pixelg
wynik kontroli celno-skarbowej - 2018-07-24 - Vivid Games Spółka A (VIVID)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wynik kontroli celno-skarbowej - komunikat spółki Vivid Games Spółka A (VIVID) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2018

Data sporządzenia: 2018-07-24
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wynik kontroli celno-skarbowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: Emitent , Spółka ) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2018 roku Wyniku kontroli z kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (UCS w Toruniu) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016 (dalej jako: kontrola ). W wyniku kontroli UCS w Toruniu ustalił, że Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2016 roku, co skutkowało zaniżeniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 rok o kwotę 834 102 zł.

Na kwotę zakwestionowanych przez UCS w Toruniu kosztów uzyskania przychodu składa się wartość faktur za opłaty licencyjne za korzystanie z gry Real Boxing 2 wystawianych na rzecz Emitenta przez spółkę Vivid Games Sp. o.o. oraz wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od kwoty ww. opłat licencyjnych zaliczonych do wartości nakładów poniesionych na ukończenie gry Real Boxing 2.

Emitent przeanalizuje otrzymany Wynik kontroli i przekaże niezwłocznie (w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli) informacje planowanych działaniach, w formie raportu bieżącego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-24Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Vivid Games Spółka A
Nazwa skrócona jednoskti:VIVID GAMES S.A.
Adres:Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 (52) 321 57 28
Email:info@vividgames.com
www:www.vividgames.com
NIP: 9671338848
REGON:340873302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vivid Games SA
VIVID
2020-07-10 wyniki I półrocze 2020
2020-07-01 zawarcie umowy sprzedaży platformy QUASU
2020-06-30 SA - RS
2020-06-30 SA - R
2020-06-10 przyjęcie strategii na rok 2020 i lata następne
2020-06-10 wyniki V.2020
2020-06-08 sposób głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym
2020-05-14 objęcie akcji przez osoby powiązane

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy