StockWatch.pl - kalkulator obligacji pcr1023 emitenta pccrokita - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Seria PCR1023

Poniższy kalkulator prezentuje kompleksową analizę finansową obligacji serii PCR1023 wyemitowanych przez PCCROKITA. Na podstawie bieżących notowań oraz parametrów obligacji, obliczane są najważniejsze dla inwestora informacje takie jak odsetki w bieżącym okresie, rentowność netto oraz istotne daty. Ponadto kalkulator zawiera komplet pozostałych informacji o obligacjach PCR1023 i przedstawia ich kompletną analizę od strony matematyki finansowej.

Aby zasymulować analizę na inny dzień niż bieżący lub przy innym kursie, podstaw odpowiednie wartości w pola poniżej i wciśnij Oblicz. Możesz też wybrać inne obligacje wyemitowane przez PCCROKITA. Wynik działania kalkulatora nie jest rekomendacją inwestycyjną i służy wyłącznie do arytmetycznych przeliczeń poszczególnych parametrów w oparciu o teoretyczne modele wycen i analiz.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce PCCROKITA lub podyskutować na temat obligacji PCR1023, odwiedź dedykowane forum poświęcone rynkowi Catalyst w serwisie StockWatch.pl

Kalkulator parametrów obligacji pccrokita

Obligacja
Kurs obligacji
Prowizja domu maklerskiego (%)
Stopa podatkowa (%)
Data
Oblicz
Nazwa obligacji PCR1023 Kurs (na 100 JN) 100,50
Nazwa emitenta PCC Rokita SA Rynki notowań GPW RR
Ekwiwalent ratingu kredytowego BBB+ Narosłe odsetki (PLN) 0,99
  Cena rozliczeniowa (PLN) 101,49

Okres Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia prawa do odsetek Dzień płatności odsetek Liczba dni w okresie Stopa referencyjna Marża Stopa procentowa Odsetki Ustalenie praw
1 2017-10-11
2 2018-01-11
3 2018-04-11
4 2018-07-11
5 2018-10-11
6 2019-01-11
7 2019-04-11
8 2019-07-11
9 2019-10-11
10 2020-01-11
11 2020-04-11
12 2020-07-11
13 2020-10-11
14 2021-01-11
15 2021-04-11
16 2021-07-11
17 2021-10-11
18 2022-01-11
19 2022-04-11
20 2022-07-11
21 2022-10-11
22 2023-01-11
23 2023-04-11
24 2023-07-11
line

Informacje ogólne

Data transakcji 2018-12-19
Data rozliczenia 2018-12-21
Nazwa obligacji PCR1023
Seria obligacji
Nazwa emitenta PCC Rokita SA
Strona internetowa odwiedź serwis
Data pierwszego notowania 2017-10-30
Data ostatniego notowania 2023-09-29
Data wykupu 2023-10-11
Na GPW od (liczba miesięcy) 14
Zapadalność (w latach) 4,80
Liczba obligacji 250000
Wartość nominalna (PLN) 100
Wartość emisji (mln PLN) 25,00
Ekwiwalent ratingu kredytowego BBB+
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 6,31
Status wykupu
Status płatności odsetkowych

Informacje dodatkowe

Sektor rynku korporacyjne
Zabezpieczenie Nie
Rodzaj zabezpieczenia n/d
Dług podporządkowany
Opcja PW (callable)
Opcja bezwarunkowa (callable)
Opcja PW (puttable)
Opcja bezwarunkowa (puttable)
Obligacja zamienna

Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania stałe
Stopa nominalna 5,00%
Nr okresu 5
Data wypłaty najbliższych odsetek
Liczba dni do wypłaty odsetek
Liczba dni do ustalenia prawa do odsetek
Oprocentowanie w bieżącym okresie (%) 5,00
Stopa referencyjna
Bieżąca stopa referencyjna (%)
Aktualna stopa referencyjna (%)
Częstość wypłaty odsetek (na rok)
Konwencja naliczania odsetek
Typ marży
Marża nominalna (%)
Mnożnik
Stopa dodatkowej premii (%)
Dodatkowa premia (PLN)
Nr okresu dodatkowej premii

Analiza rentowności YTM

Rentowność bieżąca (%)
Rentowność YTM brutto (%)
Rentowność YTM brutto k. trans. (%)
Rentowność YTM netto (%)
Ekwiwalent YTM brutto (%)
Efektywna stopa opodatkowania TM (%)
Marża nominalna (%)
Marża efektywna TM brutto (%)
Marża efektywna TM brutto k. trans. (%)
Marża efektywna TM netto (%)
Średnia ważona stopa referencyjna TM (%)
Prowizja domu maklerskiego (%) 0,19
Stopa podatkowa (%) 19,00

Analiza duration

Średni czas trwania Macaulaya (w latach)
Efektywne duration (w latach)
Cena punktu bazowego BPV (na 100 JN)
Efektywna wypukłość (w latach2)
Efektywne duration index (w latach)
Cena punktu bazowego BPV index (na 100 JN)
Efektywne duration spread (w latach)
Cena punktu bazowego BPV spread (na 100 JN)
Efektywna wypukłość spread (w latach2)

Analiza rentowności YTC

Pierwszy możliwy TPW 2017-10-11
Stopa premii w pierwszym możliwym TPW (%)
Premia w pierwszym możliwym TPW (PLN)
Narosłe odsetki w pierw. możliwym TPW (PLN)
Rzeczywisty termin PW n/d
Stopa premii w rzeczywistym TPW (%) n/d
Premia w rzeczywistym TPW (PLN) n/d
Narosłe odsetki w rzeczywistym TPW (PLN) n/d
Data PW do kalkulacji YTC 2017-10-11
Czas do przedterminowego wykupu (w latach) n/d
Rentowność YTC brutto (%)
Rentowność YTC brutto k. trans. (%)
Rentowność YTC netto (%)
Ekwiwalent YTC brutto (%)
Efektywna stopa opodatkowania TC (%)
Marża efektywna TC brutto (%)
Marża efektywna TC brutto k. trans. (%)
Marża efektywna TC netto (%)
Średnia ważona stopa referencyjna TC (%)


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3a
AD.bx ad3b

Subskrypcja ofert obligacji

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach publicznych i prywatnych ciekawych obligacji korporacyjnych, zapisz się na newsletter

Subskrybuj

AD.bx ad3c
AD.bx ad3d