pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Artos3

Artos3

Ostatnie 10 wpisów
Całe posiedzenie Komisji (nagranie): www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/tran...

http://warszawa.pr.gov.pl/news/782

Z informacji podanej przez Prokuraturę: "Obligacje sprzedawane jako lokaty

Z ustaleń śledztwa wynika, że mimo iż Idea Bank nie miał uprawnień do oferowania obligacji spółki GetBack S.A., podejrzani sprzedawali klientom obligacje m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe. Nie informowali o tym klientów i wprowadzali ich błąd w kwestii gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestowania. Zachęcali do zakupu instrumentów finansowych, fałszywie informując, że oferta ma charakter ekskluzywny i jest ograniczona w czasie.

Motywem działania była chęć zysku w postaci prowizji. W ten sposób podejrzani doprowadzili prawie 400 klientów Idea Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzania ich mieniem o wartości 89 350 000 złotych."

PROŚBA DO INWESTORÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA NA SALI SĄDOWEJ. Podczas posiedzenia sądowego będzie również zespół cywilny Prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Mamy prośbę o kontakt z tymi Prokuratorami podczas tego Zgromadzenia. Skuteczną formą jest zabranie głosu i przekaz do tych Prokuratorów z prośbą o składanie przez nich, jak najszybciej, pozwów na podstawie art. 7 Kodeksu Postępowania Cywilnego - POZEW O ZAPŁATĘ NA RZECZ POSZKODOWANEGO całej utraconej kwoty - przeciwko bankowi wpisanemu na listę ostrzeżeń. Podstawą do wszczęcia tych postępowań (kierowanie pozwów o zapłatę) jest niewłaściwe zachowanie pracowników oraz samego banku m.in. podrabianie dokumentów nabycia, podszywanie się pod klientów wypełniając formularze bez zgody klienta (nieautoryzowany zapis na klienta Idea Banku obligacji - bez zgody klienta), wprowadzanie w błąd ("bezpieczna inwestycja jak lokata", "inwestycja bankowa gwarantowana") itp. Tacy osoby faktycznie nie są obligatariuszami. Dzięki wszczęciu takiego postępowania, więcej środków pozostanie dla inwestorów, którzy oczekują na spłatę z GetBack. Jest to szczególnie istotne aby to padło publicznie na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz przed mediami, najlepiej gdy kilka osób zabierze głos w tej sprawie i wyrazi swoją wyraźną prośbę/propozycję działania. Sprawa jest bardzo istotna z punktu widzenia Zgromadzenia, gdyż może wskazać zainteresowanym organom możliwość zwiększenia kwoty do podziału pośród poszkodowanych przez GetBack inwestorów, a poszkodowani przez Idea zostaną zaspokojeni przez Idea (osobno). Prokuratura posiada listę takich osób poszkodowanych i zna doskonale tą sprawę. Jest to jedyne rozwiązanie żeby inwestorzy odzyskali chodź coś z GetBack, a osoby poszkodowane przez Idea od Idea. I ŻADNEJ KONWERSJI NA ŚMIECIOWE AKCJE GETBACK.

ZASPOKOJENIE DUŻEJ GRUPY POSZKODOWANYCH NIE PRZEZ GETBACK, TO JEST OBECNIE JEDYNE WYJŚCIE KTÓRE MOŻE PROWADZIĆ DO ODZYSKANIA JAKIEJKOLWIEK KASY BEZPOŚREDNIO Z GETBACK DLA INWESTORÓW, PONIEWAŻ POSZKODOWANY MA ROSZCZENIA DO TEGO PODMIOTU KTÓRY WPROWADZIŁ W BŁĄD ORAZ DOKONAŁ NIEUTORYZOWANEGO ZAPISU NA SWOJEGO KLIENTA OBLIGACJI, również Idea oraz PMD - wpis na listę ostrzeżeń KNF za nielegalne działania z obligacjami, GetBack takich ludzi nie oszukał.

reklamowaliśmy to w 2017 roku w Lionsie (1,5 miesiąca po wykonaniu przelewu na podsuniętym druczku przez bankiera, do PDMu), bankier powiedział że to jest bezpiecznie, mamy na to dowody, cześć osób chciała z tego zrezygnować w krótkim czasie od momentu wykonania przelewu do PDMu, niestety nie dało rady.

NerfMe napisał(a):
http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-poszkodowani-w-aferze-getback-spotkaja-sie-z-przedstawiciela,nId,2623119

Ktoś zna jakieś szczegóły? Czy ktoś z przedstawicieli RW też tam będzie? Czy można być osobiście na tym spotkaniu?


To nie jest spotkanie w sprawie samego GetBacka jako GetBacka, dlatego RW nie uczestniczy, skład delegacji został już ustalony, Rzecznik Finansowy nie posiada kompetencji do badania sytuacji samej Spółki GetBack, jak również procesu jej restrukturyzacji. Jest to spotkanie w odpowiedzi na nasz List Otwarty skierowany do RF w sierpniu 2018 roku (RF nie bada sprawy samego GetBacka, nie bada sprawy postępowania RW). RW nie zapraszamy.

Na spotkaniu będzie poruszony zasadniczy wątek w sprawie badany obecnie przez UOKiK, Rzecznika Finansowego oraz Prokuraturę - wątek sprzedażowy (w jaki sposób obywatele wchodzili w posiadanie tych obligacji). Sprawy RW nie będą poruszane, RW nie zajmuje się wątkiem sprzedażowym. Tematyka RW, RW a GetBacka nie będzie poruszana.

Art.


Dla klientów Idea Banku.

Zgromadzenie Klientów przed siedzibą Idea, Lion's, Getin, Noble Bank posiadaczy obligacji Getbacka odbędzie się dnia 24 lipca 2018 r. o godzinie 12:15, ulica Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Polska.

Zaproszeni są media.

Zgromadzenie zgłoszone oficjalnie do władz m.st. Warszawy. Zgromadzenie m.in. w związku z tym, iż Zarząd Idea Banku (Oddziały Lions) na chwilę obecną nie uznaje reklamacji swoich klientów, z tego co jest nam wiadome. Idea Bank był nadto aktywnie zaangażowany w proces oferowania obligacji spółki Getback.

W przypadku możliwości rozmowy z przedstawicielami banku chcemy dowiedzieć się o: opis procesu analizy reklamacji, powody podobnych odpowiedzi, politykę wyciągnięcia odpowiedzialności wobec pracowników banku aktywnie zaangażowanych w proceder sprzedaży z naruszeniem przepisów.

Zgromadzenie nie w sprawie samego Getbacka jako Getbacka, oczywiście sprawę Getbacka poruszymy, ale w KLUCZOWEJ SPRAWIE tego kto oferował, pośredniczył, tego od kogo dowiedzieliśmy się o bezpiecznej inwestycji, tego kto zapewniał o bezpieczeństwie tożsamym z lokatą bankową a nawet lepiej (dowód: maile od bankierów, które weźmiemy ze sobą, porównanie z lokatami, w jednym przypadku bankier podjął się leczenia obligacjami Getbacka), kto był organizatorem zakupu przez konsumenta obligacji (w wielu przypadkach bankierzy wypełniali oraz subskrybowali przez internet formularze nabycia obligacji bez wiedzy, woli i zgody klienta (bez jakiegokolwiek upoważnienia, sprawa jest w Prokuraturze...) a jest to czynność kluczowa która wiązała klienta banku z Polskim Domem Maklerskim, klient nie widział warunków, ryzyka oraz tego że to są obligacje a nie np. inna forma lokaty bankowej). Klienci banku nie nabywali tego bo jest sobie jakiś fajny Getback i chcieli go kupić, a tylko w wyniku manipulacji bankierów w placówkach banku klient stawał się posiadaczem obligacji Getbacka.

Prosimy wziąć ze sobą dokumentację reklamacyjną z odpowiedziami z banku.

Informacja dodatkowa o procesie sprzedaży na stronie UOKiKU w sprawie Getbacka a Idea Bank: finanse.uokik.gov.pl/strona-gl...

W zgromadzeniu wezmą udział członkowie stowarzyszenia zwykłego "Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy Getback S.A."

Informacja o wydarzeniu w wiadomościach Stoch Watch: wiadomosci.stockwatch.pl/oblig...

Organizator zgromadzenia: Osoby z Grupy poszkodowanych klientów na facebooku: www.facebook.com/groups/580084...

Dla klientów Idea Banku.

Zgromadzenie Klientów przed siedzibą Idea, Lion's, Getin, Noble Bank posiadaczy obligacji Getbacka odbędzie się dnia 24 lipca 2018 r. o godzinie 12:15, ulica Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Polska.

Zaproszeni są media.

Zgromadzenie zgłoszone oficjalnie do władz m.st. Warszawy. Zgromadzenie m.in. w związku z tym, iż Zarząd Idea Banku (Oddziały Lions) na chwilę obecną nie uznaje reklamacji swoich klientów, z tego co jest nam wiadome. Idea Bank był nadto aktywnie zaangażowany w proces oferowania obligacji spółki Getback.

W przypadku możliwości rozmowy z przedstawicielami banku chcemy dowiedzieć się o: opis procesu analizy reklamacji, powody podobnych odpowiedzi, politykę wyciągnięcia odpowiedzialności wobec pracowników banku aktywnie zaangażowanych w proceder sprzedaży z naruszeniem przepisów.

Zgromadzenie nie w sprawie samego Getbacka jako Getbacka, oczywiście sprawę Getbacka poruszymy, ale w KLUCZOWEJ SPRAWIE tego kto oferował, pośredniczył, tego od kogo dowiedzieliśmy się o bezpiecznej inwestycji, tego kto zapewniał o bezpieczeństwie tożsamym z lokatą bankową a nawet lepiej (dowód: maile od bankierów, które weźmiemy ze sobą, porównanie z lokatami, w jednym przypadku bankier podjął się leczenia obligacjami Getbacka), kto był organizatorem zakupu przez konsumenta obligacji (w wielu przypadkach bankierzy wypełniali oraz subskrybowali przez internet formularze nabycia obligacji bez wiedzy, woli i zgody klienta (bez jakiegokolwiek upoważnienia, sprawa jest w Prokuraturze...) a jest to czynność kluczowa która wiązała klienta banku z Polskim Domem Maklerskim, klient nie widział warunków, ryzyka oraz tego że to są obligacje a nie np. inna forma lokaty bankowej). Klienci banku nie nabywali tego bo jest sobie jakiś fajny Getback i chcieli go kupić, a tylko w wyniku manipulacji bankierów w placówkach banku klient stawał się posiadaczem obligacji Getbacka.

Prosimy wziąć ze sobą dokumentację reklamacyjną z odpowiedziami z banku.

Informacja dodatkowa o procesie sprzedaży na stronie UOKiKU w sprawie Getbacka a Idea Bank: finanse.uokik.gov.pl/strona-gl...

W zgromadzeniu wezmą udział członkowie stowarzyszenia zwykłego "Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy Getback S.A."

Informacja o wydarzeniu w wiadomościach Stoch Watch: wiadomosci.stockwatch.pl/oblig...

Organizator zgromadzenia: Osoby z Grupy poszkodowanych klientów na facebooku: https://www.facebook.com/groups/580084879014083/

Cytat:
"Grupę reprezentować będzie Mariusz Wójcik, zbierane są deklaracje poparcia. Liczymy na zebranie wystarczającej liczby głosów oraz kwoty uprawniającej kuratora do zatwierdzenia Wójcika na członka Rady" - przekazał Piotr Sułek ze stowarzyszenia "Przywiązani do Polisy".


www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa...

Kod:
Proszę dodawać cytaty do linków

a pan kłamie pisząc takie bzdury - że brali kasę od za naganianie obligatariuszy dla ich zaprzyjaźnionej kancelarii.
moja reakcja jest adekwatna do pana zachowania, jeżeli pan kłamie, oszukuje, pisze takie bzdury, to jest pan niewiarygodny.

Było wiele spotkań w kancelarii, pani mec. konsultowała wszystkich, w tym także osób, którzy nie zamierzają podpisać umowę, jak mają postępować, robiła to za 0 zł.

a dowody posiadam w swojej sprawie.

Sytuacje z FB, dziś z niektórych profili były zamieszczane negatywne posty w grupie, ja nie jestem jedynym moderatorem grupy.Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 26 kwietnia 2018
Ostatnia wizyta: 26 maja 2019 23:21:53
Liczba wpisów: 21
[0,01% wszystkich postów / 0,02 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,390 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +134,19% +26 838,18 zł 46 838,18 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d