pixelg
zmiana terminu publikacji SA-QSr3 - 2020-09-18 - ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-QSr3 - komunikat spółki ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (elemental) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr74/2020

Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku oraz Raportu bieżącego 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku z dnia 20 listopada 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 27 listopada 2020 roku (nowa data publikacji).
Termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku nie ulega zmianie w stosunku do terminu określonego przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.
Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)
2) §80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-09-18Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ELEMENTAL HOLDING S.A.
Adres:Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 390 91 35
Fax:+48 22 390 91 36
NIP:529 175 64 19
REGON:141534442

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy