pixelg
Krynica Vitamin SA [KRVITAMIN] - Notowania i dywidendy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Krynica Vitamin SA - Notowania i dywidendy

KVT 6,92 (-7,49%)

Producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych. Firma specjalizuje się w produkcji napojów dla marek własnych oraz usługowym rozlewie dla produktów markowych. W swojej ofercie posiadają napoje energetyczne oraz funkcjonalne takie jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, wspomagające metabolizm, witaminowe suplementy diety, a także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, napoje z cząstkami owoców, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  zmiana terminu publikacji SA-PSr Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE krvitamin
Wykres KRVITAMIN od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,24 4,95% 2020-05-02 2020-04-30 wypłacona
2020-05-14
2020-04-27
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,66 12,22% 2019-06-21 2019-06-19 wypłacona
2019-07-01
2019-05-30
od 2017-01-01
do 2017-12-31
0,24 4,14% 2018-09-28 2018-09-27 wypłacona
2018-10-18
2018-06-28
od 2016-01-01
do 2016-12-31
0,17 2,72% 2017-07-05 2017-07-04 wypłacona
2017-10-05
2017-06-28
od 2015-01-01
do 2015-12-31
0,74 6,17% 2016-09-16 2016-09-15 wypłacona
2016-09-30
2016-06-29
 
1/1 
 
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,74% +26 748,50 zł 46 748,50 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Omówienie sytuacji finansowej i oferty IPO Krynica Vitamin SA na podstawie prospektu emisyjnego Na giełdę zmierza kol [b]Omówienie sytuacji finansowej i oferty IPO Krynica Vitamin SA na podstawie prospektu emisyjnego[/b]Na giełdę zmierza kolejny podmiot. Tym razem serca inwestorów pragnie podbić podmiot z branży spożywczej zajmujący się rozlewnictwem i produkcją napojów, głównie energetycznych i na zlecenie podmiotów trzecich. Produkcja pod marką własną ma znikomy udział w sprzedaży. Na dzień bilansowy grupa dysponuje łącznie trzema liniami produkcyjnymi. Dwie linie służą do produkcji napojów w puszkach, linia trzecia służy do produkcji i rozlewu napojów w opakowaniach z tworzywa sztucznego – PET.Oferta emitenta obejmuje 1 .598.062 akcje nowej emisji oraz 5.486.682 akcje obecnych akcjonariuszy. Spółka zamierzała pozyskać z emisji nowych akcji od 20 do 30 mln zł na modernizację laboratorium, instalację opomiarowania linii produkcyjnych, rozbudowę parku maszynowego, rozbudowę i modernizację zaplecza magazynowego oraz zaplecza medialnego.W poniższym omówieniu przedstawię kondycję finansową spółki, jakość finansów, trendy w wynikach i oczywiście szanse i zagrożenia. [delay=120]Krynica Vitamin SA jest niewątpliwie spółką wzrostową. Na podstawie dostępnych danych finansowych można określić, że średnioroczne tempo wzrostu przychodów (CAGR) wynosi obecnie ponad 22 proc., przy czym dynamika znacznie się różni w zależności od grupy produktowej. Spółka rośnie przede wszystkim w segmencie sprzedaży napojów puszkowych, które są podstawowym elementem handlowym – średni wzrost 27 proc. rocznie. W przypadku asortymentu uzupełniającego mamy regres – 0,8 proc. Warto jednak zauważyć, że spadek ten jest efektem spadków sprzedaży zaobserwowanych od 2 półrocza 2014 r. W roku 2013 odnotowano wzrost o 19,7 proc., w roku 2014 stabilizację, natomiast przychody za ostatnie 4 kwartały są niższe od uzyskanych w roku 2014 o 18 proc.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/Przychody.png[/img]W prospekcie spółka wyjaśnia, że:[quote]Spadek dynamiki sprzedaży napojów w opakowaniu PET w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w odniesieniu do roku zakończonego w dniu 31 grudnia 2013 roku, spowodowany był zwiększeniem produkcji napojów w opakowaniu aluminiowym, które dla Grupy jest opakowaniem strategicznym i generuje wyższe jednostkowe marże, niż sprzedaż napojów w opakowaniu PET, które postrzegane jest przez Emitenta jako opakowanie komplementarne dla opakowania aluminiowego[/quote]Jeśli spojrzymy na rodzaje produkowanych napojów to jasnym jest, że sprzedaż ciągną energetyki, natomiast reszta asortymentu stanowi jedynie uzupełnienie. [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/Kategorie.png[/img]Przyczyn wzrostu sprzedaży należy upatrywać przede wszystkim we wzroście popytu na usługi, rozbudowie mocy przetwórczych (rosną rzeczowe aktywa trwałe), rozwoju sprzedaży zagranicznej i w końcu rozwoju produktywności majątku. Proszę zauważyć, że z każdej złotówki wartości aktywów trwałych spółka wygenerowała 2,65 zł przychodów w roku 2013, 3,06 zł w roku 2014 i 2,93 zł za ostatnie 4 kwartały (oznaczane jako 2015 TTM). Innymi słowy spółka dostosowuje swój park maszynowy do potencjału sprzedażowego, a wraz ze wzrostem popytu rośnie wykorzystanie majątku. Choć spółka inwestuje w modernizację i rozwój cały czas, to największą inwestycję poczyniono w roku 2014 – przede wszystkim w linię KHS do szybkiego rozlewnia napojów w puszkach. Łączne nakłady na ten projekt wyniosły 5,2 mln zł. Wprowadzone rozwiązanie w istotny sposób zwiększyło możliwości produkcyjne Emitenta (nowa nalewaczka umożliwia napełnianie puszek o pojemności 250 mln z prędkością do 60.000 sztuk/godzinę, podczas gdy druga, starsza linia może napełniać ok. 20.000 sztuk/godzinę.Efekty poczynionych inwestycji widać także we wzroście rentowności (brutto na sprzedaży) grupy, która konsekwentnie zwiększała się w latach 2013 i 2014. W roku 2015 spółka zaliczyła jednak spadek z 27 proc. do 25,4 proc. Efekt ten (na poziomie EBITDA) spółka wyjaśnia zmianą struktury sprzedaży. W tym miejscu pojawia się znak zapytania dotyczący wyższej marży na produktach puszkowanych względem produktów w opakowaniu PET. Możliwe, że chodzi o zmianę prezentacji i podejście do kosztów transportu. Proszę zauważyć, że koszty sprzedaży pomimo wzrostu sprzedaży spadły w roku 2014 i 2015 TTM.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/Koszty-i-zbns.png[/img]Jak widać na pierwszym przedstawionym okresie w 2015 r (a konkretnie w kalendarzowej 1 połowie) dynamicznie wzrosły przychody pozostałe. Emitent wyjaśnia, że jest to kwestia zmianą sposobu prezentacji danych na potrzeby analizy kontrolingowej – prezentacja refaktur. A zatem rentowność działalności w roku 2015 należy rozpatrywać na poziomie zysku brutto pomniejszonego o koszty sprzedaży. Przy takiej prezentacji dostaniemy podobną rentowność w okresie pierwszej połowy roku 2014 i 2015, jednak marża za pierwszą połowę 2015 pozostaje mimo wszystko niższa niż w całym roku 2014. Wydaje się, że spadek rentowności może wynikać z niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Negatywnie trzeba ocenić wzrost kosztów ogólnego zarządu. Średniorocznie rośnie on o 20,6 proc. a zatem w tempie podobnym do przychodów – 22,4 proc., przez co znacząco niweluje efekt dźwigni operacyjnej. Proszę zauważyć, że ze wzrostu przychodów w pierwszym półroczu o 10 proc. na poziomie zysku ze sprzedaży zostaje wzrost wyniku o 6,5 proc. Na poziomie operacyjnym wynik ma już dynamikę znacznie większą – 16,6 proc., ale zrobioną na pozostałej działalności. W roku 2014 spółka poniosła znacznie większe koszty odpisów na zapasach i kar umownych. Spółka we wszystkich okresach sprawozdawczych ujawnionych w prospekcie generowała pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. Mimo to, okresowo są znacznie niższe od raportowanej EBITDA, która jest estymatorem przepływów pozbawionych wpływu zmian w kapitale obrotowym.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/CFO-vs-EBITDA1.png[/img]Liczony z bilansu kapitał obrotowy netto (należności + zapasy - zobowiązania)na koniec 2012 r. wyniósł raptem 3,3 mln zł, natomiast na koniec półrocza tego roku wyniósł już 17,7 mln zł.Oczywiście przy wzroście przychodów kapitał obrotowy może rosnąć, ale warto sprawdzić, czy spółka przy wzroście nie traci efektywności.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/cykle1.png[/img]Z cyklu konwersji gotówki liczonego ze stanów bilansowych na początek i koniec okresu wynika, że wzrost delikatnie psuje efektywność. Grupa nie jest nadmiernie zadłużona. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w rozpatrywanym okresie nie przekroczył nigdy 66 proc. uważanych za poziom bezpieczny. Co prawda wskaźniki płynności mogłyby wyglądać nieco lepiej (w szczególności w latach 2012 i 2014), ale spółka utrzymuje stosunkowo niski dług odsetkowy netto – maksymalnie wyniósł 63 proc. kapitałów własnych. Podobnie zadłużenie wygląda na niskie rozpatrując je w relacji do EBITDA – nigdy nie przekroczył wartości 2. Inaczej mówiąc spółka spokojnie swoje potrzeby gotówkowe mogłaby sfinansować długiem a nie emisją akcji i nadal pozostałaby na wypłacalna i bezpieczna.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wskazniki-zadluzenia.png[/img]Przy cenie maksymalnej wynoszącej 12,25 spółka wygląda na dość drogą na tle sektora. EV/EBITDA wynosi 10,15 przy sektorowym 6,81, czy 10,92 najbardziej podobnej Kofoli. Podobnie dość wysoko wychodzi wskaźnik Ceny do zysku operacyjnego, który dla spółki wynosi 8,32 natomiast dla sektora 7,82. Fakt, faktem, że najbardziej porównywalne podmioty mają ten wskaźnik w przedziale 13,58-20 Za to spółka korzystnie wypada przy wycenie metodą zysków dodatkowych i nieznacznie powyżej wyceny rentą wieczystą.Choć rynek nie będzie w tym przypadku kupował majątku spółki, to trzeba wspomnieć, że spółka już po okresie obrachunkowym dokonała skupu akcji własnych od dotychczasowych właścicieli, czego oczywiście nie uwzględniono jeszcze w wynikach. Przy prowadzeniu własnych estymacji warto zatem pomniejszyć wycenę o 9 mln zł, o które skurczył się bilans półki.Krynica Vitamina to nieduży podmiot na tle sektora spożywczego, działający w niszy specyficznych napojów. Roczne obroty rzędu 175 mln zł są ponad 5 razy niższe od najbardziej podobnej Kofoli, która w swojej grupie posiada także spółkę produkującą energetyki. Choć Vitamina ma także niższą rentowność brutto, to na poziomie zysku operacyjnego generuje już znacznie wyższe marże – 10 proc. vs 6,7 proc. dla Kofoli, 8,15 proc. dla Ambry, czy 5,6 proc. dla malutkiego Excellence. Podobnie Grupa posiada wyższą rentowność kapitałów własnych – ca 33 proc. w porównaniu do około 10 giełdowych konkurentów.Za inwestycją w spółkę przemawia rosnący rynek napojów energetycznych i udane modernizacje. W oczekiwanej cenie nie widać szczególnego dyskonta dla akcjonariuszy, natomiast za rogiem czyha nieco specyficznych ryzyk. W segmencie napojów energetycznych mamy lidera w postaci Red Bulla, kolosalną przerwę i niską półkę cenową. Ewentualna obniżka ceny sprzedaży przez tego producenta plasującego produkt na półce Premium musi wywołać mocny spadek na bardzo konkurencyjnej półce ekonomicznej. Choć to w tej chwili mało prawdopodobne, to konsekwencje takiegoż zdarzenia byłyby dla akcjonariuszy bardzo bolesne. Niska półka cenowa prowadzi do tego, że producenci chcą się w jakiś sposób odróżnić, a w zasadzie upodobnić do produktów markowych. W prospekcie emisyjnym możemy przeczytać, że:[quote]W związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 10 czerwca 2015 roku od Coca Cola wezwania do zaprzestania naruszenia znaków towarowych The Coca Cola Company, istnieje ryzyko wszczęcia postępowania i wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji w związku z produkcją napoju w opakowaniu podobnym do opakowania wykorzystywanego przez Coca Cola Company.[/quote] Choć wydawałoby się, że ryzyko to ciąży głównie na zamawiającym, jakim była Żabka to skierowanie wezwanie może mieć niekorzystne konsekwencje dla spółki, choćby w spadku wolumenu zamówień.Choć spółka przy ofercie dokonuje także emisji akcji, to należy zauważyć, że emisja ta spółce zupełnie nie była potrzebna. Na 25 mln zł planowanych do wydania na inwestycje około 9 spółka mogła mieć gdyby nie chęć częściowego wyjścia przez właścicieli jeszcze przed dokonaniem IPO. Mogła także sfinansować swoje potrzeby za pomocą długu. A zatem wydaje się mamy do czynienia przede wszystkim z chęcią wyjścia ze spółki co najmniej części właścicieli. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 6,92 7,52 6,09
Zmiana -7,49% -2,06% +2,08%
Open-Close -5,21% -2,46% +1,04%
High-Low 9,86% 11,54% 10,15%
Zmiana ceny [pln] -0,56 -0,16 0,10
Transakcja [szt.] 206 324,8 278,95
Średnia transakcja [pln] 3154,74485436893203883495145633,15t 3140,34165640394088669950738923,14t 2939,69036924179960566409750852,94t
Wolumen [szt.] 9554895,5t 133183,8133t 124830,9125t
Obrót [pln] 649877,44650t 1019982,971,02m 820026,6285820t
Obrót pozytywny 27,39% 36,61% 38,56%
Obrót negatywny 53,88% 43,43% 38,30%
Obrót neutralny 18,73% 19,96% 23,14%
Wolumen ws. % Free Float 5,76 8,03 7,53
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,78 1,09 1,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 56 miesięcy
Liczba akcji 12 251 813
Free float 13,53%
Kapitalizacja 85,27 mln zł
Wartość księgowa 54,98 mln zł
Zysk operacyjny 12m 11,32 mln zł
Przychody 12m 313,39 mln zł
Zysk netto 12m 7,04 mln zł
Główny akcjonariusz
Piotr Czachorowski (poprzez Zinat sp. z o. o.) 65,99%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-SPOZYW 0,42%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,67
Kroczące C/ZO 8,09
Kroczące C/P 0,29
Kroczące C/Z 13,02

Zmiana 12m 88,41%
Śr. płynność dzienna 0,81%
Zakres wahań kursu 91,03%
Beta kursu 0,51

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,34
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 11-08-2020
Dane finansowe z dnia: 11-05-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy