pixelg
Akcje Instal Kraków SA [INSTALKRK] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Instal Kraków SA - Notowania i wskaźniki finansowe

INK 27,00 (+1,89%)

Instal Kraków jest przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej, które specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. Ponadto spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: produkcja podstawowa (w tym eksport usług budowlano-montażowych), działalność deweloperska, produkcja przemysłowa, działalność handlowa, dzierżawa posiadanego majątku. Ofertę uzupełnia spółka zależna Frapol Sp. z o.o., która zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem oraz serwisowaniem urządzeń i elementów z zakresu systemów wentylacji i klimatyzacji. Strategia działania spółki zakłada systematyczny, organiczny rozwój oraz umocnienie pozycji w branży budownictwa przemysłowego.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA - RS Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  Deweloperka po raz kolejny ratuje wyniki - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2019 r Zobacz »
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE instalkrk
 • Duże zmiany w indeksach. Mercator zastąpi Alior Bank w WIG20
  Duże zmiany w indeksach. Mercator zastąpi Alior Bank w WIG20

  Potwierdziły się spekulacje dotyczące zmian w składzie prestiżowego indeksu. Po sesji 19 marca Mercator Medical zastąpi Alior Bank w WIG20. Sporo zmian zaplanowano w indeksach małych i średnich spółek.

 • 20 najciekawszych dywidend do zgarnięcia jeszcze w tym sezonie
  20 najciekawszych dywidend do zgarnięcia jeszcze w tym sezonie

  Tak słabego sezonu dywidendowego nie pamiętają nawet najstarsi inwestorzy. Tegoroczne kalendarium wypłat jest krótkie, stawki skromne, a stopy dywidend tylko gdzieniegdzie przekraczają 5 proc. StockWatch.pl sprawdził, gdzie jeszcze w tym sezonie można załapać się na przyzwoite dywidendy.

Wykres INSTALKRK od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +156,86% +31 371,74 zł 51 371,74 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
maccc: Deweloperka po raz kolejny ratuje wyniki - omówienie sprawozdania finansowego Instalu Kraków po III kw. 2019 r Po sła [b] Deweloperka po raz kolejny ratuje wyniki - omówienie sprawozdania finansowego Instalu Kraków po III kw. 2019 r[/b][delay=365]Po słabej pierwszej połowie roku Instal Kraków w III kw. znacząco poprawił wyniki. Spółka zaraportowała 144,4 mln zł skonsolidowanych kwartalnych przychodów (+43,8 mln zł r/r, 43,6%), co jednak nie pozwoliło na ich poprawę w ujęciu narastającym za 9 miesięcy (ostateczna wartość wyniosła 318,1 mln zł, co było wynikiem gorszym o 33,8 mln zł r/r, -9,6%). Patrząc na przychody spółki w ujęciu kroczącym za ostatnie 12 miesięcy widzimy odwrócenie negatywnego trendu i istotną poprawę w porównaniu do poprzednich dwóch okresów sprawozdawczych. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal1.png[/img]Instal w swojej działalności wyróżnia sześć segmentów operacyjnych: budowlano-montażowy, deweloperski, zagraniczny, produkcji lekkiej, produkcji ciężkiej oraz pozostałej działalności, przy czym to pierwsze cztery segmenty odpowiadają za znakomitą większość przychodów spółki. Nasze omówienie proponuję więc zacząć od przedstawienia ich wyników.[b]Segment budowlano-montażowy[/b]Segment budowlano-montażowy jest obszarem działalności skierowanym głównie doklientów instytucjonalnych oraz biznesowych, polegającym na świadczeniu usług budowlano-montażowych i projektowych w systemie generalnego wykonawstwa lub jako podwykonawca. Główne zlecenia realizowane są w sektorze energetycznym, gospodarki wodno-ściekowej,budownictwa ogólnego (spółka Instal), w zakresie montażu wyprodukowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji (Frapol) oraz w zakresie instalacji przemysłowych i sanitarnych (BTH). Trzeci kwartał 2019 r. to kolejny słaby okres w wykonaniu tego segmentu. Wypracował on w tym czasie 37,5 mln zł przychodów (-16,7 mln zł r/r, -30,8%), a w ujęciu za 9m 103,9 mln zł (-49,8 mln zł r/r, -32,4%). Pogorszeniu uległ również zysk ze sprzedaży, który wyniósł odpowiednio 1,2 mln zł (-0,6 mln zł r/r, -34%) w III kw. oraz 0,5 mln zł (-2,6 mln zł, -88,2%) za okres 9m. Ponieważ wynik na sprzedaży spadał w tempie szybszym niż przychody, to w konsekwencji zmniejszyła się również marża na sprzedaży która wyniosła w III kw. 3,2% (vs. 3,4% rok wcześniej), a patrząc na okres trzech kwartałów roku 0,3% (vs. 1,9% rok wcześniej).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal2.png[/img]Spółka wyjaśnia spadające przychody segmentu dużą ilością unieważnianych postępowań przetargowych z powodu zbyt niskich budżetów planowanych na realizację zamówień. Z drugiej strony, w porównaniu do poprzednich okresów, wskazuje na pewne ustabilizowanie się kosztów materiałów i robocizny, co jednak nie wpływa na poprawę bieżącej marży (ta wynika z realizacji zakontraktowanych wcześniej projektów nieuwzględniających wyższych kosztów działalności), ale o ile jest faktyczną tendencją, może mieć pozytywny wpływ w przyszłych okresach, gdy spółka będzie realizować kontrakty w których powinny być już uwzględnione zwiększone koszty. [b]Segment deweloperski[/b]W ramach tego segmentu spółka realizuje projekty głównie z własnych środków finansowych. Oferta dotyczy wyłącznie rynku krakowskiego i obejmuje sprzedaż mieszkań i lokali niemieszkalnych oraz zarządzanie i wynajem lub dzierżawę posiadanych nieruchomości. Grupa w III kw. 2019 r. pokazała tutaj 61 mln zł przychodów (+53,1 mln zł r/r, +673%), a w ujęciu za trzy kwartały 83,4 mln zł (-3,4 mln zł r/r, -3,9%). Kwartalny zysk ze sprzedaży segmentu uległ znaczącej poprawie i wyniósł 17,8 mln zł (+16,3 mln zł r/r, +1120%), a w przekroju całego dotychczasowego roku 22,4 mln zł (+0,8 mln zł, +3,9%). Patrząc na trzy kwartały bieżącego roku widzimy, że pomimo mniejszego poziomu przychodów, zysk ze sprzedaży uległ poprawie co przełożyło się na wypracowaną marżę, która wyniosła 26,9% (vs. 24,9% rok wcześniej). W samym trzecim kwartale marża wyniosła natomiast 29,2% (vs. 18,5%). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal3.png[/img]Analizując działalność deweloperską zwróćmy uwagę, że przychody w tym wypadku ujmowane są w chwili przeniesienia własności lokali. Własność ta z kolei nie może być przenoszona bez uzyskanego dla inwestycji pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo, ponieważ jako deweloper spółka działa na niewielką skalę (jedynie rynek krakowski w oparciu o własne środki finansowe), to realizuje w tym samym czasie niewielką liczbę inwestycji. Z tego względu przychody segmentu nie są regularne i skumulowane najczęściej w okresach zaraz po dopuszczeniu budynków do użytkowania (w 2018 r. była to jego pierwsza połowa).Tak też było w analizowanym przez nas okresie. W lipcu 2019 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla ostatniego etapu inwestycji przy ul. Przewóz oraz pierwszego etapu Osiedla Podgaje, co umożliwiło rozpoczęcie przenoszenia własności lokali mieszkalnych, a w konsekwencji ujęcie przychodów ze sprzedanych mieszkań. Jak widać w tabeli poniżej w III kw. sprzedano 195 mieszkań, gdzie w I poł. roku liczba ta wyniosła jedynie 55.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instaltabela.png[/img]Dodatkowo w październiku 2019 r. uprawomocniło się pozwolenie na użytkowanie dla trzeciego etapu Osiedla Podgaje, co z kolei umożliwia rozpoczęcie przenoszenia własności kolejnych lokali już w IV kwartale roku. W przypadku tej inwestycji warto zwrócić uwagę, że do końca III kw. spółka zawarła tylko jedną umowę przenoszącą własność, ale zawarła 32 umowy przedwstępne i 52 umowy deweloperskie. Praktycznie więc cała sprzedaż mieszkań w tej lokalizacji wejdzie w przychody kolejnych okresów. Jak już wspomniano wcześniej, od początku 2019 r. segment deweloperski wypracował 83,4 mln zł przychodów oraz 22,4 mln zł zysku ze sprzedaży przy 195 sprzedanych mieszkaniach. W uproszczeniu (nie posiadamy danych o liczbie sprzedanych m2) na jedno mieszkanie mamy więc 427 tys. zł przychodów oraz 115 tys. zł zysku. Zakładając podobny metraż mieszkań oraz zrealizowanie podpisanych wcześniej umów deweloperskich i przedwstępnych (łącznie 84 umowy na osiedlu Podgaje), to potencjalne przychody z tego tytułu mogą wynieść w granicach 36 mln zł przy zysku na sprzedaży prawie 10 mln zł.[b]Segment zagraniczny[/b]Segment zagraniczny obejmuje działalność spółek Instal Kraków oraz Frapol, polegającą na świadczeniu usług budowlano-montażowych poza granicami kraju w systemie podwykonawstwa. W segmencie tym grupa w III kw. 2019 r. zanotowała 17 mln zł przychodów (+0,7 mln zł r/r, +4,3%), a w ujęciu za trzy kwartały 50,2 mln zł (+0,3 mln zł r/r, 0,6%). Pomimo podobnych poziomów przychodów, wyższe koszty operacyjne spowodowały pogorszenie wyników na sprzedaży zarówno w samym III kwartale – strata 0,5 mln zł (-0,6 mln zł r/r, -817%) oraz w przekroju całego roku – niewielki zysk 0,4 mln zł (-0,9 mln zł, -67,8%). W konsekwencji zmniejszeniu uległa również marża na sprzedaży która spadła w III kw. do poziomu -3,1% (vs. 0,4% rok wcześniej), a patrząc na dłuższy okres wyniosła 0,9% (vs. 2,7% rok wcześniej).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal4.png[/img][b]Segment produkcji lekkiej[/b]Działalność w ramach tego segmentu prowadzona jest przez spółkę Frapol (której część działalności wchodzi również w skład innych segmentów). Spółka ta produkuje urządzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne (rekuperatory, systemy klimatyzacji, pompy ciepła, systemy oddymiania i przeciwpożarowe, itd.). Produkty te mają zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej, obiektach rekreacyjno-sportowych, jak również w budownictwie mieszkaniowym. Pod względem działalności operacyjnej możemy powiedzieć, że jest to w zasadzie jedyny segment charakteryzujący się stabilną (a nawet umiarkowanie pozytywną) sytuacją od początku roku. W III kw. 2019 r. zanotował on 25,5 mln zł przychodów (+4,9 mln zł r/r, +24%), a w okresie trzech kwartałów 72,6 mln zł (+13,5 mln zł r/r, +22,9%). Wyniki na sprzedaży również uległy poprawie zarówno w samym III kwartale – zysk 1,7 mln zł (+0,3 mln zł r/r, +26,1%) oraz w przekroju od początku roku - zysk 5,9 mln zł (+1,7 mln zł, +40,7%). Efektem szybszego wzrostu wyników jest lepsza marża, która wyniosła w III kw. 6,5% (vs. 6,4% rok wcześniej), a patrząc na trzy kwartały 8,1% (vs. 7,1% rok wcześniej).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal5.png[/img][b]Wyniki skonsolidowane[/b]Na skonsolidowane wyniki trzeciego kwartału znacząco in minus wpłynęły segmenty budowlane (krajowy oraz zagraniczny). Pozytywny wpływ miała natomiast zwiększona sprzedaż mieszkań w tym okresie przez segment deweloperski (w roku 2018 taką sytuację mogliśmy zaobserwować w jego pierwszej połowie). Ostatecznie kwartalny skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 20,6 mln zł (+14,6 mln zł r/r). Na poziomie pozostałej działalności operacyjnej spółka wykazała koszty w wysokości 6 mln zł, co wynikało głównie z utworzonego odpisu aktualizującego należności od jednej z niemieckich spółek (wyrok sądowy). W konsekwencji zysk operacyjny wyniósł 15,3 mln zł (+8,9 mln zł r/r), a zysk netto 11,4 mln zł (+5,8 mln zł r/r) – na poziomie finansowym rachunku wyników nie mieliśmy tutaj istotnych wydarzeń. Ze względu na nieregularne w przekroju roku przychody z działalności deweloperskiej większą wagę powinniśmy przykładać do wyników spółki za okres trzech kwartałów. W tym przypadku wynik ze sprzedaży wyniósł 29 mln zł (-1 mln zł r/r, -3,5%). Spadek wyniku był więc mniejszy niż zmniejszenie sprzedaży (-9,6% r/r), na co wpływ miała przede wszystkim wyższa marża w deweloperce. Skonsolidowana marża na sprzedaży wzrosła dzięki temu do poziomu 9,1% (vs. 8,5% rok wcześniej). Instal pokazał wynik operacyjny na poziomie 21,2 mln zł (-9,2 mln zł r/r, -30,2%, efekt wspomnianego już wcześniej odpisu oraz mniejszych o 5 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych). Dodatkowo niższe o 1 mln zł przychody finansowe oraz wyższa efektywna stopa podatkowa (27% vs 18% rok wcześniej) obniżyły wynik netto, który wyniósł ostatecznie 15,8 mln zł (-10,6 mln zł r/r, -40%).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal6.png[/img]Analizując wyniki finansowe należy pamiętać o obowiązującym od początku roku nowym standardzie rachunkowości tj. MSSF 16 Leasing. W jego wyniku spółka uwzględniła w bilansie prawo do użytkowania aktywów. Nowy standard ma również wpływ na RZiS. Opłaty leasingowe, uprzednio ujęte w całości w kosztach operacyjnych, obecnie jedynie częściowo są tam prezentowane, a częściowo w kosztach finansowych jako koszty odsetek. Niestety spółka nie pokazała szczegółowego wpływu MSSF 16 na jej wyniki. Znamy jedynie koszty amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W samym III kw. był to koszt 700 tys. zł, a w ujęciu narastającym za 9m wyniósł on 2 mln zł.[b]Przepływy pieniężne i bilans[/b]Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w III kw. ok. 2,5 mln zł. Olbrzymi wpływ na ich wartość miała przede wszystkim negatywna zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych o wartości -70 mln zł. Częściowo została ona zneutralizowana przez dodatnią zmianę KON (19,5 mln zł), zysk brutto (15,7 mln zł) oraz pozostałe korekty operacyjne (36,3) mln zł. Przepływy inwestycyjne zamknęły się kwotą 2,3 mln zł a finansowe -15,3 mln zł (wypłacono dywidendę 12,6 mln zł). Ostatecznie łączne przepływy za III kw. zamknęły się kwotą -10,6 mln zł. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal7.png[/img]W ujęciu narastającym za okres 12 miesięcy zaobserwować możemy poprawę tendencji w zakresie przepływów operacyjnych, które wyniosły 29 mln zł. Jednocześnie jednak od III kw. 2018 r. spółka notuje odpływ gotówki netto (działalność inwestycyjna, dywidenda i spłaty pożyczek). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal8.png[/img]Łączna suma bilansowa na koniec III kw. wyniosła 417 mln zł (+7% r/r), z czego największą część stanowiły zapasy o wartości 129 mln zł (+13,8% r/r) na które składają się głównie mieszkania i lokale gotowe oraz w budowie. Spółka stopniowo zwiększa również stan nieruchomości inwestycyjnych – ich wartość na koniec III kw. wyniosła 80 mln zł (+5,8% r/r). Niekorzystnym zjawiskiem jest za to wzrost należności z tytułu dostaw i usług (wartość 70 mln zł na koniec III kw., +22,6% r/r). Niestety nie mamy informacji z czego ta sytuacja wynika ale na pewno nie było to wywołane zwiększoną sprzedażą. Należy więc tutaj mieć zwiększoną ostrożność mając na uwadze dokonane już w III kw. odpisy. Od początku roku w związku z nowym standardem rachunkowości MSSF 16 Leasing spółka uwzględniła w bilansie aktywa z tytułu prawa do użytkowania w kwocie 20 mln co nie stanowiło jednak istotnej wartości.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal9.png[/img]Patrząc na stronę pasywną bilansu nie widzimy istotnych zmian w porównaniu do poprzednich okresów. Na koniec III kw. kapitał własny finansował ok. 62% aktywów i z nawiązką pokrywał wartość aktywów trwałych. Z kolei bieżące zobowiązania spółki nie przekraczały poziomu aktywów obrotowych. Spółka w ograniczonym stopniu korzysta również z długu oprocentowanego. Na koniec kwartału jego wartość (kredyty + leasing) wynosiła 25,7 mln zł co było wzrostem r/r o 6,7 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt uwzględnienia dodatkowych zobowiązań z tytułu leasingu w związku z MSSF 16, to widzimy, że Instal zmniejszył finansowanie kredytami. Najistotniejszymi zmianami po tej stronie bilansu jest spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług w ujęciu r/r o 20% (ich wartość wyniosła 58,1 mln zł). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2019/11/instal10.png[/img][b]Podsumowanie[/b]Od dłuższego czasu na wynikach Instalu ciążą przede wszystkim segment budowlany i zagraniczny. Segment deweloperski jest z kolei głównym motorem napędowym. Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym (przede wszystkim w dużych ośrodkach) zdecydowanie pomaga spółce. Dziwić może jedynie konserwatywne podejście do finansowania działalności (niski dług oprocentowany) co ogranicza liczbę prowadzonych w tym samym czasie inwestycji i nie do końca umożliwia wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku mieszkaniowym. Z drugiej strony jest to na pewno bezpieczniejsza strategia, pozwalająca na dzielenie się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.Szczególną uwagę należy również zwrócić na rosnące należności spółki. Ryzykiem w tym wypadku może być pojawienie się kolejnych odpisów aktualizujących.[/delay][url=https://www.stockwatch.pl/gpw/instalkrk,notowania,wskazniki.aspx][b]>> Wyceny automatyczne są tutaj[/b][/url][url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj[/b][/url]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 27,70 25,54 24,74
Zmiana +4,53% +2,54% +0,62%
Open-Close +3,75% +1,64% +0,51%
High-Low 5,02% 4,41% 2,39%
Zmiana ceny [pln] 1,20 0,64 0,16
Transakcja [szt.] 114 70,6 31,8
Średnia transakcja [pln] 3085,04903508771929824561403513,09t 5831,74487252124645892351274795,83t 4881,79059748427672955974842774,88t
Wolumen [szt.] 1301613,0t 16229,216,2t 6190,86,19t
Obrót [pln] 351695,59352t 411721,188412t 155240,941155t
Obrót pozytywny 22,72% 25,96% 31,60%
Obrót negatywny 21,87% 35,42% 29,71%
Obrót neutralny 55,41% 38,62% 38,69%
Wolumen ws. % Free Float 0,31 0,39 0,15
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,18 0,22 0,08
Informacje ogólne
Na giełdzie od 267 miesięcy
Liczba akcji 7 285 500
Free float 57,51%
Kapitalizacja 196,71 mln zł
Wartość księgowa 278,12 mln zł
Zysk operacyjny 12m 30,98 mln zł
Przychody 12m 411,43 mln zł
Zysk netto 12m 23,89 mln zł
Główny akcjonariusz
Esaliens TFI SA 15,97%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
WIG 0,05%
WIG-BUDOW 2,01%
WIG-POLAND 0,03%
SWIG80 0,74%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 0,71
Kroczące C/ZO 6,35
Kroczące C/P 0,48
Kroczące C/Z 8,23

Zmiana 12m 74,76%
Śr. płynność dzienna 0,08%
Zakres wahań kursu 39,23%
Beta kursu 0,55

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 10,35
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 13-04-2021
Dane finansowe z dnia: 31-03-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy