pixelg
uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego - 2020-06-03 - ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego - komunikat spółki ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2020ESPI

Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Orion Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 czerwca 2020 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) uchwały nr 401/2020 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Orion Investment S.A. z dniem 4 czerwca br.
W wykonaniu powyższej uchwały Zarządu GPW z obrotu giełdowego wycofanych zostanie łącznie 10 823 120 akcji na okaziciela, tj. wszystkie akcje Spółki, w tym: 6 443 000 akcji serii A, 1 712 700 akcji serii B, 1 090 930 akcji serii C, 991 000 akcji serii D, 257 710 akcji serii E oraz 327 780 akcji serii F.
Powyższa uchwała została podjęta w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) z dnia 13 maja 2020 r. zezwalającą na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 10 823 120 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLORION00018. O wydaniu powyższej decyzji przez KNF Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
Po wycofaniu ww. akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka przestaje być spółką publiczną, a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW ), w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w KDPW.
Mając powyższe na uwadze pragniemy podziękować za zaangażowanie wszystkim inwestorom giełdowym, którzy inwestowali w akcje Orion Investment S.A., jak również pragniemy podziękować za współpracę i zainteresowanie wszystkim instytucjom i obserwatorom rynku kapitałowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Marcin GrędaWiceprezes ZarząduMarcin Gręda


Nazwa jednostki:ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORION INVESTMENT S.A.
Adres:Przemysłowa 13, 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 357 77 78
Email:biuro@orioninvestment.pl
www:www.orioninvestment.pl
NIP:644-33-67-754
REGON:240787244

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orion Investment SA
ORION
2020-06-03 uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego
2020-05-20 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-10 kupno akcji przez Waldemara Gębusia
2020-04-10 kupno akcji przez Tadeusza Marszalika
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-08 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy