pixelg
zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji - 2020-05-20 - ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji - komunikat spółki ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (orion) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020ESPI

Data sporządzenia: 2020-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie wszystkich akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 maja 2020 r. została Spółce doręczona decyzja wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF ) z dnia 13 maja 2020 r. zezwalająca na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 10 823 120 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLORION00018.
W powyższej decyzji KNF wskazano 4 czerwca 2020 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do GPW w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - w oparciu o powyższą decyzję wydaną przez KNF. Po wycofaniu ww. akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka przestaje być spółką publiczną.
Po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW ), a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w KDPW.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-20Marcin GrędaWiceprezes ZarząduMarcin Gręda


Nazwa jednostki:ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORION INVESTMENT S.A.
Adres:Przemysłowa 13, 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 357 77 78
Email:biuro@orioninvestment.pl
www:www.orioninvestment.pl
NIP:644-33-67-754
REGON:240787244

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orion Investment SA
ORION
2020-06-03 uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego
2020-05-20 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-10 kupno akcji przez Waldemara Gębusia
2020-04-10 kupno akcji przez Tadeusza Marszalika
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-09 sprzedaż akcji przez podmiot powiązany
2020-04-08 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy