pixelg
NTT System SA [NTTSYSTEM] - Notowania i dywidendy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

NTT System SA - Notowania i dywidendy

NTT 2,96 (-2,95%)

NTT System zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego. Specjalizuje się w produkcji komputerów stacjonarnych (desktop), komputerów przenośnych oraz serwerów, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Oprócz głównej siedziby wraz z centrum montażowo-serwisowym i zapleczem logistyczno-magazynowym w miejscowości Zakręt, spółka posiada 5 firmowych punktów sprzedaży na terenie Polski. Współpracuje z czołowymi światowymi dostawcami komponentów komputerowych, a swoją ofertę kieruje do klientów instytucjonalnych, indywidualnych oraz biznesowych.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-QSr1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
  jednostkowy - - publikacja raportu rocznego
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Fiskus z wozu akcjom lżej – omówienie sytuacji finansowej i wyników po 4 kw. 2018 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE nttsystem
 • 9 spółek na dywidendowe dożynki
  9 spółek na dywidendowe dożynki

  Sezon dzielenia zysków powoli dobiega końca. W tegorocznym kalendarium pozostało już około 25 propozycji z dużego i małego parkietu. StockWatch.pl wybrał 9, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.

Wykres NTTSYSTEM od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,07 2,27% 2020-09-30 2020-09-29 uchwalona
2020-10-20
2020-06-30
od 2018-01-01
do 2018-12-31
0,11 4,78% 2019-09-25 2019-09-24 wypłacona
2019-10-16
2019-06-25
od 2017-01-01
do 2017-12-31
0,12 4,44% 2018-09-12 2018-09-11 wypłacona
2018-10-03
2018-06-13
od 2015-01-01
do 2015-12-31
0,32 9,79% 2016-06-30 2016-06-29 wypłacona
2016-07-15
2016-05-09
od 2014-01-01
do 2014-12-31
0,15 5,66% 2015-09-14 2015-09-11 wypłacona
2015-09-30
2015-05-18
od 2012-01-01
do 2012-12-31
0,03 3,49% 2013-05-13 2013-05-09 wypłacona
2013-05-27
2013-04-29
od 2008-01-01
do 2008-12-31
0,03 2,01% 2009-07-17 2009-07-15 wypłacona
2009-07-31
2009-06-29
 
1/1 
 
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +134,50% +26 900,60 zł 46 900,60 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: Fiskus z wozu, akcjom lżej – omówienie sytuacji finansowej i wyników NTT System po 4 kw. 2018 r. Zmiany w zakresie ra [b]Fiskus z wozu, akcjom lżej – omówienie sytuacji finansowej i wyników NTT System po 4 kw. 2018 r.[/b][delay=365][b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Mimo pewnych problemów w zakresie sprzedaży, zarówno w całym 2018 roku, jak i w jego ostatnim kwartale, Grupa NTT odnotowała poprawę w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach wynikowych [b]rachunku zysków i strat[/b]. W obszarze działalności podstawowej kwartalne przychody Grupy okazały się mniejsze r/r o 5 proc., jednakże za sprawą jeszcze większego ograniczenia kosztów własnych (-7 proc.) na poziomie wyniku brutto na sprzedaży odnotowano wzrost zysku o 23 proc. (marża brutto wyniosła 7,5 wobec 5,8 proc. przed rokiem), a po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wzrost zysku na poziomie wyniku netto na sprzedaży zwiększył się r/r do 424 proc. (głównie za sprawą znacznego ograniczenia kosztów sprzedaży). Zmiany na dalszych poziomach wynikowych nie cechowały się już jednak tak wysoką dynamiką, gdyż w ramach pozostałej działalności operacyjnej wykazano znaczny przyrost kosztów netto (3,7 wobec 0,3 mln zł; efekt wzrostu odpisów na należności sądowe, rezerw na koszty i spisanych sald należności), co przełożyło się na ograniczenie poprawy r/r zysku operacyjnego jedynie do 6 proc. Ostatecznie na końcowych poziomach wynikowych Grupa odnotowała poprawę zysków o odpowiednio 127 proc. w przypadku wyniku brutto (przychody wobec finansowych kosztów netto przed rokiem) oraz o 67 proc. w przypadku wyniku netto (wyższa r/r efektywna stopa podatkowa). Jednocześnie w ujęciu narastającym za 12m przy przychodach niższych r/r o 17 proc. Grupie udało się wykazać wzrost zysku brutto na sprzedaży o 14 proc. (efekt większego od przychodów ograniczenia kosztu własnego), zysk wobec straty na poziomie wyniku netto na sprzedaży (tu również widoczne ograniczenie kosztów sprzedaży), wzrost zysku operacyjnego o 426 proc. (w odróżnieniu od ujęcia kwartalnego w ujęciu rocznym odnotowano wyższe r/r przychody netto z działalności pozostałej – 2 wobec 1,2 mln zł; głównie efekt zysku ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych i rozwiązania odpisów na należności sądowe), zysku brutto o 185 proc. (spadek dynamiki to efekt mniejszych r/r przychodów finansowych netto, w tym głównie odsetkowych, z tytułu różnic kursowych i aktualizacji wartości aktywów finansowych), a zysku netto o 191 proc. (ponowny lekki wzrost dynamiki to efekt nieco niższej r/r efektywnej stopy podatkowej). Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz proc.).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-1.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-2.png[/img] Co prawda Grupa NTT nie wydziela segmentów działalności, lecz biorąc pod uwagę samą strukturę przychodów (rysunek poniżej, jednostka – tys. zł) można nieco bardziej szczegółowo rozeznać się w jej podstawowym biznesie i zmianach, jakie w nim zaszły na przestrzeni rozpatrywanych okresów.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-3.png[/img]Jak widać największy udział w przychodach ma działalność o charakterze handlowym (dystrybucja podzespołów… oraz komputerów i tabletów innych producentów) i tu w ujęciu r/r zaszły też największe zmiany (w tym zwłaszcza w skali całych 12m) tj. spadek przychodów, jak tłumaczy spółka, wynikający z jednej strony z nasycenia rynku, a z drugiej z polityki handlowej jednego z głównych dostawców Grupy (prawdopodobnie Lenovo, bo jego udział w dostawach zmniejszył się r/r z 24 proc. do 16 proc.). Warto również odnotować, że mimo wielu napomknień w sprawozdaniu zarządu Grupy dot. własnych linii produktowej (w tym m.in. HIRO) i zamierzeniach rozwoju tego obszaru (związanych z oczekiwaną wyższą marżowością) z punktu widzenia przychodów w rozpatrywanych okresach nie widać tu pozytywnych zmian – zarówno w 4kw jak i w całym okresie 12m Grupa odnotowała tu r/r spadek przychodów. Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK NTT z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz proc.] z jednej strony widzimy systematyczny spadek przychodów (który ostatnio udało się jednakże nieco wyhamować), lecz z drugiej poprawę na poszczególnych poziomach wynikowych (w tym zwłaszcza dot. działalności podstawowej) i odpowiadających im wskaźnikach rentowności. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-4.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-5.png[/img]W kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych należy odnotować pozytywne dla NTT zakończenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez aparat skarbowy, które były sporym czynnikiem niepewności w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Niemniej jednak Zarząd Grupy nadal uskarża się na sytuację panującą na rynku IT (niska dynamika zamówień, duża konkurencja i presja cenowa). Celem poprawy rentowności działalności Grupa w dalszym ciągu zamierza rozwijać ofertę w zakresie marek własnych, w tym także zaistnieć na nowym polu tj. rozwiązań w zakresie inteligentnego domu i biura, które będą oferowane pod marką Blue Bolt. Generalnie oczekiwania Zarządu względem 2019 roku są optymistyczne i zakładają wzrost przychodów oraz dalszą poprawę rentowności, która mimo iż odbiła się od dna to nadal nie prezentuje się specjalnie atrakcyjnie (ROE jedynie 3,5 proc.).Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] NTT w 4kw, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźnie mniej gotówki wygenerowanej na poziomie salda ogólnego – 3,8 wobec 8,6 mln zł (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za regres ten odpowiadały mniejsze r/r wpływy operacyjne (10,3 wobec 12,8 mln zł, w tym głównie dot. korekt związanych ze składnikami kapitału obrotowego netto) oraz większe wydatki finansowe (6,6 wobec 4,2 mln zł, w tym głównie dot. spłaty zadłużenia). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym w rozpatrywanym okresie przepływy były względnie nieznaczne (82 tys. zł dopływu wobec 12 tys. zł odpływu przed rokiem). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł), po jednookresowej przerwie, NTT ponownie odnotowało pogorszenie na poziomie salda ogólnego. Co prawda utrzymano się tu w obszarze wartości dodatnich, lecz należy mieć na uwadze, że obecnie jest to generalnie jedynie efekt inwestycyjnych wpływów netto (zbycie aktywów rzeczowych i aktualizacja wartości inwestycji). W kontekście przepływów operacyjnych, pomijając kwestię ich spadku kw/kw, z jednej strony in plus można wskazać ich dobrą jakość za ostatnie 12m (bazują one głównie na nadwyżce finansowej i niemal odpowiadają wynikowi EBITDA), a z drugiej już in minus trzeba odnotować w ostatnich okresach ich dość znaczne wahania, wynikające głównie z niedopasowania aktywów i pasywów operacyjnych tj. niepieniężnych (stanowiących o zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-6.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-7.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]W bilansie Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 7 proc., czemu po stronie aktywów odpowiadała stabilizacja wartości składników trwałych i spadek wartości składników obrotowych o 9 proc. (głównie w odniesieniu do zapasów i należności), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 1 proc. i spadek zobowiązań ogółem o 23 proc. (zadłużenie krótkoterminowe zmniejszyło się o 22 proc., a długoterminowe o 29 proc.; zadłużenie oprocentowane uległo przy tym zmniejszeniu o 35 proc. i na koniec okresu stanowiło 24 proc. zadłużenia ogółem).Zmiany te nie miały istotnego wpływ na ogólną strukturę kapitałowo-majątkową NTT (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł), która od dłuższego czasu prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym również własnymi. Jednocześnie jednak znaczna poprawa wystąpiła w obszarze struktury kapitału obrotowego, gdzie po wielu okresach dość znacznego deficytu względem bieżących potrzeb osiągnięto niemal równowagę.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-8.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/04/ntt-4kw-2018-9.png[/img]Od strony wskaźnikowej sytuacja NTT pozostaje korzystna zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności jego obsługi. Jej potwierdzeniem jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom AAA. Link do wskaźników finansowych: https://www.stockwatch.pl/gpw/nttsystem,komunikaty,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują solidarnie na spore niedowartościowanie akcji NTT na GPW w Warszawie. Przy wycenie rynkowej na poziomie 2,25 zł wartość księgowa Grupy to 9,6 zł, wycena rentą wieczystą przy koszcie kapitału 10 proc. daje nam 3,4 zł, a metody mnożnikowe w zależności od przyjętej wielkości dają wyceny w zakresie 2,5-43,4 zł. O ile do wycen majątkowych trudno się przyczepić, to już do tych dochodowych i mnożnikowych jak najbardziej. Trzeba mieć tu na uwadze, że aktualny wynik roczny Grupy (jak zauważono już wcześniej) jest dość znacznie obciążony zdarzeniami o charakterze jednorazowym (zarówno na poziomie pozostałej działalności operacyjnej, jak i działalności finansowej – zyski ze sprzedaży aktywów, aktualizacje wartości aktywów, odpisy i ich odwrócenia, itd.). Łączne odliczenia z tego tytułu można szacować na ok 3,3 mln zł, co oznacza, że powtarzalny zysk Grupy na koniec 2018 r to nie 4,7 lecz ok 1,4 mln zł. A to daje już wycenę rentą wieczystą na poziomie jedynie nieco powyżej 1 zł na akcję.[/delay] Link do wskaźników https://www.stockwatch.pl/gpw/nttsystem,komunikaty,wskazniki.aspx oraz wycen https://www.stockwatch.pl/gpw/nttsystem,komunikaty,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=blue]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link [url]http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2[/url]. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 2,96 3,01 2,95
Zmiana -2,95% -1,15% +0,06%
Open-Close -3,90% -1,80% -0,69%
High-Low 3,90% 3,59% 4,95%
Zmiana ceny [pln] -0,09 -0,04 0,00
Transakcja [szt.] 3 13,2 20,1
Średnia transakcja [pln] 670,97333333333333333333333333670,97 1267,89893939393939393939393941,27t 1507,98748756218905472636815921,51t
Wolumen [szt.] 680680 5466,25,47t 10254,6510,3t
Obrót [pln] 2012,922,01t 16736,26616,7t 30310,548530,3t
Obrót pozytywny 0,15% 28,93% 40,82%
Obrót negatywny 99,85% 35,71% 28,87%
Obrót neutralny 0,00% 35,36% 30,31%
Wolumen ws. % Free Float 0,02 0,12 0,23
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,04 0,07
Informacje ogólne
Na giełdzie od 162 miesięcy
Liczba akcji 13 850 000
Free float 32,68%
Kapitalizacja 41,00 mln zł
Wartość księgowa 138,97 mln zł
Zysk operacyjny 12m 6,69 mln zł
Przychody 12m 564,21 mln zł
Zysk netto 12m 4,99 mln zł
Główny akcjonariusz
Singh Davinder 23,89%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-INFO 0,14%
WIGTECH 0,06%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,30
Kroczące C/ZO 6,31
Kroczące C/P 0,07
Kroczące C/Z 8,47

Zmiana 12m 35,56%
Śr. płynność dzienna 1,95%
Zakres wahań kursu 49,57%
Beta kursu 0,06

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 9,12
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 11-08-2020
Dane finansowe z dnia: 31-05-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy