pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

louvefashion

louvefashion

Ostatnie 10 wpisów
proszę o pomoc !
Zad 1 . Inwestor zastanawia się nad zakupem obligacji kuponowej o wartości nominalnej 1000 zł na 6 lat przed jej wykupem . Wartość każdego kuponu , płatnego na koniec każdego roku wynosi 120 zł. Przy jakiej cenie zakupu roczna stopa zwrotu z tej obligacji wyniesie 13 % ?.

zad 2 . Bank udzielił 3 letniego kredytu , który ma być spłacony w równych spłatach okresowych (rata kapitałowa i odsetki) po 2000 zł na koniec każdego miesiąca . Jaka jest wysokość tego kredytu skoro nominalna roczna stopa procentowa wynosi 24 % . ?


Zad 3 . Bank udzielił kredytu w wysokości 73.792 zł , który ma być spłacony wraz z odsetkami w ciągu 8 lat, w równych spłatach okresowych na koniec każdego półrocza . Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 22 %. Ile wynosi saldo pozostałego do spłaty kredytu na koniec 4 roku? .

Zad 4 . Spółka używa długu i kapitału do finansowania swojej działalności inwestycyjnej . Może pozyskiwać środki pieniężne w formie długoterminowego kredytu bankowego tak długo jak długo finansuje się zgodnie z docelową strukturą kapitału który składa się z 45 % długu i 55 %zwykłego kapitału akcyjnego . Koszt kredytu bankowego wyniesie wówczas 10 %. Ostatnia dywidenda spółki wynosiła 2,00 zł na 1 akcję zwykłą , jej oczekiwana stała stopa wzrostu wynosi 8 %. Obecnie cena rynkowa akcji spółki wynosi 25 zł a przy emisji nowych akcji zwykłych spółka poniesie koszty w wysokości 2 % od wartości 40000 emisji i 4 % od wartości emisji , oczekuje 50.000 zł nie podzielonych zysków za bieżący rok. Obecnie rozważa możliwość realizacji projektu inwestycyjnego o koszcie inwestycji 200.000 i stopie dochodu 12 %. Jaki jest średni ważony koszt kapitału spółki który powinna zastosować aby ocenić budżetowany projekt inwestycyjny ?


Zad 5 . W październiku 2017 r przedsiębiorstwo nabyło i wprowadziło do ewidencji środków trwałych maszynę w cenie zakupu 17.000 zł . Koszty adaptacji tego środka trwałego wyniosły 3000 zł. Z szacunku wynika że zysk brutto firmy bez uwzględnienia kosztów amortyzacji nowego środka trwałego w całym okresie eksploatacji maszyny będzie stały wynosząc 60.000 zł rocznie a stopa dyskonta 6 % w stosunku rocznym. Stawka amortyzacji podstawowej dla nabytej maszyny według wykazu stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym wynosi 14 %. Przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji zaktualizowana wartość :
-płatności podatkowych spółki wynosi 61.701,07 zł
-przepływów finansowych netto -278.937,91 zł
-zysku netto spółki -263.041,42 zł.
Oszacuj te 3 wielkości analizując metodę odpisów degresywnych i przedstaw wniosek z porównań obu metod.


Zad 6. Oblicz wielkość marży jednostkowej oraz poziom ilościowego i wartościowego progu rentowności wykorzystując dane :
-przychody całkowite 9.600.000 zł
-całkowite koszty zmienne 4600000 zł
-wielkość produkcji sprzedaży 2000 szt.
-Przedstaw graficznie wyniki obliczeń .
Ile wyrobów musi wyprodukować i sprzedać przedsiębiorstwo , by osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 3.600.000.
Ile wyniesie zysk operacyjny gdy ilość wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów wyniesie 4.000 sztuk.

Witam mam ten sam problem co Pan wyżej czy mógłby mi któś pomoc. załączam zadania
Zad 1 . Inwestor zastanawia się nad zakupem obligacji kuponowej o wartości nominalnej 1000 zł na 6 lat przed jej wykupem . Wartość każdego kuponu , płatnego na koniec każdego roku wynosi 120 zł. Przy jakiej cenie zakupu roczna stopa zwrotu z tej obligacji wyniesie 13 % ?.

zad 2 . Bank udzielił 3 letniego kredytu , który ma być spłacony w równych spłatach okresowych (rata kapitałowa i odsetki) po 2000 zł na koniec każdego miesiąca . Jaka jest wysokość tego kredytu skoro nominalna roczna stopa procentowa wynosi 24 % . ?


Zad 3 . Bank udzielił kredytu w wysokości 73.792 zł , który ma być spłacony wraz z odsetkami w ciągu 8 lat, w równych spłatach okresowych na koniec każdego półrocza . Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 22 %. Ile wynosi saldo pozostałego do spłaty kredytu na koniec 4 roku? .

Zad 4 . Spółka używa długu i kapitału do finansowania swojej działalności inwestycyjnej . Może pozyskiwać środki pieniężne w formie długoterminowego kredytu bankowego tak długo jak długo finansuje się zgodnie z docelową strukturą kapitału który składa się z 45 % długu i 55 %zwykłego kapitału akcyjnego . Koszt kredytu bankowego wyniesie wówczas 10 %. Ostatnia dywidenda spółki wynosiła 2,00 zł na 1 akcję zwykłą , jej oczekiwana stała stopa wzrostu wynosi 8 %. Obecnie cena rynkowa akcji spółki wynosi 25 zł a przy emisji nowych akcji zwykłych spółka poniesie koszty w wysokości 2 % od wartości 40000 emisji i 4 % od wartości emisji , oczekuje 50.000 zł nie podzielonych zysków za bieżący rok. Obecnie rozważa możliwość realizacji projektu inwestycyjnego o koszcie inwestycji 200.000 i stopie dochodu 12 %. Jaki jest średni ważony koszt kapitału spółki który powinna zastosować aby ocenić budżetowany projekt inwestycyjny ?


Zad 5 . W październiku 2017 r przedsiębiorstwo nabyło i wprowadziło do ewidencji środków trwałych maszynę w cenie zakupu 17.000 zł . Koszty adaptacji tego środka trwałego wyniosły 3000 zł. Z szacunku wynika że zysk brutto firmy bez uwzględnienia kosztów amortyzacji nowego środka trwałego w całym okresie eksploatacji maszyny będzie stały wynosząc 60.000 zł rocznie a stopa dyskonta 6 % w stosunku rocznym. Stawka amortyzacji podstawowej dla nabytej maszyny według wykazu stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym wynosi 14 %. Przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji zaktualizowana wartość :
-płatności podatkowych spółki wynosi 61.701,07 zł
-przepływów finansowych netto -278.937,91 zł
-zysku netto spółki -263.041,42 zł.
Oszacuj te 3 wielkości analizując metodę odpisów degresywnych i przedstaw wniosek z porównań obu metod.


Zad 6. Oblicz wielkość marży jednostkowej oraz poziom ilościowego i wartościowego progu rentowności wykorzystując dane :
-przychody całkowite 9.600.000 zł
-całkowite koszty zmienne 4600000 zł
-wielkość produkcji sprzedaży 2000 szt.
-Przedstaw graficznie wyniki obliczeń .
Ile wyrobów musi wyprodukować i sprzedać przedsiębiorstwo , by osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 3.600.000.
Ile wyniesie zysk operacyjny gdy ilość wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów wyniesie 4.000 sztuk.

Witam . Przystępuje do egzaminu maklerskiego ale nie potrafie rozwiazac tych zadan czy ktoś mogłby mi pomoc w rozwiązaniu tych zadań ? Bardzo proszę mi pomóc ;)
Zad 1 . Inwestor zastanawia się nad zakupem obligacji kuponowej o wartości nominalnej 1000 zł na 6 lat przed jej wykupem . Wartość każdego kuponu , płatnego na koniec każdego roku wynosi 120 zł. Przy jakiej cenie zakupu roczna stopa zwrotu z tej obligacji wyniesie 13 % ?.

zad 2 . Bank udzielił 3 letniego kredytu , który ma być spłacony w równych spłatach okresowych (rata kapitałowa i odsetki) po 2000 zł na koniec każdego miesiąca . Jaka jest wysokość tego kredytu skoro nominalna roczna stopa procentowa wynosi 24 % . ?


Zad 3 . Bank udzielił kredytu w wysokości 73.792 zł , który ma być spłacony wraz z odsetkami w ciągu 8 lat, w równych spłatach okresowych na koniec każdego półrocza . Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 22 %. Ile wynosi saldo pozostałego do spłaty kredytu na koniec 4 roku? .

Zad 4 . Spółka używa długu i kapitału do finansowania swojej działalności inwestycyjnej . Może pozyskiwać środki pieniężne w formie długoterminowego kredytu bankowego tak długo jak długo finansuje się zgodnie z docelową strukturą kapitału który składa się z 45 % długu i 55 %zwykłego kapitału akcyjnego . Koszt kredytu bankowego wyniesie wówczas 10 %. Ostatnia dywidenda spółki wynosiła 2,00 zł na 1 akcję zwykłą , jej oczekiwana stała stopa wzrostu wynosi 8 %. Obecnie cena rynkowa akcji spółki wynosi 25 zł a przy emisji nowych akcji zwykłych spółka poniesie koszty w wysokości 2 % od wartości 40000 emisji i 4 % od wartości emisji , oczekuje 50.000 zł nie podzielonych zysków za bieżący rok. Obecnie rozważa możliwość realizacji projektu inwestycyjnego o koszcie inwestycji 200.000 i stopie dochodu 12 %. Jaki jest średni ważony koszt kapitału spółki który powinna zastosować aby ocenić budżetowany projekt inwestycyjny ?


Zad 5 . W październiku 2017 r przedsiębiorstwo nabyło i wprowadziło do ewidencji środków trwałych maszynę w cenie zakupu 17.000 zł . Koszty adaptacji tego środka trwałego wyniosły 3000 zł. Z szacunku wynika że zysk brutto firmy bez uwzględnienia kosztów amortyzacji nowego środka trwałego w całym okresie eksploatacji maszyny będzie stały wynosząc 60.000 zł rocznie a stopa dyskonta 6 % w stosunku rocznym. Stawka amortyzacji podstawowej dla nabytej maszyny według wykazu stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym wynosi 14 %. Przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji zaktualizowana wartość :
-płatności podatkowych spółki wynosi 61.701,07 zł
-przepływów finansowych netto -278.937,91 zł
-zysku netto spółki -263.041,42 zł.
Oszacuj te 3 wielkości analizując metodę odpisów degresywnych i przedstaw wniosek z porównań obu metod.


Zad 6. Oblicz wielkość marży jednostkowej oraz poziom ilościowego i wartościowego progu rentowności wykorzystując dane :
-przychody całkowite 9.600.000 zł
-całkowite koszty zmienne 4600000 zł
-wielkość produkcji sprzedaży 2000 szt.
-Przedstaw graficznie wyniki obliczeń .
Ile wyrobów musi wyprodukować i sprzedać przedsiębiorstwo , by osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 3.600.000.
Ile wyniesie zysk operacyjny gdy ilość wyprodukowanych i sprzedanych wyrobów wyniesie 4.000 sztuk.

Informacje
Stopień: Ostrożny
Dołączył: 6 maja 2018
Ostatnia wizyta: 16 maja 2018 17:03:21
Liczba wpisów: 3
[0,00% wszystkich postów / 0,00 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,417 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,71% +33 741,03 zł 53 741,03 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło