pixelg
Stalprofil SA [STALPROFI] - Akcjonariat i aktualne wyniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Stalprofil SA - Akcjonariat i aktualne wyniki finansowe

STF 5,38 (+1,51%)

Jeden z największych dystrybutorów stali w Polsce. Handluje wyrobami hutniczymi i półhutniczymi, a także świadczący usługi wstępnej obróbki. Asortyment składa się z kształtowników gorącowalcowanych, gamę wyrobów płaskich, stali zbrojeniowej oraz profili zimnogiętych. Firma posiada dwa składy handlowe w Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Jej największym akcjonariuszem jest globalny wytwórca stali Arcelor Mittal.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - PSr Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  skonsolidowany - - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Stalprofil kuje żelazo póki gorące – omówienie sprawozdania i wyników spółki po 1 kw. 2017 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE stalprofi
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
ArcelorMittal Poland SA 5 508 800 31,48% 29,64 mln zł 2014-02-19
MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza 2 955 000 16,89% 15,90 mln zł 2014-02-09
Aviva OFE Aviva Santander 1 722 100 9,84% 9,26 mln zł 2020-09-02
MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA 1 320 000 7,54% 7,10 mln zł 2014-02-21
RAZEM 11 505 900 65,75% 61,90 mln zł  

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Podsumowanie wyników finansowych z ostatniego raportu
Przychody kwartalne 383,51 mln zł, wzrost o 19% kw/kw Stan gotówki w kasie 69,42 mln zł, wzrost o 173,3%
Przychody z 12 miesięcy 1516 mln zł, wzrost o 4,2% kw/kw Zaciągnięte kredyty 143,26 mln zł, spadek o 35,3%
Zysk netto kwartalny 8,84 mln zł, wzrost o 94,3% kw/kw Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59% , spadek o 4,09 pkt.
Zysk netto z 12 miesięcy 25,4 mln zł, wzrost o 20,4% kw/kw  

Analiza DuPonta
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Zwrot z kapitału własnego 6,64% 4,76% 5,32%
Obciążenie podatkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Obciążenie odsetkowe W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Marża operacyjna W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rotacja aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Poziom lewarowania W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza aktywności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 89 83 72
Cykl rotacji należności W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl rotacji zobowiązań W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl operacyjny W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Cykl konwersji gotówki W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza płynności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 1,36 2,04 1,85
Wskaźnik płynności szybki W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Wskaźnik płynności podwyższonej W abonamencie W abonamencie W abonamencie


Analiza rentowności
Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Rentowność sprzedaży 7,74% 9,41% 29,8%
Rentowność działalności operacyjnej W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność brutto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowność netto W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Allegro.eu 43,00 zł 8,26 mld zł 2020-09-28
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
anty_teresa: Stalprofil kuje żelazo póki gorące – omówienie sprawozdania i wyników spółki po 1 kw. 2017 r. Działalność Stalprofilu [b]Stalprofil kuje żelazo póki gorące – omówienie sprawozdania i wyników spółki po 1 kw. 2017 r.[/b][delay=120]Działalność Stalprofilu jest dość skomplikowana. Poza handlem wyrobami stalowymi i hutniczymi grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą izolacji antykorozyjnej do rur stalowych, rur polietylenowych, a także działalnością budowlano-montażową w zakresie sieci przesyłowych. Wobec powyższego mamy wielokierunkowy wektor wyników spółki, a także dość skomplikowaną rachunkowość. Od drugiego kwartału poprzedniego roku da się zauważyć wzrost obrotów grupy. Długofalowo rosną obydwa segment sprawozdawcze, ale segment związany z infrastrukturą sieci przesyłowych (produkcja izolacji i rur polietylenowych oraz budowa gazociągów), rośnie szybciej:[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/06/1q17-STF-przychody.png[/img]Niestety sam rachunek segmentowy nie do końca oddaje to co dzieje się w ramach holdingu i segmentów. Z not do sprawozdania półrocznego oraz rocznego (kwartalne ich nie mają) wynika, że dynamicznie rośnie produkcja izolacji oraz rur (wzrost o 89 proc. w ujęciu 2H/2H), natomiast segment budowlany (działalność ZRUG Zabrze) się dość mocno skurczył, a w zasadzie prawie zanika (spadek sprzedaży 0 73 proc.). W samym handlu i produkcji zbrojeń mamy w takim ujęciu kilkunastoprocentowe zwyżki obrotów. Za wzrostem przychodów poszedł także wzrost marzy i generowanego na poziomie grupy zysku brutto na sprzedaży. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/06/1q17-STF-ZBNS.png[/img]Jak widać na powyższym spółka w 2 kw. roku zanotowała skokowy wzrost rentowności zysku brutto ze sprzedaży (wzrost z 7 proc. w 1 kw. roku do 9,7 proc.). Kolejne kwartały to spadek do poziomu 6,6 oraz 7,4 proc. W ostatnim pierwszym kwartale rentowność wyniosła 6,4 proc., ale dzięki wysokiej zwyżce sprzedaży masa wypracowanego zysku brutto była poziomem zbliżona do rekordowego pod względem marży drugiego kwartału. Jak wspomniałem wektor wyników ma wiele zmiennych, a sama spółka nie ułatwia analizy. W sprawozdaniach kwartalnych w komentarzu znajdziemy rachunek segmentowy z wynikiem na poziomie zysku brutto na sprzedaży, natomiast w półrocznym i rocznym normalny rachunek segmentowy pokazuje wynik na poziomie operacyjnym. Z tego powodu nie mamy ciągłości raportowanych danych. Nie zmienia to jednak faktu, że można poczynić pewne obserwacje. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/06/1q17-STF-ZBNS-SEG.png[/img][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/06/1q17-STF-ZBNS-SEG2.png[/img]Wygląda na to, że marża brutto w segmencie handlowym jest względnie stabilna. To jednak prawdopodobnie nie jest prawdą. Skok rentowności w 2 kw. roku za który nie dysponujemy danymi wynikał najprawdopodobniej z dynamicznej zwyżki cen stali i efektu FIFO, czyli sprzedaży zakupionych wcześniej tanio zapasów po wyższych/rosnących cenach. Mimo wszystko ostatni kwartał wygląda na tle poprzednich na wzrostowy. Rentowność brutto wzrosła z 7,2 proc. w 1 kw. 2016 r. do 8,8 proc. w 1 kw. 2017 r. Choć wzrost marży nie wydaje się szczególnie wysoki, to warto zwrócić uwagę, że na 8,8 mln zł zwyżki wyniku brutto segmentu 2,6 mln pochodziło od wzrostu rentowności. Reszta oczywiście od wzrostu wolumenów sprzedaży. Wynik segmentu wyniósł 15 mln zł jest najwyższy w analizowanym okresie.Za to spada marża w segmencie infrastruktury gazowej, natomiast sam wynik od feralnego 3 kw. 2015 r. jest rosnący. Być może kogoś dziwi ujemna rentowność zysku brutto na sprzedaży w 3 kw. 2015 r., ale jak wspomniałem spółka ma skomplikowaną rachunkowość, w szczególności przez usługi budowlane. Przy realizacji kontraktów długoterminowych (a takie są kontrakty na budowę gazociągów) wyniki w poszczególnych kwartałach są szacowane. Spółka startując do przetargu zakłada jakiś budżet kosztów kontraktu, swoją marżę i przychody. Jeśli realizacja idzie zgodnie z planem to wykazuje się w rachunku wyników przychody proporcjonalne do poniesionych kosztów niezależnie od tego czy zamawiający odebrał wybrany fragment prac, czy nie. Problemy zaczynają się, kiedy koszty okazują się większe od planowanych. Wtedy spółka ma obowiązek dostosować w jednym kwartale kontrakt do realiów i skorygować przychody i koszty. W takim kwartale marża może wyjść ujemna, co miało miejsce właśnie w okresie 3 kw. 2015 r. Zrug zakończył wtedy budowę gazociągu Szczecin – Gdańsk i rozliczył kontrakt z zamawiającym. Okazało się, że koszty były wyższe od planowanych przez wydłużenie realizacji i usuwanie usterek po podwykonawcach. Podobnie było z kontraktem Gałów – Kiełczów. To oczywiście świadczy o niskich kompetencjach do zarządzania i kalkulowania cen w kontraktach długoterminowych. W 2016 r. spółka ograniczyła działalność budowniczą w obawie przed podpisaniem kontraktów nie gwarantujących zyskowności. Wynik segmentu ma charakter wzrostowy dzięki produkcji izolacji i rur, ale mimo wszystko rentowność na poziomie 3,8 proc. jest naprawdę niska. Spółka wcieliła Zrug Zabrze do własnych organów i prowadzi restrukturyzację. Niestety nie do końca wiemy czy przyniesie ona porządądane efekty. Spadająca cały czas rentowność raczej dobrze o postępach nie świadczy.Na poziomie skonsolidowanym grupa Stalprofil pokazała ostatecznie w 1 kw. 2017 r. 21,4 mln zysku brutto ze sprzedaży, czyli o 114 proc. więcej r/r. Oczywiście rosły także koszty działalności. Te dotyczące sprzedaży zwyżkowały o 68 proc., ale przy wzroście obrotów na poziomie 137 proc. nie jest to problemem. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 10 proc., a łączne obciążenie kosztów operacyjnych wyniosło w sumie 15 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 6,3 mln zł, natomiast dzięki 1,7 mln zysku na pozostałej działalności EBIT zamknął się kwotą 8 mln zł. W ciągu ostatnich 4 kwartałów spółka wypracowała łącznie 15,5 mln zysku ze sprzedaży i tylko 3,2 mln zł zysku operacyjnego. To efekt restrukturyzacji Zrugu i zawiązania w 3 kw. 2016 r. znacznych rezerw i dokonania odpisów. Oceniając wyniki znacznie bezpieczniej jest patrzeć na zysk ze sprzedaży. Można szacować, że Stalprofil jest w stanie w ciągu roku wygenerować ok. 20-25 mln gotówki operacyjnej i ok. 12-13 mln zł zysku netto. Przy kapitalizacji na poziomie 270 mln nie są to wyniki zadawalające, ale jeśli powiedzie się restrukturyzacja Zrugu i przestanie on ciążyć na wynikach to wynik powinien „dojechać” do oczekiwań i wyceny.Warto jednak pamiętać, że wynik za ostatnie 4 kwartału to także efekt dynamicznej zwyżki cen stali i wyrobów hutniczych, która miała miejsce w 2 kw. i pod koniec 2016 r. Wzrosty te wynikały z wprowadzenia ceł i ciężko mniemać, że ceny będą rosły stale. W kwartałach kiedy nie było dynamicznej zwyżki cen wynik operacyjny spółki kręcił się w okolicy 1-2 mln zł. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/stalprofil,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 5,38 5,52 5,87
Zmiana +1,51% -1,06% -0,69%
Open-Close -0,37% -1,29% -1,28%
High-Low 1,11% 2,56% 3,96%
Zmiana ceny [pln] 0,08 -0,07 -0,05
Transakcja [szt.] 22 19 51,05
Średnia transakcja [pln] 715,50727272727272727272727273715,51 1329,62084210526315789473684211,33t 2326,33780607247796278158667972,33t
Wolumen [szt.] 29282,93t 45734,57t 2006120,1t
Obrót [pln] 15741,1615,7t 25262,79625,3t 118759,545119t
Obrót pozytywny 31,01% 20,71% 29,50%
Obrót negatywny 2,58% 51,77% 42,26%
Obrót neutralny 66,41% 27,52% 28,24%
Wolumen ws. % Free Float 0,05 0,08 0,33
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,02 0,03 0,11
Informacje ogólne
Na giełdzie od 248 miesięcy
Liczba akcji 17 500 000
Free float 34,25%
Kapitalizacja 94,15 mln zł
Wartość księgowa 390,06 mln zł
Zysk operacyjny 12m 33,54 mln zł
Przychody 12m 1,52 mld zł
Zysk netto 12m 25,36 mln zł
Główny akcjonariusz
ArcelorMittal Poland SA 31,48%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,02%
WIG-POLAND 0,04%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,24
Kroczące C/ZO 2,81
Kroczące C/P 0,06
Kroczące C/Z 3,71

Zmiana 12m -26,30%
Śr. płynność dzienna 0,13%
Zakres wahań kursu 46,10%
Beta kursu 0,61

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 5,74
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 25-09-2020
Dane finansowe z dnia: 07-09-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy