pixelg
czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki - 2020-03-17 - FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki - komunikat spółki FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA (dalej: Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy. Decyzją Zarządu Spółki, produkcja opon zostaje zawieszona na okres 21 marca - 3 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia tego przestoju.

Decyzja Zarządu Spółki została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego negatywny wpływ na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach na których działa kluczowy klient Spółki, koncern Goodyear.

Ograniczenie pracy zakładu, o którym mowa powyżej może mieć wpływ na wyniki Spółki (w tym w ujęciu kwartalnym, półrocznym lub rocznym), jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu.

Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz jest przygotowana, aby wznowić produkcję w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego Spółka zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa COVID-19 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki Spółki.

Spółka na bieżąco monitoruje ryzyka, zastrzega jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu pandemii na długoterminowe wyniki, ponieważ wpływ ten będzie uzależniony także od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki.

W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków ewentualnego wpływu ww. ograniczenia pracy zakładu na wyniki, Spółka będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2020-03-17Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych


Nazwa jednostki:FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DEBICA
Adres:ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica
Telefon:(014) 670-28-31
Fax:014 670-09-57
www:www.debica.com.pl
NIP:872-000-34-04
REGON:850004505

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Dębica SA
DEBICA
2020-07-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-23 opinia RN w sprawie wypłaty dywidendy
2020-07-20 propozycja zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
2020-07-08 powołanie członka RN
2020-06-26 udzielenie pożyczki Goodyear SA
2020-06-26 rezygnacja członka RN
2020-05-18 otrzymanie wyniku kontroli podatkowej
2020-05-14 SA - Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy