pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Inwestor_gieldowy

Inwestor_gieldowy

Ostatnie 10 wpisów
Zawarcie umowy przez spółkę zależną od GeoInvent SA
Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że spółka zależna od Spółki, tj. Integeo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała umowę na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego dla firmy z sektora prywatnego.
Wartość zamówienia wynosi 411 951,60 zł. (czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 60/100 złotych) brutto.
Termin realizacji umowy został ustalony na styczeń 2015 roku. Podpisana umowa przewiduje odbiory częściowe przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

wzrost 100% i zostało 150k na KUPNO na jutro

Arkusz:

0,05 ......... 2222 .......... 09:46:16
0,05 ......... 349 ........... 08:30:36
0,05 ......... 20000 ......... 14:55:54
0,05 ......... 17000 ......... 11:03:52
0,05 ......... 5638 .......... 12:45:47
0,10 ......... 10000 ......... 10:42:54
0,10 ......... 20079 ......... 14:52:19
0,11 ......... 9000 .......... 14:43:27
0,12 ......... 10880 ......... 08:32:17
0,14 ......... 20594 ......... 08:32:14
0,15 ......... 14000 ......... 08:32:07
_______________________________________
0,45 ......... 99530 ......... 08:32:00
0,47 ......... 150 ........... 14:11:38
0,48 ......... 6219 .......... 08:32:32
0,60 ......... 1000 .......... 08:31:27
0,63 ......... 5000 .......... 09:31:28
1,06 ......... 20000 ......... 14:15:09

WatchDog napisał(a):
Racz jeszcze dodać, że mówisz o skrajnej groszówce, co ma aktualnie takie znaczenie, że najmniejszy krok w górę to +50%, a w dół -50%.


przez dłuższy czas kurs był nawet 1 000 % wyżej ... skrajna groszówka i skrajnie niska kapitalizacja stąd resplit...

po pierwsze mistrzu to jest rynek newconnect, gratuluję znajomości wskaźników

po drugie spółka została przejęta przez nowego inwestora(przebranżowanie) i już ludzie widzą efekty +200% TKO

najtańsza pod względem kapitalizacji.


Chociaż wg ceny za akcje też jest prawie najtańsza.

Niemniej jednak tutaj pojawił się nowy inwestor, zapowiada się, że włoży gotówkę do spółki.

Ponadto spółka podpisała kontrakt o wartości 125 tys zł ostatnio a sama kapitalizacja to tylko 360 tys zł

to chyba jasne??

akcje w wolnym obrocie warte 180 tys zł, nawet mniej..

jutro wznowienie handlu najtańszą spółką na GPW

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 8 września 2014 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy Nr 941/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r., w związku z opublikowaniem przez GEOINVENT S.A. raportu rocznego za rok 2013, raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014, począwszy od dnia 9 września 2014 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLGEINV00017”.

Oświadczenie Zarządu
Zarząd Spółki GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 10 pragnie poinformować Akcjonariuszy Spółki,iż w związku z pojawieniem się nowego Inwestora w akcjonariacie Spółki Pana Przemysława Czerneckiego Spółka liczy na niezbędne finansowanie umożliwiające prowadzenie działalności operacyjnej w tym realizację podpisanych kontraktów. Wkrótce przy pomocy nowego Inwestora zostanie opublikowany raport roczny za 2013 rok oraz zostanie zawarta umowa z animatorem rynku aby umożliwić Akcjonariuszom Spółki obrót akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu. Na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18-go sierpnia procesowana będzie uchwała dotycząca resplitu (scalenia akcji) celem umożliwienia Akcjonariuszom handlu akcjami w systemie notowań ciągłych. Ponadto w niedługim czasie Akcjonariusze zostaną poinformowani o strategii obranej przez Zarząd Spółki na najbliższe lata.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
newconnect.pl/?page=1045&p...

Zawarcie umowy przez spółkę zależną od GeoInvent SA
Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że spółka zależna od Spółki, tj. Integeo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała zwrotnie podpisaną umowę na wykonanie i dostarczenie danych referencyjnych GIS.
Wartość zamówienia wynosi 123 000,00 zł. (sto dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych) brutto.
Termin realizacji umowy został ustalony na sierpień 2014 roku.


newconnect.pl/?page=1045&p...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.
Zarząd „GeoInvent” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000317611, numer NIP 5242664605, numer REGON 141603947, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11,00, w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

(...)

23. Podjęcie uchwał w sprawach scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust.1 Statutu Spółki;
25. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

www.debiutync.pl/homepage/newc...WKRÓTCE WZROST KURSU GEOINVENT?

Obecnie akcje GeoInvent S.A. sa bardzo nisko wyceniane. Ostatnie transakcje nimi zawarto bowiem po 0,02 zł. wkrótce sytuacja ta może jednak ulec zmianie.

Niski kurs akcji to oczywiście bardzo ważny czynnik, który często powoduje niechęć inwestorów do zawierania transakcji na walorach, w których minimalna zmiana notowań równa się dużej zmianie w ujęciu procentowym (np. aprecjacja z 1 do 2 groszy). Papiery GeoInvent S.A., lekko mówiąc, nie należą do najpłynniejszych na NewConnect. Średni dzienny obrót z ostatnich 52 tygodni to bowiem zaledwie 0,22 tys. zł. Problemem jest także zapewne to, że obecnie akcje Spółki sa kwotowane w systemie notowań jednolitych, ponieważ znajdują się w segmencie NC SHLR.

Teraz Spółka zamierza przeciwdziałać tej sytuacji. Już 18 sierpnia tego roku odbędzie się bowiem walne zgromadzenie jej akcjonariuszy, gdzie oprócz typowych uchwal, w planie znajduje się także głosowanie nad dokonaniem scalenia instrumentów. Jak wynika z zamieszczonego projektu obrad, operacja miałaby zostać dokonana w stosunku 50:1 – nominał każdego instrumenty wzrósł z 0,1 do 5 zł. Analogicznie zmalałby łączna liczba walorów – z 18.512.500 do 370.250 sztuk, co pozwoliłoby utrzymać kapitał zakładowy na niezmienionym poziomie. Jak podano, celem operacji jest zmiana systemu notowań. Chodzi o to, że Spółka zamierza powrócić do systemu notowań ciągłych, co ma finalnie poprawić także płynność obrotu walorami.

Wszelkie ewentualne niedobory scaleniowe miałby pokryć Przemysław Czernecki, czyli główny akcjonariusz Emitenta.

Plan obrad zakłada także głosowanie nad zmianą statutu, a konkretnie jego części w sprawie kapitału docelowego. Obecnie zarząd jest upoważniony do jego podwyższenia o 656.250 zł, z kolei zamiarem Emitenta jest podwyższenie tej kwoty do 1.388.437 zł. Pod głosowanie poddana zostanie także kwestia odwołania ze składu rady nadzorczej Roberta Ptaszyńskiego, Jacka Sobotki i Tomasza Galanta. W ich miejsce powołane mają zostać trzy nowe osoby, których danych jednak, póki co, nie podano.GeoInvent trudni się pozyskiwaniem danych georeferencyjnych przy użyciu nowoczesnych technologii. Spółka tworzy grupę kapitałową wraz z GeoInvent Sp. z o.o. i Integeo Sp. z o.o. W I kwartale skonsolidowane przychody wyliczono na 228 tys. zł, wyniki EBIT i netto były jednak ujemne – pierwszy wyniósł -109, a drugi -144 tys. zł.

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 11 sierpnia 2014
Ostatnia wizyta: 9 stycznia 2015 00:49:32
Liczba wpisów: 13
[0,00% wszystkich postów / 0,01 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,757 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d