pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

morka

morka

Ostatnie 10 wpisów
Piszesz: "natomiast nadal są obligatariusze i nadal jest dług obligacyjny, który został zredukowany do 25% swojej pierwotnej wysokości".

Zawierając układ zgodziliśmy się nie tylko na redukcję długu do 25% jego pierwotnej wysokości, ale także zrzekliśmy się w 100% praw do roszczeń wobec długu i odsetek - wobec 25% długu objętego spłatą układową też zrzekliśmy się praw do roszczeń. Jesteśmy zatem byłymi obligatariuszami bez praw do roszczeń wobec długu i odsetek, a nie obligatariuszami, bo oni mają prawa do roszczeń wobec długu i odsetek od niego.

Piszesz:"Mamy pewien stan faktyczny." Tak, mamy, ale różnie go interpretujemy. Prawomocny układ rozwiązał problem długu obligacyjnego zgodnie z wolą obligatariuszy. Nie ma już obligatariuszy, nie ma już RW, nie ma już długu obligacyjnego.Jeśli jest tak jak napisałem, to Twoja wypowiedź jest niemerytoryczna. Jeśli jest inaczej, to przepraszam za mój niniejszy niemerytoryczny wpis.

1. Przy okazji zamieszczam informację znalezioną w Monitorze pod datą 20 marca 2020:
Poz. 15983. GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000413997. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14 marca 2012 r., sygn. akt VIII GRp 4/18.
[BMSiG-15441/2020]
OBWIESZCZENIE
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 24 lutego 2020 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu
przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym
w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji w Warszawie (nr KRS 0000413997), prowadzonym pod sygnaturą
VIII GRp 4/18, postępowanie to uległo zakończeniu z mocy
prawa na podstawie art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, wobec czego dotychczasowy nadzorca sądowy Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS 0000614840) objął funkcję nadzorcy wykonania układu.

2. Piszesz: "Mamy to co mamy -z pomocą sedziego dłużnik i zabezpieczeni zadecydowali o warunkach układowych dla niezabezpieczonych"
Zgadzam się - dołączył bym jeszcze pomoc RW, NS i Kuratora.
Ale dodaję, że: przeciwko układowi było tylko 20 głosów - informują SR i SO, a SR w uzasadnieniu postanowienia podaje nawet ich nazwiska. Jednakże liczbę wierzycieli uczestniczących w głosowaniu skrywają, zarówno SR jak i SO jak i Kurator. Szacuję ją na około sto kilka/kilkanaście. Zatem 80-100 obligatariuszy niezabezpieczonych zagłosowało za układem.

Tak.
Ponadto z liczby złożonych zażaleń (tylko cztery wobec 9064 obligatariuszy niezabezpieczonych i 155 obligatariuszy dopuszczonych do samodzielnego udziału w postępowaniu) widać także gołym okiem, że układ jest popierany/akceptowany przez niezabezpieczonych obligatariuszy.

BearHand napisał(a):
@morka
Układ zatwierdził sąd, jeśli masz podstawy do zmiany układu to składaj dokumenty do sądu.


Złożyłem terminowo do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego zażalenie (wpłynęły tylko 4 zażalenia) na postanowienie SR z dnia 06.06.2019 r. o zatwierdzeniu układu. Podstawy, zarówno do unieważnienia układu jaki i do odmowy jego przyjęcia, zawarłem w moim 13-to stronicowym, licząc z załącznikami, zażaleniu. Dwa zażalenia skarżący wycofali. Moje oddalono - chciałem zaskarżyć postanowienie o oddaleniu mojego zażalenia, ale odpisano mi, że nie przysługują mi żadne środki odwoławcze od postanowienia Sądu Okręgowego w tej sprawie. Czwarte zażalenie, na które złożyły się zarzuty JS i moje - formalnie było to zażalenie JS, Sąd Okręgowy oddalił bez jego rozpatrywania rzekomo z powodu braków formalnych.

Stowarzyszenie OSOG napisał(a):

OSOG prowadzi rozmowy z wybranymi Kancelariami w celu wytaczania pozwów wobec beneficjentów NASZEJ kasy.


BENEFICJENCI NASZEJ KASY - kto to?

I o to właśnie chodzi. Jednakże najpierw należy odpowiedzieć na pytanie: Kim są beneficjenci NASZEJ kasy? A potem na drugie pytanie: W jakim stopniu każdy z nich jest beneficjentem NASZEJ kasy? Jeśli będziemy mieli zgodność w tych dwóch sprawach, to wtedy możemy rozważać (ale jeszcze nie wnosić, bo jest jeszcze jedna gruba sprawa do załatwienia-nie pora bym już teraz wskazał na nią dekoncentrując wraz z tym uwagę na sedno sprawy) pozew zbiorowy wobec beneficjentów NASZEJ kasy - wobec każdego z nich z właściwym procentowym udziałem obciążenia go.

Przepraszam. Faktycznie pomyliłem się przywołując pkt. 1. dotyczący spółki Orzeł, a nie Biomed-Lublin. W przeciwieństwie do Ciebie uważam, że informacja o nie wykonywaniu w 100% (albo z jednym chlubnym wyjątkiem - jeśli znajdę potwierdzenie w MSG wykonania układu przez B-L) układów przez spółki obligacyjne jest dla nas bardzo ważna.

Biomed-Lublin o zatwierdzeniu i uprawomocnieniu układu:
1. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia układu, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 28 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie zatwierdzenia układu wraz ze stwierdzeniem w dniu 27 sierpnia 2015 roku jego prawomocności.
2. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku stwierdził prawomocność postanowienia zatwierdzenia układu Biomed-Lublin z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego z dniem 22 września 2016 roku.
3. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego BML (BIOMEDLUB) Wytwórnia Surowic i Szczepionek, podała spółka.

Wczoraj, sugerując się punktem 2., przejrzałem ponownie w MSG koniec września (od 22 do 30) i nie znalazłem żadnych zapisów o Biomed-Lublin.- ani o zatwierdzeniu układu ani o jego uprawomocnieniu. Piszesz: układ zatwierdził sąd. Wyżej jest, że zrobił to co najmniej trzy razy. Może wskażesz numery pozycji obwieszczeń o zatwierdzeniu oraz o wykonaniu układu B-L w MSG?
Nie zamierzam proponować Kancelarii - pragnę tylko uchronić Was od pochopnej decyzji.
Myślę, że każdy powinien wiedzieć ile zatwierdzono układów i ile z nich wykonano (od stycznia 2016, tj. wg reguły n.p.r.).
Wnioskuję z dużej próby, że GB nie wykona układu.

AsGBK napisał(a):
Podobnie Biomed-Lublin.

Cytat:
Biomed-Lublin jest jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się na wybór nowej formy prawnej, jaką jest przyśpieszone postępowanie układowe. Czy w kontekście Państwa doświadczeń można uznać to rozwiązanie za skuteczne? 

Mamy nadzieję, że takie właśnie będzie. To nowe rozwiązanie, które testujemy na własnym organizmie. Jego wielkim plusem jest to, że spółka zachowuje zarząd własny nad posiadanym majątkiem, oczywiście pod kontrolą nadzorcy sądowego. Dało to nam dużą swobodę w uzgadnianiu z wierzycielami satysfakcjonujących rozwiązań. Ich interesy są także znacznie lepiej zabezpieczone, niż miałoby to miejsce np. w postępowaniu upadłościowym. Decyzja o przyjęciu układu otwiera nam drogę do realizacji programu restrukturyzacyjnego i dalszego rozwoju w działalności w sektorze farmaceutycznym.

kurierlubelski.pl/biomed-wierz...


Cytat:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego BML (BIOMEDLUB) Wytwórnia Surowic i Szczepionek

www.biznesradar.pl/a/6503,sad-...


Cytat:
Biomed-Lublin spłacił w całości zobowiązania wobec obligatariuszy.

www.money.pl/gielda/biomed-lub...Tak. Biomed-Lublin spłacił w całości układ dnia 23 września 2019 r. Układ dotyczył drugiej (zarazem ostatniej) raty serii A obligacji. Przez kilka miesięcy informowałem, że spółki obligacyjne spłaciły tylko jeden układ, a mianowicie układ B-L. Jednakże w MSG nie pojawiało się wciąż oświadczenie o wykonaniu układu przez spółkę. Po kilku miesiącach zdecydowałem, że nie mam podstawy prawnej by twierdzić, że układ został wykonany, chociaż była o tym informacja od spółki i także na obligacje.pl - tę ostatnią przywołałem nawet na bankierze i na forum OSOG. Nie wiem dlaczego w MSG nie ma oczekiwanego oświadczenia o wykonaniu układu. Natomiast wiem, bo pisałem do nich, że SpotData także nie znalazła tego oświadczenia. Wobec tego pomijam ten układ jako wykonany i czekam aż w MSG pojawi się niezbędne oświadczenie.

orekki napisał(a):
@morka
Napisalem wczoraj PW, żeby nie zaśmiecać już tego wątku sprawą innej spółki i podałem gdzie szukać informacji. Nie sprawdziłeś, a dalej uparcie piszesz to samo,
Żeby już zakończyć spór, pozwól zacytuje fragmenty z komunikatów spółki o uprawomocnieniu się układu i o czwartej racie w ramach tegoż układu (pierwsza była w marcu 2017 co przeczy tezom o braku jakiejkolwiek płatności przez spółki obligacyjne).
Cytat:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia układu, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 28 sierpnia 2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie zatwierdzenia układu wraz ze stwierdzeniem w dniu 27 sierpnia 2015 roku jego prawomocności.

Cytat:
Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2020 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wypłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B w wysokości 150,00 zł na jedną obligację.

Reasumując był to układ (zatwierdzony przez sąd), i płatne są już 4-ty rok kolejne raty, oraz wykupione obligacje wyemitowane w ramach układu .
Cytat:
Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku dokonał wpłaty należności z tytułu wykupu obligacji serii C na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 15 stycznia 2019 roku.


Układ spółki Orzeł uprawomocnił się 27 sierpnia 2015 r. Mój przegląd MSG dotyczy układów zawartych od 01 stycznia 2016 r., tj. układów zawartych wg. reguły Nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. W tej sytuacji układ spółki Orzeł nie może być kontrprzykładem dla mojej tezy, że od stycznia 2016 r. spółki obligacyjne nie wykonały żadnego układu. Na bankierze napisałem więcej, a mianowicie:
Niespłacanie układów jest bezkarne czego dowodzi czteroletnia praktyka. Wynika stąd, że spłacanie układu byłoby działaniem na szkodę spółki. Dopóki niespłacanie układów będzie bezkarne albo kara będzie niewspółmiernie mała w porównaniu z korzyściami odniesionymi z niespłacania układu, dotąd układy nie będą spłacane - dotyczy to także układów zawartych w przyszłości. To żadna mądrość - to tylko elementarna logika.

Informacje
Stopień: Ośmielony
Dołączył: 1 marca 2020
Ostatnia wizyta: 30 marca 2020 13:06:17
Liczba wpisów: 18
[0,01% wszystkich postów / 0,60 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,620 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d