pixelg
zmiana propozycji układowych - 2018-04-27 - BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (BUMECH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana propozycji układowych - komunikat spółki BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (BUMECH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2018

Data sporządzenia: 2018-04-27
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A. w restrukturyzacji
Temat
Zmiana propozycji układowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż na skutek szczegółowej analizy postanowiła dokonać aktualizacji i uproszczenia propozycji układowych. Zaktualizowane propozycje układowe odzwierciedlają możliwości Emitenta, szacunki rat miesięcznych, korzyści dla Wierzycieli i Akcjonariuszy. Zostały one sporządzone przy następujących uproszczonych założeniach:
1. Podział wierzycieli na trzy grupy:
a) Wierzyciele publicznoprawni spłata w 96 ratach całości zobowiązań wraz z odsetkami i kosztami,
b) Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika spłata w 96 ratach wraz z odsetkami i kosztami,
c) Wierzyciele pozostali spłata w 96 ratach 70% wierzytelności głównej, bez odsetek i innych kosztów.
2. Wszystkim wierzycielom z grupy drugiej i trzeciej Bumech proponuje korzystną zamianę wierzytelności na oprocentowane obligacje zamienne na akcje w wysokości 100% wierzytelności głównej wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami na dzień wskazany w karcie wierzyciela.

Przyjęcie propozycji układowych w proponowanym przez Spółkę kształcie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta szeregu uchwał, projekty których Zarząd zaproponuje Akcjonariuszom. Ostateczne propozycje układowe mogą różnić się od aktualnych ze względów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i w wyniku prowadzonych negocjacji Spółki z wierzycielami, a ich zmian można dokonywać do chwili głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-27Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2018-04-27Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:BUMECH S.A. w restrukturyzacji
Adres:Krakowska 191, 40-389 Katowice
Telefon:32 789 38 50
Fax:32 789 38 51
Email:sekretariat@bumech.pl
www:www.bumech.pl
NIP:954-00-05-359
REGON:272129154

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bumech SA
BUMECH
2020-07-13 zawarcie umowy znaczącej
2020-07-09 realizacja kontraktu w Czarnogórze
2020-07-01 zmiany w zarządzie
2020-06-30 uzupełnienie do RB nr 18/2020
2020-06-26 SA - QSr1
2020-06-25 WZ - zmiany do porządku obrad
2020-06-19 WZ - zwołanie wlanego, projekty uchwał
2020-06-17 realizacja kontraktów drążeniowych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy