pixelg
4FUN Media SA [4FUNMEDIA] - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

4FUN Media SA - Notowania i wskaźniki finansowe

4FM 4,55 (-0,44%)

Grupa kapitałowa 4Fun Media działa na polskim rynku medialnym i reklamowym od 2003 roku. W jej skład wchodzą 4 jednostki biznesowe (Digital Out-of-Home, E-commerce, TV & Digital Content, Marketing Services), które swoją działalnością obejmują szeroki rynek mediów telewizyjnych, cyfrowych, reklamowych, marketingowych i e-commerce.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-QS1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Szyby wyblakłe od telewizorów i nie tylko - omówienie sprawozdania finansowego po 4 kw. 2018 r. Zobacz »
Wykres 4FUNMEDIA od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Analiza wskaźnikowa na tle sektora
Analiza wskaźnikowa na tle szerokiego rynku
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Analityk Fundamentalny: Szyby wyblakłe od telewizorów i nie tylko - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 4 kw. 2018 r. W wypadk [b] Szyby wyblakłe od telewizorów i nie tylko - omówienie sprawozdania finansowego 4FUN Media po 4 kw. 2018 r. [/b]W wypadku grupy kapitałowej 4Fun Media rok 2018 niewątpliwie trzeba określić rokiem zmian, wdrażania nowej strategii i definitywnej utraty palmy pierwszeństwa istotności w wypadku segmentu telewizyjnego. O ile jednak pierwsze półrocze było znakomite, a trzeci kwartały dobry, o tyle w ostatnim kwartale 2018 roku pojawiły się pewne rysy na niekoniecznie szklanym tle.[delay=365][b] Przychody ładnie rosną, ale rentowność operacyjna wskazuje na problemy[/b]Na poziomie przychodów wszystko oraz marży brutto na sprzedaży wszystko wygląda bardzo dobrze. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_01.png[/img]Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 29,8 proc. i wyniosły rekordowe 21,6 mln zł. Również zysk brutto na sprzedaży, który wyniósł 8,1 mln zł, był o 1,1 p.p. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął procentową wartość na poziomie 37,5 proc. Niestety już na poziomie zysku operacyjnego spółka zanotowała istotny regres, ponieważ zyskowność operacyjna wyniosła zaledwie 9,4 proc., czyli ponad dwukrotnie mniej niż rok wcześniej. Do powodów takiego spadku jeszcze wrócimy, ale już w tej chwili można podkreślić, ze odpowiedzialne są za to przede wszystkim nowe segmenty. Koszty sprzedaży wzrosły aż o 187 proc. (2,8 mln zł vs 1,0 mln zł rok wcześniej), a wzrost kosztów zarządu (z 2,8 mln zł vs 1,9 mln zł) również był zauważalny. Do powyższego należy jeszcze dodać ujemne saldo na pozostałej działalności operacyjnej (-0,5 mln vs +0,1 mln zł rok wcześniej) związane z likwidacją niefinansowych aktywów trwałych (0,1 mln zł), odpisy i rezerwy (0,2 mln zł) a także bliżej niesprecyzowane pozycje ukryte pod opisem pozostałe (0,2 mln zł). Niestety spółka nie skomentowała tych wartości w swoim sprawozdaniu. W efekcie zaraportowany zysk operacyjny to tylko 2,0 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 3,4 mln zł.Ujemna dynamika na poziomie zysku brutto wyniosła 46 proc., co przełożyło się na wartość zysku przed opodatkowaniem w kwocie 2,0 mln zł w porównaniu do 1,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei na poziomie zysku netto spółka osiągnęła ujemną dynamikę na poziomie 33 proc. i wyniósł on 2,2 mln zł. Jednak gdyby porównywać zysk netto przypadający jednostce dominującej to spadek zysku wyniósłby -25,4 proc. Różnica to wynika z faktu, że w zeszłym roku spółki, w których 4Fun Media posiada niepełną władzę (powyżej 50, ale poniżej 100 procent) przynosiły zyski, a w tym roku sumarycznie straty.[b]Podsumowując wyniki trzeba jasno stwierdzić, że na poziomie sprzedaży i pierwszej marży wszystko wygląda bardzo dobrze. Niestety niższe poziomy rentowności znalazły się pod presją dodatkowych kosztów sprzedaży i zarządu, głównie nowych biznesów, co spowodowało istotne pogorszenie wyników kwartalnych.[/b] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_02.png[/img]Czwarty kwartał, w zasadzie był pierwszy pełnym kwartałem, w którym zauważalną rolę zaczęły odgrywać nowe segmenty, co odbił się istotnie na rentownościach ostatniego kwartału, ale nie spowodowało jeszcze gorszych wyników r/r .Sprzedaż wzrosła o prawie 24 proc., podczas gdy zysk brutto na sprzedaży rósł szybciej o 28,5 p.p., czyli jego dynamika przekroczyła dynamikę sprzedaży o prawie 4,7 p.p. W efekcie marża brutto na sprzedaży wyniosła 36,1 proc, czyli była wyższa o 1,3 p.p. niż w roku poprzednim. Dodatkowo marża procentowa była najwyższą w trakcie ostatnich 6 lat.Na poziomie zysku operacyjnego jest dobrze, ale nie idealnie. EBIT wyniósł bowiem prawie 10,0 mln zł, co stanowi kwotę prawie 14 proc. wyższą niż rok wcześniej. Jeśli jednak już spojrzymy na rentowność operacyjną w ujęciu procentowym to jednak dostrzegamy spadek o 2,5 p.p. do poziomu 15,3 proc. W tym przypadku powody są zbliżone do tych wynikających z analizy czwartego kwartału. Po pierwsze ujemna rentowność nowych segmentów (-1,7 mln w drugim półroczu 2018 czyli de facto całym okresie ich działalności w GK 4Fun). Po drugie to ujemna zmiana na saldzie na pozostałej działalności operacyjnej, która wyniosła -0,6 mln zł. Gdyby dwa powyższe efekty nie wystąpiły to dynamika zyskowności operacyjnej przekroczyłaby dynamikę sprzedaży z roku 2017, co również oznaczałoby wzrost procentowej rentowności na poziomie zysku operacyjnego.Saldo na poziomie działalności finansowej było gorsze rdr o ponad 1,1 mln zł. Było to przede wszystkim powodem wyższej o 0,25 mln zł straty z tytułu konsolidacji jednostek metodą praw własności jak i wzrostem innych (czyli jakich? – niestety tego nie wiemy) kosztów finansowych o 0,4 mln zł. Dodatkowo rok wcześniej spółka rozpoznała jednorazowy zysk w wysokości 0,5 mln zł na nabyciu jednostek zależnych.Dwa słowa na temat uwzględnienia w wyniku strat z tytułu posiadania udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności. W tym wypadku spółka nie posiadając kontroli nad takimi inwestycjami (w zasadzie oznacza to zazwyczaj posiadanie poniżej 50 proc. akcji) nie konsoliduje sprzedaży oraz kosztów, a jedynie ujmuje w swoim sprawozdaniu procentowy udział w wyniku netto takiego podmiotu. W tym wypadku skonsolidowanym strata wyniosła 466 tys. zł zarówno na koniec trzeciego jak i czwartego kwartału. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się to dobrą informacją, ponieważ oznaczałoby to, że w czwartym kwartale strata nie powiększyła się. Niestety zagłębiając się w szczegóły widać, że strata wynikała przede wszystkim z inwestycji w Cupsell sp. z o.o.. We wrześniu 2018 roku 4Fun Media objęła kolejne udziały przekraczając 50 proc. głosów i obejmując kontrolę. Od tego momentu spółka więc konsoliduje metodą pełną (wykazuje pełną sprzedaż i koszty w rachunku wyników korygując następnie wynik w pozycji zysk netto przynależny jednostce dominującej). Innymi słowy straty nadal się pojawiają tylko w innej pozycji rachunku wyników.[b] 4Fun już nie tylko telewizją stoi[/b]Przejdźmy do szczegółów i zobaczmy jak kształtuje się sprzedaż, a przede wszystkim zyskowność w ujęciu segmentowym. Jest to dość ciekawa analiza, który pokaże jaką drogę przebyła spółka w ostatnich latach. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_03.png[/img]Jeszcze 13 kwartałów temu nadawanie i produkcja telewizyjna (przychody głównie z reklam i usług interaktywnych) oraz usługi dystrybucyjne (opłaty pobierana od nadawców), czyli obroty generowane przez działalność telewizyjną stanowiły praktycznie 100 proc. przychodów, a w 2018 roku stanowią już tylko one 40 proc. całości sprzedaży (w samym czwartym kwartale zaledwie 30 proc.!). Przychody telewizyjne na przestrzeni tych 3 (porównując ostatni kwartał 2018 z 2015) lat spadły o 20 proc., podczas gdy segment reklamy wzrósł o 232 proc., a działalność agencji reklamowych prawie 3 krotnie. Przychody z TV wyniosły 6,5 mln zł w czwartym kwartale w porównaniu do 7,1 mln zł rok wcześniej i 7,5 mln zł w czwartym kwartale 2016. Powyższa tendencja jest przede wszystkim rezultatem spadku średniego udział w rynku oglądalności (SHR), który dla GK 4Fun Media wyniósł 0,36% i był niższy o 0,06 p.p. w stosunku do poziomu osiągniętego rok wcześniej. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_04.png[/img]Na pierwszy rzut oka taki spadek to niewiele, ale jednak przy tak niewielkim udziale w rynku to przekłada się na zmniejszenie udziału o ponad 13,5 proc. Oglądalność kanałów muzycznych w Polsce w czwartym kwartale wyniosła 2,71 proc., co stanowiło spadek o 8 proc. rdr oraz około 25 proc. porównując do okresu sprzed dwóch lat. Czyli jednak rynek kanałów muzycznych spadał wolniej niż udziały 4Fun Media. Jest to odwrócenie pewnego trendu zaobserwowanego w latach 2015-2017. W tamtych okresie udział 4Fun Media wynosił odpowiednio 0,44%, 0,49% oraz 0,53% - tak więc wykazywał tendencje rosnącą. Niestety sumaryczny udział za rok 2018 wynosi około 0,43%, co oznacza, że udziały 4Fun Media spadło do poziomu 2015 roku. [b]O ile udział w okresie Q1 2017 – Q3 2017 wahał się w przedziale 0,5-0,6 proc., to począwszy od czwartego kwartału 2017 odnotowujemy zauważalny odpływ widzów, co musi martwić.[/b] Zarząd spółki zakłada, że w 2019 roku utrzyma obecny poziom oglądalności swoich kanałów muzycznych. Niewątpliwie nie będzie to zadanie łatwe i przyjemne, gdyż jednak powyższy wykres nie wskazuje na zahamowanie spadku dynamik. Zresztą rok wcześniej zarząd zakładał dalszy wzrost oglądalności swoich program, czego jak widać niestety nie udało się zrealizować.Segment reklamy zewnętrznej (digital out of home) w czwartym kwartale już 47 proc. (w poprzednim kwartale przekroczył nawet 50 proc. skonsolidowanych przychodów) wszystkich przychodów, a jego dynamika kwartalna wyniosła 36 proc., natomiast roczna osiągnęła ponad 76 proc. przyrostu. Znamienne jest, że segment ten jest już wymieniany jako pierwszy chociażby w liście do akcjonariuszy z rok 2018, podczas gdy w 2017 palmę pierwszeństwa dzierżył segment telewizyjny. [b]Jak widać dywersyfikacja sprzedaży w kierunku usług związane z emisją reklam na nośnikach DOOH (Digital Signage – np. ekrany LED City) była strzałem w dziesiątkę. [/b]Screen Network (spółka zależna 4Fun) zarządza w chwili obecnej ponad 23,6 tys. ekranów w 3,6 tys. lokalizacji w Polsce, co z informacji przekazywanych przez spółkę daje jej około 40 proc. udział w rynku krajowym. Pod koniec 2017 roku kupiła firmę PRN Polska, właściciela sieci ekranów w 47 supermarketach Carrefour. Wydaje się, że istotnymi przewagami konkurencyjnymi jest zarówno skala działalności (wzmożona przez podpisanie w końcówce 2017 roku umowy z Polsat Media) jak i możliwość realizacji kampanii reklamowych online w 553 miastach w całym kraju przy użyciu jednego, zintegrowanego systemu informatycznego. Osobiście jestem ciekaw jak będzie wyglądała sprzedaż w tym segmencie w pierwszym kwartale 2019 roku, gdzie w danych porównywalnych będzie już widoczny efekt umowy z Polsatem. Pamiętać też należy, że spółka zamierza nadal inwestować w tym segmencie w dalszą rozbudowę swoich nośników reklamowych (w szczególności wielkoformatowych ekranów typu LED). Dodatkowo 4Fun podpisał umowę na sprzedaż usług reklamowych z Cheil Germany o wartości 11,4 mln zł w okresie 3 najbliższych lat, począwszy od kwietnia 2019 roku.Dynamicznie rosnącym źródłem przychodów był również segment B2B Marketing services (uprzednio zwany działalnością agencji reklamowych), który odnotowały dynamikę wzrostu 33,9 proc. (kwartalna) oraz 40,3 proc. (roczna) i stanowił niecałe 14 proc. całości sprzedaży w analizowanym kwartale. Podstawową sprzedażą w tym segmencie jest sprzedaż usług reklamowych uzupełniana przez przychody pochodzące z usług konsultingowych dla nadawców kanałów tematycznych. [b]W tym wypadku trzeba jednak wspomnieć, że przyszłość nie musi być taka różowa. [/b]Na początku 2019 roku agencja FCB Bridge2Fun (spółka zależna 4Fun Media) przegrała przetarg na obsługę T-Mobile, który był jej jednym z głównych klientów od 2016 roku. Współpraca zakończyła się z końcem lutego 2019 roku. Spółka współpracowała również z Showmax, który jak wiadomo wycofał się z Polski z końcem stycznia bieżącego roku. Obydwa te wydarzenia mogą wpłynąć oczywiście na zmniejszenie przychodów, o ile agencja nie zrekompensuje tego uszczerbku innymi, istotnymi nowymi klientami. Warto przypomnieć, że sumaryczna sprzedaż w tym segmencie w 2018 roku wyniosła 10,6 mln zł w porównaniu do 7,6 mln zł rok wcześniej i 4,1 mln zł w roku 2016.W trakcie 2018 roku spółka poinformowała o modyfikacji strategii oraz rozpoczęciu inwestowania w obszary e-commerce i digital. W 2018 roku przychody pochodzących ze sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu oraz z działalności portali internetowych wyniosły 2,3 mln zł i z kwartału na kwartał powinny utrzymywać dynamiczną tendencję wzrostową. W efekcie końcowym zarząd prognozuje, iż w 2019 roku sprzedaż z tego tytułu osiągnie około 15 mln zł. Działalność w ramach segmentu e-commerce realizowana jest za pośrednictwem pięciu internetowych platform sprzedażowych, które specjalizują się w produkcji i sprzedaży spersonalizowanych produktów - głównie odzieżowych. W drugiej połowie 2018 roku spółka zrealizowała kilka przejęć w tym segmencie. Po pierwsze za 2,5 mln zł odkupiła od swojego głównego akcjonariusza 51 proc. udziałów serwisu naEkranie.pl (serwis filmowo-serialowy z 2,5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie). Dodatkowo zakupiła aktywa firmy Mustache Warsaw (sklep internetowy mustache.pl) za 0,5 mln zł. Dodatkowo za 0,92 mln zł objęła prawie 60 proc. udziałów w nowo utworzonej spółce YRS Ventures 2, której celem jest produkcja ubrań i tworzenie na nich spersonalizowanych nadruków. Warto wspomnieć o kolejnych spółkach z obszaru e-comnmerce i digital takich jak CupSell.pl (produkcja ubrań i gadżetów z personalizowanymi nadrukami), pingbig.com (sklep oparty na kooperacji z influencerami z Wielkiej Brytanii), naIMPREZE.pl (sprzedaż gadżetów dla młodzieży), MarsFromVenuscom (bluzy, koszulki z nadrukami). Jak widać paleta marek jest dość szeroka i niewątpliwie pytaniem jest czy spółka będzie w stanie efektywnie zarządzać tyloma markami i efektywnie wykorzystywać synergie pomiędzy nimi.[b]Podsumowując wynik sprzedażowe można dostrzec malejące znaczenie przychodów z TV natomiast rosnący udział reklamy zewnętrznej (Digital Signage) oraz reklamy zewnętrznej oraz pojawienie się nowego segmentu e-commerce. Jasno widać, że decyzja z 2015 roku o zmianie strategii spółki okazały się trafne i słuszne, przynajmniej pod względem przychodowym. [/b]W takim razie czas zerknąć na rentowności segmentów na poziomie zysku na sprzedaży oraz EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_05.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_06.png[/img]Sytuacja w wypadku zyskowności na sprzedaży i EBITDA nie wygląda jednak już tak prosto i jednoznacznie i potrzeba jest kilka słów komentarza. Niewątpliwie dwa w miarę nowe (ale nie najnowsze) segmenty, czyli agencje reklamowe (B2B Marketing services) i reklama zewnętrzne (DOOH) przyniosły w analizowanym kwartale ponad 100 proc. zysku operacyjnego oraz EBITDA. [b]Niestety utworzenie nowego kanału e-commerce zaowocowało stratą na poziomie 1,3 mln zł co było głównym powodem osiągnięcia niższego wyniku operacyjnego w czwartym kwartale 2018 w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.[/b]Analizując wyniki segmentu DOOH trudno być w pełni szczęśliwym. EBITDA tego segmentu wyniosła 2,4 mln zł przy 2,99 mln zł rok wcześniej, a przecież przychody były wyższe o ponad 1/3. Spowodowało to, że rentowność na poziomie EBITDA wyniosła w tym segmencie „zaledwie” 24 proc., w porównaniu do 43 proc. i 32 proc. w dwóch poprzednich kwartałach. Całoroczna zyskowność w związku z tym osiągnęła pułap 30,5 proc. Spadek ten jest oczywiście związany z sporo szybszym przyrostem kosztów od sprzedazy, co zapewne ma związek z większym wykorzystywaniem ekranów zewnętrznych niż własnych. W taki wypadku oczywiście spółka musi podzielić się częścią zysków z właścicielem takich ekranów. Z drugiej jednak strony koszty związane z utrzymaniem ekranów własnych są w części stałe (przede wszystkim obsługa sieci oraz koszty pracownicze) co przy dalszym zwiększaniu sprzedaży na tych ekranach powinno pozytywnie wpływać na rentowność (efekt skali dźwigni operacyjnej).Na pierwszy rzut oka całkiem nieźle wygląda rentowność segmentu TV (nadawanie i produkcja telewizyjna), która w czwartym kwartale wyniosła 18,4 proc., czyli aż o 7,7 p.p. więcej niż rok wcześniej. Jednak nie należy zapominać, że jest to zapewne częściowo powiązane z pewnymi przesunięciami między kwartałami, proszę zauważyć, że z kolei w trzecim kwartale 2018 roku segment ten przyniósł istotną stratę. Podsumowując wyniki roczne segmentu jasno widać, że spadki sprzedaży – 13,3 proc. odbiły się na rentowności na sprzedaży, która wyniosła 12,7 proc., czyli aż o 8,5 p.p. mniej niż w roku 2017. Tak naprawdę nie powinno to specjalnie dziwić biorąc pod uwagę specyfikę segmentu. Pewne koszty (produkcja sygnału i contentu, koszty pracownicze czy koncesja) są w sporej części stałe, więc utrata dodatkowej sprzedaży z reklamy mocniej bije w zyskowność segmentu niż procentowy spadek przychodów. Niestety również rezultaty oglądalności za pierwszy kwartał nie nastrajają optymistycznie. Zarówno 4|Fun TV jak i 4Fun Dance nadal notują istotne, ponad 30 proc. spadki oglądalności, a najmniejszy kanał 4Fun Gold Hits po dwucyfrowych spadkach w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku, w marcu odnotował wzrost. Może to będzie promykiem nadziei i szansą na zahamowanie negatywnego trendu?Dodatkowo warto wspomnieć, że w listopadzie 2018 roku KRRiT przyznała koncesję na uruchomienie nowego kanału 4Fun Kids. Data uruchomienia nie jest jeszcze znana i jest o tym dość cicho, a kanał będzie rozpowszechniany w formie satelitarnej.[b] Niewątpliwie segment ten stoi przed dużymi wyzwaniami w 2019 i kolejnych latach. Utrzymanie nawet wyników operacyjnych z 2018 roku w wartości bezwzględnej może się okazać dość trudno biorąc pod uwagę spadającą oglądalność kanałów, negatywny trend w tym zakresie w pierwszym kwartale 2019, wydatki na uruchomienie nowego kanału oraz wszechobecną presję kosztów pracowniczych.[/b]Jeśłi chodzi o segment działalność agencji reklamowych to w czwartym kwartale wypadł on zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej, głównie za sprawą słabej bazy porównawczej. W całym 2018 roku jego dokonania zasługują na szacunek. Wynik EBITDA wyniósł bowiem 1,8 mln zł co było rezultatem lepszym o ponad 17 proc. niż w roku poprzednim. Niewątpliwie jest to segment, który dokłada się do wyników spółki w sposób zauważalny, Oczywiście otwartym pozostaje pytanie: jak to będzie wyglądało w nadchodzących kwartałach, biorąc pod uwagę kwestie opisane przy omawianiu przychodów.Segmentem, który odpowiada za sumarycznie gorszy wyniki niż rok wcześniej jest e-commecre, który w zasadzie skupia 3 segmenty: Sprzedaż towaru za pośrednictwem internetu, działalność portali internetowych oraz działalność produkcyjna. Segmenty te w czwartym kwartale przyniosły -1,1 mln zł straty na poziomie EBITDA oraz -1,0 mln zł na poziomie zysku ze sprzedaży. [b]Zarząd zapowiada, że na koniec 2019 roku sprzedaż powinna osiągnąć 15 mln zł oraz próg rentowności. Nie mamy dokładnych danych (brak rozbicia na marżę brutto na sprzedaży oraz koszty sprzedaży i zarządu), ale o i ile cel sprzedażowy wydaje się być osiągalnym to wątpliwości można mieć w wypadku rentowności.[/b] W chwili obecnej działalność serwisów internetowych sprzedających towary za drugie półrocze 2018 roku wygenerowała 2,3 mln zł przychodów oraz ujemną EBITDA w wysokości 1,6 mln zł. W wypadku segmentu działalność portalu internetowego wygląda to sporo lepiej, ponieważ przychód 0,86 mln zł przyniósł dodatnią EBITDA na poziomie 0,25 mln zł. Powyższe rezultaty mogą sugerować, że ten segment jest w zasadzie od początku rentowny – choć z wrodzonej ostrożności wolałbym poczekać na wyniki kolejnego kwartału. [b] Aktywa trwałe będą rosły ale ryzyko istnieje.[/b]Majątek trwały rośnie w ostatnich dwóch kwartałach co ma związek z realizacji strategii wejścia w e-commerce. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/05/SW_4FUNMEDIA_2018Q4_07.png[/img]Jak widzimy wartości niematerialne i prawne stanowią około 75 proc. aktywów trwałych, a goodwill wynoszący 24,5 mln zł to prawie 40 proc. całości aktywów. Pozycja ta składa się z goodwillu powstałego podczas nabycia 5 spółek:a)Screen Network nabyta w 2015 roku – wartość goodwillu 8,0 mln zł,b)Progress sp. z o.o, nabyta w latach 2008-09 – 8,3 mln zł,c)PRN Polska kupiona w 2017 roku – goodwill o wartości 4,5 mln zł.d)CupSell sp. z o.o. nabyta w latach 2017-2018 – 1,6 mln zł wartości goodwillu w księgach oraze)NAEKRANE sp. z o.o. zakupiona w 2018 roku – na tej transakcji wykazano wartość firmy w kwocie 2,1 mln zł.Pamiętać należy w takim wypadku, że goodwill nie jest amortyzowany i nie obciąża rachunku wyników, a jedynie corocznie dokonywany jest test na utratę wartości. W momencie gdy okaże się, że przyszłe wyniki nabytej spółki nie będą już tak dobre jak się oczekiwało wcześniej może zaistnieć konieczność dokonania odpisów. O tym, że nie jest to sytuacja czysto teoretyczna świadczy chociażby rok 2014, gdzie wartość firmy została pomniejszona o ponad 7 mln zł co spowodowało, ze spółka wykazała straty. Oczywiście takie odpisy nie powodują wypływu gotówki ze spółki, która została wydatkowana znacznie wcześniej, w momencie nabywania takiego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że o ile goodwill z lat poprzednich poddawany już był testom na utratę wartości i „został obroniony” o grupa przynosi zyski to w wypadku dwóch nowych nabytków wygląda to trochę inaczej. Są to świeże przejęcie a CupSell generuje w chwili obecnej straty. Oczywiście test na utratę wartości musiał być przeprowadzony, ale ze względu na świeże nabycie oraz początek wdrażania nowej strategii w GK 4Fun zapewne bazował on przede wszystkim na założeniach prognostycznych, które trudno porównywać z historią osiąganych wyników. Oczywiście zarząd ma pomysł na dalszą dywersyfikację przychodów i stworzenie kolejnej stabilnej nogi biznesowej. Biorąc pod uwagę udaną wcześniejszą transformację należy zapewne dać szansę na wykazanie się. Tym niemniej wartości są istotne i należy obserwować rozwój nowych pomysłów w biznesowych. Również dla audytora pozycja wartości firmy była kluczową sprawą badania. Audytor wydał „czystą” opinię bez żadnych zastrzeżeń czy zwrócenia uwagi. A warto przypomnieć, że w przeglądzie z audytu na 30 czerwca 2018 roku pojawiła się zwrócenie uwagi na tę kwestię. Z jednej strony należy więc uznać, że audytor bardziej przekonał się co do realności tej pozycji bilansowej pomiędzy tymi dwoma datami. Z drugiej należy pamiętać, że audyt charakteryzuje się sporo większą dokładnością i szczegółowością procedur kontrolnych niż przegląd półroczny.Spółka ma niski wskaźnik zadłużenia ogólnego na poziomie 0,33 oraz posiada dodatnią pozycję długu netto w kwocie 3,7 mln zł, co oznacza, że posiadane środki pieniężne przewyższają o tę wartości zadłużenie finansowe (kredyty, pożyczki oraz leasingi). Operacyjny cash flow za rok 2018 wyniósł 8,2 mln zł i był gorszy od ubiegłorocznego o 1,0 mln zł. Podstawowym powodem tej różnicy było pojawienie się na krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych dość znacznej kwoty 1,99 mln zł pod tajemniczym hasłem „inne”, która w zeszłym roku wynosiła tylko 0,38 mln zł. Niestety brak komentarza czego dotyczy ta wartość, która zarówno w stosunku do rocznych zysków jaki sumy bilansowej jest jednak zauważalna.[b]Pozostałe zagadnienia oraz podsumowanie [/b]Pożyczką udzielona większościowemu akcjonariuszowi w kwocie 1,7 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych o której pisałęm podczas poprzedniej analizy (https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-365556_4FUNMEDIA.aspx#365556) została spłacona co oczywiście cieszy. Dodatkowo warto wspomnieć, ze całkowite wynagrodzenie zarządu za rok 2018 (5 osób) wyniosło 332 tys. zł czyli dość niewiele porównując zarówno do innych podobnych spółek jak i standardów rynkowych. Pamiętać jednak należy, że członkowie zarządu mają istotną marchewkę w postaci uchwalonego w 2015 roku programu motywacyjnego na lata 2016-2019. Warunki brzegowe programu motywacyjnego za lata 2016-2017 zostały wykonane i członkowie zarządu otrzymali możliwość objęcia ok. 120 tys. akcji po cenie 1 zł za akcję. Jednym z parametrów było zwiększenie EBITDA o 20 proc. r/r i taki cel też był na rok 2018. Patrząc jednak na wyniki 2018 roku wydaje się, że nie został on osiągnięty, choć być może spółka będzie rozpatrywać wyniki w ujęciu dwuletnim. Potencjalna maksymalna ilość akcji z programu motywacyjnego, które mogą być przyznane zarządowi za wyniki 2018 roku wynosi ok. 88 tys. szt. czyli około 2 proc. całości kapitału akcyjnego.Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty jednoznacznie stwierdzają niedowartościowanie spółki, co przy wycenie P/E na poziomie 6,5, czy EV/EBITDA w okolicach 4,0 nie może dziwić. Spółka była handlowana w ostatnich 5 latach przy wskaźniku P/E w zakresie 4-20, a P/BV 0,6-1,8. Taka wycena oczywiście na pierwszy rzut oka nasuwa myśl o nieefektywności rynku i niedoszacowaniu spółki. Proszę jednak zwrócić uwagę, na fakt, że spółka swoje ostatnie maksima osiągnęła w czerwcu 2018 roku w okolicach 17 zł, po czym zanotowała istotną przecenę do poziomów około 11 zł. W międzyczasie przyszło pogorszenie wyników oraz ogłoszenie nowej strategii. Wydaje się więc, że rynek wtedy i obecnie nie do końca wierzył w dalszą poprawę wyników, przynajmniej w roku 2019 i z pewną dozą sceptycyzmu ocenia strategię dywersyfikacji. Dodając do tego słabnący segment telewizyjny czy potencjalne wyhamowanie na poziomie agencji reklamowych, widać, że jedynym w miarę pewnym motorem napędowym na rok 2019 zostaje segment reklamy zewnętrznej. Przyjmując taki scenariusz należałoby jednak oczekiwać pogorszenia zysków w roku 2019 co być może tłumaczyłoby niską obecnie wycenę wskaźnikową spółki. Gdyby jednak przyjąć bardziej optymistyczne założenia (utrzymanie wyników w segmentach agencji reklamowych oraz TV, poprawa w reklamie zewnętrznej oraz break-even na nowym polu e-commerce) to wtedy wycena stałaby się jeszcze bardziej atrakcyjna. [/delay][url=http://www.stockwatch.pl/gpw/4FUNMEDIA,wykres-swiece,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 4,55 4,58 4,68
Zmiana -0,44% -1,05% -0,27%
Open-Close -0,44% -1,23% -1,40%
High-Low 0,44% 4,09% 4,66%
Zmiana ceny [pln] -0,02 -0,05 -0,01
Transakcja [szt.] 6 9 11,75
Średnia transakcja [pln] 228,275228,28 1461,79844444444444444444444441,46t 1524,46476595744680851063829791,52t
Wolumen [szt.] 301301 2946,22,95t 3954,553,95t
Obrót [pln] 1369,651,37t 13156,18613,2t 17912,46117,9t
Wolumen ws. % Free Float 0,02 0,22 0,29
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,07 0,09
Informacje ogólne
Na giełdzie od 118 miesięcy
Liczba akcji 4 238 962
Free float 31,86%
Kapitalizacja 19,29 mln zł
Wartość księgowa 25,61 mln zł
Zysk operacyjny 12m -3,88 mln zł
Przychody 12m 57,28 mln zł
Zysk netto 12m -16,18 mln zł
Główny akcjonariusz
Epicom Ltd 61,57%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG-MEDIA 0,36%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,75
Kroczące C/ZO -4,97
Kroczące C/P 0,34
Kroczące C/Z -1,19

Zmiana 12m -40,13%
Śr. płynność dzienna 0,21%
Zakres wahań kursu 44,54%
Beta kursu 0,39

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 2,34
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2017-01-01 do 2017-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 07-08-2020
Dane finansowe z dnia: 12-06-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy