pixelg
wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II - 2020-08-31 - PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II - komunikat spółki PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2020

Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wystawienie przez spółkę Deklaracji Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku dla maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu II.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej Emitent lub Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 31sierpnia 2020 r. Spółka wystawiła Deklarację Zgodności UE z Dyrektywą 93/42/EWG ( Deklaracja ) oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Deklaracja dotyczy wyrobu pod nazwą maska medyczna trójwarstwowa jednorazowa , wytwarzanego przez Emitenta ( Produkt ).

Produkt przebadany został zgodnie z normą PN-EN 14683+AC:2019 w zakresie:

skuteczności filtracji bakterii,
czystości mikrobiologicznej,
oporów oddychania,
oceny biokompatybilności.

Badania wykazały zgodność Produktu z ww. normą dla masek medycznych w typie II. Ww. badania wykonane zostały przez podmioty zewnętrze, tj. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) oraz InnoNIL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę, której 100% udziałów należy do Narodowego Instytutu Leków.

Jednocześnie Spółka dokonała w dniu 31 sierpnia 2020 r. zgłoszenia Produktu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPL ).
W razie zgłoszenia przez URPL uwag do wniosku Spółki lub odmowy przez URPL rejestracji Produktu, Spółka poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2020-08-31Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:PROTEKTOR
Adres:Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin
Telefon:081 532 22 31
Fax:081 532 02 00
Email:info@protektorsa.pl
www:www.protektorsa.pl
NIP:712-010-29-59
REGON:430068516

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy