pixelg
drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych - 2020-10-14 - ATM SA (atm)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych - komunikat spółki ATM SA (atm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr42/2020

Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Drugie wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), z dniem 1 marca 2021 roku wszystkie akcje oraz warranty subskrypcyjne w formie dokumentowej utracą moc prawną. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych, w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie (04-186), przy ul. Grochowskiej 21A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Złożenie dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub subskrybentowi.
Powyższe wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-14Daniel SzcześniewskiPrezes Zarządu
2020-10-14Adam PonichteraCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATM
Adres:Grochowska 21a, 04-186 Warszawa
Telefon:22 51 56 100
Fax:22 51 56 600
Email:inwestor@atm.com.pl
www:atm.com.pl
NIP:1130059989
REGON:012677986

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy