pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Progress Holding

Progress Holding

Ostatnie 10 wpisów
Wloczykij napisał(a):
Cytat:
Podstawowym mankamentem spółki jest praktycznie brak płynności. Śladowe obroty wykluczają zainteresowanie jakiegoś większego czy nawet średniego kapitału.


Z czatu inwestorskiego z prezesem spółki dla SII z 20 maja 2014 wnioskuję (taka informacja nie padła wprost), że inwestorzy nie związani operacyjnie ze spółką i/lub finansowi mogą chcieć wyjść przynajmniej z części inwestycji, co ma zrodzić większe obroty. Aby do tego doszło, oczekują jednak wyższej ceny niż obecna na New Connect.

Stąd właśnie akcja z podwyższaniem dywidendy i skupem akcji. Kurs wzrośnie wyraźnie, spółka przejdzie na GPW, kilku inwestorów sprzeda akcje z sowitym zyskiem i poprzez wzrost kursu jak i wolumenu, obroty będą poprawione.

Taki jest plan. Myślę że teraz rynek się częściowo obawia nabicia w akcje pod jednorazowe rekordowe kwartalne zyski. Kurs może rosnąć stopniowo w miarę notowania dobrych wyników w kolejnych kwartałach a nie poprzez zawierzenie z góry że kolejne kwartały będą równie udane i skokowy wzrost kursu już teraz.


IMS S A w ostatnim okresie wykazywał dużą aktywność w swoich działaniach wobec inwestorów; ogłoszono przejście na RR, podano prognozę na 2014, zatwierdzono wypłatę dywidendy 4 gr/akcje i ostatnio przeprowadzono Skup akcji po 2,25 PLN przy cenie rynkowej na poziomie 1,80 PLN. Przyjrzeliśmy się dokładniej Spółce. Widzimy znaczny potencjał rozwoju i generowania zysku, ograniczeniem jest mała płynność. W tej kwestii Spółka musi poczynić pewne kroki.
Do analizy DCF przyjęto następujące założenia; dane na 2014 rok oparto o oficjalna prognozę wyników IMS to jest 15% wzrostu sprzedaży, na kolejne 4 lata przyjęto wzrost sprzedaży o : 10% w 2015 r, 7% w okresie 2016-2018 i 5% po 2018 r, utrzymano zbliżone relacje rentowności jak w 2013. Relacje w bilansie przyjęto na poziomie I Q 2014 r. Pozostałe założenia znajdują się w tabeli.

Model DCF (Discounted Cash Flows) ‘000 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2018F+
1. Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) 6 900 7 971 8 645 9 366 10 138 10 727
2. Stawka podatkowa % 20.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%
3. Podatek od wyniku EBIT 1 380 1 515 1 643 1 780 1 926 2 038
4. Wynik operacyjny skorygowany o pod(NOPLAT) 5 520 6 457 7 002 7 587 8 211 8 689
5. Amortyzacja 3 000 3 065 3 065 3 065 3 065 3 065
6. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 3 198 3 065 3 065 3 065 3 065 3 065
7. Zmiana kapitału obrotowego 972 -221 -508 -2 443 149 -253
8. Wolne przepływy pieniężne FCF 6 294 6 235 6 495 5 143 8 360 8 436
9. Stopa wolna od ryzyka % 2.5% 2.5% 3.0% 3.2% 3.4%
10. Wskaźnik beta 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
11. Premia rynkowa % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
12. Koszt kapitału własnego % 8.0% 7.5% 8.0% 8.2% 8.4%
13. Koszt długu % 5.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
14. Stawka podatkowa % 20.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%
15. Koszt długu po uwzględnieniu podatku % 4.0% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
16. Wartość kapitału własnego (wynika z wyceny) 98 143 98 143 98 143 98 143 98 143 98 143
17. Wartość długu 5 243 5 243 5 243 5 243 5 243
18. Udział kapitału własnego 94.9% 94.9% 94.9% 94.9% 94.9%
19. Udział długu 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1%
20. Ważony koszt kapitału (WACC) 7.8% 7.3% 7.8% 8.0% 8.2%
21. Wskaźnik dyskontowy 92.8% 86.5% 80.2% 74.3% 68.7%
22. Stopa wzrostu FCF po 2018 roku 0 0 0 0 0 0
23. Wartość rezydualna po 2018 roku 103 394
24. Zdyskontowane wolne przepływy pienię DFCF 5 839 5 391 5 210 3 821 5 742 71 019
25. Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne ros 5 839 11 230 16 439 20 260 26 003 97 021

1. Wartość przedsiębiorstwa z wyceny tys pln 97 021.4
2. Dług netto na koniec 2013 roku (kredyty, pożyczki, leasing – gotówka)tys pln -1 122.0
3. Wartość kapitału własnego z wyceny tys pln 98 143.4
4. Ilość akcji spółki w tys. 33 265
5. Wartość 1 akcji w PLN 2.95
Szczegóły progressholding.pl/attachments...
p.s redukcja skupu 75%

Informacje
Stopień: Ostrożny
Dołączył: 27 września 2011
Ostatnia wizyta: 26 czerwca 2014 11:16:19
Liczba wpisów: 1
[0,00% wszystkich postów / 0,00 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,353 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,66% +21 331,66 zł 41 331,66 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d