Griffin Premium RE NV - Oferta pierwotna - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Oferty Pierwotne

Griffin Premium RE NV

Griffin Premium RE NV to spółka z branży nieruchomości komercyjnych inwestująca w projekty biurowe i biurowo-handlowe położone w centrach lub przy głównych ulicach miast. Na dzień prospektu w portfelu spółki znajdowało się 9 nieruchomości o łącznej powierzchni najmu ponad 171 tys. mkw, z czego 49,2 proc. stanowiła powierzchnia czysto biurowa, 31,5 proc. powierzchnia handlowa przy głównych ulicach miast, 19,3 proc. powierzchnia biurowa przy głównych ulicach miast. Według wyceny CBRE portfel nieruchomości na koniec 2016 r. wart był 470,6 mln EUR. Spółka działa w formule zbliżonej do REIT (ang. real estateinvestment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Poniższe symulacje przeprowadzono dla ceny emisyjnej równej cenie wynoszącej 5,7 zł oraz dla kursu EUR/PLN wynoszącego 4,32

Parametry oferty

Cena emisyjna 5,70 zł
Liczba akcji oferowanych 81,31 mln szt.
Szacowany Free Float 52,08%
Wartość oferty brutto 463,46 mln zł
Zapisy od 2017-03-17
Zapisy do 2017-03-27
Debiut 2017-04-13
Prospekt emisyjny: pokaż

Analiza oferty pre-money

Wycena kapitałów własnych Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość C/WK Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość C/Z Dostępne tylko w abonamencie
Implikowana wartość EV/EBITDA Dostępne tylko w abonamencie

Symulacja teoretycznej wyceny na tle sektora

Wycena 1 akcji - Spółka przy cenie emisyjnej
Wartość księgowa Dostępne tylko w abonamencie
Wartość skorygowanych aktywów netto Dostępne tylko w abonamencie
Wartość likwidacyjna Dostępne tylko w abonamencie
Wartość renty wieczystej Dostępne tylko w abonamencie
Wartość zysków dodatkowych Dostępne tylko w abonamencie
Wartość metodą berlińską Dostępne tylko w abonamencie
Wartość metodą szwajcarską Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/WK Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/ZO Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg C/P Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/EBITDA Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/EBIT Dostępne tylko w abonamencie
Wartość mnożnikowa wg EV/P Dostępne tylko w abonamencie

Symulacja debiutu post-money

Wskaźnik WIG Sektor Spółka GTC ECHO PHN
C/WK 1,74 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 1,14 1,38 0,32
C/ZO 10,71 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 4,77 7,99 17,83
C/P 1,83 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 8,19 3,53 4,10
EV/EBITDA 7,52 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 8,66 10,93 28,13
EV/EBIT 13,52 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 8,70 10,93 28,85
EV/P 2,74 0,00 Dostępne tylko w abonamencie 14,87 4,85 6,64

Przejdź do listy Ofert Pierwotnych »

Parametry zawarte powyżej z ogólnodostępnych informacji, tj. prospektów emisyjnych spółek, aneksów i ogłoszeń oraz informacji domów maklerskich. StockWatch.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i nieścisłości powyższych danych. Niniejsze zestawienie nie jest rekomendacją ani zachętą do kupna akcji w ofercie pierwotnej.


Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Oferty pierwotne

Spółka Cena emisyjna Wart. oferty Koniec zapisów
Ten Square Games 46,00 zł 94,01 mln zł 2018-04-18
Danwood Holding SA 15,00 zł 300 mln zł 2018-04-20
AD.bx ad3a

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d