pixelg
Asseco Business Solutions SA [ASSECOBS] - Notowania i dywidendy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Asseco Business Solutions SA - Notowania i dywidendy

ABS 31,20 (-1,27%)

Asseco Business Solutions S.A. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Asseco, czyli dostawcy oprogramowania własnego na rynku europejskim. W ramach grupy firma pełni rolę centrum kompetencyjnego w zakresie systemów ERP, HR, mobilnych, programów wymiany danych handlowych oraz rozwiązań faktoringowych. Firma posiada kompleksową ofertę dedykowaną dla wszystkich branż i segmentów rynku. Operuje liniami produktów pod markami m.in. SAFO (systemy ERP), KOMA (systemy HR), WA-PRO (programy magazynowo-handlowe, kadrowe i księgowe), EBI (rozwiazania mobilne) oraz SO.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - Q1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Trudne początki współpracy – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2017 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE assecobs
Wykres ASSECOBS od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
1,80 5,00% 2020-05-19 2020-05-18 wypłacona
2020-06-05
2020-04-28
od 2018-01-01
do 2018-12-31
1,50 5,21% 2019-05-31 2019-05-30 wypłacona
2019-06-13
2019-05-13
od 2017-01-01
do 2017-12-31
1,30 4,47% 2018-05-15 2018-05-14 wypłacona
2018-06-05
2018-04-23
od 2016-01-01
do 2016-12-31
1,27 3,83% 2017-05-12 2017-05-11 wypłacona
2017-06-01
2017-04-20
od 2015-01-01
do 2015-12-31
1,00 4,95% 2016-05-12 2016-05-11 wypłacona
2016-06-01
2016-04-20
od 2014-01-01
do 2014-12-31
0,85 5,25% 2015-05-14 2015-05-13 wypłacona
2015-06-01
2015-04-21
od 2013-01-01
do 2013-12-31
0,80 6,18% 2014-05-14 2014-05-12 wypłacona
2014-06-02
2014-04-15
od 2012-01-01
do 2012-12-31
0,79 6,84% 2013-05-16 2013-05-14 wypłacona
2013-06-03
2013-04-18
od 2011-01-01
do 2011-12-31
0,96 8,93% 2012-05-14 2012-05-10 wypłacona
2012-06-01
2012-04-18
od 2010-01-01
do 2010-12-31
0,90 6,62% 2011-05-16 2011-05-12 wypłacona
2011-06-01
2011-04-20
od 2009-01-01
do 2009-12-31
0,75 7,21% 2010-05-10 2010-05-06 ! wypłacona
2010-05-24
2010-04-15
od 2008-01-01
do 2008-12-31
0,42 5,74% 2009-05-26 2009-05-22 wypłacona
2009-06-10
2009-05-15
 
1/1 
 
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +125,36% +25 071,75 zł 45 071,75 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: Trudne początki współpracy – omówienie wyników i sytuacji finansowej Asseco BS po 3 kw. 2017 r. Zmiany w zakresie rac [b]Trudne początki współpracy – omówienie wyników i sytuacji finansowej Asseco BS po 3 kw. 2017 r.[/b][delay=150][b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Wyniki zaraportowane przez GK Asseco Business Solutions (ABS) za 3 kwartał 2017r. z jednej strony mogą nieco rozczarowywać (Grupa przyzwyczaiła inwestorów do systematycznej poprawy w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach wynikowych [r]rachunku zysków i strat[/b], której tym razem nie było), a z drugiej muszą być odczytywane z uwzględnieniem wpływu przejęcia Macrologic, które miało miejsce w pierwszym półroczu (przełożenie in plus na wyniki core businessu, ale i na minus jeśli chodzi o koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz finansowe). W obszarze core businessu ABS wykazał wzrost przychodów o 30% i zysku brutto na sprzedaży o 19% (w wyniku wyższego aniżeli przychody tempa wzrostu kosztów własnych, w tym głównie usług obcych i wynagrodzeń, marża brutto spadła r/r z 44,8 do 40,8%). Przeprowadzone przejęcie Macrologic i docieranie się obu struktur przełożyło się również na dynamiczny wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+104% i +57%), co w konsekwencji odbiło się negatywnie na wyniku netto na sprzedaży, gdzie odnotowano r/r spadek zysku o 2%. Pozostała działalność operacyjna zamknęła się podobnie jak przed rokiem niewielkimi przychodami netto i nie miała istotniejszego wpływu na wynik operacyjny (spadek r/r o 2%). Na dwa końcowe poziomy wynikowe znacząco wpłynął natomiast obszar finansowy, gdzie Grupa wykazała 0,6 mln zł kosztów netto wobec 0,3 mln zł przychodów netto przed rokiem (efekt zaciągnięcia długu oprocentowanego na sfinansowanie przejęcia Macrologica). W rezultacie na poziomie wyniku brutto wykazano spadek zysku o 8%, a w przypadku wyniku netto spadek zysku o 9% (nieco wyższa r/r efektywna stopa podatkowa).Jednocześnie należy odnotować, że podane wyniki nie odbiegały znacząco od oczekiwań rynkowych i były o 1-4% niższe od konsensusu PAP.W skali 9m 2017 r. zmiany r/r w poszczególnych obszarach rachunku zysków i strat ABS miały już w pełni dodatni charakter, lecz podobnie do tego co przedstawiono wyżej w odniesieniu do samego 3kw cechowała je spadkowa tendencja wraz z przechodzeniem na kolejne poziomy wynikowe – przychody ze sprzedaży i zysk brutto na sprzedaży wzrosły r/r o 18%, zysk netto na sprzedaży i operacyjny o 11%, a zysk brutto i netto o 9%. Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-1.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-2.png[/img]Pod względem struktury asortymentowej i kierunków geograficznych sprzedaży sytuacja ABS nie uległa istotnym zmianom. Grupa nadal ponad 90% sprzedaży realizuje w obszarze ERP oraz w blisko 86/87% na rynku krajowym, choć jeśli brać pod uwagę dane narastające za 9m zarysowuje się większy wzrost sprzedaży eksportowej względem krajowej (+33% vs 16%). Warto tu zauważyć, że jak na razie jedynym produktem eksportowym Grupy jest Mobile Touch (platforma wspomagająca pracę terenowych sił sprzedaży przedsiębiorstw). Grupa zakłada jednocześnie rozszerzenie oferty sprzedażowej poza Polskę o platformę Connector (rozwiązanie do obsługi elektronicznej wymiany danych na linii producent – partnerzy handlowi).Z punktu widzenia tendencji rozwojowych ABS w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do podstawowych wielkości wynikowych i wskaźników rentowności Grupy jest w dużym stopniu naznaczony konsolidacją Macrologic. Stąd z jednej strony bardziej dynamiczny wzrost przychodów, a z drugiej pogorszenie na dalszych poziomach wynikowych oraz wskaźnikach rentowności, będące efektem docierania się obu struktur oraz ponoszeniem kosztów finansowych związanych z zaciągniętym długiem oprocentowanym (pewno na jednym okresie sprawozdawczym ten wpływ się nie zakończy). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-3.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-4.png[/img]W kontekście oczekiwań względem kolejnych okresów sprawozdawczych ABS z jednej strony można odnotować utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce i Europie, co powinno sprzyjać obszarowi core businessu Grupy (potwierdza to również systematycznie rosnący baclog – wykres poniżej), a z drugiej trzeba mieć na uwadze kwestie związane z konsolidacją operacyjną ABS i Macrologic, która w najbliższym czasie, poprzez koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, może rzutować negatywnie na dalsze poziomy wynikowe. Wpływ ten powinien jednakże mieć charakter gasnący i w coraz większym stopniu powinny być widoczne pozytywne efekty synergii (na to przy najmniej liczy Zarząd ABS). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-9.png[/img]W kontekście kosztów działalności i wszechobecnej w ostatnim czasie presji na wzrost wynagrodzeń, warto zauważyć, że jakkolwiek w ujęciu bezwzględnym faktycznie Grupa odnotowała tu wyraźny wzrost, to jednocześnie w przeliczeniu na pracownika sytuacja r/r pozostała niemalże na niezmienionym poziomie (wzrost kosztów wynagrodzeń wynikał głównie ze wzrostu zatrudnienia). Z jednej strony należy to odczytywać pozytywnie, a z drugiej traktować w pewnym sensie jako zagrożenie (koniec końców, aby zachować potencjał wytwórczy będzie trzeba zapłacić pracownikom więcej żeby nie przeszli do konkurencji).Podobnie do rachunku wyników również w zakresie [b]sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b] ABS można powiedzieć dobre złego początki. W 3kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mimo większej gotówki wygenerowanej w obszarze operacyjnym (14 wobec 12,7 mln zł, przy wyższej nadwyżce finansowej netto: 14,5 wobec 13,9 mln zł oraz EBITDA: 17,6 wobec 16,4 mln zł) Grupa odnotowała r/r wyraźne pogorszenie na poziomie salda ogólnego (odpływu środków rzędu 3 mln zł wobec dopływu przed rokiem 9,5 mln zł). Zmiana ta była głównie skutkiem 13,4 mln zł finansowych wydatków netto wobec ich braku przed rokiem (spłata długu oprocentowanego) oraz w mniejszym stopniu większych r/r inwestycyjnych wydatków netto (3,5 wobec 3,1 mln zł).W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia pogłębieniem negatywnego poziomu salda ogólnego, które uległo znacznemu pogorszeniu w poprzednim okresie sprawozdawczym (efekt wysokich wydatków inwestycyjnych związanych z przejęciem Macrologic). Jednocześnie Grupa nadal utrzymała bardzo dobrą sytuację w obszarze przepływów operacyjnych, bazujących głównie na nadwyżce finansowej netto. Ograniczono również poziom zadłużenia oprocentowanego, co powinno w dalszej perspektywie przełożyć się na ograniczenie kosztów finansowych. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-5.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-6.png[/img] [b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Po wzroście sumy bilansowej o blisko 10% w poprzednim okresie sprawozdawczym i znacznych przetasowaniach w ramach niej (głównie z uwagi na przejęcie Macrologic) w rozpatrywanym kwartale zmiany kw/kw miały już mniej dynamiczny charakter. Suma bilansowa wzrosła o 2%, co po stronie aktywów wiązało się z utrzymaniem dotychczasowej wartości składników trwałych majątku (głównie wartość firmy) i wzrostem wartości składników obrotowych o 15% (głównie należności), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 3% i zmniejszeniem stanu zobowiązań o 1% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 4%, a długoterminowe wzrosły o 7%; jednocześnie dług oprocentowany zmniejszył się o 13%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i stanowił na koniec okresu 67% zobowiązań ogółem). Zmiany te miały generalnie pozytywne przełożenie na strukturę kapitałowo-majątkową ABS, aczkolwiek po przetasowaniach z poprzedniego okresu sprawozdawczego utracono nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi oraz nadwyżkę kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Warto jednakże przy tym mieć na uwadze, że blisko 93% aktywów trwałych i 79% aktywów ogółem Grupy stanowi wartość firmy powstała z połączenia ABS z szeregiem podmiotów zależnych.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-7.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/01/abs-3kw-2017-8.png[/img] W zakresie sytuacji finansowej ABS widzianej przez pryzmat analizy wskaźnikowej również można zauważyć poprawę w relacji do poprzedniego okresu sprawozdawczego (w którym z kolei zmniejszono spory bufor bezpieczeństwa), co nie pozostało bez wpływu na serwisowy rating (wzrost z poziomu AA do AA+). Grupa stara się obecnie powrócić do równowagi po przeprowadzonym przejęciu Macrologic, które zostało sfinansowane częściowo środkami własnymi, a częściowo kredytem (warto również pamiętać, że po drodze wypłacono również sowitą dywidendę). Zwłaszcza zamiana środków pieniężnych na aktywa trwałe w poprzednim okresie sprawozdawczym mocno negatywnie odbiła się na poszczególnych relacjach płynnościowych ABS, aczkolwiek biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób jej funkcjonowania można oczekiwać systematycznej poprawy w tym zakresie.Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: https://www.stockwatch.pl/gpw/assecobs,wykres-swiece,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Na dzień analizy wszystkie serwisowe automaty wskazują na mniejsze lub większe przewartościowanie akcji Asseco BS na GPW w Warszawie. W największym stopniu dotyczy to metod majątkowych, które akurat w przypadku podmiotów informatycznych mają mniejsze znaczenie, a w dalszej kolejności dochodowych i mnożnikowych. Z pewnością w przypadku metod bazujących na wynikach finansowych wymierne obciążenie dla bieżącej wyceny Grupy stanowiły wysokie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, jakie wystąpiły po konsolidacji Macrologic. Zjawisko to powinno jednakże mieć charakter przejściowy i z biegiem czasu powinny się ujawniać w coraz większym stopniu synergie między oboma podmiotami. Przyjmując, że Macrologic doda ABS jakieś 60 mln zł przychodów rocznie, co łącznie dałoby Grupie roczny poziom przychodów na poziomie rzędu 240 mln zł (przed konsolidacją Macrologica zanualizowane przychody Grupy wynosiły ok 180 mln zł), a także zakładając konserwatywnie rentowność sprzedaży netto na poziomie 25% otrzymujemy uroczniony wynik netto w okolicy 60 mln zł. Przy koszcie kapitału 10% daje to wycenę rentą wieczystą na poziomie 18 zł za akcje. Bieżąca wycena rynkowa przy wspomnianym koszcie kapitału odpowiada wynikom netto Grupy bliższym 100 mln zł, a więc uwzględnia już w dużym stopniu wzrost skali działania ABS i ewentualne synergie po konsolidacji Macrologica. Należy przy tym zauważyć, że tego typu sytuacja nie jest niczym nowym w przypadku rozpatrywanego Emitenta, gdyż inwestorzy już wcześniej wyprzedzali swoimi decyzjami jego wyniki. Dalszy rozwój wypadków będzie jednak zależy od tego, jak szybko Grupa upora się z negatywnymi aspektami konsolidacji dotychczasowego konkurenta (wysokie póki co koszty działalności operacyjnej) oraz jak będzie się kształtować tendencja w zakresie wielkości wynikowych i w obszarze rentowności. Warto również odnotować, że przeprowadzona konsolidacja prawdopodobnie będzie również miała dodatkowy skutek negatywny w postaci skorygowania in minus polityki dywidendowej – wcześniej na ten cel przeznaczano 100% zysku netto, a obecne propozycje mówią o 80%. [/delay]Link do wskaźników https://www.stockwatch.pl/gpw/assecobs,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz... wycen https://www.stockwatch.pl/gpw/assecobs,wykres-swiece,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=green]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 31,20 31,96 32,97
Zmiana -1,27% -0,99% -0,41%
Open-Close -0,64% -2,19% -0,62%
High-Low 1,91% 2,81% 3,13%
Zmiana ceny [pln] -0,40 -0,32 -0,14
Transakcja [szt.] 49 34,2 30,75
Średnia transakcja [pln] 1688,22448979591836734693877551,69t 16861,96725146198830409356725116,9t 5964,91577235772357723577235775,96t
Wolumen [szt.] 26642,66t 17963,418,0t 56865,69t
Obrót [pln] 82723,0082,7t 576679,28577t 183421,16183t
Obrót pozytywny 4,59% 32,21% 30,25%
Obrót negatywny 44,91% 56,10% 52,27%
Obrót neutralny 50,50% 11,70% 17,49%
Wolumen ws. % Free Float 0,03 0,18 0,06
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,05 0,02
Informacje ogólne
Na giełdzie od 153 miesięcy
Liczba akcji 33 418 193
Free float 30,11%
Kapitalizacja 1,04 mld zł
Wartość księgowa 331,62 mln zł
Zysk operacyjny 12m 88,24 mln zł
Przychody 12m 276,87 mln zł
Zysk netto 12m 73,53 mln zł
Główny akcjonariusz
Asseco Enterprise Solutions a.s. 46,47%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,23%
WIG-INFO 6,31%
WIG-DIV 0,75%
WIG-POLAND 0,16%
SWIG80 3,11%
WIGTECH 2,58%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 3,14
Kroczące C/ZO 11,82
Kroczące C/P 3,77
Kroczące C/Z 14,18

Zmiana 12m 15,56%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 35,87%
Beta kursu 0,65

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 9,36
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 03-07-2020
Dane finansowe z dnia: 28-04-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy