pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

adamek274

adamek274

Ostatnie 10 wpisów

[2015-10-27 12:00:06] Warszawa (PAP) - Analitycy Dr. Kalliwoda, w raporcie z 26 października, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji notowanego na NewConnect Makolabu od "kupuj" z ceną docelową 5,51 zł.

Autorzy raportu prognozują, że w 2015 r. przychody spółki wyniosą 23 mln zł, EBITDA 5 mln zł, a zysk netto 4 mln zł, a w 2016 r. sprzedaż wzrośnie do 25,5 mln zł, EBITDA do 5,4 mln zł, a zysk do 4,3 mln zł.

Kurs Makolabu we wtorek ok. 11.55 wynosi 3,95 zł. (PAP)

mj/ ana/

Zarząd MakoLab S.A. (dalej „Spółka”) rozważa podjęcie decyzji o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki złożył do Rady Nadzorczej MakoLab S.A. wniosek o zwołanie posiedzenia Rady celem dokonania wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki, które zostanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)

dane za 2 QW Q2.2015 Q2.2014 Zmiana

Całkowita sprzedaż tys. zł 5 668 3 782 50%

- w tym zagraniczna tys. euro 1 109 566 96%
Wynik na sprzedaży tys. zł 1 097 16 6 756%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej tys. zł 99 264 -63%
Wynik na działalności finansowej tys. zł -16 -39 -59%
Zysk (strata) brutto tys. zł 1 180 241 390%
Zysk (strata) netto tys. zł 927 180 415%


Q1-Q2 2015 Q1-Q2 2014 Zmiana

Zmiana Całkowita sprzedaż tys. zł 10 575 7 197 47%
- w tym zagraniczna tys. euro 2 071 1 123 84%
Wynik na sprzedaży tys. zł 2 114 322 557%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej tys. zł 109 551 -80%
Wynik na działalności finansowej tys. zł -106 2 -5 400%
Zysk (strata) brutto tys. zł 2 117 876 142%
Zysk (strata) netto tys. zł 1 679 700 140%

Przy takich wynikach to zysk na akcje w tym roku wynieść minimum 50 gr na akcje. Dywidenda pewnie też będzie na poziomie 25-35 gr. Wszystko zależy od kolejnych kwartałów:

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. z dnia 13.02.2015 r. (nr raportu: 7/2015), skorygowanego raportem z dnia 18.02.2015 r. (nr raportu 9/2015), w którym poinformowano, iż Makolab S.A. (dalej: Spółka ) planuje osiągnięcie w I kwartale 2015 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 4.000 tys. zł netto, Zarząd Spółki informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2015 r. wyniosła 4.890 tys. zł. netto. Oznacza to przekroczenie o ponad 22% wartości prognozy podanej w w/w raporcie kwartalnym.Wyższa niż prognozowano sprzedaż jest wynikiem zrealizowania do końca I kwartału 2015 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki.Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2015 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Mają 34 gr zysku na akcje. Minimum 10 gr na akcje. Ciekawe jaka będzie ostateczna wielkość dywidendy. Ja obstawiam okolice 15-20 gr dywidendy. Jakby dali 30 gr to kurs pewnie by oscylował w granicach 6 zł. Ale widać, że nie chą puścić, a i zapychać też nie chcą. Poczekamy zobaczymy.Wygląda na to, że dzisiaj powalczą:)))Prognoza 2014 Dane finansowe 2014 Odchylenie od planu:)))

Przychody ze sprzedaży 16 000 17 205 8%
EBIDTA 2 100 3 293 57%
Zysk netto 1 400 2 409 72%


Ilość akcji 7 mln sztuk zysk 2,4 zysk na akcje 0,34 C/z=8


Dywidenda miała być minimum 10 gr będzie zapewne ok 15-20 gr:)) Wszystko w temacie

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 lutego 2015 roku
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy
§ 1
Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 10 Statutu
MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A.
z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------
1. tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,-
2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje z przeniesienia kwoty 400 000 złotych
(słownie: czterysta tysięcy złotych) pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, z kapitału
zapasowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, który to kapitał zapasowy MakoLab S.A.
z siedzibą w Łodzi ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, ---------------------------------------
3. kapitał rezerwowy może być zasilany zyskiem z kolejnych lat. -------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65%
kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, ------------------------------------------------------
oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw”
powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. ---------------------------

Spółka zdołowana. Trzeba czekać na dywidendę w tym roku będzie to ok 60 gr na akcje. W ubiegły było to 0,12 euro. Dywidenda wypłacona na poziomie 10% zysku netto. Jeśli w tym roku również wypłacą dywidendę to zastanowię się podwoić mój stan posiadania tych akcji. Cena poniżej 10zł wydaje się być śmieszna. Ryzyko jest duże ale warto się przyglądać tej spółce. Dywersyfikacja jednak wskazana.

Dla akcjonariuszy to chyba na plus. Mniejsze koszty większe zyski dla nich a i w tym większa dywidenda. Gorzej jakby nie pilnowano kosztów. A pracownicy jak zawsze, jak się nie dostaną to smarują firmę wszędzie. Dla mnie in plus jeśli chodzi o pilnowanie i trzymanie kosztów w ryzach. J

Ja tam się cieszę, że dostanę minimum 10 gr dywidendy za akcje nie wiem jak Ty. Pozdrawiam

yp raportu Raport Current
numer 2/2015
data dodania 2015-01-16 09:00:26
spółka Uboat - Line Spółka Akcyjna
Wypłata odsetek od obligacji serii B
Wypłata odsetek od obligacji serii B
Zarząd spółki Uboat - Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 r. Spółka przekazał na rachunek KDPW pełną kwotę odsetek od obligacji serii B, których termin wymagalności przypada na 21 stycznia 2015 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacje
Stopień: Oswojony
Dołączył: 25 października 2012
Ostatnia wizyta: 15 listopada 2015 14:45:14
Liczba wpisów: 33
[0,01% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,678 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +81,79% +16 357,19 zł 36 357,19 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d