pixelg
planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych - 2021-03-17 - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych - komunikat spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2021

Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Planowany podział zysku za rok obrotowy 2020 i odkup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ( Emitent ) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta podjęcia uchwały o przeznaczeniu całego zysku netto Emitenta osiągniętego w roku 2020 w kwocie 312.025 tys. zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na program odkupu akcji własnych. Zarząd Emitenta podjął jednocześnie uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie odpowiadającej wysokości zysku osiągniętego przez Emitenta w roku obrotowym 2020 oraz o rekomendowaniu udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu odkupu akcji własnych w terminie jednego roku od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Stosownie do propozycji Zarządu, akcje własne Emitenta podlegałyby nabyciu w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta rekomenduje również, aby cena nabycia akcji własnych nie była niższa niż 400,00 zł (czterysta złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych). Zarząd będzie także zobowiązany do nabycia akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.
Rekomendacja Zarządu Emitenta pozostaje w zgodzie z informacjami przekazywanymi w ramach raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. Zgłaszając propozycję dotyczącą sposobu podziału zysku netto Emitenta wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w wysokości stanowiącej około jedną trzecią skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercator Medical za rok 2020, Zarząd Emitenta kieruje się między innymi koniecznością zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę Emitenta projektów inwestycyjnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ir@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercator Medical SA
MERCATOR
2021-05-31 zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
2021-05-17 objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2021-05-17 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2021-05-17 Korekta omyłki w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
2021-05-12 SA - QSr1
2021-05-10 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2021-04-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-20 wyniki Q1.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy