pixelg
wykup obligacji serii O - 2020-03-31 - 2C PARTNERS (2cpartner)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wykup obligacji serii O - komunikat spółki 2C PARTNERS (2cpartner) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostki2C PARTNERS
Nazwa skrócona jednostki2CP
Numer w roku:6/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd 2C Partners S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 2/2020, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji serii O, dokonał wykupu obligacji serii O w zamian za zapłatę ceny wykupu ustalonej przez strony jako 50% wartości nominalnej obligacji pozostałych do wykupu, tj. 543 500 (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset) złotych. Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z obligacji O. Emitent informuje, że wykup obligacji serii O został dokonany przez dłużnika rzeczowego nie wchodzącego w skład grupy 2C Partners S.A., tym samym majątek 2C Partners S.A. pozostał bez zmian. Łącznie Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r.
Imię i nazwiskoStanowisko
Łukasz TylecPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
2C Partners SA
2CPARTNER
2020-05-21 ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
2020-03-31 wykup obligacji serii O
2020-03-30 brak wykupu obligacji serii AD
2020-03-30 incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2020-03-30 brak wykupu obligacji serii AC
2020-02-24 porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
2020-02-14 podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
2020-02-14 zmiana adresu spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy