pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - wiadomości, analizy, inwestycje i finanse
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 14.09.2018, godziny 12:20
Piotr Krupa: moja wiara w Kruka jest niezmienna Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK SA
KRUK
W piątek 14 września br. o godz. 12.00 rozpocznie się czat inwestorski z Piotrem Krupą, prezesem zarządu KRUK SA. Tematem rozmowy będą wyniki spółki za pierwsze półrocze 2018 r. oraz plany rozwoju grupy KRUK.

KRUK SA jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, stał się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami.

Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), wierzytelności hipotecznych oraz wierzytelności korporacyjnych.

W 2007 roku Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 roku została założona spółka KRUK Deutschland, a rok później KRUK kupił w Niemczech pierwsze portfele. 2015 rok przyniósł również założenie dwóch kolejnych spółek - we Włoszech oraz Hiszpanii. KRUKowi udało się nabyć pierwszy portfel na rynku włoskim jeszcze w 2015 roku, a na hiszpańskim na początku 2016 roku.

Głównym celem strategicznym Grupy KRUK na lata 2015–2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Grupa zamierza osiągnąć założony cel poprzez: rozwój w przekroju produktowym i geograficznym, doskonalenie efektywności oraz doskonalenie badań i analiz.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Piotrem Krupą, prezesem grupy Kruk. Dziś porozmawiamy o wynikach spółki za I półrocze 2018 r. oraz o planach rozwoju.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 12:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony - klawisz F5.
 • Piotr Krupa: Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie i za Państwa obecność. Zachęcam do zadawania pytań.
 • jankowski90: Witam Panie Piotrze, Czy mógłbym prosić o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Z czego wynika trudność rozkręcenia działalności we Włoszech i niższy od zakładanego wynik z tego kraju? 2. Czy Kruk planuje rozwój w innych krajach europy lub wyjście poza kontynent? 3. Jaki wpływ na wyniki Kruka mogą mieć problemy największej spółki konkurencyjnej na rynku polskim?
  Piotr Krupa: Ad. 1 Rozwój Kruka na rynku włoskim przyspiesza. Niezmienne skupiamy się na budowie zdolności operacyjnych i od kilku, kilkunastu miesięcy dostrzegamy coraz lepsze rezultaty. Nasi doradcy popisują rosnącą liczbę ugód, które przekładają się na rosnące spłaty. Równolegle silnie wzmocniliśmy ścieżkę sądową, w wypadku kiedy polubowne rozwiązanie nie jest możliwe. Mam nadzieję, że największe trudności są już za nami. Jestem dobrej myśli.

  Ad. 2 Nasze obecne rynki geograficzne są na tyle duże, a równocześnie mamy na nich tak wiele pracy, że rozwój na kolejnych nie jest w tej chwili priorytetem. W kolejnych latach na pewno będziemy rozważać nowe rynki.

  Ad. 3. Najbardziej widocznym efektem jest racjonalizacja rynku sprzedaży portfeli. Wróciliśmy do zdrowego konkurowania, która objawia się przede wszystkim cenami pozwalającymi profesjonalnym podmiotom na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu. Myślę, że Kruk ponownie stanie się liderem polskiego rynku zakupów, z udziałem na poziomie 20-30 procent.
 • Wojetek: Witam. W I półroczu blisko połowę aktywów Kruka stanowiły aktywa polskie, 1/4 rumuńskie i 17% aktywa włoskie. Czy akcjonariusze mogą spodziewać się zmian w tych proporcjach w kolejnych kwartałach ? Na jakich rynkach widzi Pan obecnie największe możliwości do inwestycji w nowe aktywa ?
  Piotr Krupa: Myślę, że struktura aktywów będzie szła w kierunku bardziej równomiernego rozkładu. Nasz pipeline na najbliższe miesiące jest mocny we wszystkich krajach. W dłuższym terminie Włochy są największym rynkiem pod względem wierzytelności niepracujących w Europie i to powinno znaleźć odzwierciedlenie również w strukturze naszych aktywów.
 • Kamil: Dzień dobry Panie Prezesie, chciałem się zapytać czemu ostatnio sprzedał Pan akcje Kruka? Czy można to interpretować że nie wierzy Pan w rozwój firmy?
  Piotr Krupa: Jak prześledzą Państwo historię mojej aktywności, to co kilka kwartałów sprzedaję niewielki pakiet akcji. Patrząc jednak na historię ostatniego 1,5 roku, to więcej kupiłem niż sprzedałem. Moja wiara w Kruka jest niezmienna.
 • Gość: Dzień dobry Czy scenariusz odkupienia portfeli od GetBacku jest realny? Oczywiście cena musiałaby być atrakcyjna, więc na pewno niższa niż za którą kupił GB i niższa niż udałoby się uzyskać w przetargu na ten pakiet bez udziału GB, ale dla poszkodowanych w aferze dałoby to szansę na odzyskanie przynajmniej części zainwestowanych środków.
  Piotr Krupa: Jeżeli aktywa firmy będą wystawione na sprzedaż w procesie, który pozwoli na ich rzetelną ocenę, to taki scenariusz jest realny i może znaleźć się podmiot, który będzie zainteresowany zakupem. W innym wypadku, taki podmiot będzie znaleźć trudniej.
 • basza: Witam Best poinformował o tym, że nie będzie emitował kolejnych obligacji. Jak to wygląda w przypadku Kruka? Czy jeżeli pojawi się ciekawy pakiet to rozważycie emisję, czy w związku z aferą GB nasz rynek nie będzie nadawał się przez jakiś czas do pozyskania kapitału dłużnego?
  Piotr Krupa: Od lat finansujemy się na rynku obligacji i oczywiście dalej zamierzamy to robić. Uważamy, że inwestorzy potrafią dostrzec rzetelne i mało zlewarowane firmy i obiektywnie ocenić ich standing finansowy.
 • Gość: Jaki % waszych wierzytelności jest przedawniony obecnie i nie nadaje się do windykacji sądowej?
  Piotr Krupa: Kupując portfele przez kilkanaście lat powstała pewna pula, które przedawniły się już dawno. Od lat jednak przygotowywaliśmy się do wprowadzenia przepisów dotyczących przedawnienia, w efekcie wszystkie przedawnione wierzytelności są już ujęte w naszych księgach. Z tego tytułu nie należy się spodziewać utraty wartości aktywów.
 • Artur: W tym roku Kruk płaci znacznie więcej za nabywane pakiety wierzytelności. Co jest tego powodem?
  Piotr Krupa: Kupujemy portfele rzeczywiście lepszej jakości, sprzedawane na wcześniejszym etapie procesu niż historycznie. Oczekujemy, że wygenerują one większe przepływy.
 • miss: W ostatnim raporcie pokazaliście Państwo poziom nadpłat za ostatnie półrocze. Proszę powiedzieć jak wyglądały spłaty powyżej oczekiwanych w 1 połowie 2017 r. i dlaczego właściwie nie ma ich w raporcie?
  Piotr Krupa: Od pierwszego półrocza zaczęliśmy ujawniać dane na temat różnicy wpłat vs. nasze oczekiwania. Uważamy, że ta dodatkowa informacja pozwoli uzyskać lepsze rozumienie naszej spółki, a co za tym idzie, większe zainteresowanie wśród inwestorów. Istotna skala różnicy świadczy też o naszym konserwatywnym podejściu w procesie wyceny portfeli.
 • miss: Panie Prezesie, prezentację różnicy wpłaty vs. oczekiwania oczywiście oceniam bardzo dobrze! Kruk był i jest liderem nie tylko ze względu na wielkość, ale także ze względu na poziom ujawnień. Natomiast nie odpowiedział Pan na moje pytanie - jak wyglądała różnica wpłaty vs. oczekiwania w pierwszym półroczu poprzedniego roku i w zasadzie dlaczego tej informacji nie ma w raporcie?
  Piotr Krupa: Skala ujawnień Kruka jest jedną z największych w branży. Ze względów konkurencyjnych nie chcemy jednak zrobić kroku za daleko.
 • anty_teresa: Czy problemy z oszustwem Getbacku wpływają w jakiś sposób na Wasz biznes? Kupony na obligacjach, albo marża na kredytach wzrosły? Albo może zmniejszyły się spłaty na portfelach?
  Piotr Krupa: W ostatnich miesiącach nie byliśmy aktywni na rynku obligacji. Wierzymy jednak, że jeśli już wyjdziemy z emisją, to inwestorzy będą w stanie rozpoznać wiarygodnego emitenta.
 • darektomczyk: Jak na obecną chwilę wygląda przegląd opcji? Nosi się Pan z zamiarem sprzedaży spółki, a jeśli tak to dlaczego?
  Piotr Krupa: Chcemy zakończyć ten proces do końca roku. Rozważamy różne scenariusze, w tym oczywiście pozostanie na giełdzie. Inną opcją jest pozyskanie inwestora finansowego. W każdym z nich, ja chcę być dalej zaangażowany w rozwój spółki - zarówno operacyjnie, jak i kapitałowo.
 • Wojetek: Przychody za pierwsze półrocze grupy wzrosły o 10 proc. jednak zysk netto już nie. Rentowność APM w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 31% w porównaniu do 40% w pierwszym półroczu 2017 roku. Co miało wpływ na tak drastyczny spadek rentowności APM ?
  Piotr Krupa: Rentowność zysku netto w latach 2012-2017 znajdowała się w przedziale 24-33 proc., przy średniej na poziomie 29 proc. Wynik pierwszego półrocza znajduje się powyżej tej średniej i uważam go za bardzo dobry.
 • Gość: Czy w obecnej wycenie portfeli wierzytelności uwzględniliście już wpływ kluczowych zmian prawnych czyli zmian w upadłości konsumenckiej, zmian w KPC i badania przedawnienia przez sąd z urzędu?
  Piotr Krupa: Obecna wycena portfeli wierzytelności uwzględnia wszystkie okoliczności, które są nam znane na ten moment. Z uwagą śledzimy wszystkie inicjatywy legislacyjne, by móc jak najefektywniej dostosować się do ewentualnych zmian.
 • AT: Kruk od wielu lat pokazuje spłaty lepsze od oczekiwań i w konsekwencji dodatnią rewaluację portfela wierzytelności. Proszę powiedzieć dlaczego nie zrobicie aktualizacji w większej kwocie, tak aby spłaty rzeczywiste mocno zbliżyły się do oczekiwanych, bo z danych finansowych wynika, że niedopasowanie to kilkanaście %?
  Piotr Krupa: Sukcesywnie zwiększamy naszą efektywność operacyjną i rzeczywiście realizujemy spłaty wyższe od początkowych oczekiwań. Dodatkowo odczuwamy pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego. Od zawsze sygnalizowaliśmy, że preferujemy ostrożnościowe podejście do wyceny portfeli wierzytelności. Nie chcemy negatywnych niespodzianek dla naszych inwestorów, gdyby w przyszłości zmieniły się okoliczności. W prowadzeniu biznesu pozostajemy konserwatywni.
 • Gość: Czy w tym roku możemy się spodziewać relatywnie wysokiej dywidendy tak jak to miało miejsce przed rokiem, czy to mało realne ze względu na planowane zwiększenie zakupów?
  Piotr Krupa: Jeszcze za wcześnie, by to analizować. Nie mamy polityki dywidendowej, ale chcemy być spółką płacącą dywidendę. Najpierw musimy jednak z sukcesem zamknąć 2018 rok. Poziom dywidendy będzie zależał od kilku czynników - przede wszystkim od naszego apetytu na inwestycje w portfele a także od poziomu zadłużenia i dostępności finansowania.
 • Piotr Krupa: Szanowni Państwo, dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję, że poświęciliście swój czas spółce KRUK. W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z działem IR-owym: ir@kruksa.pl. Serdecznie pozdrawiam, Piotr Krupa.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne spotkanie.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +130,36% +26 072,10 zł 46 072,10 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy