pixelg
MEX Polska SA [MEXPOLSKA] - Akcjonariat i aktualne wyniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

MEX Polska SA - Akcjonariat i aktualne wyniki finansowe

MEX 1,11 (+0,91%)

Mex Polska jest spółką holdingową, zarządzającą siecią lokali gastronomicznych i restauracji pod markami "The Mexican", "Pijalnia Wódki i Piwa" oraz "PanKejk". Według zaktualizowanej strategii emitent do 2019 r. zamierza rozszerzyć sieć do 54 placówek, głównie przez wzrost punktów bistro "Pijalnia Wódki i Piwa" oraz naleśnikarni "PanKejk" budowanych w ramach franczyzy.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA - PS Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Andrzej Domżał (wraz z Milduks Ltd.) 2 895 369 37,77% 3,21 mln zł 2019-11-21
Joanna Kowalewska 655 666 8,55% 728 tys. zł 2019-11-21
Formonar Investments Ltd 402 000 5,24% 446 tys. zł 2020-03-13
Quercus TFI SA 383 272 5,00% 425 tys. zł 2020-05-18
RAZEM 4 336 307 56,56% 4,81 mln zł  

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 5,99 mln zł, spadek o 67,7% kw/kw Stan gotówki w kasie 8,08 mln zł, wzrost o 225,8%
Przychody z 12 miesięcy 61 mln zł, spadek o 16,9% kw/kw Zaciągnięte kredyty 48,27 mln zł, wzrost o 4,3%
Zysk netto kwartalny -3,78 mln zł, spadek o 554,2% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 87% , wzrost o 5,35 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy -5 mln zł, spadek o 1273,8% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego -40,34% -1,52% 4,31%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 7 21 73
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 0,57 1,2 1,86
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 8,43% 26,85% 30,12%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,60% +27 120,67 zł 47 120,67 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Wódka i burrito w niekoniecznie dobrej cenie – omówienie sprawozdania finansowego GK Mex Polska SA po 4 kw. 2016 r. W [b]Wódka i burrito w niekoniecznie dobrej cenie – omówienie sprawozdania finansowego GK Mex Polska SA po 4 kw. 2016 r.[/b][delay=120]W odpowiedzi na nieudany rozwój przez brazylijską sieć lokali i kluby, straty i problemy z płynnością spółka dokonała zmiany formy prowadzony lokali i postawiła na koncept bistro oraz restauracje The Mexican, a dodatkowo wdrożyła w model biznesowy specyficzną franszyzę, która zakłada zawiązywanie spółek celowych do których kapitał wnosi zewnętrzny inwestor. Na początku 2015 r. MEX opublikowała strategię rozwoju wraz z planami finansowymi. W sierpniu 2015 roku, po przejęciu 48 proc. udziałów w Mex Bistro I, II, V, IX spółka dokonała aktualizacji prognoz finansowych, co związane było nie tylko z nabyciem udziałów, ale także zmianą podejścia do nakładów inwestycyjnych na nowe lokale. Mex zaczął pokazywać je jako modernizacje (koszty kapitalizowane na aktywach i rozliczane przez amortyzację) zamiast remontów (koszty wykazywane w rachunku wprost). Kolejnym krokiem do modyfikacji strategii było wdrożenie nowej koncepcji restauracji i rozwój marki PanKejk.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/MEX-ewolucja-strategii.png[/img]Jak widać tempo wzrostu liczby lokali nieco odbiega od pierwotnie zakładanego. Początkowo spółka miała mieść w roku 2015 27 lokali, a miała 26. W roku 2016 miało być 33 lokali, a ostatecznie stanęło na 30, bo zmieniło się podejście co do rozwoju konceptu The Mexican.Jeśli chodzi o prognozy to przychody są delikatnie poniżej co wynika z tempa przyrostu nowych punktów. Za to zyski są oczywiście większe od pierwotnych za sprawą akwizycji i przede wszystkim innego podejścia do kosztów. Tak czy owak raportowany zysk netto za rok 2016 jest mimo wszystko niższy niż prognozowany. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/MEX-Prognozy.png[/img]Spółka twierdzi jednak, że wartość znormalizowana (po korekcie o zdarzenia jednorazowe) to 4,2 mln zł, a zatem że prognoza tak naprawdę została wykonana. Niby wszystko jest „cacy”, mamy realizację strategii (choć od początkowej są aberracje, ale się nie czepiam), jest agencja PR, a także zamawiane raporty analityczne, ale co do wykonania prognozy i sytuacji finansowej mam znacząco odmienne zdanie i poniżej pokażę dlaczego.Wraz z rozwojem sieci rosną przychody. Warto jednak dostrzec, że wzrost obrotów jest nieco niższy od wzrostu wielkości sieci. Nie ma się w zasadzie czemu dziwić, bo nowe lokalizacje potrzebują nieco czasu na zdobycie klientów. Sama spółka w prognozach finansowych zakłada w pierwszym roku ok. 70 proc. obrotów docelowych. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/MEX-Przychody.png[/img]Z drugiej jednak strony przychód na jeden lokal (liczony jak przychód przez średnią liczbę pracujących lokali) wyniósł w 2016 r. 2,048 mln zł, natomiast rok wcześniej 2,113 mln zł. Ale znów trzeba dodać, że tempo przyrostu lokali w 2016 r. było wyższe niż w 2015. Marża zysku brutto dynamicznie wzrosła w 3 kw. 2014 r. i od tamtej pory pozostaje względnie stabilna, w związku z czym wynik na najwyższym poziomie rachunku wyników powolutku pnie się w górę. W samym IV kwartale mamy wzrost zysku brutto na sprzedaży o 10 proc. natomiast w całym roku o 13 proc (953 tys. zł).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/Mex-zbns-1.png[/img]Niestety na poziomie EBIT mamy już w IV kwartale regres wyniku. Zysk obecnie wyniósł 701 tys. zł, natomiast rok temu 769 tys. zł. Za to w całym roku spółka wykazuje wzrost wyniku operacyjnego o 8 proc. i w tym miejscu chciałbym się na chwilę zatrzymać. Na poziomie EBIT należałoby oczekiwać efektu 2 zdarzeń jednorazowych o których wspomina spółka, czyli zmiany rezerw (80 tys. zł) i dodatkowych kosztów w związku z rozwojem sieci (200 tys. zł). A zatem zwyżka powtarzalnego wyniku wyniesie 15 proc. r/r. To jednak tylko pół prawdy, w dodatku te korzystne pół. Szczegółowa nota do raportu pokazuje, że Mex pokazał w pozostałej działalności między innymi zysk z umorzenia przedawnionych zobowiązań (203 tys. zł) i odwrócenia odpisów na aktywach trwałych (140 tys.), a to przecież nic innego jak zdarzenia jednorazowe. W związku z tym powtarzalny wynik operacyjny 2016 r. to 4,66 mln zł. Rok wcześniej znów, czyli w 2015 r. pojawiły się dodatkowe zyski w kwocie 214 z tytułu otrzymania VATu, a powtarzalny wynik wyniósł 3,9 mln zł. Poprawa jest zatem znacząca (+19,7 proc.), ale na mniejszych wartościach nominalnych niż raportowane.Na poziomie netto oczywiście wyżej wymienione zdarzenia jednorazowe także się odłożą. W 2016 r. nominalny zysk brutto wyniósł 4348 mln zł, przy czym należałoby go skorygować o wymienione zdarzenia jednorazowe (rezerwy podatkowe, rozwój sieci, ruch na odpisach na AT i w końcu przedawnione zobowiązania), co da nam kwotę 4,28 zysku brutto. Na poziomie netto zamiast jednak zysk korygować w górę o korektę podatku odroczonego należałoby zysk brutto po prostu obciążyć normalną stopą podatkową 19 proc. Przecież spółka nie będzie do końca świata rozliczać strat z lat ubiegłych, bo ma na to maksymalnie 5 lat. Znormalizowany, powtarzalny zysk netto za 2016 r. wynosi zatem 3,47 mln zł, a nie 4,25 mln zł jak podaje spółka. Z resztą pomijając już kwestie podatkowe uwzględniają odpisy na aktywach trwałych i umorzenie przedawnionych zobowiązań podawany zysk jest zawyżony o kwotę 343 tys. bez uwzględniania wpływu podatku.Wygląda także na to, że rozwój spółki w nowym modelu biznesowym nie rozwiązał tak naprawdę problemów z płynnością. Kapitał obrotowy jest ujemny na kwotę 2,5 mln zł. Choć w kasie na koniec roku było 3,1 mln zł to spółka posiadała trochę przeterminowanych zobowiązań. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/MEX-Zob-przeterminowane.png[/img]Na szczęście nie są to zobowiązania wobec ZUS czy US, bo te pokazywane są w pozycji innych zobowiązań. Tak czy owak wygląda to niestety źle. Dług netto spółki po korekcie o kaucję wynosi 2,3 mln zł, co nie jest wartością dużą w relacji do generowanej EBITDA, ale tak czy owak nadal sytuacja z płynnością nie jest dobra - ekwiwalent ratingu na poziomie (B-) oddaje sytuację finansową spółki. Wycena spółki na poziomie 57 mln zł oddaje w znacznej mierze prognozowany wzrost w latach przyszłych. Przy założeniu kosztu kapitału na poziomie 10 proc. dostaniemy oczekiwany powtarzalny wynik netto na poziomie 5,7 mln zł, w relacji do obecnych 3,47 mln zł. To o 64 proc. więcej niż obecny powtarzalny wynik netto. Zakładając stałą rentowność netto w czasie mamy w tej chwili oczekiwanie dla wyników z 51 lokali, czyli 2019 r… Jeśli założyć wzrost rentowności i prognozę, to okazuje się, że mamy w cenie już zyski z roku 2018. Wycena majątkowa spółki jest znacznie poniżej obecnej kapitalizacji. C/WK wynosi prawie 4. Co więcej, w aktywach wartość firmy to 9,3 mln zł na 14,9 mln kapitałów własnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na założenia do testu na utratę wartości i stopę dyskontową na poziomie 4 proc.![img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/MEX-test-na-uw.png[/img][/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/MEXPOLSKA,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 1,11 1,12 1,20
Zmiana +0,91% -0,35% -1,19%
Open-Close +9,90% +4,48% +0,33%
High-Low 9,01% 8,04% 7,15%
Zmiana ceny [pln] 0,01 0,00 -0,02
Transakcja [szt.] 2 15 18,95
Średnia transakcja [pln] 253,61253,61 2536,68213333333333333333333332,54t 1184,86430079155672823218997361,18t
Wolumen [szt.] 502502 35774,835,8t 19818,1519,8t
Obrót [pln] 507,22507,22 38050,23238,1t 22453,178522,5t
Obrót pozytywny 0,44% 78,90% 50,33%
Obrót negatywny 99,56% 14,92% 32,28%
Obrót neutralny 0,00% 6,19% 17,39%
Wolumen ws. % Free Float 0,02 1,07 0,60
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,47 0,26
Informacje ogólne
Na giełdzie od 102 miesięcy
Liczba akcji 7 665 436
Free float 43,43%
Kapitalizacja 8,51 mln zł
Wartość księgowa 8,54 mln zł
Zysk operacyjny 12m -3,05 mln zł
Przychody 12m 61,42 mln zł
Zysk netto 12m -4,97 mln zł
Główny akcjonariusz
Andrzej Domżał (wraz z Milduks Ltd.) 37,77%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-POLAND 0,01%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,00
Kroczące C/ZO -2,79
Kroczące C/P 0,14
Kroczące C/Z -1,71

Zmiana 12m -59,19%
Śr. płynność dzienna 0,36%
Zakres wahań kursu 79,99%
Beta kursu 0,56

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 2,08
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2018-01-01 do 2018-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 29-10-2020
Dane finansowe z dnia: 28-09-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy