pixelg
Orzeł Biały SA [ORZBIALY] - Skaner formacji świecowych i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Orzeł Biały SA - Skaner formacji świecowych i wskaźniki finansowe

OBL 14,10 (+0,00%)

Orzeł Biały to producent ołowiu rafinowanego oraz spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych. Podstawowym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż ołowiu rafinowanego oraz jego stopów uzyskiwanych w wyniku recyklingu zużytych akumulatorów i innych odpadów zawierających ołów. Orzeł Biały dostarcza swoje produkty do największych koncernów zajmujących się produkcją akumulatorów wykorzystywanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym.

  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    SA-QSr3 Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Widziałem orła cień - omówienie sprawozdania finansowego po 4 kw. 2017 r. Zobacz »
Wykres ORZBIALY od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Od: Do: Formacje: Kategorie:
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
Uwaga! Od ostatniego sprawozdania finansowego spółki zmieniła się liczba akcji, co mogło być wynikiem emisji, z której wpływy nie zostały jeszcze ujawnione w kapitale własnym spółki. W związku z tym wartość wskaźnika C/WK nie oddaje aktualnego stanu rzeczywistego, gdyż odnosi się do nieaktualnej wartości księgowej. Teoretyczna wartość C/WK według stanu sprzed zmiany liczby akcji wynosi 0,5.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +153,98% +30 796,18 zł 50 796,18 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Analityk Fundamentalny: Widziałem orła cień - omówienie sprawozdania finansowego Orzeł Biały po 4 kw. 2017 r. Ostatnia analiza Orła Białe [b]Widziałem orła cień - omówienie sprawozdania finansowego Orzeł Biały po 4 kw. 2017 r. [/b][delay=120]Ostatnia analiza Orła Białego dotyczyła wyników 2016 roku. Niniejsze omówienie będzie skoncentrowane na, co oczywiste, czwartym kwartale 2017 roku. Odniesiemy się również do wyników całorocznych, a także spróbujemy ogólnie ocenić perspektywy stojące przed spółką. Spółka ma dość jednorodny i przejrzysty model biznesowy czyli pozyskuje ołów poprzez recykling złomu akumulatorowego, czyli mówiąc prostym językiem skupuje akumulatory zarówno w kraju jak i uzupełnia te zakupy importem. Następnie spółka w procesie produkcyjnym wytapia z nich ołów w postaci ołowiu miękkiego oraz stopów wapniowych, wapniowo-cynowych oraz antymonowych i sprzedaje je producentom akumulatorów. Wyniki czwartego kwartału roku 2017 są dość zróżnicowane i zarówno optymista jak i pesymista znajdzie coś dla siebie. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_01.png[/img]Sprzedaż wzrosła o 4,6 proc., natomiast marża brutto na sprzedaży spadła o 2,8 proc. osiągając pułap 8,9 proc., czyli o 0.9 p.p. mniej niż w czwartym kwartale roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę rosnące ceny ołowiu na giełdach światowych wydaje się to dość dziwne, ale jeszcze do tego wrócimy. EBITDA, EBIT oraz zysk netto są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej co oczywiście wpływa na obniżenie wskaźników typu P/E, P/BV czy EV/EBTDA. Jednakże wynika to przede wszystkim z faktu, że w czwartym kwartału 2016 spisano 9 mln zł. związanych z odpisem wartością firmy jednostki zależnej – Orzeł Surowce Sp. z o.o.. Gdybyśmy wyłączyli to jednorazowe wydarzenie wyniki byłyby istotnie gorsze. Zobaczmy teraz jak kształtują się wyniki roczne.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_02.png[/img]Sprzedaż wzrosła o 26,0 proc., natomiast marża brutto na sprzedaży rosła w delikatnie wolniejszym tempie 24,3 proc. EBITDA, EBIT oraz zysk netto są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej co oczywiście jest pozytywne. Z jednej strony jest to związane z wolniejszą dynamiką kosztów sprzedaży i zarządu w porównaniu do dynamiki sprzedaży, z drugiej strony jednorazowym odpisem wartości firmy i jednostek stowarzyszonych na 9 mln zł dokonanym w 2016 roku. W roku 2017 tak duże wydarzenia jednorazowe nie wystąpiły, poza aktualizacją wyceny nieruchomości inwestycyjnej w kwocie 1,1 mln zł w czwartym kwartale. Nawet jednak wyłączywszy obydwa wydarzenia z analiz, dynamiki zyskowności w całym roku 2017 byłyby wyższe od dynamiki sprzedaży.Spółka nie prezentuje działalności segmentowej, natomiast podaje informacje na temat struktury swojej sprzedaży według klientów. Klienci oczywiście pochodzą głównie z branży motoryzacyjnej.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_03.png[/img]Jak widać sprzedaż do 3 głównych klientów stanowi około 80 proc. całkowitej sprzedaży i wykazuje tendencję rosnącą. Dodatkowo sprzedaż do największego odbiorcy w 2016 roku stanowiła 28,7 proc. podczas gdy w ostatnim kwartale analizowanego okresu było to już 35,2 proc. Spółka informuje, że nie jest uzależniona od żadnego z odbiorców. [b]Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że utrata, choć w chwili obecnej nie wydaje się to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choćby jednego z 3 kluczowych klientów mogłaby jednak spowodować istotne perturbacje w działalności spółki.[/b]Orzeł Biały również zwiększył udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w strukturze sprzedaży (stopy wapniowe i wapniowe-cynowe oraz stopy antymonowe) o 4.5 p.p. i stanowią one już 82, 5 proc. całkowitej sprzedaż w tonach. Jest to oczywiście prawidłowa tendencja, ponieważ bardziej przetworzone stopy mogą być sprzedawana za wyższa jednostkową cenę co również ma swoje przełożenie na rentowność.Zakupy podstawowego surowca oparte są przede wszystkim na bieżących dostawach złomu akumulatorowego i innych odpadach ołowionośnych. Źródłami dostaw surowców wykorzystywanych w produkcji ołowiu w 2017 r. był rynek krajowy, z którego Spółka głównie pozyskiwała zużyte baterie kwasowo-ołowiowe oraz rynki zagranicznie. W 2017 roku spółka zaimportowała również materiały ołowionośne i złom akumulatorowy, co stanowiło całkiem sporo bo aż 45 proc. w strukturze zakupów.Sprzedaż wzrosła o 26 proc w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży był przede wszystkim związany z wzrostem średniej ceny sprzedaży ołowiu (+18 proc. r/r) oraz wzrostem wolumeny który zwiększył się o prawie 7 proc. Krótko popatrzmy na strukturę kosztów rodzajowych.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_04.png[/img]Jak widać spółka zarówno ponosiła straty na transakcjach zabezpieczających w 2016 jak i w 2017 roku. Na usprawiedliwienie trzeba dodać, że były to okresy (choć nie cały czas) głównie wzrostu cen ołowiu na Londyńskiej giełdzie. Sprzedaż wzrosła o 26,0 proc. a w bardzo podobnym tempie (25,8 proc) rosło również zużycie materiałów i energii. Biorąc pod uwagę istotny, bo jednak 7 proc. przyrost wolumenów, lepszą strukturę sprzedażową oraz informacje ze spółki na temat stałego doskonalenia procesu produkcji, oczekiwać można było wolniejszego przyrostu tych kosztów. Skoro tak się nie stało można wnioskować, że spread (czy li różnica między ceną sprzedaży a zakupu) się zmniejszył i zjadł część spodziewanych oszczędności. Spółka nie odczuła presji płacowej (wzrost tylko o 2,3 proc.) co może trochę dziwić. Zastanawia również dość znaczny przyrost kosztów sprzedaży, aż o 57,9 proc., oraz kosztów zarządu o 8,1 proc. Oczywiście wartości bezwzględne, szczególnie w wypadku kosztów sprzedaży, nie są znaczące i „ukrywają” się wśród wysokich wartości sprzedaży i wzrost cen ołowiu. Jednakże, przy założeniu, że koniunktura nie będzie trwała wiecznie jest to powód do zastanowienia.W przypadku wysokich cen ołowiu na giełdzie Orzeł Biały uzyska większą różnicę pomiędzy ceną sprzedaży swoich produktów, a ceną kupna ołowiu jako surowca. W efekcie zwiększenie cen ołowiu wpływa na poprawę wyników finansowych. Oczywiście zadziałać to może również w drugą stronę, czyli spadek cen ołowiu niekorzystnie wpłynie na osiągane marże handlowe pomimo, że Orzeł Biały może utrzymać procentową rentowność na zbliżonych poziomie. Dodatkowo dochodzą jeszcze notowania kursów USD/PLN, ponieważ ołów na rynkach światowych jest kwotowany w dolarach amerykańskich. Oczywiście w takim wypadku umocnienie złotówki w stosunku do dolara działa negatywnie na wyniki spółki. Na koniec dorzućmy do tego fakt, że około połowa sprzedaży rozliczana jest w EUR to wyjdzie z tego niezły galimatias. Popatrzmy zatem jak prezentowały się notowania ołowiu oraz kursów w ostatnich dwóch latach.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_05.png[/img]Notowania ołowiu od połowy 2016 roku są w trendzie rosnącym z ceną powyżej 2 000 USD.t. Średnia cena ołowiu w 2017 roku była wyższa o prawie 24 proc. r/r i wynosiła około 2, 320 USD/t. W ostatnim kwartale roku 2017 ceny przebywały w konsolidacjach na bardzo wysokich poziomie 2 400 – 2 600 USD/t ze średnią ceną na poziomie około 2 490 USD/t. Wykres wyraźnie uświadamia nam dość dużą zmienność notowań ołowiu na przestrzeni ostatnich dwóch lat. [b]Podsumowując ceny ołowiu zdecydowanie pomagały spółce zarówno w całym 2017 roku jak i w jego ostatnim kwartale.[/b]Jeśli chodzi o kurs pary walutowej USD/PLN to jego średnia w 2017 roku wyniosła 3,78 zł i była niższa o 4,2 proc. względem poprzedniego roku. Szacując ceny ołowiu wyrażane w złotówkach ich zauważamy, że zmienność na przestrzeni dwóch lat była mniejsza niż notowania w dolarze co związane jest z kompensującymi się nieco tendencjami wzrostu ceny ołowiu w USD z osłabianiem kursu pary walutowej USD/PLN. Średnia cena ołowiu w 2017 roku wyniosła około 8 730 PLN/t, co stanowi wzrost o ponad 18 proc. względem poprzedniego roku.Bazując tylko na notowaniach ołowiu oraz pary walutowej USD/PLN można by oczekiwać bardzo istotnych zysków zaraportowanych zarówno w 2017 jak i w czwartym kwartale. Zyski istotnie się pojawiły, ale czy były bardzo istotne to można już mieć wątpliwości. Dość ciekawym zagadnieniem jest bowiem stosowanie przez Orła Białego hedgingu. Sprawozdanie zarządu uchyla nieco rąbka tajemnicy: „Spółka zabezpiecza ceny ołowiu na okres zbieżny ze średnim okresem rotacji zapasów, materiałów i półproduktów. Zabezpieczenie obejmuje tylko cenę ołowiu (w PLN), natomiast poziom marży w bardzo dużym stopniu zależy od aktualnego poziomu cen skupu surowców.” Na podstawie informacji ze sprawozdania finansowego, można szacować, że spółka zabezpiecza się na okres 3 max. 4 miesięcy w przód.Na podstawie danych z stooq.pl przygotowałem poglądowe zestawienie dotyczące notowań ołowiu (PB_C.F.) jak i kursu walutowego USD/PLN w ujęciu kwartalnym oraz wpływu stosowania transakcji zabezpieczających na wyniki spółki również w takim samym cyklu.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_06.png[/img]Może zastanawiać np. efektywność w pierwszym kwartale 2017 roku, gdy średnie ceny ołowiu w PLN wzrosły tylko o niecałe 6 proc., a spółka rozpoznała aż 17, 7 mln zł strat z tytułu hedgingu, podczas gdy w ostatni analizowanym okresie cena rosły podobnie, a ujemny wynik na transakcjach zabezpieczających był o 70 proc. niższy. Podobnie można stawiać znak zapytania co do efektywności w drugim kwartale 2017, gdzie przy spadku cen o ponad 10 proc. hedging przyniósł tylko (?) 5, 8 mln zł.[b]Jednakże analiza powyższych uśrednionych danych doprowadza do wniosku, że zazwyczaj wzrost średniej ceny ołowiu w PLN k/k jest ujemnie skorelowany z wynikiem na hedgingu i odwrotnie, co jest ogólnie tendencją pozytywną. Niestety bez bardziej szczegółowych danych trudno jest określi rzeczywistą efektywność tego typu polityki zabezpieczeń.[/b]Skoro widzimy jak spółka się zabezpiecza to spróbujmy przewidzieć przyszłość i zobaczyć co może stać się w 1 kwartale 2018 roku. Jest to dość trudno zadanie, ze względu na brak szczegółowych danych na temat terminów zabezpieczeń oraz wpływu dwóch notowań ołowiu oraz kursu USD/PLN.Na dzień bilansowy Spółka posiadała otwarte transakcje typu futures zabezpieczające zmiany ceny ołowiu oraz walut na kwotę 1,139 tys. zł., które były zaprezentowane w aktywach finansowych oraz drugostronnie powiększały kapitały własne z aktualizacji wyceny. Rok wcześniej wartości te wynosiły prawie 3 mln w związku z ceny surowca, oraz aż 5 mln z tytułu wyceny walut i były wykazane w zobowiązaniach finansowych oraz jako pomniejszenie kapitałów własnych. Ujemne wartości w kapitałach własnych dna dzień 31 grudnia 2016 roku pojawiły się w rachunku wyników jako duża strata w pierwszym kwartale 2017 roku. Sama wartość odroczonych transakcji zabezpieczających w kapitałach własnych na koniec 2017 roku jest dodatnia i nie jest znaczna, ale to jeszcze o niczym nie przesądza. Zmienność kursu ołowiu w ostatnim kwartale 2017 nie była zbyt duża, stąd i wpływ na wycenę w kapitałach jest niewielki. Końcowy wynik będzie jednak zależał od kursu realizacji w momencie zamykania transakcji futures w porównaniu do kursu na koniec 2017 roku (około 2,500 USD/1t). Cena ołowiu w styczniu i w lutym 2018 znajdowała się w dość wysokich przedziałach notowań 2,500-2,670 USD/1t, co by oznaczało, że spółka powinna wygenerować ujemny wynik na hedgingu cen ołowiu w 1 kwartale 2018 roku. Może to być zniwelowane spadkiem notować w marcu 2018 do poziomu około 2,400. Jednakże z drugiej strony niezrealizowane transakcje hedgingowe otwierane w trakcie pierwszego kwartału 2018, które są wyceniane przez kapitały mogą przynieść wartości dodatnie (zwiększające kapitały) właśnie ze względu na spadek ceny ołowiu pod koniec 1 kwartału 2018 roku. Z kolei notowania kursu walut szły lekko w przeciwną stronę. Złotówka w pierwszym kwartale 2018 roku umocniła się w stosunku dolara amerykańskiego, biorąc pod uwagę zarówno średnie notowania z kwartału roku poprzedniego jak i do końca 2017 roku. Umocnienie złotówki w tym wypadku powinno przynieść dodatni wynik zarówno w rachunku wyników jak i na wycenie na koniec kwartału. [b]Widoczna poprawa zarządzania kapitałem obrotowym[/b] Standardowo zbadajmy w jaki sposób spółka zarządza majątkiem obrotowym. Jest to w szczególności istotne jako, że zapasy stanowią 1/3 całości aktywów. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_07.png[/img]Powyższy wykres oparty jest na uśrednionych rocznych danych dotyczących kapitału obrotowego, sprzedaży oraz kosztu wytworzenia. Porównując cykl konwersji gotówki w czwartym kwartale 2017 roku z kwartałem roku poprzedniego należy zauważyć poprawę aż o 10 dni, głównie ze względu na skrócenie okresu rotacji zapasów. Szczegółowa analiza zapasów pokazuje, że spółka znacznie zmniejszyła zarówno stany wartościowe surowców praktycznie o połowę oraz rotację surowców, która osiągnęła poziom 27 dni w porównaniu z 62 w roku ubiegłym. [b]Spółka informuje, że jest to skutek optymalizacji gospodarki surowcami. W takim razie oczekujemy w kolejnych kwartałach rotacje na podobnym lub nawet lepszym poziomie.[/b] Przy analizie zapasów w tej spółce należy pamiętać, że ze względu na zmienność notowań miedzy istnieje poważne ryzyko wyceny zapasów (wyrobów gotowych ale również surowców) poniżej realizowanej ceny sprzedaży. W 2015 taki odpis obniżył wynik o 2,8 mln zł, rok później zmniejszył o 1,7 mln zł natomiast w 2017 odpis został zmniejszony i wpłynął pozytywnie na wynik podnosząc go o 1,0 mln zł.Spółka również stale poprawia rotację należności, również handlowych, która na koniec roku osiągnęła 31 dni co było o 2 dni rezultatem lepszym niż rok wcześniej. Spółka informuje o większym korzystaniu z faktoringu bezzwrotnego, co przyczyniło się do poprawy rotacji należności. Na koniec roku 2/3 należności handlowych było przekazane do faktoringu. Standardowe terminy płatności wahają się w przedziale 2-75 dni. Spółka poinformowała w raporcie rocznym, że odpis na należności zwiększył się o 3,0 mln zł i osiągnął wartość 6.9 mln zł. Jednakże patrząc na strukturę pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych widzimy tylko ruch skutkujący pogorszeniem wyniku na 1,1 mln zł. Gdzie jest brakujące 1, 9 mln zł? Być może w koszcie własnym sprzedaży, kosztach sprzedaży lub kosztach zarządu? Niestety spółka nie wytłumaczyła się z tej rozbieżności. W wypadku analizy należności handlowych należy również pamiętać, że około 50-60 proc. nich wystawiana jest w EUR i podlega również ryzyku kursowemu między datą wystawienia faktury a datą wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. Spóła w tym wypadku zabezpiecza się stosując popularne transakcje forward. Częściowo naturalnym zabezpieczeniem są zobowiązania wyrażone w euro (import złomu akumulatorowego oraz część kredytów). Na koniec 2017 roku spółka oszacowała, że umocnienie złotówki o 10 proc. spowodowałoby pogorszenie wyniku o 2,3 mln zł biorąc pod uwagę poszczególne pozycje aktywów i pasywów netto wyrażone w euro.Rotacja zobowiązań handlowych to poziom około 25 dni i uległ on skróceniu o 3 dni w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Według spółki spadek wskaźnika rotacji zobowiązań handlowych wynika głównie ze stosunkowo mniejszej ilości zakupionych surowców do produkcji w IV kwartale 2017 roku w stosunku do wcześniejszych okresów. [b]Finansowanie oparte na kapitale własnym.[/b]Spółka posiada bardzo bezpieczną strukturę finansowania.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_08.png[/img]Na koniec roku kapitały własne stanowiły 73 proc. pasywów. Dodatkowo w ostatnich kilkunastu kwartałach kapitały obce nie przekraczały praktycznie 40 proc. całości pasywów.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_09.png[/img]Dodatkowy powyższy wykres obrazuje, istotną poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia (dług netto/ EBITDA), który spadł do wartości ujemnych na koniec 2017 roku.[b]Dzięki zyskom i zarządzaniu kapitałem obrotowym, mamy silne operacyjne przepływy pieniężne.[/b]W efekcie końcowym Orzeł Biały w roku 2017 wypracowała solidny OCF na poziomie 60 mln zł, to jest aż o 75 mln więcej niż rok wcześniej. Głównymi motorami napędowymi OCF była poprawa zarządzania kapitałem obrotowym na poziomie zapasów oraz wypracowany zysk netto. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/04/SW_Orzbialy_2017Q4_10.png[/img]Ujemne były przepływy z działalności inwestycyjnej, co oczywiście wynikało z inwestycji odtworzeniowych i dotyczyły głównie modernizacji maszyny odlewniczej, wyrzutni szlaki, a także generalny remont filtra rafinerii. Wypracowane silne przepływy operacyjne zostały głównie użyte do istotnego zmniejszenia zadłużenia z tytułu kredytów bankowych oraz pożyczek, co jak wskazano wcześniej, miało swoje odbicie zarówno w spadku wskaźnika dług netto / EBITDA jak i wskaźniku zadłużenia. Spółka od 5 lat nie wypłaca dywidendy, choć posiadała politykę dywidendową ważną ba lata obrachunkowe 2014-2016, w której zapisano możliwość wypłaty do 35 proc. zysku netto.[b]Przegląd opcji strategicznych i inne wydarzenia niefinansowe[/b]W lipcu 2017 roku Orzeł Biały poinformował że dokonuje przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, poprzez: badanie możliwości przyszłego kierunku rozwoju działalności Spółki, przegląd pozycji konkurencyjnej Emitenta na jej podstawowym rynku oraz identyfikację dodatkowych źródeł pozyskania kapitału na rozwój. W efekcie tych badań Spółka rozważa nabycie podmiotu zajmującego się hurtowym odzyskiem baterii akumulatorowych (integracji wertykalna) lub nabycie podmiotu konkurencyjnego wobec Spółki w celu zwiększenia skali działalności. Realizacja niezależnie, którego z tych scenariuszy wiąże się z koniecznością wydatkowania istotnych środków. W efekcie może się to wiązać z pozyskaniem inwestora, który takie środki zapewni. [b]W takim wypadku jest uprawdopodobniony scenariusz pozyskania inwestora w drodze publicznego wezwania.[/b] Tego typu informacje mają oczywiście swoje przełożenie na potencjalną wycenę na giełdzie spółki. Cena sprzedaży ogłoszona w takim wezwaniu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu trzech lub sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym. W chwili obecnej średnia ta wynosi 12,12 co jest zbliżona do obecnych notowań. Dodatkowo należy pamiętać, że część akcji jest w posiadaniu OFE bądź TFI, co przy progu 90% do wycofania z giełdy zwiększa szansę na scenariusz w którym większościowy akcjonariusz będzie musiał zaoferować satysfakcjonującą cenę, niekoniecznie tylko tę wynikającą z matematycznych wyliczeń średnich.Pod koniec marca 2018 roku spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od syndyka masy upadłościowej spółki zależnej Orzeł Surowce, o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy upadłości tego przedsiębiorstwa. W ocenie zarządu spółki Orzeł Surowce na bieżąco reguluje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne i brak jest zagrożenia utraty zdolności do wykonywania tych zobowiązań. Spółka Orzeł Surowce niezwłocznie wniesie zażalenie na to postanowienie oraz wniosek o wstrzymanie likwidacji do czasu rozpoznania zażalenia przez Sąd Okręgowy. Zarząd spółki odniósł się do tych kwestii w sprawozdaniu stwierdzając, że „Emitent, na dzień dzisiejszy prócz niekorzystnej wizerunkowo sytuacji i potencjalnych konsekwencji, które mogą być z tym związane, nie przewiduje, by ogłoszona upadłość spółki zależnej Orzeł Surowce, mogła mieć istotnie negatywny wpływ na działalność Emitenta.” [b]Nie negując tego stwierdzenia zarządu GK Orzeł Biały, warto jednak podkreślić, że Orzeł Surowce jest spółką, która pozyskuje surowiec na rynku polskim dla GK Orzeł Biały, czyli jest dość istotna częścią całego łańcucha produkcyjnego.[/b]Warto również zapoznać się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. Możemy się z niego dowiedzieć, że próg istotności w badaniu wyniósł 6,8 mln zł. Innymi słowy, audytor na tyle określił wartość poniżej, której różnice odnoszące się do kapitałów własnych, nie powodują zmiany opinii o sprawozdaniu finansowym. Wartość ta została przyjęta jako 1 proc. obrotów. Dodatkowo audytor wykazał, które zagadnienia zostały przez niego zidentyfikowane jako istotne i ryzykowne oraz jakie kroki przedsięwziął aby upewnić się co do poprawności wartości zaprezentowanych w pozycjach do których się odnoszą. Były to kwestię związane z ujmowaniem przychodów, wyceną zapasów oraz rezerwą na koszty rekultywacji gruntów. Duże słowa pochwały dla PwC za taką otwartość.[b] Ocena sytuacji rynkowej [/b]Spółka jest obecnie wyceniana w okolicach 0,8 P/BV, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w średnich stanach wycen. Wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/BV 0,4-1,1 w ciągu ostatnich 5 lat. Taka niska wycena mogła być spowodowana z jednej strony, dość dużym uzależnieniem rentowności od spreadu pomiędzy ceny ołowiu i złomu akumulatoregowego, kursów oraz przeciętnymi, aby nie napisać, że wręcz słabymi wynikami finansowymi w latach poprzednich. [b]Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty w większości wskazują na niedowartościowanie akcji spółki Orzeł Biały zarówno w porównaniu do sektora jak i szerokiego rynku. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 5,50 wydaje się, że ma to sens. Pamiętać należy jednak zarówno o ryzyku wycofania z giełdy po cenie, która wcale nie musi istotnie wyższa od obecnych notowań, a z drugiej strony o niejasnym statucie spółki zależnej będącej głównym dostarczycielem surowca.[/b] [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/Orzbialy,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 14,10 13,95 13,23
Zmiana +0,00% +0,38% +1,15%
Open-Close +0,71% +0,44% +1,15%
High-Low 1,41% 2,68% 4,49%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,05 0,14
Transakcja [szt.] 13 13,4 20,2
Średnia transakcja [pln] 4892,86153846153846153846153854,89t 2429,03208955223880597014925372,43t 2536,80235148514851485148514852,54t
Wolumen [szt.] 45324,53t 2339,42,34t 3865,43,87t
Obrót [pln] 63607,2063,6t 32549,0332,5t 51243,407551,2t
Obrót pozytywny 13,56% 27,16% 27,84%
Obrót negatywny 55,01% 49,14% 45,99%
Obrót neutralny 31,43% 23,70% 26,17%
Wolumen ws. % Free Float 0,25 0,13 0,21
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,03 0,01 0,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 161 miesięcy
Liczba akcji 16 650 649
Free float 10,87%
Kapitalizacja 234,77 mln zł
Wartość księgowa 299,56 mln zł
Zysk operacyjny 12m 38,08 mln zł
Przychody 12m 536,74 mln zł
Zysk netto 12m 31,29 mln zł
Główny akcjonariusz
NEF Battery Holdings S.a.r.l. (zależny od ZAP Sznajder) 60,55%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,02%
WIG-POLAND 0,02%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,78
Kroczące C/ZO 6,17
Kroczące C/P 0,44
Kroczące C/Z 7,50

Zmiana 12m 22,08%
Śr. płynność dzienna 51,32%
Zakres wahań kursu 39,05%
Beta kursu 0,49

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 10,28
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2017-01-01 do 2017-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 18-01-2021
Dane finansowe z dnia: 27-11-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy