pixelg
wyniki Q1.2020 - 2020-05-14 - TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (torpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q1.2020 - komunikat spółki TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (torpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020

Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 14 maja 2020 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwszy kwartał 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
przychody netto ze sprzedaży: 249,0 mln zł (264,0 mln zł),
zysk/strata ze sprzedaży brutto: 17,6 mln zł (13,0 mln zł),
zysk/strata netto: 7,1 mln zł (3,9 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
przychody netto ze sprzedaży: 243,6 mln zł (256,2 mln zł),
zysk/strata ze sprzedaży brutto: 17,1 mln zł (12,1 mln zł),
zysk/strata netto: 7,3 mln zł (3,8 mln zł).

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku najistotniejszy wpływ miały realizacja robót budowlanych w ramach posiadanego przez Grupę zróżnicowanego pod względem marżowości portfela zamówień oraz istotny udział kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością niż średnia portfela w sprzedaży ogółem.

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 22 maja 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-14Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2020-05-14Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMarcin Zachariasz


Nazwa jednostki:TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TORPOL S.A.
Adres:Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
Telefon:+48 (61) 87 82 700
Fax:+48 (61) 87 82 790
Email:ri@torpol.pl
www:www.torpol.pl
NIP:9720959445
REGON:639691564

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy