pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-16 - Eurotel Spółka Akcyjna (EUROTEL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki Eurotel Spółka Akcyjna (EUROTEL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
58 5203819 - 2058 5203819 w 202
(telefon)(fax)
ri@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 24795 00922 86022 738
Zysk brutto4 7333 6301 101869
Zysk netto3 9252 875913688
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 401-1 4051 024-336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 167-607272-145
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-21-242-5-58
Przepływy pieniężne netto, razem5 547-2 2541 291-539
Aktywa, razem136 393110 71731 71026 308
Zobowiązania77 95655 09118 12413 090
Kapitał własny ogółem58 43755 62613 58613 218
Kapitał akcyjny750750174178
liczba akcji (w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,050,770,240,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)15,5914,843,623,53

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie kwartalnym str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie kwartalnym str.12.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2019-05-16Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Eurotel Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:EUROTEL S.A.
Adres:Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk
Telefon:58 5203819 - 20
Fax:58 5203819 w 202
Email:ri@eurotel.pl
www:www.eurotel.pl
NIP:5861584525
REGON:191167690

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurotel SA
EUROTEL
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-31 aneks do umowy ramowej wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach emitenta
2020-08-31 aneks do umowy o multilinie
2020-08-31 zwrot subwencji finansowej
2020-08-21 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-08-20 powołanie RN
2020-08-20 przeznaczenie zysku
2020-08-20 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy