pixelg
Elektrociepłownia Będzin SA [BEDZIN] - Akcjonariat i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Elektrociepłownia Będzin SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe

BDZ 9,90 (+4,21%)

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zajmuje się także zaopatrywaniem układów klimatyzacyjnych w parę wodną, gorącą wodę i powietrze. W zakres usług wchodzą też roboty ogólnobudowlane przy rurociągach, liniach elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych. Uzupełnieniem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego
  jednostkowy - - publikacja raportu rocznego
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r. Zobacz »
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Krzysztof Kwiatkowski (wraz z Autodirect SA i ELPE Elektroprodukt Sp. z o.o.) 1 034 499 32,85% 10,24 mln zł 2019-12-01
AgioFunds TFI SA (VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1) 334 747 10,63% 3,31 mln zł 2019-12-01
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 9,88% 3,08 mln zł 2014-03-15
Familiar SA SICAV-SIF 271 526 8,62% 2,69 mln zł 2019-12-01
Autodirect SA 258 037 8,19% 2,55 mln zł 2019-10-28
Skarb Państwa 157 466 5,00% 1,56 mln zł 2014-07-01
RAZEM 2 367 630 75,17% 23,44 mln zł  

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,37% +21 073,50 zł 41 073,50 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r. Wyniki spółki w ostatnim czasie się p [b]Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r.[/b][delay=120]Wyniki spółki w ostatnim czasie się poprawiają. W samym II kw. zysk netto spadł co prawda o 364 tys. zł, ale kwartał wcześniej wzrósł o prawie 1 mln zł, a na początku sezonu grzewczego (IV kw. 2016 r.) zwiększył się o 441 tys. zł.Od 2015 r., a konkretnie drugiego kwartału Będzin tworzy grupę kapitałową. 15 kwietnia tamtego roku spółka objęła pakiet kontrolny akcji Energo-Utech SA za łączną kwotę 49,6 mln zł i rozpoczęła konsolidację tego podmiotu metodą pełną. Z tego powodu analiza wyników na poziomie skonsolidowanym mija się z celem i od razu przejdziemy do rachunku segmentowego.[b]Segment energetyczny[/b]Przychody segmentu rosną czwarty kwartał z rzędu. W II kwartale sprzedaż sięgnęła 33 mln zł i była o 8,4 proc. (2,5 mln zł) wyższe r/r. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-przychody-q.png[/img]W ujęciu półrocznym zwyżka sprzedaży wyniosła 6,3 mln zł, czyli 7,9 proc. Motorem napędowym wyższych obrotów segmentu jest przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedawanego ciepła (29 proc.) przy spadku wolumenu sprzedaży energii (-4,6 proc.) i w miarę stabilnych cenach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły w 1 półroczu 53,2 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 32,5 mln zł. W tym miejscu warto dodać, że głównym odbiorcą ciepła jest Tauron z którym spółka z drugiej strony konkuruje na rynku. Energia elektryczna jest w połowie sprzedawana do energetycznego giganta, a druga połowa jest plasowana na TGE (towarowej giełdzie energii).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-przychody-1h.png[/img]Niestety wygląda na to, że skończył się okres taniego węgla (lub uprawnień do emisji CO2). W II kw. pierwszy raz w rozpatrywanym okresie udział kosztów materiałów i energii w sprzedaży wzrósł r/r. We wszystkich pięciu poprzednich kwartałach udział był niższy. Per saldo na skutek wzrostu kosztów spółka zrobiła wynik brutto na sprzedaży (szacunek) o niecałe 600 tys. zł niższy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-koszty-surowcow.png[/img]Utrata ta została skompensowana przez obniżkę stałych kosztów operacyjnych, w szczególności wynagrodzeń (-2,4 mln zł). Za to istotnie wzrosła amortyzacja (0,7 mln zł) oraz koszty opłat i podatków (1,4 mln zł). W efekcie wynik operacyjny w II kw. w zasadzie się nie zmienił i wyniósł 3,15 mln zł (23,3 mln zł za całe półrocze vs. 20,5 mln za 1 półrocze 2015 r.) Tym niemniej mamy niekorzystne zjawisko – wzrost kosztów przy braku wzrostu cen sprzedaży. Poziom wyniku operacyjnego ratuje tylko wzrost wolumenów. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-wynik-energ.png[/img]Niestety przez wzrost kosztów finansowych mamy w II kw. spadek wyniku brutto z 2,5 mln zł do 1,6 mln zł. W całym półroczu jest jednak cały czas progres zysku brutto (21,8 mln zł w 2016 r. i 19,7 mln zł w 2015 r.)[b]Segment finansowy[/b]Analiza wyników segmentu jest dość utrudniona. Mamy do dyspozycji w zasadzie rachunek segmentowy. Wiadomo jednak parę rzeczy. Spółka udziela leasingu finansowego, pożyczek, ale także leasingu operacyjnego. W tym ostatnim przypadku leasingowane aktywo pozostaje w bilansie spółki, a spółka rozpoznaje przychody z najmu. To dlatego występuje w kosztach tego segmentu stosunkowo wysoka amortyzacja. Z bilansu i not do sprawozdania wynika, że przedmiotem leasingu operacyjnego jest głównie flota samochodowa. Spółka na szczęście podaje wartość aktywów przyporządkowaną do segmentu gdzie znajdziemy leasingi finansowe, flotę samochodową, należności z wynajmu, pożyczki itp. Rentowność aktywów tej działalności podlega sporym wahaniom na co nie bardzo potrafię znaleźć wyjaśnienie. Uroczniona potrafi się wahać w granicach od 6,6 proc. do 8,7 proc. Ostatni kwartał trafił jednak w średnią z poprzednich okresów, więc nic nadzwyczajnego się tutaj nie dzieje. Uwagę przykuwa wyraźny spadek przychodów w 1 kw. tego roku.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-przychody.png[/img]W ujęciu półrocznym sprzedaż była niższa o 671 tys. zł, a spółka prawdopodobnie zaliczyła mniejsze rozwiązania odpisów na należności co objawiło się niższym przychodem w pozostałej działalności. Za to poziom odpisów wzrósł - wzrost kosztów pozostałej działalności. Redukcja kosztów nie była wystarczająca aby udało się utrzymać wynik z pierwszego półrocza. EBIT segmentu był niższy o 1,5 mln zł, z czego za połowę odpowiadają wyższe odpisy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-tabela.png[/img]W ujęciu długoterminowym niestety obserwujemy wyraźny spadek rentowności operacyjnej tego segmentu. Za to w ostatnim kwartale mamy przełamanie tej negatywnej tendencji i wzrost o 3 proc. r/r. Pierwszy raz w historii udało się poprawić wynik brutto który wzrósł z 93 tys. zł do 675 tys. zł. Podobnie pierwszy raz poprawił się wynik netto (403 tys. zł zysku w stosunku do 118 tys. straty w II kw. 2016 r.)[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-wynik.png[/img]Tak czy owak ocena transakcji nabycia Energo-Utech jest negatywna. Spółka wydała na spółkę prawie 50 mln zł, więc należałoby oczekiwać przynajmniej 5 proc. zwrotu, czyli 2,5 mln zł zysku netto rocznie, a za ostatnie 4 kwartały mamy próg rentowności. Na poziomie skonsolidowanym mamy pewnego rodzaju synergię. Słabe kwartały segmentu finansowego były rekompensowane przez wzrosty w energetyce, natomiast w ostatnim kwartale słabszy wynik energetyki został wsparty przez działalność segmentu leasingowego. To jednak wydaje się być czystym przypadkiem.[/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/bedzin,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 9,90 10,20 10,30
Zmiana +4,21% +0,84% +0,40%
Open-Close -2,94% -0,19% -0,65%
High-Low 7,69% 3,46% 3,29%
Zmiana ceny [pln] -0,40 -0,08 0,00
Transakcja [szt.] 11 11,4 11,25
Średnia transakcja [pln] 2034,602,03t 559,01929824561403508771929825559,02 360,92244444444444444444444444360,92
Wolumen [szt.] 21982,20t 626626 403,2403,2
Obrót [pln] 22380,6022,4t 6372,826,37t 4060,37754,06t
Obrót pozytywny 11,89% 15,49% 10,18%
Obrót negatywny 83,32% 77,91% 75,64%
Obrót neutralny 4,79% 6,60% 14,18%
Wolumen ws. % Free Float 0,28 0,08 0,05
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,07 0,02 0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 261 miesięcy
Liczba akcji 3 149 200
Free float 24,82%
Kapitalizacja 31,18 mln zł
Wartość księgowa 153,93 mln zł
Zysk operacyjny 12m 0,84 mln zł
Przychody 12m 231,71 mln zł
Zysk netto 12m -16,30 mln zł
Główny akcjonariusz
Krzysztof Kwiatkowski (wraz z Autodirect SA i ELPE Elektroprodukt Sp. z o.o.) 32,85%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-ENERG 0,11%
WIG-POLAND 0,01%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,19
Kroczące C/ZO 36,90
Kroczące C/P 0,13
Kroczące C/Z -1,84

Zmiana 12m -52,50%
Śr. płynność dzienna 0,05%
Zakres wahań kursu 54,50%
Beta kursu 0,28

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,36
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2011-01-01 do 2011-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 03-06-2020
Dane finansowe z dnia: 30-11-2019


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy