PZU SA [PZU] - notowania spółki - wskaźniki finansowe - Analiza fundamentalna spółki - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
PZU 39,72 zł (+0,10%)
PZU - kurs z dnia 23-07-2018 16:45

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA stoi na czele Grupy PZU, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. W skład Grupy wchodzą także PZU Życie, PTE PZU, TFI PZU oraz PZU Pomoc. Tradycje marki PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe. W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, Grupa PZU rozszerza swoją aktywność w obszarze inwestycji i zdrowia. Ponadto w 2016 roku w ślad za opublikowaną 24 sierpnia 2016 roku strategią Grupy PZU na lata 2016-2020, zostały również poczynione kroki w kierunku zwiększenia inwestycji w sektor bankowy. W 2015 roku Grupa PZU zainicjowała ten proces poprzez zakup 25,19% udziałów w kapitale zakładowym Alior Banku S.A. (Alior Bank). Kolejny etap stanowiła przeprowadzona przez Alior Bank transakcja nabycia wydzielonej części Banku BPH obejmującej jego podstawową działalność (bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych).

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Wynik z inwestycji kulą u nogi - omówienie sprawozdania finansowego za I kw. 2018 W abonamencie
Wykres PZU od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Informacje ogólne

Na giełdzie od 99 miesięcy
Liczba akcji 863 523 000
Free float 60,74%
Kapitalizacja 34,26 mld zł
Wartość księgowa 37,63 mld zł
Zysk operacyjny 12m 5,65 mld zł
Przychody 12m 25,83 mld zł
Zysk netto 12m 4,27 mld zł
Główny akcjonariusz
Skarb Państwa 34,19%
gCh
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 7,64%
WIG20 11,34%
WIG-DIV 10,88%
WIG-POLAND 7,90%
WIG30 10,12%
AD.bx ad3b

Wskaźniki finansowe

Aktualne C/WK 0,91
Kroczące C/ZO 6,06
Kroczące C/P 1,33
Kroczące C/Z 8,03

Zmiana 12m -12,58%
Śr. płynność dzienna 0,20%
Zakres wahań kursu 26,76%
Beta kursu 1,16

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 4,05
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2017-01-01 do 2017-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 20-07-2018
Dane finansowe z dnia: 17-05-2018
AD.bx ad3d