pixelg
intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. - 2018-01-31 - ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBSK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. - komunikat spółki ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBSK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2018

Data sporządzenia: 2018-01-31
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ( Bank ) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2017 rok.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-01-31Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:ING BANK ŚLĄSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:INGBSK
Adres:SOKOLSKA 34, 40-086 KATOWICE
Telefon:032 3578592
Fax:032 3577092
Email:marzena.radys@ingbank.pl
www:www.ing.pl
NIP:6340135475
REGON:271514909

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy