WIG - notowania - skład indeksu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WIG

WIG 60 852,00 (-0,10%)
WIG - kurs z dnia 22-07-2019 11:07

Jest indeksem dochodowym. W jego skład wchodzą spółki spełniające kryteria bazowe. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1991 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Jedynym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Obowiązuje zasada dywersyfikacji udziału poszczególnych spółek i sektorów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz Trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne.

Wykres wig od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Skład indeksu: WIG

Spółka Rating Czas Kurs Zmiana [pkt.] Zmiana [%] Wpływ na indeks [%] Obrót %obrotu indeksu %obrotu rynku Pakiet [szt.] Wartość rynkowa
pakietu [pln]
Udział pakietu [%]
MAKARONPL
Dane fin. z dnia 30-05-2019
229,54838611448 BB- 09:09 4,86 0,06 +1,25% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 381 000 16,43 mln zł 0,01%
ELEKTROTI
Dane fin. z dnia 28-05-2019
245,475003604897 BB+ 10:43 3,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 052 000 23,60 mln zł 0,01%
ABPL
Dane fin. z dnia 26-05-2019
270,325256151457 A- 11:15 19,00 -0,10 -0,52% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 13 122 000 249,32 mln zł 0,08%
AGORA
Dane fin. z dnia 15-05-2019
248,309674521723 BB+ 10:01 12,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 35 828 000 429,94 mln zł 0,14%
AMBRA
Dane fin. z dnia 14-05-2019
328,306423247442 AAA 10:59 16,25 0,05 +0,31% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 9 800 000 159,25 mln zł 0,05%
AMICA
Dane fin. z dnia 31-05-2019
263,545891128795 BBB 11:00 118,80 0,81 +0,68% 0,00% 0,09 mln zł 0,06% 0,06% 5 057 000 600,77 mln zł 0,20%
AMREST
Dane fin. z dnia 09-05-2019
188,08506685412 CCC+ 11:13 39,60 0,10 +0,25% 0,00% 0,05 mln zł 0,04% 0,04% 72 350 000 2,87 mld zł 0,96%
APATOR
Dane fin. z dnia 17-05-2019
261,302109461819 BBB 11:03 24,00 -0,30 -1,23% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 20 536 000 492,86 mln zł 0,16%
ARTERIA
Dane fin. z dnia 03-06-2019
248,26084851618 BB+ 09:00 4,32 -0,04 -0,92% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 954 000 12,76 mln zł 0,00%
ASSECOPOL
Dane fin. z dnia 23-05-2019
267,41392352071 BBB+ 11:20 57,45 0,35 +0,61% 0,01% 0,35 mln zł 0,24% 0,23% 74 917 000 4,30 mld zł 1,43%
ASTARTA
Dane fin. z dnia 21-05-2019
280,826048221113 AA- 11:19 23,80 -0,39 -1,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 355 000 175,05 mln zł 0,06%
ATMGRUPA
Dane fin. z dnia 31-05-2019
309,901564948165 AAA 10:10 4,39 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 35 192 000 154,49 mln zł 0,05%
BBIDEV
Dane fin. z dnia 29-05-2019
194,028542840611 B- 11:15 0,59 -0,01 -2,33% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,01% 95 407 000 55,91 mln zł 0,02%
BETACOM
Dane fin. z dnia 19-06-2019
268,166959790074 A- 09:34 10,10 -0,08 -0,79% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 779 000 7,87 mln zł 0,00%
BIOTON
Dane fin. z dnia 02-06-2019
126,187005462268 CCC- 11:14 4,85 0,12 +2,54% 0,00% 0,07 mln zł 0,05% 0,05% 38 904 000 188,68 mln zł 0,06%
SLEEPZAG
Dane fin. z dnia 06-06-2016
171,151820174604 CCC+ 10:54 0,91 -0,03 -3,19% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 486 000 0,44 mln zł 0,00%
BORYSZEW
Dane fin. z dnia 30-05-2019
242,172604338953 BB+ 11:09 4,49 0,06 +1,24% 0,00% 0,05 mln zł 0,04% 0,03% 83 167 000 373,84 mln zł 0,12%
BOS
Dane fin. z dnia 17-05-2019
209,443267865392 B 10:54 7,98 0,12 +1,53% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 25 847 000 206,26 mln zł 0,07%
MBANK
Dane fin. z dnia 30-04-2019
210,787881350735 B 11:21 377,00 -2,98 -0,79% -0,01% 1,25 mln zł 0,86% 0,83% 12 984 000 4,89 mld zł 1,63%
BUDIMEX
Dane fin. z dnia 27-04-2019
235,835621288528 BB 11:20 135,80 4,11 +3,03% 0,02% 0,06 mln zł 0,04% 0,04% 11 451 000 1,56 mld zł 0,52%
SANPL
Dane fin. z dnia 30-04-2019
214,621863571362 B 11:22 359,60 3,02 +0,84% 0,03% 2,08 mln zł 1,43% 1,37% 33 108 000 11,91 mld zł 3,97%
CCC
Dane fin. z dnia 02-06-2019
180,283422574098 CCC+ 11:23 155,50 0,90 +0,58% 0,01% 1,19 mln zł 0,82% 0,78% 28 108 000 4,37 mld zł 1,46%
CEZ
Dane fin. z dnia 19-04-2019
229,577404184657 BB- 10:33 88,00 -0,10 -0,11% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 713 000 590,74 mln zł 0,20%
CIECH
Dane fin. z dnia 28-05-2019
241,415367343233 BB+ 11:08 43,20 0,15 +0,35% 0,00% 0,15 mln zł 0,10% 0,10% 25 747 000 1,11 mld zł 0,37%
COMARCH
Dane fin. z dnia 17-05-2019
287,212382549395 AA 10:48 180,00 2,02 +1,12% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 4 812 000 866,16 mln zł 0,29%
COMP
Dane fin. z dnia 22-05-2019
267,792967681726 BBB+ 10:42 63,20 0,20 +0,32% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 4 296 000 271,51 mln zł 0,09%
DEBICA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
289,94059652342 AA 11:17 82,00 0,00 0,00% 0,00% 0,04 mln zł 0,02% 0,02% 2 567 000 210,49 mln zł 0,07%
DECORA
Dane fin. z dnia 10-05-2019
294,180671948004 AA+ 11:20 20,20 0,51 +2,54% 0,00% 0,48 mln zł 0,33% 0,32% 5 992 000 121,04 mln zł 0,04%
DOMDEV
Dane fin. z dnia 07-05-2019
321,439606972458 AAA 11:11 74,20 -0,20 -0,27% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 8 177 000 606,73 mln zł 0,20%
ECHO
Dane fin. z dnia 31-05-2019
257,355480409914 BBB 11:22 4,33 -0,05 -1,14% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 181 759 000 787,02 mln zł 0,26%
EFEKT
Dane fin. z dnia 17-05-2019
215,767635226271 B 09:00 21,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 913 000 19,54 mln zł 0,01%
ELBUDOWA
Dane fin. z dnia 03-06-2019
184,506537913395 CCC+ 10:51 8,60 0,06 +0,70% 0,00% 0,06 mln zł 0,04% 0,04% 4 747 000 40,82 mln zł 0,01%
ELKOP
Dane fin. z dnia 17-05-2019
253,278345045151 BBB- 11:10 0,68 0,01 +1,19% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 296 000 4,27 mln zł 0,00%
ELZAB
Dane fin. z dnia 16-05-2019
205,429120025423 B 10:27 3,70 -0,12 -3,14% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 484 000 12,89 mln zł 0,00%
ENAP
Dane fin. z dnia 31-05-2019
319,601744131782 AAA 09:00 1,16 0,01 +0,87% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 306 000 10,79 mln zł 0,00%
CNT
Dane fin. z dnia 24-05-2019
331,7526167493 AAA 09:08 13,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 349 000 31,95 mln zł 0,01%
ERBUD
Dane fin. z dnia 15-05-2019
221,439438476534 B+ 09:45 12,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 077 000 63,46 mln zł 0,02%
ESSYSTEM
Dane fin. z dnia 23-05-2019
317,715183587375 AAA 09:03 2,38 0,08 +3,48% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 13 146 000 31,29 mln zł 0,01%
EUROCASH
Dane fin. z dnia: 10-05-2019
65,3623831037865 D 11:19 19,38 0,24 +1,25% 0,01% 0,21 mln zł 0,15% 0,14% 77 875 000 1,51 mld zł 0,50%
EUROTEL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
264,332111453042 BBB 09:02 20,80 0,10 +0,48% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 459 000 30,35 mln zł 0,01%
FAMUR
Dane fin. z dnia 02-06-2019
309,34527958645 AAA 11:21 4,55 0,05 +1,11% 0,01% 0,07 mln zł 0,05% 0,05% 302 910 000 1,38 mld zł 0,46%
FASING
Dane fin. z dnia 28-05-2019
275,655303776339 A 10:55 16,05 -0,39 -2,43% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 239 000 19,89 mln zł 0,01%
FERRUM
Dane fin. z dnia 03-06-2019
199,029271323012 B- 09:11 3,36 -0,04 -1,18% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 6 461 000 21,71 mln zł 0,01%
FORTE
Dane fin. z dnia 23-05-2019
207,559769969864 B 11:07 33,00 0,41 +1,23% 0,00% 0,99 mln zł 0,68% 0,65% 16 166 000 533,48 mln zł 0,18%
GETIN
Dane fin. z dnia 02-06-2019
164,038314961941 CCC 11:18 1,16 0,02 +1,75% 0,00% 0,26 mln zł 0,18% 0,17% 85 450 000 99,12 mln zł 0,03%
PFLEIDER
Dane fin. z dnia 22-05-2019
155,31457335344 CCC 11:15 27,10 0,41 +1,50% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 103 000 544,79 mln zł 0,18%
GROCLIN
Dane fin. z dnia 29-05-2019
274,530174591242 A 11:14 2,47 0,02 +0,61% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 7 375 000 18,25 mln zł 0,01%
GTC
Dane fin. z dnia 15-05-2019
229,037281328903 BB- 11:22 9,60 0,18 +1,91% 0,01% 0,06 mln zł 0,04% 0,04% 184 961 000 1,78 mld zł 0,59%
HANDLOWY
Dane fin. z dnia 06-05-2019
215,268917952517 B 10:50 53,40 0,00 0,00% 0,00% 0,12 mln zł 0,08% 0,08% 32 664 000 1,74 mld zł 0,58%
HELIO
Dane fin. z dnia 31-05-2019
329,24126255418 AAA 11:23 10,10 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 1 143 000 11,54 mln zł 0,00%
HYDROTOR
Dane fin. z dnia 13-05-2019
308,3957643937 AAA 10:47 37,60 1,03 +2,73% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 596 000 60,01 mln zł 0,02%
IMPEL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
220,068499978042 B+ 09:00 6,05 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 839 000 29,28 mln zł 0,01%
INDYKPOL
Dane fin. z dnia 03-06-2019
311,934865014466 AAA 09:03 58,00 0,50 +0,87% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 1 165 000 67,57 mln zł 0,02%
INGBSK
Dane fin. z dnia 08-05-2019
208,900551756976 B 11:14 195,40 -1,58 -0,81% -0,02% 0,20 mln zł 0,13% 0,13% 32 525 000 6,36 mld zł 2,12%
INSTALKRK
Dane fin. z dnia 15-05-2019
324,390546741018 AAA 09:06 18,35 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 990 000 109,92 mln zł 0,04%
INTERCARS
Dane fin. z dnia 21-05-2019
291,320293938295 AA 10:20 199,50 2,53 +1,27% 0,01% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 8 415 000 1,68 mld zł 0,56%
INTERFERI
Dane fin. z dnia 19-04-2019
350,589615617365 AAA 16:49 4,02 0,02 +0,50% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 243 000 9,02 mln zł 0,00%
INTERSPPL
Dane fin. z dnia 28-06-2019
87,3331151953281 CCC- 09:00 2,40 -0,01 -0,41% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 389 000 12,93 mln zł 0,00%
KETY
Dane fin. z dnia 24-04-2019
284,491253378461 AA- 10:43 334,00 4,58 +1,37% 0,01% 0,19 mln zł 0,13% 0,13% 9 545 000 3,19 mld zł 1,06%
KGHM
Dane fin. z dnia 16-05-2019
268,291587453058 A- 11:22 97,14 -0,12 -0,12% -0,01% 5,14 mln zł 3,54% 3,38% 136 410 000 13,25 mld zł 4,42%
RAWLPLUG
Dane fin. z dnia 15-05-2019
259,481223229575 BBB 11:08 8,76 -0,42 -4,78% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 12 721 000 111,44 mln zł 0,04%
KOGENERA
Dane fin. z dnia 14-05-2019
267,571439456501 BBB+ 09:01 33,20 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 247 000 207,40 mln zł 0,07%
MIRACULUM
Dane fin. z dnia 16-05-2019
59,3308269124243 D 09:00 1,32 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 16 240 000 21,44 mln zł 0,01%
KOMPAP
Dane fin. z dnia 17-05-2019
228,20016110729 BB- 11:16 7,15 0,21 +2,88% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 849 000 6,07 mln zł 0,00%
PRIMETECH
Dane fin. z dnia: 26-09-2018
235,545758142656 XXX 11:12 1,47 0,00 -0,14% 0,00% 0,15 mln zł 0,10% 0,10% 5 335 000 7,83 mln zł 0,00%
KRUSZWICA
Dane fin. z dnia 16-05-2019
337,763286685495 AAA 11:15 43,30 0,51 +1,17% 0,00% 0,24 mln zł 0,16% 0,16% 2 418 000 104,70 mln zł 0,03%
LCCORP
Dane fin. z dnia 15-05-2019
278,320677175981 A+ 11:22 2,75 0,01 +0,36% 0,00% 0,10 mln zł 0,07% 0,07% 447 558 000 1,23 mld zł 0,41%
LENTEX
Dane fin. z dnia 24-05-2019
316,018286518958 AAA 11:23 7,50 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 18 952 000 142,14 mln zł 0,05%
LOTOS
Dane fin. z dnia 30-04-2019
276,983200062051 A 11:22 88,08 -0,41 -0,47% -0,01% 1,94 mln zł 1,34% 1,28% 86 543 000 7,62 mld zł 2,54%
LPP
Dane fin. z dnia 28-05-2019
225,073551597419 BB- 11:18 7 900,00 10,27 +0,13% 0,00% 1,20 mln zł 0,83% 0,79% 1 306 000 10,32 mld zł 3,44%
LSISOFT
Dane fin. z dnia 31-05-2019
350,50928715655 AAA 10:29 12,45 0,26 +2,05% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 1 552 000 19,32 mln zł 0,01%
LUBAWA
Dane fin. z dnia 23-05-2019
275,715198678291 A 09:17 0,79 0,01 +1,03% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 73 170 000 57,66 mln zł 0,02%
PROTEKTOR
Dane fin. z dnia: 03-06-2019
297,023343451233 AA+ 15:54 3,61 -0,02 -0,55% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 132 000 25,75 mln zł 0,01%
WIKANA
Dane fin. z dnia 02-06-2019
119,830867882148 CCC- 09:15 1,19 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 190 000 4,99 mln zł 0,00%
MCI
Dane fin. z dnia 13-05-2019
349,612752348269 AAA 11:03 9,14 -0,06 -0,65% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 14 970 000 136,83 mln zł 0,05%
MENNICA
Dane fin. z dnia 15-05-2019
237,190973575134 BB 09:23 21,60 1,05 +4,85% 0,01% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 22 650 000 489,24 mln zł 0,16%
MILLENNIUM
Dane fin. z dnia 08-05-2019
212,106236594686 B 11:15 8,16 -0,04 -0,49% -0,01% 3,18 mln zł 2,19% 2,10% 605 345 000 4,94 mld zł 1,65%
MOL
Dane fin. z dnia 25-06-2018
236,965628755533 BB 14:45 38,38 -0,59 -1,54% -0,01% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 25 887 000 993,54 mln zł 0,33%
MONNARI
Dane fin. z dnia 31-05-2019
331,472311144822 AAA 11:08 4,80 0,08 +1,69% 0,00% 0,06 mln zł 0,04% 0,04% 17 746 000 85,18 mln zł 0,03%
MOSTALPLC
Dane fin. z dnia: 16-05-2019
148,502656729081 CCC 11:19 5,46 0,10 +1,87% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 1 026 000 5,60 mln zł 0,00%
MOSTALWAR
Dane fin. z dnia 31-05-2019
197,338667181744 B- 10:19 3,76 0,07 +1,90% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,01% 9 981 000 37,53 mln zł 0,01%
NETIA
Dane fin. z dnia 10-05-2019
253,269136657034 BBB- 17:00 4,72 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 94 990 000 448,35 mln zł 0,15%
GETINOBLE
Dane fin. z dnia 31-05-2019
178,66130993063 CCC+ 11:17 0,50 0,00 +0,40% 0,00% 0,20 mln zł 0,14% 0,13% 388 788 000 195,17 mln zł 0,07%
NORTCOAST
Dane fin. z dnia 07-05-2019
195,624236780268 B- 10:30 4,98 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 834 000 4,15 mln zł 0,00%
NOWAGALA
Dane fin. z dnia: 07-05-2019
254,036404851499 BBB- 10:47 0,92 0,03 +3,37% 0,00% 0,11 mln zł 0,08% 0,08% 33 577 000 30,89 mln zł 0,01%
ODLEWNIE
Dane fin. z dnia 14-05-2019
302,721231205981 AAA 09:10 3,38 0,02 +0,60% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 569 000 28,96 mln zł 0,01%
CDPROJEKT
Dane fin. z dnia 23-05-2019
405,123208150792 AAA 11:22 225,20 2,23 +0,99% 0,05% 18,24 mln zł 12,56% 12,02% 67 348 000 15,17 mld zł 5,06%
ORBIS
Dane fin. z dnia 27-04-2019
301,15850632629 AA+ 17:00 102,00 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 6 526 000 665,65 mln zł 0,22%
PAMAPOL
Dane fin. z dnia 02-06-2019
215,086338463522 B 09:51 1,24 0,06 +5,08% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 6 502 000 8,06 mln zł 0,00%
PEKAO
Dane fin. z dnia 10-05-2019
208,345013833029 B 11:22 106,15 -0,24 -0,23% -0,01% 11,27 mln zł 7,76% 7,42% 159 949 000 16,98 mld zł 5,66%
PEP
Dane fin. z dnia 16-05-2019
233,513893827207 BB 09:00 27,50 0,51 +1,85% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 14 710 000 404,52 mln zł 0,13%
PEPEES
Dane fin. z dnia 15-05-2019
266,446426983146 BBB+ 11:22 1,78 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 11 232 000 19,99 mln zł 0,01%
PGNIG
Dane fin. z dnia 02-06-2019
313,754763306234 AAA 11:23 5,47 0,06 +1,02% 0,03% 3,16 mln zł 2,17% 2,08% 1 624 608 000 8,88 mld zł 2,96%
PKNORLEN
Dane fin. z dnia 19-07-2019
295,813175549748 AA+ 11:22 98,32 -0,52 -0,53% -0,05% 8,63 mln zł 5,94% 5,69% 289 049 000 28,42 mld zł 9,47%
PKOBP
Dane fin. z dnia 15-05-2019
209,102515813303 B 11:23 42,50 -0,15 -0,35% -0,04% 36,33 mln zł 25,02% 23,94% 737 025 000 31,32 mld zł 10,44%
PLASTBOX
Dane fin. z dnia 16-05-2019
214,276868352803 B 09:00 2,08 0,12 +5,87% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 860 000 22,53 mln zł 0,01%
PMPG
Dane fin. z dnia 20-05-2019
224,392105119374 B+ 10:15 1,15 -0,02 -1,71% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 792 000 3,21 mln zł 0,00%
POLICE
Dane fin. z dnia 23-05-2019
233,647171376821 BB 11:22 14,40 0,10 +0,70% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 15 132 000 217,90 mln zł 0,07%
POLIMEXMS
Dane fin. z dnia 15-05-2019
217,790389985315 B+ 11:11 2,64 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 66 989 000 176,85 mln zł 0,06%
POLNORD
Dane fin. z dnia 03-06-2019
175,281385874229 CCC+ 10:59 5,68 0,04 +0,71% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 21 696 000 123,23 mln zł 0,04%
PROCHEM
Dane fin. z dnia 16-05-2019
259,422805502119 BBB 09:00 15,50 -0,49 -3,13% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 456 000 22,57 mln zł 0,01%
PROJPRZEM
Dane fin. z dnia 17-05-2019
263,43138647724 BBB 09:00 17,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 050 000 36,80 mln zł 0,01%
RADPOL
Dane fin. z dnia 10-05-2019
232,307812969549 BB 11:02 1,30 -0,06 -4,41% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 35 058 000 45,58 mln zł 0,02%
RAFAKO
Dane fin. z dnia 28-05-2019
259,628216383499 BBB 11:20 1,88 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 72 350 000 136,02 mln zł 0,05%
RAFAMET
Dane fin. z dnia 21-05-2019
230,374559518737 BB- 09:29 11,50 -0,29 -2,54% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 646 000 7,43 mln zł 0,00%
RELPOL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
337,548247627536 AAA 10:51 7,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 824 000 40,77 mln zł 0,01%
REMAK
Dane fin. z dnia 30-04-2019
67,2871962380099 D 09:00 9,98 0,02 +0,20% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 282 000 12,79 mln zł 0,00%
ROPCZYCE
Dane fin. z dnia 24-04-2019
287,572206774996 AA 11:06 24,40 -0,39 -1,61% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 193 000 29,11 mln zł 0,01%
SANOK
Dane fin. z dnia 14-05-2019
247,232057647987 BB+ 09:09 23,40 -0,39 -1,68% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 23 914 000 559,59 mln zł 0,19%
SEKO
Dane fin. z dnia 08-05-2019
270,230934090068 A- 13:06 9,20 0,05 +0,55% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 494 000 22,94 mln zł 0,01%
SFINKS
Dane fin. z dnia 05-06-2019
-22,6273061079804 D 10:54 0,92 -0,03 -3,16% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 22 291 000 20,51 mln zł 0,01%
SIMPLE
Dane fin. z dnia 16-05-2019
231,492650219988 BB 09:00 6,55 0,15 +2,34% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 028 000 13,28 mln zł 0,00%
SNIEZKA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
295,698490586528 AA+ 09:00 88,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 206 000 372,23 mln zł 0,12%
STALEXP
Dane fin. z dnia 10-05-2019
287,147256288935 AA 11:15 3,40 -0,01 -0,29% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 95 938 000 326,19 mln zł 0,11%
STALPROD
Dane fin. z dnia 16-05-2019
283,130445749914 AA- 11:06 201,50 3,77 +1,87% 0,00% 0,09 mln zł 0,06% 0,06% 1 810 000 364,72 mln zł 0,12%
STALPROFI
Dane fin. z dnia 24-05-2019
267,754186145402 BBB+ 12:55 7,30 0,15 +2,10% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 716 000 56,33 mln zł 0,02%
SUWARY
Dane fin. z dnia 19-07-2019
254,57239508653 BBB- 09:00 12,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 576 000 6,91 mln zł 0,00%
SWISSMED
Dane fin. z dnia 02-03-2019
nie jest liczbą D 09:45 1,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 729 000 4,09 mln zł 0,00%
SYGNITY
Dane fin. z dnia 15-06-2019
nie jest liczbą D 11:04 2,06 -0,05 -2,37% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 11 886 000 24,49 mln zł 0,01%
TALEX
Dane fin. z dnia 31-05-2019
251,971810116118 BBB- 11:10 14,60 -0,10 -0,68% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 532 000 7,77 mln zł 0,00%
OEX
Dane fin. z dnia 17-05-2019
231,945855023991 BB 16:30 19,10 0,62 +3,24% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 2 651 000 50,63 mln zł 0,02%
TIM
Dane fin. z dnia 22-05-2019
239,192111997904 BB 11:05 9,46 -0,04 -0,42% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 14 062 000 133,03 mln zł 0,04%
NEUCA
Dane fin. z dnia 14-05-2019
195,075517550032 B- 10:47 309,00 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,06% 0,06% 1 487 000 459,48 mln zł 0,15%
ORANGEPL
Dane fin. z dnia 29-04-2019
211,098319585566 B 11:22 6,18 -0,10 -1,59% -0,02% 2,70 mln zł 1,86% 1,78% 647 357 000 4,00 mld zł 1,33%
TRITON
Dane fin. z dnia 02-06-2019
465,283938765237 AAA 09:41 2,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 531 000 5,06 mln zł 0,00%
ALTA
Dane fin. z dnia 23-05-2019
533,315249439775 AAA 09:04 2,58 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 251 000 16,13 mln zł 0,01%
VRG
Dane fin. z dnia 21-05-2019
291,984592491519 AA 11:23 4,10 0,01 +0,24% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 174 675 000 716,17 mln zł 0,24%
WARIMPEX
Dane fin. z dnia 27-04-2019
226,284902669694 BB- 09:14 5,54 -0,06 -1,07% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 238 000 34,56 mln zł 0,01%
WASKO
Dane fin. z dnia 02-06-2019
292,796895573223 AA+ 09:01 1,38 0,05 +3,76% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 16 480 000 22,74 mln zł 0,01%
WAWEL
Dane fin. z dnia 02-06-2019
372,761909811627 AAA 09:03 640,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 717 000 458,88 mln zł 0,15%
MANGATA
Dane fin. z dnia 07-05-2019
290,672757580833 AA 09:00 69,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 270 000 156,63 mln zł 0,05%
MERCOR
Dane fin. z dnia 03-07-2019
259,133835109216 BBB 10:57 7,20 -0,02 -0,28% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 10 554 000 75,99 mln zł 0,03%
NTTSYSTEM
Dane fin. z dnia 03-06-2019
329,868346113586 AAA 09:29 2,26 -0,01 -0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 525 000 10,23 mln zł 0,00%
KOMPUTRON
Dane fin. z dnia 07-07-2019
225,205031854315 BB- 09:00 3,55 0,01 +0,28% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 507 000 16,00 mln zł 0,01%
IMMOBILE
Dane fin. z dnia 02-06-2019
222,555263504712 B+ 09:00 3,03 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 14 724 000 44,61 mln zł 0,01%
PANOVA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
204,554939495308 B- 09:32 13,90 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 179 000 71,99 mln zł 0,02%
SILVANO
Dane fin. z dnia 27-05-2019
355,558818958737 AAA 13:20 10,10 -0,15 -1,46% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 795 000 18,13 mln zł 0,01%
ERGIS
Dane fin. z dnia 15-05-2019
244,278998637616 BB+ 15:17 2,75 -0,05 -1,79% 0,00% 0,36 mln zł 0,25% 0,24% 20 083 000 55,23 mln zł 0,02%
OPONEO.PL
Dane fin. z dnia 15-05-2019
241,329392439941 BB+ 11:16 26,40 0,30 +1,15% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 651 000 201,99 mln zł 0,07%
QUANTUM
Dane fin. z dnia 03-07-2019
359,070700139803 AAA 09:00 15,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 361 000 5,70 mln zł 0,00%
KPPD
Dane fin. z dnia 17-05-2019
250,538465758594 BBB- 15:55 25,00 0,20 +0,81% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 186 000 4,65 mln zł 0,00%
RAINBOW
Dane fin. z dnia 20-05-2019
230,158003957204 BB- 10:59 26,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23 mln zł 0,16% 0,15% 7 119 000 185,09 mln zł 0,06%
ZPUE
Dane fin. z dnia 02-06-2019
221,137236663402 B+ 09:00 100,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 648 000 64,8 mln zł 0,02%
ORZBIALY
Dane fin. z dnia 09-05-2019
302,282028501346 AA+ 09:30 10,65 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 513 000 48,06 mln zł 0,02%
ASBIS
Dane fin. z dnia 29-03-2019
238,628073455608 BB 10:49 2,41 -0,01 -0,62% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 35 056 000 84,66 mln zł 0,03%
ENERGOINS
Dane fin. z dnia 31-05-2019
153,241477658937 CCC 09:28 1,05 0,00 -0,47% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 921 000 5,19 mln zł 0,00%
RONSON
Dane fin. z dnia 14-05-2019
971,83860957966 AAA 11:15 0,90 0,02 +2,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 55 661 000 50,09 mln zł 0,02%
ASSECOBS
Dane fin. z dnia 26-04-2019
316,922898952345 AAA 09:18 27,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 17 889 000 490,16 mln zł 0,16%
KERNEL
Dane fin. z dnia 27-05-2019
314,304865875879 AAA 11:22 49,85 -0,15 -0,30% 0,00% 0,37 mln zł 0,25% 0,24% 38 728 000 1,93 mld zł 0,64%
SECOGROUP
Dane fin. z dnia 15-05-2019
219,09217626261 B+ 16:42 16,50 1,06 +6,45% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 5 151 000 84,99 mln zł 0,03%
MDIENERGIA
Dane fin. z dnia 15-05-2019
248,714262973567 BB+ 09:00 3,75 0,16 +4,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 246 000 27,17 mln zł 0,01%
UNICREDIT
Dane fin. z dnia 12-04-2019
193,228100402733 B- 09:00 47,88 0,08 +0,16% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 13 519 000 647,22 mln zł 0,22%
CIGAMES
Dane fin. z dnia 23-05-2019
209,042447678477 B 11:12 0,98 0,00 +0,20% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 91 446 000 89,80 mln zł 0,03%
KONSSTALI
Dane fin. z dnia: 17-05-2019
237,379962776426 BB 11:14 26,40 1,48 +5,60% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 2 313 000 61,06 mln zł 0,02%
INTROL
Dane fin. z dnia 22-05-2019
226,720831284189 BB- 14:10 2,76 0,06 +2,22% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 537 000 15,28 mln zł 0,01%
ATLASEST
Dane fin. z dnia 17-07-2019
157,500949584313 CCC 10:34 1,65 0,01 +0,61% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,01% 7 199 000 11,88 mln zł 0,00%
WIELTON
Dane fin. z dnia 22-05-2019
239,621031544604 BB+ 11:15 7,85 0,01 +0,13% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 20 550 000 161,32 mln zł 0,05%
LENA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
399,42199489968 AAA 10:01 3,26 0,01 +0,31% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 111 000 32,96 mln zł 0,01%
ULMA
Dane fin. z dnia 16-05-2019
370,354197204232 AAA 09:01 51,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 288 000 66,33 mln zł 0,02%
TRAKCJA
Dane fin. z dnia 01-06-2019
170,705018677744 CCC+ 11:04 2,43 0,06 +2,53% 0,00% 0,17 mln zł 0,12% 0,11% 35 243 000 85,64 mln zł 0,03%
MBWS
b.d.
-nieskończoność 12:30 9,65 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 74 000 0,71 mln zł 0,00%
CYFRPLSAT
Dane fin. z dnia 14-05-2019
237,627332893827 BB 11:14 30,18 -0,02 -0,07% 0,00% 3,17 mln zł 2,19% 2,09% 272 825 000 8,23 mld zł 2,74%
IFIRMA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
354,957810920552 AAA 09:41 2,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 401 000 9,52 mln zł 0,00%
UNIBEP
Dane fin. z dnia 16-05-2019
243,164896324058 BB+ 09:39 6,42 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 13 620 000 87,44 mln zł 0,03%
SELENAFM
Dane fin. z dnia 30-05-2019
265,390199591029 BBB+ 09:11 12,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 021 000 63,26 mln zł 0,02%
WOJAS
Dane fin. z dnia 23-05-2019
231,727064876602 BB 15:29 4,99 0,01 +0,20% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 1 767 000 8,82 mln zł 0,00%
LARQ
Dane fin. z dnia 03-06-2019
356,167436979215 AAA 09:00 4,52 0,02 +0,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 992 000 22,56 mln zł 0,01%
K2INTERNT
Dane fin. z dnia 23-05-2019
259,789231266701 BBB 10:52 9,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 567 000 14,73 mln zł 0,00%
ARCUS
Dane fin. z dnia 03-06-2019
248,170834797741 BB+ 09:00 2,20 -0,10 -4,35% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 2 520 000 5,54 mln zł 0,00%
BAHOLDING
Dane fin. z dnia 02-06-2019
181,22939379788 CCC+ 11:16 2,18 -0,04 -1,80% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 22 434 000 48,91 mln zł 0,02%
GRUPAAZOTY
Dane fin. z dnia 23-05-2019
256,878486716694 BBB 11:14 44,30 0,18 +0,41% 0,00% 0,11 mln zł 0,07% 0,07% 46 803 000 2,07 mld zł 0,69%
POZBUD
Dane fin. z dnia 24-05-2019
245,110825009521 BB+ 11:18 2,13 -0,01 -0,47% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 21 794 000 46,42 mln zł 0,02%
SONEL
Dane fin. z dnia 24-05-2019
349,103600078933 AAA 11:05 8,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 781 000 40,64 mln zł 0,01%
BEDZIN
Dane fin. z dnia 02-06-2019
188,495026030076 CCC+ 09:00 19,60 0,73 +3,70% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 868 000 17,01 mln zł 0,01%
CORMAY
Dane fin. z dnia 16-05-2019
283,769078310448 AA- 10:55 0,95 -0,02 -2,06% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 64 772 000 61,53 mln zł 0,02%
ERG
Dane fin. z dnia 27-05-2019
222,068505074339 B+ 09:00 36,80 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 432 000 15,90 mln zł 0,01%
MEDIACAP
Dane fin. z dnia: 03-06-2019
182,544393515688 CCC+ 09:00 1,87 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 356 000 13,76 mln zł 0,00%
KREC
Dane fin. z dnia 22-05-2019
217,044353045529 BB+ 10:00 4,08 0,13 +3,29% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 850 000 23,87 mln zł 0,01%
MWTRADE
Dane fin. z dnia 15-05-2019
246,111087718847 BB+ 16:34 2,82 0,02 +0,71% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 501 000 7,05 mln zł 0,00%
PHARMENA
Dane fin. z dnia 02-06-2019
nie jest liczbą D 09:01 6,16 0,04 +0,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 571 000 9,68 mln zł 0,00%
PRAGMAFA
Dane fin. z dnia 27-05-2019
297,460617113536 AAA 09:11 12,30 -0,39 -3,15% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 518 000 6,37 mln zł 0,00%
QUERCUS
Dane fin. z dnia: 19-04-2019
313,35034359631 AAA 10:13 2,36 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 27 248 000 64,31 mln zł 0,02%
TRANSPOL
Dane fin. z dnia 27-05-2019
242,63649712098 BB+ 10:58 3,10 -0,14 -4,62% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 11 641 000 36,09 mln zł 0,01%
PGSSOFT
Dane fin. z dnia 21-05-2019
395,381708430973 AAA 11:02 10,62 0,06 +0,57% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 10 298 000 109,36 mln zł 0,04%
ENEA
Dane fin. z dnia 29-05-2019
256,976020952997 BBB 11:22 9,13 -0,14 -1,51% -0,01% 0,77 mln zł 0,53% 0,51% 214 078 000 1,95 mld zł 0,65%
ATREM
Dane fin. z dnia 15-05-2019
245,736842831969 BB+ 09:34 2,14 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 625 000 5,62 mln zł 0,00%
MIRBUD
Dane fin. z dnia 31-05-2019
247,462467242735 BB+ 11:02 1,09 0,00 -0,46% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 48 333 000 52,44 mln zł 0,02%
BUMECH
Dane fin. z dnia 26-05-2019
37,3725982427067 D 11:13 3,97 0,02 +0,51% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 088 000 24,17 mln zł 0,01%
ORION
Dane fin. z dnia 16-05-2019
317,703592787075 AAA 09:35 5,70 -0,24 -4,20% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 716 000 9,78 mln zł 0,00%
VINDEXUS
Dane fin. z dnia 03-06-2019
367,939466723153 AAA 15:20 7,46 0,02 +0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 548 000 33,93 mln zł 0,01%
COGNOR
Dane fin. z dnia 02-05-2019
245,719572127186 BB+ 11:16 1,77 0,00 -0,28% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 29 225 000 51,87 mln zł 0,02%
APLISENS
Dane fin. z dnia 17-05-2019
425,634052498822 AAA 09:00 10,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 410 000 35,46 mln zł 0,01%
IPOPEMA
Dane fin. z dnia 23-05-2019
257,378493602354 BBB 09:00 1,50 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 16 217 000 24,33 mln zł 0,01%
BOGDANKA
Dane fin. z dnia 29-05-2019
291,556367749047 AA 11:12 36,65 -0,35 -0,95% 0,00% 0,08 mln zł 0,05% 0,05% 11 564 000 423,82 mln zł 0,14%
TESGAS
Dane fin. z dnia 17-05-2019
274,26192103269 A 09:00 2,70 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 993 000 13,48 mln zł 0,00%
EKOEXPORT
Dane fin. z dnia 02-06-2019
184,858560898304 CCC+ 17:00 5,23 0,28 +5,44% 0,00% 0,72 mln zł 0,50% 0,48% 9 459 000 49,47 mln zł 0,02%
DELKO
Dane fin. z dnia 22-05-2019
244,758164534822 BB+ 10:35 7,95 0,05 +0,63% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 662 000 21,16 mln zł 0,01%
ARCTIC
Dane fin. z dnia 28-05-2019
233,81596280597 BB 10:50 2,82 -0,01 -0,35% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 22 082 000 62,27 mln zł 0,02%
ASSECOSEE
Dane fin. z dnia 09-05-2019
306,355817816048 AAA 10:31 17,70 0,10 +0,57% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 25 399 000 449,56 mln zł 0,15%
PGE
Dane fin. z dnia 28-05-2019
238,107047650084 BB 11:19 9,36 -0,01 -0,13% 0,00% 0,95 mln zł 0,66% 0,63% 796 776 000 7,46 mld zł 2,49%
PATENTUS
Dane fin. z dnia 15-05-2019
314,755405245731 AAA 11:09 1,53 0,07 +4,79% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 5 959 000 9,12 mln zł 0,00%
FERRO
Dane fin. z dnia 17-05-2019
302,25553804922 AA+ 10:49 13,75 0,05 +0,36% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 21 242 000 292,08 mln zł 0,10%
PZU
Dane fin. z dnia 14-05-2019
201,679091576506 B- 11:22 44,27 -0,20 -0,45% -0,04% 20,88 mln zł 14,38% 13,76% 568 305 000 25,16 mld zł 8,39%
SERINUS
Dane fin. z dnia 17-05-2019
nie jest liczbą D 11:19 0,62 0,00 0,00% 0,00% 0,07 mln zł 0,05% 0,04% 78 629 000 48,75 mln zł 0,02%
VENTUREIN
Dane fin. z dnia 03-06-2019
573,955141857169 AAA 09:00 1,47 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 475 000 6,58 mln zł 0,00%
TAURONPE
Dane fin. z dnia 27-05-2019
214,70574565474 B 11:23 1,69 -0,03 -1,69% -0,01% 3,60 mln zł 2,48% 2,37% 1 043 590 000 1,76 mld zł 0,59%
RANKPROGR
Dane fin. z dnia 31-05-2019
217,737806793686 B+ 10:36 1,39 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 932 000 29,10 mln zł 0,01%
MABION
Dane fin. z dnia 17-05-2019
nie jest liczbą D 10:48 84,80 0,91 +1,07% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 8 276 000 701,80 mln zł 0,23%
OTMUCHOW
Dane fin. z dnia 15-05-2019
221,944489129003 B+ 11:15 1,70 -0,05 -2,86% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 161 000 15,57 mln zł 0,01%
ZUE
Dane fin. z dnia 22-05-2019
158,301506209173 CCC 10:24 4,48 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 629 000 38,66 mln zł 0,01%
OPTEAM
Dane fin. z dnia 10-05-2019
237,728829648439 0 10:23 6,55 0,10 +1,55% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 345 000 8,81 mln zł 0,00%
11BIT
Dane fin. z dnia 22-05-2019
404,995966439092 AAA 11:21 422,50 0,00 0,00% 0,00% 0,31 mln zł 0,21% 0,20% 2 007 000 847,96 mln zł 0,28%
GPW
Dane fin. z dnia 29-04-2019
351,206896883852 AAA 11:06 40,35 -0,40 -0,98% 0,00% 0,43 mln zł 0,30% 0,28% 27 199 000 1,10 mld zł 0,37%
AGROTON
b.d.
-nieskończoność 11:04 3,38 0,10 +3,05% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 4 818 000 16,28 mln zł 0,01%
4FUNMEDIA
Dane fin. z dnia 03-06-2019
282,31303439354 AA- 09:00 8,22 -0,12 -1,44% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 692 000 13,91 mln zł 0,00%
VOTUM
Dane fin. z dnia 24-05-2019
280,310237349691 A+ 10:48 9,96 0,23 +2,26% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 4 528 000 45,10 mln zł 0,02%
CELTIC
Dane fin. z dnia: 03-06-2019
304,287572483044 AAA 16:43 6,00 0,10 +1,69% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 673 000 22,04 mln zł 0,01%
EUCO
Dane fin. z dnia 27-05-2019
268,192695020938 A- 09:18 3,20 -0,01 -0,31% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 012 000 6,44 mln zł 0,00%
BSCDRUK
Dane fin. z dnia 20-05-2019
348,508290241106 AAA 11:15 31,30 0,00 0,00% 0,00% 0,13 mln zł 0,09% 0,09% 3 842 000 120,25 mln zł 0,04%
IZOSTAL
Dane fin. z dnia 23-05-2019
231,908000259821 BB 10:24 3,20 0,06 +1,91% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 13 005 000 41,62 mln zł 0,01%
INPRO
Dane fin. z dnia 23-05-2019
309,358668475504 AAA 09:00 5,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 12 110 000 65,39 mln zł 0,02%
OPENFIN
Dane fin. z dnia 16-05-2019
-168,064832431148 D 11:16 1,54 0,07 +4,39% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 4 520 000 6,98 mln zł 0,00%
MORIZON
Dane fin. z dnia 03-06-2019
348,214295110575 AAA 09:43 0,65 -0,02 -2,39% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 16 426 000 10,74 mln zł 0,00%
PRAGMAINK
Dane fin. z dnia 27-05-2019
280,485346474871 A+ 11:20 6,72 -0,27 -4,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 1 907 000 12,82 mln zł 0,00%
KINOPOL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
259,83551797963 BBB 09:10 11,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 908 000 75,99 mln zł 0,03%
GRODNO
Dane fin. z dnia 17-07-2019
210,88826282143 B 09:47 4,40 0,44 +10,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 2 774 000 12,21 mln zł 0,00%
BENEFIT
Dane fin. z dnia 16-05-2019
188,788559432099 CCC+ 10:54 648,00 0,00 0,00% 0,00% 0,10 mln zł 0,07% 0,07% 1 329 000 861,19 mln zł 0,29%
LIBET
Dane fin. z dnia: 02-06-2019
135,436573235944 CCC 11:12 0,70 0,02 +2,65% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 34 971 000 24,41 mln zł 0,01%
IMCOMPANY
Dane fin. z dnia 17-05-2019
293,122904051404 AA+ 09:00 15,45 0,10 +0,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 003 000 139,10 mln zł 0,05%
KRUK
Dane fin. z dnia 27-04-2019
354,474690210677 AAA 11:23 187,20 -0,90 -0,48% -0,01% 0,87 mln zł 0,60% 0,57% 17 043 000 3,19 mld zł 1,06%
ENELMED
Dane fin. z dnia 30-05-2019
144,534090769411 CCC 09:00 12,40 -0,29 -2,36% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 8 233 000 102,09 mln zł 0,03%
ESOTIQ
Dane fin. z dnia 03-06-2019
222,1098094969 B+ 09:40 15,20 -0,25 -1,62% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 057 000 16,07 mln zł 0,01%
OVOSTAR
Dane fin. z dnia 16-05-2019
421,611563540127 AAA 09:01 84,50 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 602 000 135,37 mln zł 0,05%
BALTONA
Dane fin. z dnia 03-06-2019
106,817745591799 CCC- 11:10 6,60 0,21 +3,12% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 2 174 000 14,35 mln zł 0,00%
JSW
Dane fin. z dnia 17-05-2019
288,387342601913 AA 11:23 43,20 -0,06 -0,14% 0,00% 0,59 mln zł 0,41% 0,39% 52 636 000 2,27 mld zł 0,76%
AUGA
Dane fin. z dnia 03-06-2019
208,03443437156 B 09:09 1,74 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 202 000 0,35 mln zł 0,00%
SELVITA
Dane fin. z dnia 22-05-2019
304,944966022804 AAA 10:06 59,80 -1,18 -1,97% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 016 000 539,16 mln zł 0,18%
BIOMEDLUB
Dane fin. z dnia 02-06-2019
nie jest liczbą D 10:51 1,00 0,02 +2,04% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 29 086 000 29,09 mln zł 0,01%
SYNEKTIK
Dane fin. z dnia 19-06-2019
253,075952792748 BBB- 10:50 14,76 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 595 000 53,06 mln zł 0,02%
ITMTRADE
Dane fin. z dnia 24-05-2019
-17,2208322728687 D 09:00 2,52 0,13 +5,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 375 000 8,50 mln zł 0,00%
ACAUTOGAZ
Dane fin. z dnia 06-05-2019
330,336628296222 AAA 17:00 49,00 -0,98 -2,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 7 863 000 385,29 mln zł 0,13%
TOYA
Dane fin. z dnia: 10-05-2019
329,872233732766 AAA 11:16 5,00 0,02 +0,40% 0,00% 0,16 mln zł 0,11% 0,11% 25 352 000 126,76 mln zł 0,04%
SUNEX
Dane fin. z dnia 21-05-2019
217,891489813928 B+ 10:04 5,68 0,02 +0,35% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 003 000 5,70 mln zł 0,00%
ZAMET
Dane fin. z dnia 27-05-2019
235,53774172988 BB 16:40 0,95 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 46 149 000 43,84 mln zł 0,01%
PGO
Dane fin. z dnia 30-05-2019
263,646463976721 BBB 09:25 1,69 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 31 779 000 53,71 mln zł 0,02%
VOXEL
Dane fin. z dnia 27-05-2019
259,518751699639 BBB 11:02 28,50 0,51 +1,79% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 5 317 000 151,53 mln zł 0,05%
AILLERON
Dane fin. z dnia 03-06-2019
327,863890793057 AAA 17:00 8,60 -0,08 -0,92% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 6 223 000 53,52 mln zł 0,02%
MEDICALG
Dane fin. z dnia 28-05-2019
277,419139175001 A 10:58 30,40 0,30 +1,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 3 206 000 97,46 mln zł 0,03%
SOPHARMA
Dane fin. z dnia 31-05-2019
246,236873119803 BB+ 12:23 9,98 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 11 000 0,11 mln zł 0,00%
COMPERIA
Dane fin. z dnia 26-05-2019
26,1590602380229 D 14:39 3,48 -0,15 -4,40% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 440 000 5,01 mln zł 0,00%
EUROHOLD
Dane fin. z dnia 27-05-2019
264,888047539092 BBB+ 10:04 7,00 -0,05 -0,71% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 282 000 1,97 mln zł 0,00%
IZOBLOK
Dane fin. z dnia 01-06-2019
238,256156947981 BB 16:37 25,60 1,26 +4,92% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 832 000 21,30 mln zł 0,01%
IMS
Dane fin. z dnia 22-05-2019
285,7777806583 AA- 09:21 3,89 -0,01 -0,26% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 14 175 000 55,14 mln zł 0,02%
BOWIM
Dane fin. z dnia 02-06-2019
231,212886476576 BB 16:22 2,10 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 339 000 11,21 mln zł 0,00%
KRKA
Dane fin. z dnia 22-03-2019
360,61996666465 AAA 09:20 264,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 459 000 121,18 mln zł 0,04%
SOLAR
Dane fin. z dnia 15-05-2019
241,348779262516 BB+ 10:26 0,58 -0,02 -4,10% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 12 010 000 7,03 mln zł 0,00%
WORKSERV
Dane fin. z dnia 03-06-2019
91,5288278461977 CCC- 09:00 2,01 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 20 846 000 41,90 mln zł 0,01%
MEXPOLSKA
Dane fin. z dnia 22-05-2019
154,061730773112 CCC 09:06 3,58 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 114 000 14,73 mln zł 0,00%
ATENDE
Dane fin. z dnia 17-05-2019
243,305530356708 BB+ 10:31 3,50 0,02 +0,57% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 24 386 000 85,35 mln zł 0,03%
VIVID
Dane fin. z dnia 09-05-2019
153,389083580866 CCC 11:12 1,53 0,02 +1,19% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 16 934 000 25,88 mln zł 0,01%
ELEMENTAL
Dane fin. z dnia 23-05-2019
288,000501395743 AA 11:06 1,13 -0,01 -0,88% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 102 465 000 115,79 mln zł 0,04%
DATAWALK
Dane fin. z dnia 03-06-2019
-98,7060830878312 D 11:04 33,00 -0,87 -2,65% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 963 000 97,78 mln zł 0,03%
UNIMOT
Dane fin. z dnia 15-05-2019
253,084479506251 BBB- 11:23 18,40 0,62 +3,37% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 2 987 000 54,96 mln zł 0,02%
TATRY
Dane fin. z dnia 01-07-2013
331,848409892048 AAA 09:46 135,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 30 000 4,05 mln zł 0,00%
ZEPAK
Dane fin. z dnia 16-05-2019
158,914337561027 CCC 11:09 6,90 -0,16 -2,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 24 622 000 169,89 mln zł 0,06%
ALIOR
Dane fin. z dnia: 07-05-2019
197,169613243862 B- 11:22 52,15 -0,25 -0,48% -0,01% 0,84 mln zł 0,58% 0,55% 88 895 000 4,64 mld zł 1,55%
INTERAOLT
Dane fin. z dnia 22-05-2019
300,482096085104 AA+ 10:12 12,00 0,00 0,00% 0,00% 0,09 mln zł 0,06% 0,06% 3 977 000 47,72 mln zł 0,02%
BRASTER
Dane fin. z dnia 02-06-2019
nie jest liczbą D 11:05 1,77 0,00 0,00% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 9 168 000 16,23 mln zł 0,01%
PHN
Dane fin. z dnia 22-05-2019
246,190636274372 BB+ 10:05 13,75 0,31 +2,23% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 14 173 000 194,88 mln zł 0,06%
ASMGROUP
Dane fin. z dnia 03-06-2019
180,083544858644 CCC+ 09:00 3,30 0,15 +4,43% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 755 000 35,49 mln zł 0,01%
PROVIDENT
b.d.
-nieskończoność 09:00 8,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 95 000 0,76 mln zł 0,00%
IIAAV
Dane fin. z dnia 29-05-2019
208,989913186901 B 10:52 101,90 -0,50 -0,49% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 188 000 19,16 mln zł 0,01%
FEERUM
Dane fin. z dnia 03-06-2019
242,175236338395 BB+ 09:28 10,70 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 520 000 26,96 mln zł 0,01%
GLCOSMED
Dane fin. z dnia 20-05-2019
174,010102173314 CCC+ 09:06 1,60 0,01 +0,63% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 719 000 17,15 mln zł 0,01%
OTLOG
Dane fin. z dnia 30-05-2019
116,415184378972 CCC- 09:00 5,00 0,21 +4,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 971 000 19,86 mln zł 0,01%
APSENERGY
Dane fin. z dnia 20-05-2019
269,045999364403 A- 09:00 2,10 0,10 +5,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 515 000 9,48 mln zł 0,00%
MLPGROUP
Dane fin. z dnia 22-05-2019
254,59136174318 BBB- 13:48 43,40 2,32 +5,34% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 022 000 261,35 mln zł 0,09%
PKPCARGO
Dane fin. z dnia 23-05-2019
226,707319119718 BB- 11:22 37,75 -0,40 -1,05% 0,00% 0,26 mln zł 0,18% 0,17% 30 002 000 1,13 mld zł 0,38%
MERCATOR
Dane fin. z dnia 17-05-2019
220,188643045054 B+ 10:13 6,75 -0,15 -2,17% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 3 954 000 26,69 mln zł 0,01%
NEWAG
Dane fin. z dnia 21-05-2019
259,276667244713 BBB 11:17 18,00 -0,10 -0,55% 0,00% 0,09 mln zł 0,06% 0,06% 25 089 000 451,60 mln zł 0,15%
ENERGA
Dane fin. z dnia 10-06-2019
253,289456943394 BBB- 11:23 7,52 0,05 +0,67% 0,00% 0,43 mln zł 0,29% 0,28% 200 740 000 1,51 mld zł 0,50%
CPGROUP
Dane fin. z dnia 12-04-2019
219,443295793282 B+ 09:00 5,50 -0,05 -0,90% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 30 570 000 168,14 mln zł 0,06%
MFO
Dane fin. z dnia 23-05-2019
273,455456059085 A 09:00 22,10 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 2 500 000 55,25 mln zł 0,02%
HOLLYWOOD
Dane fin. z dnia 02-06-2019
203,92277628723 B- 11:03 0,76 0,03 +4,11% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 336 000 7,10 mln zł 0,00%
LIVECHAT
Dane fin. z dnia 27-06-2019
451,034587886685 AAA 11:14 34,00 0,10 +0,29% 0,00% 0,06 mln zł 0,04% 0,04% 13 620 000 463,08 mln zł 0,15%
TALANX
b.d.
-nieskończoność 14:14 162,00 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 76 000 12,31 mln zł 0,00%
PCCROKITA
Dane fin. z dnia 16-05-2019
271,444092637178 A- 11:09 74,20 -0,59 -0,80% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 3 144 000 233,28 mln zł 0,08%
TORPOL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
247,859192317493 BB+ 09:00 7,40 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 14 241 000 105,38 mln zł 0,04%
ALTUSTFI
Dane fin. z dnia: 13-05-2019
394,638118851832 AAA 10:46 2,47 0,02 +0,82% 0,00% 0,02 mln zł 0,02% 0,02% 23 745 000 58,65 mln zł 0,02%
ALUMETAL
Dane fin. z dnia 17-05-2019
306,088437448026 AAA 09:50 37,00 -0,10 -0,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 10 371 000 383,73 mln zł 0,13%
POLWAX
Dane fin. z dnia 15-05-2019
249,148558609187 BB+ 10:10 6,38 0,01 +0,16% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 6 310 000 40,26 mln zł 0,01%
CDRL
Dane fin. z dnia 31-05-2019
216,108612806213 B 10:01 24,00 -0,78 -3,23% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 046 000 25,10 mln zł 0,01%
FENGHUA
b.d.
-nieskończoność 12:10 17,52 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 30 000 0,53 mln zł 0,00%
SKARBIEC
Dane fin. z dnia 16-05-2019
341,593462948492 AAA 10:00 17,40 -0,05 -0,29% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 3 083 000 53,64 mln zł 0,02%
VIGOSYS
Dane fin. z dnia 15-05-2019
270,131771629836 A- 16:30 330,00 0,00 0,00% 0,00% 0,67 mln zł 0,46% 0,44% 442 000 145,86 mln zł 0,05%
SANTANDER
Dane fin. z dnia 30-04-2019
318,045830783671 AAA 09:00 17,49 0,02 +0,11% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 657 000 11,49 mln zł 0,00%
AIRWAY
Dane fin. z dnia 28-05-2019
278,743883454714 A+ 09:06 0,74 0,01 +1,64% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 23 305 000 17,29 mln zł 0,01%
DEKPOL
Dane fin. z dnia 27-05-2019
249,739148546945 BB+ 17:00 26,90 -0,10 -0,37% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 1 233 000 33,17 mln zł 0,01%
PEMANAGER
Dane fin. z dnia: 18-04-2019
240,701168305971 BB+ 10:34 10,00 -0,10 -0,99% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 1 129 000 11,29 mln zł 0,00%
IDEABANK
Dane fin. z dnia 31-05-2019
119,893781235767 CCC- 11:12 2,39 0,11 +4,59% 0,00% 0,68 mln zł 0,47% 0,45% 18 275 000 43,77 mln zł 0,01%
WIRTUALNA
Dane fin. z dnia 20-05-2019
240,938757334781 BB+ 10:12 60,60 0,61 +1,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,00% 17 663 000 1,07 mld zł 0,36%
ADIUVO
Dane fin. z dnia 03-06-2019
146,748820789943 CCC 10:35 8,28 -0,02 -0,24% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 5 446 000 45,09 mln zł 0,02%
BNPPPL
Dane fin. z dnia 20-05-2019
199,686643105009 B- 09:04 73,80 1,64 +2,22% 0,01% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 16 568 000 1,22 mld zł 0,41%
ATAL
Dane fin. z dnia 22-05-2019
316,971029216279 AAA 10:57 36,70 -0,30 -0,81% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 500 000 238,55 mln zł 0,08%
PEKABEX
Dane fin. z dnia 07-06-2019
270,304069508832 A- 09:00 9,70 -0,05 -0,51% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 9 715 000 94,24 mln zł 0,03%
PRAIRIE
b.d.
-nieskończoność 11:08 0,63 -0,01 -1,56% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 26 168 000 16,49 mln zł 0,01%
WITTCHEN
Dane fin. z dnia 17-05-2019
283,812877833302 AA- 09:00 15,50 0,25 +1,64% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 393 000 68,09 mln zł 0,02%
CITYSERV
Dane fin. z dnia 03-06-2019
223,634726548518 B+ 09:10 9,10 -0,43 -4,71% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 796 000 43,64 mln zł 0,01%
ENTER
Dane fin. z dnia 03-06-2019
173,230731780121 CCC+ 11:19 35,30 -0,20 -0,56% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 8 322 000 293,77 mln zł 0,10%
LOKUM
Dane fin. z dnia 15-05-2019
349,536177304283 AAA 09:40 12,80 -0,29 -2,29% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 2 815 000 36,03 mln zł 0,01%
KRVITAMIN
Dane fin. z dnia 13-05-2019
163,351064849955 CCC 09:00 4,10 -0,07 -1,68% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 658 000 6,80 mln zł 0,00%
KGL
Dane fin. z dnia 02-06-2019
251,707750434629 BBB- 17:00 13,75 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 736 000 23,87 mln zł 0,01%
ARCHICOM
Dane fin. z dnia 29-05-2019
279,667241727273 A+ 10:55 13,20 -0,39 -2,94% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 6 591 000 87,00 mln zł 0,03%
MASTERPHA
Dane fin. z dnia 17-05-2019
379,274741815853 AAA 10:51 5,56 -0,25 -4,47% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 4 933 000 27,43 mln zł 0,01%
PBKM
Dane fin. z dnia 22-05-2019
253,264920042485 BBB- 10:55 62,20 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 4 163 000 258,94 mln zł 0,09%
XTB
Dane fin. z dnia 10-05-2019
288,646713423546 AA 11:40 3,65 -0,05 -1,35% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 16 473 000 60,13 mln zł 0,02%
I2DEV
Dane fin. z dnia 15-05-2019
286,732153062597 AA- 09:00 6,95 0,00 0,00% 0,00% 0,01 mln zł 0,00% 0,00% 1 471 000 10,22 mln zł 0,00%
AUTOPARTN
Dane fin. z dnia 22-05-2019
310,779807278035 AAA 09:47 4,96 0,00 0,00% 0,00% 0,02 mln zł 0,01% 0,01% 65 675 000 325,75 mln zł 0,11%
TOWERINVT
Dane fin. z dnia 27-05-2019
295,787323882917 AA+ 15:19 23,50 -0,49 -2,08% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 532 000 12,50 mln zł 0,00%
CLNPHARMA
Dane fin. z dnia: 16-05-2018
350,595224293692 AAA 11:02 48,05 0,05 +0,10% 0,00% 0,29 mln zł 0,20% 0,19% 14 996 000 720,56 mln zł 0,24%
PLAYWAY
Dane fin. z dnia 31-05-2019
474,934956378412 AAA 11:23 184,60 1,61 +0,87% 0,00% 0,18 mln zł 0,12% 0,12% 1 200 000 221,52 mln zł 0,07%
TBULL
Dane fin. z dnia 02-06-2019
273,223559208067 A- 11:06 26,50 0,00 0,00% 0,00% 0,11 mln zł 0,07% 0,07% 341 000 9,04 mln zł 0,00%
ARTIFEX
Dane fin. z dnia 30-05-2019
318,867676973659 AAA 09:26 3,68 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 452 000 20,06 mln zł 0,01%
BIK
Dane fin. z dnia 15-05-2019
266,297869078521 BBB+ 11:11 18,00 -0,30 -1,64% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 1 437 000 25,87 mln zł 0,01%
DINOPL
Dane fin. z dnia 10-05-2019
187,580395111869 CCC+ 11:22 144,70 -1,29 -0,89% -0,02% 1,91 mln zł 1,31% 1,26% 47 937 000 6,94 mld zł 2,31%
MAXCOM
Dane fin. z dnia 19-06-2019
396,170628802156 AAA 09:00 19,90 0,25 +1,27% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 790 000 15,72 mln zł 0,01%
PLAY
Dane fin. z dnia 13-05-2019
183,619543546001 CCC+ 11:20 32,98 -0,51 -1,55% -0,02% 2,45 mln zł 1,69% 1,61% 90 752 000 2,99 mld zł 1,00%
XTPL
Dane fin. z dnia 22-05-2019
nie jest liczbą D 10:49 149,00 1,01 +0,68% 0,00% 0,03 mln zł 0,02% 0,02% 317 000 47,23 mln zł 0,02%
MARVIPOL
Dane fin. z dnia 31-05-2019
290,892758172362 AA 10:41 3,57 0,05 +1,42% 0,00% 0,01 mln zł 0,01% 0,01% 12 061 000 43,06 mln zł 0,01%
R22
Dane fin. z dnia: 20-05-2019
249,946662225952 BBB- 10:06 19,80 0,20 +1,02% 0,00% 0,05 mln zł 0,03% 0,03% 5 331 000 105,55 mln zł 0,04%
NOVATURAS
b.d.
-nieskończoność 09:24 31,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 113 000 3,57 mln zł 0,00%
OAT
Dane fin. z dnia 01-05-2019
431,803414714068 AAA 10:06 11,20 0,31 +2,75% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 5 949 000 66,63 mln zł 0,02%
TSGAMES
Dane fin. z dnia 22-05-2019
404,004397911258 AAA 11:17 123,80 -0,40 -0,32% 0,00% 0,04 mln zł 0,03% 0,03% 3 007 000 372,27 mln zł 0,12%
MLSYSTEM
Dane fin. z dnia 31-05-2019
245,018368601333 BB+ 10:39 22,00 0,51 +2,33% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 1 650 000 36,3 mln zł 0,01%
SILVAIR-REGS
Dane fin. z dnia 03-06-2019
237,651223063521 BB 09:25 9,45 0,47 +5,00% 0,00% 0,00 mln zł 0,00% 0,00% 7 220 000 68,23 mln zł 0,02%


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

PORTFEL STOCKWATCH

Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +65,44% +13 087,56 zł 33 087,56 zł

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d