020 final-sig-sig-sig-sig.pdfRaport okresowy za 3 kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Paweł JarskiPrezes Zarządu
2020-11-27Michał ZygmuntWiceprezes Zarządu
2020-11-27Anna KostroCzłonek Zarządu
2020-11-27Krzysztof SpyraCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ELEMENTAL HOLDING S.A.
Adres:Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 390 91 35
Fax:+48 22 390 91 36
www:www.elemental.biz
NIP:529 175 64 19
REGON:141534442

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy