pixelg
Akcje Talex SA [TALEX] na giełdzie - Notowania i dywidendy

Talex SA - Notowania i dywidendy

TLX 16,50 (-4,62%)

Integrator technologii informatycznych obsługujący między innymi banki i instytycje finansowe, a także firmy przemysłowe i handlowe. Świadczy usługi integracji systemów, wdrożeń sprzętu komputerowego i realizacji projektów informatycznych. Zapewnia ponadto outsourcing IT w oparciu o własne centrum przetwarzania danych oraz rozliczne usługi informatyczne takie jak budowa sieci, serwis czy szkolenia.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - Q1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres TALEX od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2020-01-01
do 2020-12-31
0,40 2,31% 2021-06-24 2021-06-23 ! uchwalona
2021-07-03
2021-05-25
od 2020-01-01
do 2020-12-31
0,30 1,73% 2021-06-24 2021-06-23 ! uchwalona
2021-11-03
2021-05-25
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,40 3,15% 2020-06-24 2020-06-23 ! wypłacona
2020-07-02
2020-06-09
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,20 1,57% 2020-06-24 2020-06-23 ! wypłacona
2020-11-03
2020-06-09
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,50 3,26% 2019-06-24 2019-06-21 ! wypłacona
2019-07-02
2019-05-23
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,80 5,21% 2019-06-24 2019-06-21 ! wypłacona
2019-11-05
2019-05-23
od 2017-01-01
do 2017-12-31
1,20 6,37% 2018-06-25 2018-06-22 ! wypłacona
2018-07-03
2018-05-11
od 2016-01-01
do 2016-12-31
1,10 5,12% 2017-05-22 2017-05-19 ! wypłacona
2017-06-06
2017-04-26
od 2015-01-01
do 2015-12-31
1,30 5,05% 2016-05-23 2016-05-20 ! wypłacona
2016-06-07
2016-05-11
od 2014-01-01
do 2014-12-31
1,80 7,83% 2015-05-20 2015-05-19 ! wypłacona
2015-06-02
2015-04-29
od 2013-01-01
do 2013-12-31
1,30 7,66% 2014-05-20 2014-05-16 wypłacona
2014-06-03
2014-05-08
od 2012-01-01
do 2012-12-31
0,30 3,92% 2013-05-20 2013-05-16 wypłacona
2013-06-04
2013-04-25
od 2011-01-01
do 2011-12-31
0,20 2,27% 2012-05-21 2012-05-17 wypłacona
2012-06-05
2012-04-18
od 2010-01-01
do 2010-12-31
0,50 3,99% 2011-06-20 2011-06-16 wypłacona
2011-07-05
2011-05-16
od 2008-01-01
do 2008-12-31
1,00 7,46% 2009-05-21 2009-05-19 wypłacona
2009-06-04
2009-04-16
od 2007-01-01
do 2007-12-31
1,00 5,88% 2008-05-20 2008-05-16 wypłacona
2008-06-04
2008-04-22
od 2005-01-01
do 2005-12-31
0,12 1,25% 2006-06-21 2006-06-19 wypłacona
2006-07-05
2006-05-12
 
1/1 
 
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI TALEX S.A. (TLX) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 3 KWARTAŁ 2015 [B]OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI TALEX S.A. (TLX) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU[/B][b]Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W 3kw 2015r Talex ponownie nie zachwycił wynikami, notując r/r regres na wszystkich poziomach wynikowych [b]rachunku zysków i strat[/b] z przychodami włącznie.[delay=90]. W obszarze działalności podstawowej odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 23%, zysku brutto na sprzedaży o 27% (marża brutto zmniejszyła się z 18,6 do 17,5%), a zysku netto na sprzedaży o 58% (ogólne koszty administracyjno-sprzedażowe wzrosły o 14%). Na poziomie wyniku operacyjnego regres zysku nieco wyhamowało (-52%), czemu przysłużyły się wpływy z dotacji na realizację inwestycji rzeczowej (rozbudowa budynku biurowego oraz Data Center). Natomiast za sprawą większych r/r kosztów finansowych netto na poziomie wyniku brutto przyśpieszył do -55%. Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto Spółka odnotowała r/r pogorszenie zysku o 51%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł i %).[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-1.png[/img]Biorąc pod uwagę segmenty działalności Spółki w podziale na produkcję własną i handel, można stwierdzić, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z pogorszeniem w ujęciu r/r. W obszarze produkcji odnotowano spadek przychodów o 18%, przy jednoczesnym pogorszeniu marży brutto o 5,5pp (29,7 wobec 35,2%) co wpłynęło na spadek zysku brutto na sprzedaży o 31%. Z kolei w obszarze handlowym spadek przychodów wyniósł 27%, co jednakże nawet przy poprawie marży brutto o 1,2pp (6,8 wobec 5,7%) przełożyło się na zysk brutto na sprzedaży niższy o 12%.Spoglądając z szerszej perspektywy na zmiany podstawowych wielkości wynikowych i wskaźników rentowności Talexu (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można zauważyć kontynuację zapoczątkowanych niedawno negatywnych tendencji. [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-2.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-3.png[/img]Komentarz zarządu do wyników tradycyjnie jest dość skromny i nie wnosi wiele do oceny perspektyw Spółki. Odnotować przy tym należy, że ukończono realizację projektu „Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi”, co może przełożyć się na większą dywersyfikację przychodów Talexu i stanowić zarazem szansę na ich wzrost. Jeśli chodzi o sytuację w zakresie [b]sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b] Talexu to w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) na poziomie salda ogólnego mamy do czynienia z pogorszeniem w ujęciu r/r (-1,3 wobec -0,6 mln zł). Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w większych inwestycyjnych wydatkach netto (-4,7 wobec -3 mln zł) oraz zdecydowanie mniejszych finansowych wpływach netto (0,8 wobec 2,5 mln zł); w obszarze operacyjnym odnotowano natomiast dopływ gotówki wobec jej odpływu przed rokiem (2,6 wobec -0,1 mln zł), przy czym pod względem nadwyżki finansowej netto odnotowano regres (2,7 wobec 3,6 mln zł). W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa Talexu uległa dalszemu nieznacznemu pogorszeniu, przy czym odnotować należy że widoczny od jakiegoś czasu obraz to głównie efekt realizowanej ostatnio inwestycji dot. Centrum IT. Na plus należy zapisać systematyczną zdolność do generowania nadwyżki finansowej na względnie stałym poziomie 10 mln zł.[img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-4.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-5.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]W zakresie sytuacji finansowej TLX mamy do czynienia z dalszym nieznacznym pogorszeniem stanu rzeczy – serwisowy rating jest obecnie na poziomie B. Inwestycja w Centrum IT znacząco odbiła się na równowadze kapitałowo-majątkowej Spółki, która obecnie jest zachwiana (brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym), co przekłada się również na odbiegające od poziomów granicznych wskazania wskaźników płynności bazujących na składnikach majątkowych (bieżący i szybki). Jednocześnie jednak spore wsparcie płynności jest ze strony ujęcia dochodowego (cash flow operacyjny), podobnie zresztą jak w przypadku struktury kapitału obrotowego. Zadłużenie Spółki utrzymuje się nie niewygórowanym poziomie, a zdolność do jego obsługi jest wysoka (relacje długu oproc. netto do EBIT i EBITDA nie przekraczają 2,5 roku).Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: http://www.stockwatch.pl/gpw/talex,wykres-swiece,wyniki.aspx W odniesieniu do sytuacji bilansowej można zauważyć, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Talex odnotował utrzymanie sumy bilansowej na zbliżonym poziomie, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 1% (składniki rzeczowe i niematerialne) i spadkiem w zakresie aktywów obrotowych o 2% (należności i środki pieniężne), a w odniesieniu do pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 2% i spadkiem zadłużenia o 1% (głównie zadłużenia krótkoterminowego handlowego, gdyż dług oprocentowany wzrósł). Strukturę aktywów i pasywów oraz ich zmiany w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-6.png[/img] [img]http://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2015/12/tlx-3kw2015-7.png[/img][b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Serwisowe automaty wskazują na optymalną cenę akcji Talexu na GPW, przy nieznacznie negatywnym potencjale zmiany kursu. Wyceny majątkowe i dochodowe są poniżej rynkowej a mnożnikowe z pewnymi wyjątkami w jej okolicy. Spółce nie służyła ostatnio wysoka baza z okresów odniesienia i niekorzystna struktura przychodów (przewaga działalności handlowej).[/delay]Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/talex,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz... wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/talex,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 16,50 16,94 17,26
Zmiana -4,62% -0,56% -0,50%
Open-Close -4,07% -1,39% -0,59%
High-Low 4,07% 1,51% 2,24%
Zmiana ceny [pln] -0,80 -0,10 -0,09
Transakcja [szt.] 6 4,4 8,7
Średnia transakcja [pln] 3314,23333333333333333333333333,31t 2259,20909090909090909090909092,26t 4280,67925287356321839080459774,28t
Wolumen [szt.] 11981,20t 591,4591,4 2134,72,13t
Obrót [pln] 19885,4019,9t 9940,529,94t 37241,909537,2t
Wolumen ws. % Free Float 0,17 0,08 0,29
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,04 0,02 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 250 miesięcy
Liczba akcji 3 000 092
Free float 24,12%
Kapitalizacja 49,50 mln zł
Wartość księgowa 53,84 mln zł
Zysk operacyjny 12m 1,76 mln zł
Przychody 12m 94,53 mln zł
Zysk netto 12m 0,75 mln zł
Główny akcjonariusz
Janusz Gocałek 25,29%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-INFO 0,08%
WIGTECH 0,03%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,92
Kroczące C/ZO 28,08
Kroczące C/P 0,52
Kroczące C/Z 66,18

Zmiana 12m 29,92%
Śr. płynność dzienna 0,10%
Zakres wahań kursu 51,48%
Beta kursu 0,21

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 6,18
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2020-01-01 do 2020-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 18-06-2021
Dane finansowe z dnia: 24-05-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy