pixelg
StockWatch.pl - Giełda od fundamentów - notowania, dywidendy, wiadomości, analizy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Analizy finansowe i wiadomości giełdowe

Dyskusja odbyła się dnia: 22.03.2017, godziny 09:00
Czat inwestorski z zarządem spółki SMS Kredyt Holding SA SMS Kredyt Holding SA Logo
W środę 22 marca o godzinie 15.00 odbędzie się czat inwestorski z zarządem SMS Kredyt Holding SA. Tematem spotkania będzie zakończony rok 2016 i wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie.

SMS Kredyt Holding SA tworzy grupę kapitałową, której główną działalnością operacyjną jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Działalność pożyczkowa uruchomiona została w 2007 roku a spółka jest notowana na rynku New Connect od 2011 roku. Grupa Kapitałowa koncentruje się na udzielaniu pożyczek na kwoty do 10 tys. PLN i okres do 4 lat. Strategia produktowa polega na oferowaniu pożyczek spłacanych w miesięcznych ratach.

Grupa SMS Kredyt Holding wykorzystuje kilka kanałów dystrybucji takich jak internet, call center czy też współpraca z pośrednikami finansowymi. Więcej informacji na temat Grupy znajduje się na stronie internetowej www.smsholding.pl

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na dzisiejszym czacie inwestorskim z zarządem SMS Kredyt Holding SA. Tematem spotkania będzie zakończony rok 2016 i wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata. Pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem, powiadamiając użytkownika o powodach.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 15:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony klawisz F5.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dzień dobry Państwu, Zarządem SMS Kredyt Holding SA w pełnym składzie witamy Państwa na czacie z nami: Lucyna Haśnik, Michał Stanioch, Daniel Meniów. Zapraszamy do zadawania pytań.
 • Miras: Jak program 500 wpłynął na koniunkturę w branży pożyczkowej, jego możliwy wpływ w przyszłości oraz czy spółka SMS odczuła jego wpływ ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W związku z faktem, iż nie ma twardych informacji rynkowych oraz raportów trudno nam wypowiadać się na temat tego czy program Rodzina 500+ wywiera wpływ na nasz rynek.
 • Miras: Mija rok od wprowadzenia tzw. "ustawy antylichwiarskiej". W rok Provident stracił prawie 90 tys. klientów i wypracował najsłabszy zysk od lat. Jak spółka postrzega swoją pozycje na rynku w tych nowych warunkach ? Jest to szansa czy zagrożenie ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nasza Grupa przez wiele miesięcy przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej szereg ograniczeń dla działalności pożyczkowej solidnie się do niej przygotowywała. Takie podejście spowodowało, iż zmiany prawne nie wpłynęły znacząco na naszą działalność.
 • Miras: Jakie są plany na 2017 rok ? Czy możliwe jest utrzymanie ubiegłorocznego tempa wzrostu zysku, ok. 60 ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie publikujemy prognoz finansowych. Zakładamy, że jeżeli otoczenie rynkowe i prawne nie ulegnie dużym zmianom, to nadal będziemy się stabilnie rozwijać.
 • Miras: Jakie są wyniki spółki zależnej Professkasa ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Profeskasa SA utrzymuje dodatnie wyniki finansowe, które jednak z punktu widzenia grupy nie są istotne.
 • Miras: SMS nie planuje nowych emisji obligacji. Czy spółka będzie jedynie rolować obligacje, czy planuje też zaciągnięcie kredytu obrotowego ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Obserwujemy rynek kapitałowy a także chęci banków do kredytowania naszej branży. Nie wykluczamy żadnej z opcji finansowania, zarówno obligacji jak i kredytu.
 • Miras: Czy zakładają Państwo możliwość podniesienia stóp procentowych w 2017 r. i w jakim stopniu mogłoby to wpłynąć na wynik finansowy ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Zmiana przychodów odsetkowych nie ma istotnego wpływu na nasze przychody, tak więc nie boimy się zmian stóp procentowych.
 • Miras: Czy zarząd będzie proponował wypłatę dywidendy za 2016 r. ? Jeżeli tak to w jakiej wysokości ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Stanowisko zarządu odnośnie pokrycia jednostkowej straty zostało wyrażone w sprawozdaniu finansowym (Nota 55 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym).
 • Miras: Czy spółka planuje uruchomić kolejną edycję buy backu w 2017 roku ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie planujemy skupu akcji w tym roku.
 • Miras: Czy wzrost, w stosunku do 2015 r., należności zarówno krótko jak i długoterminowych, wynika ze wzrostu portfela udzielonych pożyczek czy też z pogorszenia się terminowości spłaty pożyczek ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Są to należności netto, więc ich wzrost może oznaczać tylko jedno - wzrost portfela pożyczek.
 • SW-fan niepotwierdzony: Witam serdecznie. Szanowni Państwo, wprowadzenie 500plus przetrzebiło firmy pożyczkowe z Waszego segmentu, dlatego pytanie najbardziej zasadnicze co na to SMS Kredyt i co dalej?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dalej kontynuujemy naszą strategię rozwoju niezależnie od wprowadzanych programów pomocowych. Poza tym uważamy, iż program Rodzina 500+ bardziej wpłynął na sprzedaż pożyczek spłacanych w jednej racie, a my koncentrujemy się na pożyczkach wieloratalnych.
 • szpeku niepotwierdzony: Drodzy Państwo, wygląda że inflacja nareszcie rusza, stopy powolutku w górę, może zacznie się nowy cykl na porządnym oprocentowaniu. Czy i jak ustawiacie się pod rosnący koszt pieniądza i jak odbije się to na wynikach SMSki?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nasze obligacje są oparte o stałe oprocentowanie, tak więc zmiana stóp nie wpłynie na koszt finansowy.
 • mc1980: Witam, 1. Proszę o komentarz dotyczący istotnego wzrostu kosztów Wynagrodzenia Zarządu w Grupie Kapitałowej z 474 tys. PLN w 2015 do 2.601 tys. PLN w 2016. 2. Czy wynagrodzenia te mają charakter stały czy są również elementy wynagrodzenia, które są powiązane z wynikami GK SMS?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Pragniemy zwrócić uwagę, że w kwocie wynagrodzeń podawanych w rachunku wyników zawarte są również wynagrodzenia prokurentów i zarządu. Wynagrodzenia są niższe o ponad 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W kwotach tym zatem są zawarte wynagrodzenia już wypłacone jak również te zarezerwowane jako koszt danego okresu sprawozdawczego, ale jeszcze niewypłacone.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W kosztach wynagrodzeń jest część stała i zmienna zależna od wyniku finansowego GK SMSKH.
 • makaron: Jak w porównaniu z rokiem 2015 wypada rok 2016 pod względem ściagalności wierzytelności od dłużników?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Obserwujemy poprawę spłacalności udzielonych pożyczek. Widać to po wynikach finansowych.
 • Rafał niepotwierdzony: Na wstępie gratuluję wyników za 2016 r!Czy zarząd rozważa dywidendę i/lub buyback?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dziękujemy za miłe słowa. Jak już wcześniej pisaliśmy, nie planujemy skupu akcji w tym roku. Natomiast co do wykorzystania wyniku finansowego jednostkowego, to rekomendowaliśmy pokrycie straty z kapitału zapasowego.
 • makaron: W jakim stopniu, osiągnięte w 2016 roku obroty, zostały wypracowane przez zewnętrznych pośredników finansowych? Czy są oni ważnym kanałem dotarcia z ofertą?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Pośrednicy finansowi to jeden z ważniejszych kanałów pozyskiwania klientów od wielu lat naszej działalności.
 • Rafał niepotwierdzony: Pytanie nie do Was, a do polityków, ale czy coś Wam wiadomo o ewentualnych zmianach prawnych?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Jak Pan sam napisał, nie jest to pytanie do nas. Opinie wielu instytucji do projektu zmian prawnych proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości były raczej negatywne, stąd trudno ocenić, co będzie dalej działo się z tym projektem. Mamy generalną nadzieję, iż każda zmiana przepisów przed jej wprowadzeniem będzie skonsultowana z naszą branżą i dostaniemy odpowiednio dużo czasu na dostosowanie działalności, tak jak było to w ostatnim przypadku.
 • Rafał niepotwierdzony: Czy TFI interesują się spółką? w sensie zapytania o większe pakiety akcji lub jakaś emisja akcji kierowana?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie otrzymujemy takich zapytań jako spółka.
 • xoxoxo niepotwierdzony: Jeśli dojdzie do wprowadzenia regulacji na rynku pożyczkowym, ograniczających wysokość kosztów udzielania pożyczek oraz odsetek, czy SMS Kredyt będzie w stanie konkurować na rynku?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie wiemy, czy jakiekolwiek zmiany prawne w tym aspekcie będą oraz czy w ogóle będą. Znając konkrety, będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
 • Drzordrz niepotwierdzony: Dlaczego emitentem obligacji nie jest KREOS NS FIZ? Koszty finansowania ponosi SMS Kredyt Holding S.A co generuje straty podatkowe i księgowe na poziomie jednostkowym. Podatkowo rozliczenie strat jest ograniczone.
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: To SMS Kredyt Holding SA jest spółką pozyskującą finansowanie dla Grupy Kapitałowej, a nie fundusz sekurytyzacyjny.
 • dywersyfikacja: Witam wszystkich Państwa. Konsolidacja rynku czy i kiedy. Wydaje się nieunikniona. Większe podmioty mają problemy, mniejsze podmioty mają problemy. Pytanie czy Wasz model jest nieprzemakalny i dlaczego a jeśli tak to może czas na konsolidację bo kiedy jak nie teraz?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: My nie widzimy żadnych przesłanek mówiących o tym, iż nasz rynek zaczyna się konsolidować. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie pamiętamy, aby ktoś w naszej branży rozwijał się w ten sposób w Polsce.
 • zadłużony niepotwierdzony: Dlaczego jako źródła dochodu nie uznajecie świadczenia z tytułu 500?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Uważamy, iż świadczenie z tytułu programu Rodzina 500+ powinno być przeznaczone na potrzeby dzieci, a nie na spłatę zobowiązań.
 • migotkaa niepotwierdzony: W IV kwartale przychody wzrosły prawie o połowę, natomiast zysk ze sprzedaży jedynie o 25 proc. Z czego wynika szybszy wzrost kosztów operacyjnych od przychodów? Co się zmieniło w modelu funkcjonowania spółki?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Główną przyczyną jest wzrost kosztów dystrybucji.
 • medium term: W trzech punktach jaka jest strategia rozwoju SMSki. Tylko proszę o konkrety: target udziału w rynku i target obrotów na 35 lat przy zachowaniu rentowności i jaką drogą chcecie je osiągnąć.
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie targetujemy udziałów w rynku i obrotów. Targetujemy wynik finansowy.
 • Slavic niepotwierdzony: Czy mnogość firm pożyczkowych na naszym rynku jest w Państwa ocenie pozytywnym zjawiskiem?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Zapewne jak każde przedsiębiorstwo wolelibyśmy, aby konkurencja była mniejsza. Informacje o liczbie podmiotów na rynku da nam Rejestr Firm Pożyczkowych, który mamy nadzieję, że już niedługo pojawi się w KNF.
 • Drzordrz niepotwierdzony: Proszę o komentarz do wzrostu wynagrodzeń zarządu GK z 474 tys w 2015 do 2601 tys w 2016. Całokwity koszt wynagrodzen nie zmienił się znacząco r/r.
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nota nr 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu pokazuje kwotę wypłaconych wynagrodzeń. Wynagrodzenia dotyczące 2016 roku nie wzrosły, a kwota w nocie 37 wynika z terminów wypłat wynagrodzeń.
 • Gość niepotwierdzony: Czy nie obserwujecie skurczenia rynku w związku z wprowadzeniem zakazu rolowania długów?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie stosujemy rolowania pożyczek, więc nie mamy kłopotu z wprowadzaniem ograniczeń w tym zakresie.
 • migotkaa niepotwierdzony: Jaki był średni okres pożyczki w 2016 r. i jak to się ma do roku ubiegłego?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Średni okres pożyczki na przestrzeni lat 2015-2016 nie uległ znaczącej zmianie.
 • Rafał niepotwierdzony: Jaka część jest sprzedawana pod własnym brandem, a ile jest sprzedawane pod obcą marką?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Działamy pod wieloma brandami, gdyż taką mamy strategię sprzedaży. Nie ujawniamy informacji o tym, jaki wolumen generują poszczególne marki, gdyż jest to zastrzeżone umowami o poufności z naszymi partnerami sprzedaży.
 • Rafał niepotwierdzony: Choć spółka ma złe doświadczenia z planami wejścia na obce rynki, z przypadkiem Gruzji. Mimo wszystko czy spółka rozważa plany wejścia na inne rynki? Jakie?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Obecnie nie planujemy wejścia na rynki zagraniczne.
 • epresso: Jaki procent udzielanych pożyczek, jest spłacany przed czasem?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Proszę wybaczyć, ale nie ujawniamy tak wrażliwych danych.
 • Gość niepotwierdzony: Średni portfel wierzytelności wzrósł pomiędzy 4q16 a 4q15 o 10 proc., natomiast przychody o 49 proc. z czego wynika ta różnica? Czy obecnie sprzedajecie produkty wyżej oprocentowane? A może szybsze pożyczki i jest więcej prowizji?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Większy przychód generujemy na sprzedaży portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych spoza grupy.
 • medium term: Proszę o informację o faktycznej szkodowości pożyczek. Co się wtedy dzieje operacyjnie windykacja, kto prowadzi, czy sprzedaż wierzytelności, w jakim trybie i finansowo odpis, kiedy, w jakiej wysokości.
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Polityka tworzenia rezerw jest opisana w sprawozdaniu finansowym. Informacji na temat szkodowości niestety nie udzielamy.
 • Gość niepotwierdzony: Powiedział Pan, że nie publikujecie prognoz, ale chyba zarząd ma jakieś cele, pewnie też jakiś założony budżet...
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tak, mamy, ale nie upubliczniamy takich informacji.
 • Gość niepotwierdzony: Czy po braku ściągnięcia raty odpis jest tworzony tylko na zaległe raty czy na całość udzielonej pożyczki i należnej prowizji?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Tworzymy rezerwę na cały kapitał oraz część opłaty operacyjnej już wykazanej w przychodach.
 • Gość niepotwierdzony: Jak spółka pokazuje w przychodach i kosztach, tzn konkretnie w której linii efekty ze sprzedaży do podmiotów 3 już udzielonych pożyczek?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: W nocie 42 skonsolidowanego sprawozdania finansowego znajduje się wyszczególnienie typów uzyskiwanych przychodów.
 • SMSowiec niepotwierdzony: Co jest największym ryzykiem dla spółki w tej chwili?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Ryzyko niespodziewanych zmian w otoczeniu prawnym.
 • Rafał niepotwierdzony: Czy spółkę, tzn zarząd, będzie można spotkać w czerwcu w Karpaczu, podczas konferencji Wallstreet SII??
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie wykluczamy naszej obecności na konferencji inwestorów w Karpaczu.
 • migotkaa niepotwierdzony: Według noty dotyczącej należności 63 proc. jest objęte odpisami, natomiast przed rokiem było to 58 proc. Czy szkodowość portfela jest właśnie na takim poziomie?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie sprzedajemy portfeli nieregularnych tylko windykujemy je sami do końca prowadząc również proces prawny, stąd wzrost udziału odpisów. Prosimy zwrócić uwagę, iż odpisy to nie szkodowość, a jak napisaliśmy powyżej, szkodowość w 2016 roku mamy niższą niż w 2015 r.
 • looook: czy udzielanie pożyczek osobom już zasłużonym?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Nie udzielamy pożyczek osobom, które nie spłacają swoich zobowiązań.
 • SMSowiec niepotwierdzony: Jaką część przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży pożyczek do innych podmiotów? Proszę o wyjaśnienie czy taka sprzedaż przechodzi przez przychód? A jeśli tak, to gdzie jest jej koszt? A może od razu pokazujecie wynik w pozostałej działalności?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Wszelkie dane na ten temat znajdują się w nocie 42 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Gość niepotwierdzony: Jak oceniacie Państwo cały wasz sektor ? Rośnie ? Kurczy się ?
  Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Uważamy, iż nasz segment rynku zmierza w kierunku stabilizacji.
 • Zarząd SMS Kredyt Holding SA: Dziękujemy Państwu za udział w czacie i zadane pytania. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu ze spółką w razie kolejnych pytań. Pozdrawiamy serdecznie.
 • moderator: Ja również w imieniu StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +160,29% +32 058,65 zł 52 058,65 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy