pixelg
Akcje Energoaparatura SA [ENAP] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Energoaparatura SA - Notowania i wskaźniki finansowe

ENP 1,49 (-0,67%)

Spółka świadczy specjalistyczne usługi budowlano-montażowe głównie dla przemysłu energetycznego, a także dla branży petrochemicznej, chemicznej, papierniczej oraz spożywczej. Zakres działalności to m.in. obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyka, prefabrykacja, pomiary i rozruch instalacji, a także prace elektryczne i elektroenergetyczne.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-R Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres ENAP od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +173,47% +34 694,69 zł 54 694,69 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2013 ROKU SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A. (ENAP) Zmiany z zakresie rachun [b]OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2013 ROKU SPÓŁKI ENERGOAPARATURA S.A. (ENAP)[/b][b]Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Pierwsze trzy miesiące 2013 roku przyniosły kontynuację niekorzystnych tendencji wynikowych Energoaparatury z końca ubiegłego roku.[delay=60] Począwszy od przychodów wszystkie pozycje wynikowe kwartalnego rachunku zysków i strat wskazują na regres w ujęciu r/r. Co gorsze tempo tego regresu rośnie wraz z kolejnymi pozycjami dotyczącymi core biznesu, co oznacza pogorszenie efektywności działania – kwartalne przychody spadły w ujęciu r/r o 14%, zysk brutto na sprzedaży o 36% (obniżenie kosztów własnych sprzedaży było mniejsze aniżeli spadek przychodów i wyniosło 11%); zysk netto na sprzedaży o 136% (choć odnotować należy blisko 5-proc. spadek ogólnych kosztów administracyjnych) – spadek o ponad 100% oznacza już jednak wejście w obszar strat. Tę niekorzystną sytuację nieco poratowała druga część rachunku zysków i strat – na pozostałej działalności operacyjnej Spółka zaraportowała niewielki zysk wobec straty przed rokiem, a w obszarze działalności finansowej podobny poziom kosztów finansowych netto. Pozwoliło to na pewne wyhamowanie tempa spadku wyników na dalszych poziomach rachunku zysków i strat – zysk operacyjny „skurczył” się r/r o 83%, a brutto o 100%. Niemniej jednak, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie netto i tak odnotowano stratę, która dodatkowo okazała się wyższa aniżeli przed rokiem [jednostka – tys. zł].[center][img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw131.jpg[/img][/center]Komentarz kierownictwa Energoaparatury do raportu za 1kw jest generalnie żaden. Domyślać się jedynie można, że w związku z profilem działalności Spółki, obecna sytuacja w gospodarce nie działa na jej korzyść. Jednocześnie warto odnotować informację o pozyskaniu w marcu b.r. dwóch zleceń na łączną kwotę ok. 14 mln zł z terminem realizacji do końca roku.Kolejny słabszy kwartał nie pozostał bez wpływu na tendencje rozwojowe Enap-u w ujęciu narastającym za 12m oraz poszczególne wskaźniki rentowności (wykresy poniżej, jednostki kolejno tys. zł oraz %) – w jednym i drugim przypadku mamy pogorszenie obrazu sytuacji, choć jednocześnie mniejsze aniżeli po wynikach za 4kw u.r.. [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw133.jpg[/img] [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw134.jpg[/img]Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] Energoaparatury to, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, mamy do czynienia z sytuacją dużo lepszą aniżeli w rachunku zysków i strat – ponownie mamy do czynienia z typowo rozwojowym układem sald (+ – –), który dodatkowo wskazuje na ogólny dopływ gotówki (tym razem w kwocie ok. 1,3 mln zł) – aczkolwiek jest to wynik gorszy niż przed rokiem. Warto przy tym jednocześnie odnotować, że gotówka wypracowana na działalności operacyjnej (blisko 1,4 mln zł) to przede wszystkim efekt zmian w zakresie kapitału obrotowego netto (sama nadwyżka finansowa wyniosła jedynie ok. 80 tys. zł). Z kolei w przypadku działalności inwestycyjnej wydatki netto na majątek rzeczowy i niematerialny jedynie równają się bieżącej amortyzacji tych składników.W ujęciu narastającym za 12m na koniec marca b.r. widać wyraźne zmniejszenie dodatnich przepływów operacyjnych oraz ogólnego salda gotówkowego (wykres poniżej – jednostka tys. zł), przy jednoczesnym niewielkim wzroście inwestycyjnych wydatków netto oraz spadku finansowych wydatków netto.[center][img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw132.jpg[/img][/center][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]W zakresie sytuacji finansowej Energoaparatury mamy do czynienia z typową dla tej spółki w ostatnich latach sinusoidą, przy czym na względnie wysokim bezpiecznym poziomie (serwisowe ratingi wahają się w rytm wzrostu i upłynnienia należności handlowych od A do AAA, na koniec 1kw b.r. rating jest AAA). Spółka ostatnio trzyma generalnie dobrą formę pod względem poszczególnych wskaźników płynności oraz zadłużenia (poprawie uległy zwłaszcza poziom kapitału obrotowego netto oraz przepływy pieniężne). Link do wskaźników finansowych http://www.stockwatch.pl/gpw/enap,wykres-swiece,wyniki.aspx Bilans Spółki w ostatnich kwartałach wskazuje generalnie na rosnącą wartość sumy aktywów i pasywów (wyłączając oczywiście wahnięcia wynikające ze zmian należności handlowych i odpowiadających im zmian krótkoterminowych zobowiązań). W aktywach mamy do czynienia z dużą przewagą składników obrotowych (głównie należności i rozliczeń międzyokresowych) nad trwałymi (majątek rzeczowy), a w pasywach kapitałów własnych nad zobowiązaniami (gdzie dominuje dług nieoprocentowany, głównie o charakterze krótkoterminowym). Warto jedocześnie odnotować, że aktywa trwałe są z dużą nadwyżką finansowane kapitałem własnym, co wskazuje na bezpieczną sytuację w zakresie struktury majątkowo-kapitałowej Enap-u. (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw135.jpg[/img] [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/05/254499_enap1kw136.jpg[/img][b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na optymalną cenę akcji Energoaparatury na GPW, przy czym jednocześnie cechują się one pewnym zróżnicowaniem. Najkorzystniejsze wskazania dotyczą metod mnożnikowych (które zazwyczaj są najbardziej optymistyczne), nieco słabiej sytuacja wygląda w odniesieniu do metod dochodowych i mieszanych, a najmniej korzystnie akcje Spółki są wyceniane na bazie metod majątkowych.[/delay] Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/enap,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/enap,wykres-swiece,wycena.aspx
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,49 1,51 1,59
Zmiana -0,67% -0,53% -0,63%
Open-Close +0,00% -0,04% -2,17%
High-Low 0,00% 4,89% 4,04%
Zmiana ceny [pln] -0,01 -0,01 -0,01
Transakcja [szt.] 1 6,6 4,75
Średnia transakcja [pln] 2,982,98 3008,00151515151515151515151523,01t 2602,24852631578947368421052632,60t
Wolumen [szt.] 22 1359813,6t 8124,88,12t
Obrót [pln] 2,982,98 19852,8119,9t 12360,680512,4t
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,21 0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,07 0,04
Informacje ogólne
Na giełdzie od 288 miesięcy
Liczba akcji 19 676 722
Free float 32,75%
Kapitalizacja 29,32 mln zł
Wartość księgowa 18,30 mln zł
Zysk operacyjny 12m -1,79 mln zł
Przychody 12m 27,56 mln zł
Zysk netto 12m -1,87 mln zł
Główny akcjonariusz
Adam Beza 28,79%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-BUDOW 0,12%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,60
Kroczące C/ZO -16,35
Kroczące C/P 1,06
Kroczące C/Z -15,64

Zmiana 12m 12,88%
Śr. płynność dzienna 0,05%
Zakres wahań kursu 31,41%
Beta kursu 0,30

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,79
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 10-05-2021
Dane finansowe z dnia: 01-05-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy