pixelg
Elektrociepłownia Będzin SA [BEDZIN] - Notowania i aktualne wyniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Elektrociepłownia Będzin SA - Notowania i aktualne wyniki finansowe

BDZ 10,20 (-0,97%)

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zajmuje się także zaopatrywaniem układów klimatyzacyjnych w parę wodną, gorącą wodę i powietrze. W zakres usług wchodzą też roboty ogólnobudowlane przy rurociągach, liniach elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych. Uzupełnieniem działalności jest wynajem nieruchomości na własny rachunek.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego
  jednostkowy - - publikacja raportu rocznego
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r. Zobacz »
Wykres BEDZIN od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 57,63 mln zł, wzrost o 19,4% kw/kw Stan gotówki w kasie 16,49 mln zł, spadek o 7%
Przychody z 12 miesięcy 232 mln zł, wzrost o 4,2% kw/kw Zaciągnięte kredyty 333,87 mln zł, spadek o 3,2%
Zysk netto kwartalny -10,88 mln zł, spadek o 164,6% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 73% , wzrost o 1,34 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy -16,3 mln zł, spadek o 71% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego -9,71% 7,73% 6,37%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 114 56 70
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 0,87 1,89 1,83
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 31,78% 30,84% 29,03%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,66% +21 331,66 zł 41 331,66 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r. Wyniki spółki w ostatnim czasie się p [b]Będzin dorzucił do pieca – omówienie sprawozdania finansowego po II kw. 2017 r.[/b][delay=120]Wyniki spółki w ostatnim czasie się poprawiają. W samym II kw. zysk netto spadł co prawda o 364 tys. zł, ale kwartał wcześniej wzrósł o prawie 1 mln zł, a na początku sezonu grzewczego (IV kw. 2016 r.) zwiększył się o 441 tys. zł.Od 2015 r., a konkretnie drugiego kwartału Będzin tworzy grupę kapitałową. 15 kwietnia tamtego roku spółka objęła pakiet kontrolny akcji Energo-Utech SA za łączną kwotę 49,6 mln zł i rozpoczęła konsolidację tego podmiotu metodą pełną. Z tego powodu analiza wyników na poziomie skonsolidowanym mija się z celem i od razu przejdziemy do rachunku segmentowego.[b]Segment energetyczny[/b]Przychody segmentu rosną czwarty kwartał z rzędu. W II kwartale sprzedaż sięgnęła 33 mln zł i była o 8,4 proc. (2,5 mln zł) wyższe r/r. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-przychody-q.png[/img]W ujęciu półrocznym zwyżka sprzedaży wyniosła 6,3 mln zł, czyli 7,9 proc. Motorem napędowym wyższych obrotów segmentu jest przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedawanego ciepła (29 proc.) przy spadku wolumenu sprzedaży energii (-4,6 proc.) i w miarę stabilnych cenach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły w 1 półroczu 53,2 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 32,5 mln zł. W tym miejscu warto dodać, że głównym odbiorcą ciepła jest Tauron z którym spółka z drugiej strony konkuruje na rynku. Energia elektryczna jest w połowie sprzedawana do energetycznego giganta, a druga połowa jest plasowana na TGE (towarowej giełdzie energii).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-przychody-1h.png[/img]Niestety wygląda na to, że skończył się okres taniego węgla (lub uprawnień do emisji CO2). W II kw. pierwszy raz w rozpatrywanym okresie udział kosztów materiałów i energii w sprzedaży wzrósł r/r. We wszystkich pięciu poprzednich kwartałach udział był niższy. Per saldo na skutek wzrostu kosztów spółka zrobiła wynik brutto na sprzedaży (szacunek) o niecałe 600 tys. zł niższy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-koszty-surowcow.png[/img]Utrata ta została skompensowana przez obniżkę stałych kosztów operacyjnych, w szczególności wynagrodzeń (-2,4 mln zł). Za to istotnie wzrosła amortyzacja (0,7 mln zł) oraz koszty opłat i podatków (1,4 mln zł). W efekcie wynik operacyjny w II kw. w zasadzie się nie zmienił i wyniósł 3,15 mln zł (23,3 mln zł za całe półrocze vs. 20,5 mln za 1 półrocze 2015 r.) Tym niemniej mamy niekorzystne zjawisko – wzrost kosztów przy braku wzrostu cen sprzedaży. Poziom wyniku operacyjnego ratuje tylko wzrost wolumenów. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-wynik-energ.png[/img]Niestety przez wzrost kosztów finansowych mamy w II kw. spadek wyniku brutto z 2,5 mln zł do 1,6 mln zł. W całym półroczu jest jednak cały czas progres zysku brutto (21,8 mln zł w 2016 r. i 19,7 mln zł w 2015 r.)[b]Segment finansowy[/b]Analiza wyników segmentu jest dość utrudniona. Mamy do dyspozycji w zasadzie rachunek segmentowy. Wiadomo jednak parę rzeczy. Spółka udziela leasingu finansowego, pożyczek, ale także leasingu operacyjnego. W tym ostatnim przypadku leasingowane aktywo pozostaje w bilansie spółki, a spółka rozpoznaje przychody z najmu. To dlatego występuje w kosztach tego segmentu stosunkowo wysoka amortyzacja. Z bilansu i not do sprawozdania wynika, że przedmiotem leasingu operacyjnego jest głównie flota samochodowa. Spółka na szczęście podaje wartość aktywów przyporządkowaną do segmentu gdzie znajdziemy leasingi finansowe, flotę samochodową, należności z wynajmu, pożyczki itp. Rentowność aktywów tej działalności podlega sporym wahaniom na co nie bardzo potrafię znaleźć wyjaśnienie. Uroczniona potrafi się wahać w granicach od 6,6 proc. do 8,7 proc. Ostatni kwartał trafił jednak w średnią z poprzednich okresów, więc nic nadzwyczajnego się tutaj nie dzieje. Uwagę przykuwa wyraźny spadek przychodów w 1 kw. tego roku.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-przychody.png[/img]W ujęciu półrocznym sprzedaż była niższa o 671 tys. zł, a spółka prawdopodobnie zaliczyła mniejsze rozwiązania odpisów na należności co objawiło się niższym przychodem w pozostałej działalności. Za to poziom odpisów wzrósł - wzrost kosztów pozostałej działalności. Redukcja kosztów nie była wystarczająca aby udało się utrzymać wynik z pierwszego półrocza. EBIT segmentu był niższy o 1,5 mln zł, z czego za połowę odpowiadają wyższe odpisy. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-tabela.png[/img]W ujęciu długoterminowym niestety obserwujemy wyraźny spadek rentowności operacyjnej tego segmentu. Za to w ostatnim kwartale mamy przełamanie tej negatywnej tendencji i wzrost o 3 proc. r/r. Pierwszy raz w historii udało się poprawić wynik brutto który wzrósł z 93 tys. zł do 675 tys. zł. Podobnie pierwszy raz poprawił się wynik netto (403 tys. zł zysku w stosunku do 118 tys. straty w II kw. 2016 r.)[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/09/2q17-Bedzin-leasing-wynik.png[/img]Tak czy owak ocena transakcji nabycia Energo-Utech jest negatywna. Spółka wydała na spółkę prawie 50 mln zł, więc należałoby oczekiwać przynajmniej 5 proc. zwrotu, czyli 2,5 mln zł zysku netto rocznie, a za ostatnie 4 kwartały mamy próg rentowności. Na poziomie skonsolidowanym mamy pewnego rodzaju synergię. Słabe kwartały segmentu finansowego były rekompensowane przez wzrosty w energetyce, natomiast w ostatnim kwartale słabszy wynik energetyki został wsparty przez działalność segmentu leasingowego. To jednak wydaje się być czystym przypadkiem.[/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/bedzin,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 10,20 10,28 10,29
Zmiana -0,97% +0,00% +0,24%
Open-Close +0,99% +0,39% -0,42%
High-Low 0,98% 1,93% 3,22%
Zmiana ceny [pln] -0,10 0,00 0,02
Transakcja [szt.] 10 10,6 11,3
Średnia transakcja [pln] 49,5849,58 155,8773584905660377358490566155,88 331,80309734513274336283185841331,80
Wolumen [szt.] 4949 162,6162,6 373,5373,5
Obrót [pln] 495,80495,80 1652,301,65t 3749,3753,75t
Obrót pozytywny 2,06% 37,96% 11,57%
Obrót negatywny 81,48% 42,78% 63,77%
Obrót neutralny 16,46% 19,26% 24,67%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,02 0,05
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 <0,01 0,01
Informacje ogólne
Na giełdzie od 261 miesięcy
Liczba akcji 3 149 200
Free float 24,82%
Kapitalizacja 32,12 mln zł
Wartość księgowa 153,93 mln zł
Zysk operacyjny 12m 0,84 mln zł
Przychody 12m 231,71 mln zł
Zysk netto 12m -16,30 mln zł
Główny akcjonariusz
Krzysztof Kwiatkowski (wraz z Autodirect SA i ELPE Elektroprodukt Sp. z o.o.) 32,85%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-ENERG 0,13%
WIG-POLAND 0,01%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,21
Kroczące C/ZO 38,01
Kroczące C/P 0,14
Kroczące C/Z -1,97

Zmiana 12m -49,50%
Śr. płynność dzienna 0,04%
Zakres wahań kursu 54,20%
Beta kursu 0,28

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,36
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2011-01-01 do 2011-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 29-05-2020
Dane finansowe z dnia: 30-11-2019


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy