pixelg
zmiana terminu publikacji SA-QSr3 - 2019-11-22 - AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (AILLERON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-QSr3 - komunikat spółki AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (AILLERON) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat

Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 28 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2019-11-22Łukasz JuśkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AILLERON S.A.
Adres:Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków
Telefon:+48 12 252 34 00
Fax:+48 12 252 34 01
Email:inwestorzy@ailleron.com
www:www.ailleron.com
NIP:9452091626
REGON:120532280

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ailleron SA
AILLERON
2021-01-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-01-11 WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN
2021-01-08 powołanie członka RN
2021-01-07 rezygnacja członka RN
2020-12-18 WZ - rozszerzenie porządku obrad
2020-12-14 kupno akcji przez Dariusza Orłowskiego
2020-12-14 sprzedaż akcji przez Middlefield Ventures
2020-12-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy