pixelg
SYNERGA - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

SYNERGA [SNG]

AKTUALNY KURS: 0,209 zł (+0,00%) 18-06-2021 17:00
snorzasty
1
Dołączył: 2021-01-01
Wpisów: 12
Wysłane: 11 stycznia 2021 14:24:37 przy kursie: 0,184 zł
Synerga.Fund S.A (SNG)

Cytat:
SYNERGA: Zarejestrowanie przez Sąd scalenia akcji i zmian w Statucie Spółki
publikacja
2021-01-07 23:05
Zarząd Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 grudnia 2020 r. (data wpisu 16 grudnia 2020 r.) w przedmiocie zarejestrowania zmian w statucie Spółki poprzez scalenie akcji Spółki w proporcji 10:1, z 273.099.900 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) do 27.309.990 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, tj. poprzez połączenie każdych 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości 0,01 zł w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł, przy jednoczesnym braku zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, który wynosi 2.730.999,00 zł. Ilość akcji na okaziciela serii A została ustalona na 12.947.320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia), a serii B na 14.362.670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt). Powyższe jest skutkiem podjętej w dniu 10 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 19/08/2020, w ramach której zmianie uległ §3 ust. 1 Statutu Spółki.

- Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 129.473.200 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.200 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz 143.626.700 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.201 do B-273.099.900 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”
- Obecnie obowiązujące brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 12.947.320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-12.947.320 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 14.362.670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-12.947.321 do B-27.309.990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu dokonanie scalenia akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dzień referencyjny zostanie podany w odrębnym raporcie. Proces ten wiązał się będzie z czasowym zawieszeniem obrotu akcjami na rynku NewConnect.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 r. zobowiązało akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10. Jednocześnie postanowiono, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Trzyma ktoś ten papier?
Podpisali również niedawno list intencyjny z Ongeno.
Proszę o komentarz i ocenę. Dzięki i pozdrawiam!
Edytowany: 11 stycznia 2021 15:42

Szprotex
6
Dołączył: 2020-09-25
Wpisów: 34
Wysłane: 11 stycznia 2021 18:01:03 przy kursie: 0,184 zł
Nic ciekawego. Kolejna wydmuszka z NewConnect, która zmienia przedmiot działalności jak rękawiczki w zależności od mody. Groszówki i jeszcze kapitalizacja 50 mln zł.
Ongeno jeszcze lepsze - strona www w budowie, "zapraszamy w II połowie 2021 r."
Szkoda czasu na takie śmiecie

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,171 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,16% +33 632,53 zł 53 632,53 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło