pixelg
Betacom SA [BETACOM] - Notowania i wyceny
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Betacom SA - Notowania i wyceny

BCM 9,90 (+0,00%)

Spółka specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Zakres działalności obejmuje najważniejsze sektory gospodarki m.in. finanse, przemysł, telekomunikacja oraz administracja publiczna. Swoim klientom oferuje rozwiązania optymalizujące koszty, usprawniające dostęp do informacji i poprawiające komunikację. Betacom w działalności operacyjnej skupia się także na integracji systemów informatycznych, produkcji oprogramowania na zamówienie, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, integrowaniu usług sieciowych, budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - Q3 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja raportu rocznego
  jednostkowy - - publikacja raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres BETACOM od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Zestawienie wycen akcji spółki różnymi metodami
Dane dostępne w abonamencie!
Aby poznać szczegółowe wyceny akcji tej spółki, dokonane z wykorzystaniem 12 metod fundamentalnych, na podstawie najnowszych danych finansowych, musisz posiadać abonament na pełny dostęp do serwisu. Zamów teraz i odblokuj wiele przydatnych narzędzi wspierających analizę fundamentalną.
Majątkowe
Wartość księgowa W abonamencie
Wartość skorygowanych aktywów netto W abonamencie
Wartość likwidacyjna wg J.Wilcoxa W abonamencie
Dochodowe i mieszane
Wartość renty wieczystej W abonamencie
Wartość zysków dodatkowych W abonamencie
Wartość metodą berlińską W abonamencie
Wartość metodą szwajcarską W abonamencie
Mnożnikowe na bazie średnich wskaźników sektora
Ceny do wartości księgowej W abonamencie
Ceny do zysku operacyjnego W abonamencie
Ceny do przychodów W abonamencie
Wskaźnika EV/EBITDA W abonamencie
Wskaźnika EV/EBIT W abonamencie
Wskaźnika EV/Przychody W abonamencie


Powyższe informacje nie mają charakteru rekomendacji i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do decyzji zakupu bądź sprzedaży akcji. Obliczenia wykorzystują powszechnie znane i stosowane modele wycen, które jednak powinno się za każdym razem zintepretować w kontekście spółki (m.in. jej Ratingu), branży i szerokiego rynku, a następnie przyjąć za wiarygodne lub odrzucić. W szczególności, dla spółek o nietypowej strukturze sprawozdań finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne, banki, spółki w upadłości czy nie prowadzące bieżącej działalności, wyniki powyższych obliczeń mogą generować zupełnie nieprzewidywalne wyniki, zarówno bardzo niskie jak i bardzo wysokie.

Dane użyte do wyliczeń są powszechnie dostępne i pochodzą ze sprawozdań finansowych za ostatnie 12 miesięcy. Są to zawsze dane historyczne dotyczące osiągniętych wyników. Nie ma żadnej pewności, że jakiekolwiek z nich będą osiągnięte w przyszłości.

Odchylenie aktualnego kursu rynkowego od dowolnej z wycen może być równie dobrze spowodowane czynnikami fundamentalnymi spółki i branży, w której działa, ogólnym sentymentem do rynku akcji, jak i czynnikami emocjonalnymi - wszystkie one dotyczą przyszłych zysków, które są dyskontowane w kursie akcji, a niepewność i zmieniające się nastroje są powodem krótkoterminowych zmian kursu.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +104,16% +20 832,60 zł 40 832,60 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Szczepan Łangowski: Omówienie sprawozdania finansowego Betacom za 2012/2013 oraz 1Q 2013/2014 Betacom zakończył zeszły rok obrachunkowy c Omówienie sprawozdania finansowego Betacom za 2012/2013 oraz 1Q 2013/2014Betacom zakończył zeszły rok obrachunkowy całkiem udanie. W ostatnim kwartale spółka wygenerowała zdecydowanie wyższe zyski niż rok wcześniej raportują jeden z najlepszych wyników w ostatnich latach. Pozostaje pytanie czy jest to trwała zmiana trendu i wyjście z marazmu, w jakim znajduje się spółka od kilku ładnych kwartałów ? Czy tylko chwilowa poprawa wyników, co mógłby potwierdzać pierwszy kwartał nowego roku obrachunkowego, który w mojej ocenie wypadł poniżej oczekiwać inwestorów. [delay=60]Pod względem przychodów Betacom w ostatnich latach wyglądał bardzo słabo. Spółka notowała systematycznie regres obrotów. Jeszcze dwa lata temu skala działalności zbliżała się do 100 MPLN, aktualnie zatrzymała się na poziomie 80 MPLN. Działalność Betacomu charakteryzuje się sporą sezonowością, co wyraźnie widać w raportowanych przychodach. Spółka generuje znaczą część rocznej sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale roku obrachunkowego. Nie inaczej było w ostatnim okresie sprawozdawczym, kiedy w ostatnich sześciu miesiącach Betacom wygenerował prawie 64% rocznej sprzedaży.Na pewno dla wszystkich zaskoczeniem była wysoka dynamika obrotu w ostatnim kwartale 2012/2013. Przyrost przychodów na poziomie 80% musiał zrobić wrażenie. Betacom w tym okresie rozliczył kilka większych kontraktów co przełożyło się na tak wysoką dynamikę sprzedaży. Zgodnie zapowiedziami zarządu obecny rok ma być niezgorszy niż poprzedni. Spółka uczestniczy w kilku przetargach, m.in. w przetargu ogłoszonym prze ZUS na rozbudowę EPWD, kilka większych kontraktów pozwoli spółce na utrzymanie skali działalności z poprzednich okresów. Warto jeszcze wspomnieć, iż od pewnego czasu zmienia się struktura obrotów Betacomu. Systematycznie rosną przychody ze sprzedaży produktów, w przeciwną stronę podąża sprzedaż towarów. Wydaje się, iż nie jest to trend przypadkowy, zarząd nie chce być głównie dystrybutorem sprzętu IT, lecz świadczyć usługi dodatkowe, które realizowane są na wyższej rentowności i to ma być pomysł kierownictwa na poprawę rentowności core businessu. [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/08/260581_0ln8.png[/img][img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/08/260581_kip2.png[/img] W obszarze rentowności największa poprawa miała miejsce w pierwszej połowie 2012. Rentowność brutto na sprzedaży zbliżyła się wtedy do 16% i Betacom ten poziom utrzymuje od kilku ładnych kwartałów. W dużej mierze jest to wynik zmiany struktury sprzedaży i większego udziału przychodów ze sprzedaży usług, czyli po prostu „wartości dodanej” Betacomu do hardwaru, które są realizowane na wyższej marży. Niestety żeby nie było tak różowo, to rentowność na tle całej branży pozostawia ciągle wiele do życzenia. Cały segment operuje na marży na sprzedaży zdecydowanie przekraczającej 20%, Betacomowi tutaj jeszcze wiele brakuje, spółka musi zdecydowanie popracować nad marżami i efektywnością działania całej organizacji. Spółka w ostatnim okresie obrachunkowym miała problem z kosztami zarządu. Przy niższej skali działalności, koszty organizacji wzrosły o 24%, co nie pozwoliło na zaraportowania znacznej poprawy wyniku na poziomie operacyjnym. Ten problem trochę przygasł w pierwszym kwartale 2013/2014, tutaj zarząd trzyma koszty organizacji pod kontrolą. Co ciekawe o ile w pierwszych trzech miesiącach roku obrachunkowego nie widać problemu w kosztach zarządu, to niestety Betacom zanotował spadek marży na sprzedaży produktów. Oczywiście biorąc pod uwagę sezonowość działalności trudno wysnuwać tutaj daleko idące wnioski, jednakże jest to na pewno sygnał ostrzegawczy do weryfikacji w kolejnych kwartałach. Pozostaje mieć nadzieję, iż czasowe wyschnięcie źródełka funduszy UE oraz spowolnienie naszej gospodarki nie wywrze presji na marże, która będzie miało charakter długoterminowy. [img]http://media.stockwatch.pl/data/2013/08/260581_w7gz.png[/img] Do bilansu Betacomu trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Spółka utrzymuje znikomy poziom zadłużenia, po uwzględnieniu posiadanej gotówki poziom net debt jest ujemny. Rezerwy w zdolności kredytowej są spore, aż dziwi że nie są wykorzystywane np. na proces akwizycji. Co ważne w Betacomie nie widać również problemów pod względem płynności. Podstawowe wskaźniki w tym obszarze od dwóch kwartałów notują systematyczną poprawę, dodatkowo posiadane środki pieniężne dają spółce poduszkę, która pozwala na płynne regulowanie zobowiązań.Analizując przepływy pieniężne trzeba mieć ponownie na uwadze sezonowość działalności Betacomu. Spółka przeplata kwartały z sporą nadwyżką środków pieniężnych generowanych na działalność z okresami, kiedy raportowany jest deficyt gotówki. W pierwszych trzech miesiącach 2013/2014 środki pieniężne zostały zassane przez kapitał obrotowy, a konkretnie zapasy i spłatę zobowiązań krótkoterminowych, co przy braku spływu należności wyfakturowanych w ostatnim kwartale dało sporą dziurę w cash flow na działalności operacyjnej.Podsumowując, zeszły rok obrachunkowy można uznać za udany głównie ze względu na bardzo dobry czwarty kwartał, w którym Betacom poprawił wyniki na wszystkich poziomach RZiS. Pierwszy kwartał 2013/2014 ostudził trochę gorące głowy inwestorów, głównie ze względu na spadek marż realizowanych na świadczonych usługach. Oczywiście tak jak wcześniej wspominałem trzeba wziąć pod uwagę sezonowy charakter działalności spółki i tą negatywną zmianę traktować jako sygnał ostrzegawczy do weryfikacji w kolejnych kwartałach. Szczerze powiem, iż dla mnie Betacom to ciągle firma która jest poniżej sektora. Benchmark pokazuje, iż prawie wszystkie wskaźniki finansowe są zdecydowanie gorsze niż u konkurencji. Betacom jest tak również odbierany na giełdzie. Wyceny wskazują na duży potencjał wzrostu, a kapitalizacja nie chce rosnąć. Wydaje się, iż do zmiany postrzegania spółki potrzebne jest kilka dobrych kwartałów, na które w moje ocenie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. [/delay]http://www.stockwatch.pl/gpw/betacom,wykres-swiece,wycena.aspxhttp://www.attrader.pl/pl/akcje/BETACOM/notowania----------------[url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 9,90 9,55 9,14
Zmiana   0,00% +1,26% +0,47%
Open-Close   0,00% -0,58% -1,63%
High-Low 1,21% 1,56% 2,79%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,12 0,04
Transakcja [szt.] 6 4,2 4,9
Średnia transakcja [pln] 3952,803,95t 2983,24857142857142857142857142,98t 4747,38122448979591836734693884,75t
Wolumen [szt.] 24212,42t 1299,41,30t 2582,152,58t
Obrót [pln] 23716,8023,7t 12529,64412,5t 23262,16823,3t
Obrót pozytywny 40,77% 24,73% 34,78%
Obrót negatywny 59,02% 63,15% 40,69%
Obrót neutralny 0,21% 12,12% 24,52%
Wolumen ws. % Free Float 0,35 0,19 0,38
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,12 0,06 0,13
Informacje ogólne
Na giełdzie od 197 miesięcy
Liczba akcji 2 020 000
Free float 34,03%
Kapitalizacja 20,00 mln zł
Wartość księgowa 19,16 mln zł
Zysk operacyjny 12m 0,08 mln zł
Przychody 12m 158,90 mln zł
Zysk netto 12m -0,18 mln zł
Główny akcjonariusz
Marek Szewczyk 30,00%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-INFO 0,09%
WIGTECH 0,04%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,04
Kroczące C/ZO 253,14
Kroczące C/P 0,13
Kroczące C/Z -111,72

Zmiana 12m -3,13%
Śr. płynność dzienna 0,14%
Zakres wahań kursu 35,64%
Beta kursu 0,19

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,96
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 04-06-2020
Dane finansowe z dnia: 01-03-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy