Czat: Kamil Hajduk - kurator obligatariuszy GetBack - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Kamil Hajduk - kurator obligatariuszy GetBack - start 14 grudnia, godz. 16:30

Dyskusja odbyła się dnia: 14.12.2018, godziny 16:30
Kamil Hajduk - kurator obligatariuszy GetBack - start 14 grudnia, godz. 16:30 22 stycznia rozstrzygną się losy układu w GetBack
W piątek, 14 grudnia br. o godz. 16:30 rozpocznie się czat inwestorski z Kamilem Hajdukiem, kuratorem obligatariuszy GetBack. Tematem rozmowy będą propozycje układowe spółki.

Kamil Hajduk to ustanowiony przez wrocławski sąd kurator obligatariuszy GetBack. Dla blisko 9 tys. poszkodowanych inwestorów to kluczowa postać. Jego zadaniem jest reprezentowanie praw posiadaczy niewykupionych obligacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Kurator będzie głosował w imieniu obligatariuszy nad propozycjami układowymi na zgromadzeniu wierzycieli, które zwołano na 22 stycznia 2019 r. godz. 8:30, sala nr 324 im. Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać w piątek o 16:30.

Zapis dyskusji
 • moderator: Witam na czacie inwestorskim z Kamilem Hajdukiem, kuratorem obligatariuszy GetBack. Dziś rozmawiamy o propozycjach układowych spółki.
 • moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
 • moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@stockwatch.pl
 • Kamil Hajduk: Dzień dobry Państwu. Zapraszam do zadawania pytań.
 • obligatariusz: Witam, Panie Kuratorze, proszę powiedzieć, którą z opcji układowych zamierza Pan poprzeć i dlaczego?
  Kamil Hajduk: Opcji czy grup. Rozmawiamy dziś o opcjach operacyjnej i inwestorskiej (zakup majątku). Uważam, że dziś wchodzi w grę wariant operacyjny, a co do inwestorskiego zdecyduje już nowy zarząd wybrany w wyniku WZA z skonwertowanych obligatariuszy i w procedurze zmiany układu. Jeżeli chodzi o grupy to kurator przystępuje do grup o najmniejszej konwersji odpowiednio 1a i 2a.
 • Gość: W jaki sposób spółka planuje spłacać obligatoriuszy z środków jakie uzyska z zabezpieczeń majątkowych przez realizowanych przez Prokuraturę oraz ewentualnych roszczeń kierowanych w ramach powództw cywilnych?. Na forach pojawia się informacja, że proporcje tych wypłat realizowane mają być proporcjonalnie do objętej konwersji na akcje Getback. Taki system spłat jest krzywdzący dla tych, którzy obejmą niższą konwersję, za którą Kurator odda głos. Jest to niesprawiedliwe i krzywdzące.
  Kamil Hajduk: Jak już wielokrotnie wspominałem, uważam konwersję tylko jako sposób ochrony wierzycieli po zatwierdzeniu układu przez nich samych. Do tego wystarczy wspomniane 3 proc. W mojej opinii, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, powinna być uruchomiona opcja zmiany układu tj. np. dodanie nowej raty.
 • aosso : Szanowny Panie Kuratorze , kiedy będzie i gdzie imienna lista Obligatariuszy zawierająca kwoty i nazwy serii , która można będzie sprawdzić ?
  Kamil Hajduk: Ustawodawca zdecydował, że taka lista nie powstaje. Zupełnie poza procedurą może ją przygotować tylko KNF, pobierając informację od dłużnika, domów maklerskich, KDPW.
 • Abudabi: Czy jest możliwość ustanowienia jakiegoś rozsądnego rozwiązania dla ludzi, którzy fizycznie nie mogą stawić się we Wrocławiu, a chcą być objęci 66% konwersją na akcje? Typu wysyłka do Sędziego komisarza notarialnie poświadczonej kopii obligacji imiennych wystawionych przez Getback (w przypadku domów maklerskich oczywiście świadectw depozytowych) wraz z oświadczeniem co do wyboru wariantu wraz z podpisem poświadczonym przez Notariusza? Ew. jakie jest inne rozwiązanie?
  Kamil Hajduk: Częste pytanie - udzieliłem odpowiedzi już wcześniej na www.biurosyndyka.pl
 • Gość: Witam Pana, jakie dokumenty należy złożyć, by znaleźć się na liście wierzycieli? Pozdrawiam Marianna
  Kamil Hajduk: Nie trzeba nic składać, gdyż ustawodawca zdecydował, że w postępowaniu jest spis, a obligatariusze występują pod jedną pozycją reprezentowaną przez kuratora.
 • GośćJ: Witam Pana, posiadam obligacje kupione na Catalyst w 2 różnych biurach maklerskich, czy decydując sie na wyższą konwersję można przedstawić świadectwa depozytowe z jednego biura maklerskiego, a w przypadku 2 biura maklerskiego pozostać przy konwersji 3% ? Drugie pytanie, czy w przypadku obligacji zakupionych na Catalyst należy decydować się na wyższą konwersję?
  Kamil Hajduk: Oczywiście, że można zostać dopuszczonym do osobistego udziału tylko z tymi obligacjami, które udowodni się we wniosku o dopuszczenie do osobistego udziału. Na drugie pytanie należy sobie odpowiedzieć samemu - kwestia konwersji jest kontrowersyjna, bo każdy z Państwa ma inną indywidualną sytuację i inne oczekiwania od tego postępowania.
 • Janusz Słupek: jaka jest obecnie siła głosów, które reprezentuje Pan Kamil Hajduk? Jeśli propozycja układowa ma być przegłosowana większością głosów, jaki jest sens głosowania swoim niewielkim głosem?
  Kamil Hajduk: Nie wiem, nie sprawdzałem aktualnie - to się zmienia - po pierwsze przez zmiany na liście, a po drugie przez wnioski o dopuszczenie do osobistego udziału. Ale to prawda, że w grupie 1a kurator będzie miał większość, ale w pozostałych już nie. Czy jest sens głosowania? Skoro jedna partia ma przewagę, to opłaca się iść do wyborów? A ponadto czy ktoś chciałby głosować przeciw układowi? W takiej sytuacji będzie praktycznie upadłość. W sumie jeżeli opcja „nie chcemy konwersji” się upowszechni, to faktycznie układ straci sens. Zatwierdzenie układu będzie tylko obietnicą, a jak obligatariusze nie będą zainteresowani przejęciem kontroli nad spółką i przypilnowaniem jego wykonania...
 • Mheavydrumm: Kiedy ogłoszone zostaną zasady/kryteria wypłat obligatariuszom przyszłych odzysków z fraudów ? Stosowny dokument (np. jako element propozycji układowych ?) powinien zostać ogłoszony niezwłocznie gdyż rozstrzygnięcie powyższej kwestii może mieć istotne znaczenie pod kątem wyboru wariantu konwersji wierzytelności na akcje (przystąpienie do grupy 1 bądź 1a).
  Kamil Hajduk: Nic nie wiem o takim rozwiązaniu. RW proponowała takie rozwiązania, ale w mojej opinii, to się załatwia legalnie przez zmianę układu.
 • Mheavydrumm: Na stronie www Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej nie znalazłem obwieszczenia, które Pan Kurator opublikował w dniu 10.12.18 r., dotyczącego sposobu głosowania nad układem. Chciałbym zagłosować na ZW poprzez wcześniejszą wysyłkę karty do głosowania pocztą. W związku z tym, proszę o informację gdzie dostępny jest wzór karty do głosowania.
  Kamil Hajduk: Karty do głosowania rozsyła sąd - nie jest możliwe pobranie jej. Jeżeli jest Pan dopuszczony do osobistego udziału, z pewnością kartę Pan otrzyma. Jeżeli nie, to pozostaje stawić się na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, oczywiście po złożeniu poprawnego wniosku o dopuszczenie.
 • Mheavydrumm: Zarząd Getback ogłosił, że do 17 grudnia chce wynegocjować z Hoist umowę sprzedaży aktywów spółki. Czy spotkanie Pana Kuratora i przedstawicieli RW z innym potencjalnym inwestorem oznacza, że rozmowy z Hoist prawdopodobnie zakończą się niepowodzeniem ?
  Kamil Hajduk: Po pierwsze, umowa na wyłączność ma dłuższy termin i nie sądzę, że za 4 dni będziemy mieli jakąś informację. Rozmowy z innym inwestorem są po to, aby uzyskać wyższą cenę/lub lepsze warunki dla wierzycieli niezabezpieczonych. Oczekujemy, że Hoist poczuje konkurencję, a konkurencja poczuje, że nie jest jeszcze na straconej pozycji.
 • jacek: Witam prosze mi odpowiedzieć jak wyglada nasza sprawa odnosnie zwrotu naszych pieniędzy przez złodziejski bank Czarnieckiego, czyli nie zakupione obligacje tylko miałyśmy lokaty to nam wcisnoł nieuczciwy bankier Jurkiewicz Tomasz bez naszej wiedzy i upoważnienia ? sam sie podszył za nas
  Kamil Hajduk: Jestem kuratorem dla obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym i tylko w tym. Każdy z Państwa może angażować się w inne akcje prawne - karne, cywilne, polityczne, co zresztą Państwo robicie.
 • R.Ś.: Iestm posiadaczem obligacii serii IN nie interesuje mnie w ogóle otrzymanie jakichkolwiek obligacji GetBack.Czy muszę składać oświadczenie do sądu ? Proszę o ustosunkowanie się do tego .Myślę ,że tego typu pytań będzie wiele.Pozdrawiam.R.Ś.
  Kamil Hajduk: Rozumiem, że chodzi o akcje – info na www.biurosyndyka.pl
 • Ricardo: Proszę o odpowiedź na temat rezygnacji z akcji GetBack czy należy wysłać oświadczenie do sądu ?
  Kamil Hajduk: Info na www.biurosyndyka.pl
 • Visit68: Jaka jest wartość portfeli jaka spolka Getback sprzedala w tym roku?
  Kamil Hajduk: Spółka nie posiada portfeli poza wierzytelnościami w Hiszpanii, który faktycznie wystawiony był na sprzedaż. Ale mowa tu o milionach złoty. Część osób przesyła mi skomplikowane struktury finansowania układu, ale zapomina, że GetBack posiada tylko certyfikaty w FIZ-ach, a nie portfele wierzytelności.
 • alder74: 1. czy opcja 0% konwersji będzie wpisana w propozycjach układy tak samo jak opcja 3% i 66%? 2. czy w propozycjach układu będzie podana metoda podziału odzysków, w szczególności, czy będzie to powiązane z wybraną opcją konwersji - jest to konieczny element świadomego wyboru opcji konwersji.
  Kamil Hajduk: Nie będzie wpisana. Opcja 0 proc., o której pisałem, wynika z przepisów ogólnych. Zawsze można zgodzić się (tylko wyraźnie, formalnie) na gorsze propozycje. Nie będzie już zmiany propozycji układowych - jeszcze raz: konwersja służy przypilnowaniu realizacji układu. Może przy okazji słowem wyjaśnienia: proponujemy dłużnikowi, że zabierzemy mu wszystko co wypracuje i praktycznie po zakończeniu układu spółka przestanie istnieć. Jakie dłużnik (aktualny akcjonariusz) ma motywację do realizacji takiego układu? Co więcej, gdyby coś dodatkowo „wpadło”, to również wierzyciele zapowiadają, że zabiorą procedurą „zmiany układu”. Jeżeli miałoby nie być żadnej konwersji, to od razu moglibyśmy zmierzać do umorzenia tego postępowania, bo co komu po zawartym układzie, jeżeli nie zostanie zrealizowany. Jedynie zarząd wierzycieli może mieć motywację do prowadzenia takiego przedsiębiorstwa, bo nie działa dla zysku tylko siebie samych, aby więcej środków do nich wróciło.
 • getbackakcje: Czy Pan ma pewność że układ nabierze mocy prawnej w sytuacji wielu postępowań prokuratorskich i bez przyjętego przez KNF raportu rocznego za 2017 bo ja uważam ze nie znamy prawdziwego obrazu finansów spółki .
  Kamil Hajduk: Bez znaczenia. Układ zatwierdza sąd. Oczywiście wyobrażam sobie wejście jakiejś służby do spółki, zabranie komputerów, zajęcie dokumentacji i wyłączenie serwerów. Koniec operacyjnej działalności - w sumie nie byłoby nawet upadłości, bo co miałby ten syndyk zrobić w takiej sytuacji. Spółka - zombie.
 • getbackakcje: Czy w sytuacji zmiany dokonanej w dn 13,12.2018 wprowadzającą możliwość konwersji 0 % nie uważa Pan za stosowne zlikwidowanie wyrazu Nieodwołalna w stosunku do konwersji lub lepiej wprowadzenie tej zmiany jako nowy wariant.I czy ewentualne wprowadzenie jako nowy wariant będzie w razie ewentualnego dochodzenia roszczeń rodziło inne skutki prawne czy pozostaną one takie same w obu przypadkach.
  Kamil Hajduk: Nie ma zmiany propozycji układowych - zasady ogólne - już na to odpowiadałem. Jaki układ ma wpływ na dochodzenie roszczeń, jak rozumiem od osób trzecich, zależy od prawnika i jego pomysłu. Moim zdaniem, jakikolwiek układ nie ma żadnego wpływu na roszczenia, bo liczy się albo nieważność nabycia obligacji, albo odszkodowanie według szkody ekonomicznej, a nie prawnej. Akcje ekonomicznie warte są 0 zł.
 • getbackakcje: Czy jest Pan pewien że akcje otrzymane w wyniku konwersji zostaną dopuszczone do obrotu.
  Kamil Hajduk: Zależy czy ktoś je zgłosi - zakładam, że zarząd obligatariuszy będzie mógł wszystko. Sprawdzić „prawdziwy obraz finansów spółki”, zabezpieczyć obligatariuszy na wolnym majątku, zorganizować wykup akcji po konwersji itp.
 • Obligatariuszka : Witam, jako obligatariuszka wmanewrowana nieuczciwie w obligacje Getback przez doradce Idea Banku nie zgadzam się kategorycznie na żadne konwersje na akcje, nalegam że powinna być w propozycjach układowaych ujęta trzecia opcja 0% jako integralna część układu
  Kamil Hajduk: Na to pytanie już odpowiedziałem.
 • Gość: Kiedy zostaną przedstawione ostateczne propozycje układowe? Żeby świadomie zadecydować o poziomie konwersji ważne jest również jasne określenie w PU sposobu dystrubucji potencjalnych roszczeń spółki. Czy coś wiadomo w tym zakresie?
  Kamil Hajduk: Aktualnie obowiązujące są ostateczne, choć mogą ulec poprawie na samym zgromadzeniu.
 • Gość: Jak aktualnie wygląda możliwość przystąpienia akcjonariuszy zabezpieczonych do układu; jaki jest poziom deklaracji?
  Kamil Hajduk: Nie ma żadnych formalnych deklaracji.
 • Gość: Czy proponowana konwersja 3% jest zgodna z prawem??? Nie jestem kompletnie zaintetesowana aakcjami bankruta,udzueliłam Panu mandatu,żeby Pan należycie reprezentował moje interesy. Nie mam zamiaru ponosic dodatkiwych kosztow prowadzenia rach w biurze maklerskim,nie mammna to środkow finansowych wole przeznaczyc na dochodzenie praw przed sadem.
  Kamil Hajduk: Nie dość, że zgodna z prawem, to jeszcze wskazana z powodów opisywanych już.
 • Gość: Nie zgadzam sie na umorzenie moich pieniedzy jeżeli nie otrzymam 100 % bede dochodzi praw w sadzie,nie wyrazam zgody na żadna konwersje.
  Kamil Hajduk: Ale postępowanie restrukturyzacyjne to właśnie postępowanie sądowe. Rozumiem, że od innego podmiotu niż dłużnik. Oczywiście, że droga jest otwarta.
 • Akcja-kancelaria : Witam Panie Kamilu, konwersja otwiera drogę do roszczeń obecnych akcjonariuszy którzy zostaną wywłaszczeni praktycznie w 100%. Fiskobake Pan wie że w obecnym stanie obligi są związani niemoc prawna spowodowana obecnymi propozycjami ukladowymi, mowa tutaj o zwykłych obywatelach. Natomiast Pan ewidentnie z Pana założeń przychyla się decyzjom Czarneckiego i Buczka którzy są i byli mocno powiązani że sprzedażą obligacji Gbk przez instytucje powiązane i przystaje Pan na warunki konwersji mimo że zwykli obligatoriusze jej nie chcą ewidentnie. Bo doskonale wiedzą że zaczną się pozwy w ich kierunku i w.w. Czy Pan nie boi się odpowiedzialności jaka Pan może ponieść jeżeli przystąpi Pan do konwersji która jest niezgodna z prawem? Że strony kancelarii prawnych instytucji finansowych np JP MORGAN, NN CZY ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW MAJĄCYCH AKCJE GBK
  Kamil Hajduk: Wpierw spłaca się długi, a potem są interesy akcjonariuszy. Jeżeli spółka nie może ich spłacić, to jest albo postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W postępowaniu restrukturyzacyjnym akcjonariusze są na łasce wierzycieli, a w postępowaniu upadłościowym, o ile coś zostanie po spłaceniu 100 proc. wierzytelności. W wypadku GetBack oznacza dla akcjonariuszy 0, a dla tych co jeszcze nie mieli przygody z upadłością spółki giełdowej - cały czas są akcje zapisane na rachunku, aż do czasu wykreślenia spółki z rejestru. Drugiego zdania nie rozumiem. Nic nie wiem o decyzjach p. Czarneckiego i p. Buczka. Ja nie przystaję na konwersję - zaproponowałem takie rozwiązanie już w sierpniu, Rada Wierzycieli również w sierpniu i nikt wówczas nie zwrócił na to żadnej uwagi. Co się zmieniło? Bez konwersji, nie będę powtarzał, układ nie ma sensu. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa konwersji ze strony obecnych akcjonariuszy - przecież zarząd tych akcjonariuszy proponował jeszcze wyższą konwersję. Odnoszę wrażenie, że jest grupa osób, która chciałby upadłości dłużnika, albo żeby spółka została tzw. żywym trupem po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzyciele nic nie odzyskają i będzie można osiągnąć... nie wiem, polityczny cel?
 • HOSSA_BESSA_kancelaria: Panie Hajduk,jak się Pan do tego odniesie spółka na dzień rozprawy nie posiada zaudytowanych raportów finansowych, co uniemożliwia wycenę i zaakceptowanie przez sąd nowej emisji akcji, która miałaby wejść w życie z dniem wydania postanowienia (22 stycznia), a dodatkowo dotychczasowa emisja akcji jest przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, którego wynik zdecyduje dopiero o publicznym charakterze spółki, bo jeśli potwierdzą się podejrzenia, to spółka straci status publicznej i niezgodnie z zapowiedziami Pana Dąbrowskiego, nie opuści parkietu, tylko wyleci z niego z hukiem !- to wszystko powinno wyeliminować konwersję z wyroku sądu dot. układu, żeby nie został następnie podważony i unieważniony. sąd oczywiscie bedzie powiadomiony o tych okolicznosciach. Nie boi się Pan odpowiedzialności za poniesioną konwersję ? Bo sprawa przy konwersji która doszła by do skutku , spowoduje pozwy ze strony akcjonariuszy mniejszościowych jak i większościowych oraz kancelarii w to uwikłanych w stosunku do RW i RN
  Kamil Hajduk: Brak audytu nie jest przeszkodą. Sąd nie akceptuje emisji. Emisja może mieć miejsce również w przypadku spółek niepublicznych. Nie ma takiej możliwości - konwersja jest dopuszczalnym rozwiązaniem przez Prawo Upadłościowe.
 • GetOblig: 1) Dlaczego proponuje Pan rozwiązanie z konwersją skoro wiadomo, że obligatariusze nie poprowadzą w przyszłości Spółki nie mówiąc o możliwościach odzyskania jakichkolwiek środków? Prezes Dąbrowski mówi o wycofaniu Spółki z giełdy ze względu na koszty co praktycznie przekreśla możliwość sprzedaży akcji. 2) W nawiązaniu do powyższego. Dlaczego nie proponuje Pan rozwiązania w którym Abris pozostaje nadal odpowiedzialny za Spółkę i realizację układu. Oni mają środki i zasoby aby dochodzić zwrotów z transakcji i rolek, poza tym doprowadzili do obecnej sytuacji i nie powinni się z tego tak łatwo odciąć? 3) Proszę o więcej szczegółów opcji "bez konwersji"? 4) W przypadku zatwierdzenia zaproponowanego obecnie układu jak będą prowadzone odzyski i podział uzyskanych środków pomiędzy obligatariuszy? 5) Dlaczego mamy zaakceptować sprzedaż Spółki za około miliard czy były robione jakieś wiarygodne wyceny w tej sprawie? 6) Pod obecnym Zarządem wartość GB znacząco spadła co oznacza znacząco mniej zwrotu dla Obligatariuszy co Pan na to? 7) Czy Pana zdaniem RW i Zarząd wyczerpali wszelkie możliwości odzyskania środków z przepłaconych transakcji? 8) Jaka jest możliwość zmiany zasad układu na zdecydowanie bardziej korzystne dla Obligatariuszy indywidualnych?
  Kamil Hajduk: 1. Na to pytanie już odpowiedziałem wyżej.
  2. A jaki ma mieć interes w zapewnieniu Państwu realizacji układu?
  3. Na stronie www.biurosyndyka.pl
  4. Zgodnie z propozycjami układowymi
  5. Ja nie akceptuje, ale zarząd (ten aktualnego akcjonariusza) może zaakceptować po zatwierdzeniu układu. Co więcej chodzi o zakup portfeli, które są w FIZ-ach, a nie w Getbacku. Getback ma tylko certyfikaty w tych FIZ-ach.
  6. Jeżeli w przyszłości zarząd spółki (no i tu znów aktualnego akcjonariusza?, czy obligatariuszy?) wypracuje lepsze wyniki można poprawić propozycje układowe
  7. To ciekawe, ale GetBack praktycznie nic nie kupił, tylko kupiły FIZ-y, więc to TFI powinny się martwić tą sprawą na rzecz swojego inwestora, którym jest GetBack
  8. W przyszłości jak będzie więcej środków. Jak będzie zarząd obligatariuszy, to możliwe jest również zabezpieczenie dotychczasowych obligatariuszy na dotychczas nie zabezpieczonym majątku itp.
 • akcjonariusz: Panie Kamilu hajduk My akcjonariusze także jesteście oszukani przez spółkę i należy objąć także nas ochroną, nie dopuszczając do niezgodnej z prawem konwersji. A są na to dowody i kancelarie prawne juz sie tym zajmują. przypominam, że dotychczasowa emisja akcji jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę na żądanie Urzędu KNF, którego wynik może podważyć publiczny charakter spółki - w takim przypadku, gdyby potwierdziły się podejrzenia, że spółka debiutowała na GPW na podstawie sfałszowanych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, spółka straci status publicznej i konwersja skomplikuje sytuację wierzycieli. Wskazane okoliczności powinny wyeliminować konwersję z wyroku sądu dot. układu, który może następnie, z tego powodu zostać podważony i unieważniony. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA_61920.pdf Konwersja może się okazać kolejną grą na zwłokę lub nawet uniemożliwić uprawomocnienie wyroku o zawarciu układu, co spowoduje upadłość spółki i nie będzie ani akcji, ani pieniędzy do zwrotu, bo zabezpieczeni wezmą wtedy wszystko. Tak, tak, obligatariusze ! Te małe, nieistotne 3% rozwala cały układ, bo to, że macie prawo do konwersji, to jedna sprawa, ale to, że musi ona być przeprowadzona zgodnie z prawem, to druga strona i bez tego nie ma mowy prawomocnym wyroku sadu, czyli nie ma mowy o zawarciu całego układu ! Dowodowo możecie powoływać się na zawiadomienie prokuratury złożone przez KNF: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_GetBack_SA_61920.pdf jak się pan do tego odniesie ? My akcjonariusze tego tak nie zostawimy
  Kamil Hajduk: Oczywiście, że akcjonariusze są grupą poszkodowaną i zawsze na to zwracam uwagę przy spółkach giełdowych, ale... w postępowaniu karnym. Postępowanie restrukturyzacyjne służy rozwiązaniu problemów zadłużenia. A reszta mam wrażenie, że jest skopiowana z innego pytania, na które odpowiedziałem.
 • Gość: czy jest możliwość bez wyjeżdzania do Wrocławia na głosowanie na ZW w sprawie PPU Getback być w grupie 1 .Jezeli Tak to jak rozegrać sprawę oryginałów obligacji które trzeba pokazać sędziemu komisarzowi.
  Kamil Hajduk: Należy przesłać pocztą.
 • Gość: Czy obligatariusze ktorzy w wyniku konwersji dostaną akcje getback bedą mogli je kiedykolwiek sprzedać czy konwersja jest tylko zabiegiem w celu umozliwienia uruchomienia tarczy podatkowej.
  Kamil Hajduk: Z mojej strony konwersja jest dla uzyskania kontroli przez obligatariuszy.
 • Janusz Słupek: Jak jest aktualny stan negocjacji z wierzycielami zabezpieczonymi? Jaka jest łączna wartość wierzytelności zabezpieczonych na majątku Getback S.A.?
  Kamil Hajduk: Brak jest oficjalnych stanowisk. Łączna wartość wierzytelności, które powinny zostać spłacone przed spłatą niezabezpieczonych wierzycieli to 700 mln zł.
 • Gość: Jezeli kiedykolwiek akcje uzyskane w wyniku konwersji będą dopuszczone do obrotu to aby je sprzedać trzeba otworzyć konto maklerskie.
  Kamil Hajduk: Nie jestem specjalistą, ale moim zdaniem można sprzedać wszystko na podstawie zwykłej umowy sprzedaży.
 • Gość1: Czy układ może zawierać spłatę obligatariuszy w 100% bez względu czas realizacji. Spłata powinna być rzeczowa a nie w formie akcji . W jaki sposób odzyskac resztę pieniędzy po podpisaniu układu w aktualnej wersji. Co z pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa ? Czy zasilą Getbac ?
  Kamil Hajduk: Układ musi być pieniężny. Jak miałby wynikać rzeczowy - każdy wziąłby jakiś certyfikat? Jeden w takim funduszu, drugi w innym? Odzyskanie dalej idące z GetBack może wynikać z wpływów z tzw. fraudów i wówczas byłaby zmiana układu. Wpierw zasilą spółkę - to ona ma charakter pokrzywdzonego.
 • Gość: Dlaczego kurator nie słucha głosów obligatariuszy, którzy nie chcą żadnych akcji i w swoich propozycjach układowych nie przewidział propozycji bez konwersji wierzytelności na akcje? Czy kurator miał wpływ na kształt propozycji układowych zaproponowanych przez nadzorcę sądowego? Jeśli tak to dlaczego nie ma wśród tych propozycji opcji bez konwersji wierzytelności na akcje?
  Kamil Hajduk: Zawsze można chcieć gorsze warunki w tym 0 proc. konwersji - już opisałem jak do tego podejść.
 • WkurzonyPosiadacz: Jako jednocześnie nieszczęsny obligatariusz i nieszczęsny akcjonariusz Getbacka czuję się szczególnie pokrzywdzony, tym bardziej, że forsuje się nie wiem w czyim imieniu bardzo niekorzystną koncepcję konwersji części wierzytelności z tytułu obligacji na akcje i to po narzuconej formule i cenie zaledwie 5 groszy. Czy jest to celowe szkodzenie drobnym akcjonariuszom i większości posiadaczy obligacji i czy jest jednak szansa , że ta błędna koncepcja będzie odrzucona. Nie byłem dotąd osobiście, ale jeśli takie szkodliwe koncepcje będą forsowane pewnie będę zmuszony pojawić się 22 stycznia.
  Kamil Hajduk: Zapraszam serdecznie na zgromadzenie 22 stycznia 2019 r.
 • Gość: Czy kurator podtrzymuje swoje stanowisko głosowania za obligatariuszy na opcję z 3% konwersją wierzytelności na akcje? Czy objęcie akcji w Getback przez obecnych wierzycieli spowoduje, że układ będzie wykonywany przez Zarząd, który wybierze Rada Nadzorcza, którą ustanowią właśnie ci obecni wierzyciele? Dlaczego wszystkie propozycje układowe prowadzą do zwolnienia DNLD S.a.r.l. i Abris (RN i Zarząd przez nich wybrany) z odpowiedzialności za wykonanie układu i przerzucają tą odpowiedzialność de facto na obecnych wierzycieli czyli m.in. na obligatariuszy oszukanych przez GetBack.
  Kamil Hajduk: Ciekawa koncepcja. W założeniu zarząd DNLD wykona układ co zyskuje, a jak go nie wykona co traci?
 • Gość: czy konwersja obligacji na akcje GetBack nie przeszkadza w odzyskaniu pieniedzy od Idea Bank
  Kamil Hajduk: Każdy prawnik ma inny pogląd. Moim zdaniem nie przeszkadza - liczy się ekonomiczna strata, lub zmierzanie do unieważnienia transakcji.
 • Gość: Jako obligatariusz nie chcę żadnych akcji Getbacka. Proszę o instrukcję co muszę zrobić, żeby nie przydzielono mi tych akcji?
  Kamil Hajduk: www.biurosyndyka.pl
 • beliar: Witam. Mam kilkanaście/kilkadziesiąt obligacji GBK. Ze względu na wielkość tej inwestycji jak dotąd nigdzie nie zgłaszałem tej wierzytelności. Nie jestem też członkiem żadnej grupy obligatariuszy. Czy w razie jakiejś spłaty (na chwilę obecną zakładam stratę 100% inwestycji) dostanę przypadającą mi część czy muszę się gdzieś zgłosić, żeby otrzymać pieniądze? I ogólnie jak Pan ocenia współpracę ze spółką?
  Kamil Hajduk: 1. W wypadku spłat otrzyma Pan środki tą samą drogą, jaką otrzymał Pan odsetki lub miał Pan otrzymać w wypadku wykupu.
  2. Dyplomatycznie - dla powodzenia układu powinien być zarząd wierzycieli.
 • Tomasz : Złożyłem orginały obligacji wraz z żądaniem wcześniejszego wykupu do spółki.Jakie dokumenty będą mi potrzebne do sądu aby móc samodzielnie głosować na ZW?
  Kamil Hajduk: Oryginał lub notarialnie potwierdzony dokument przekazania akcji do GetBack.
 • Gość: Jaki obecnie % obligacji jest realny do spłaty dla obligatariuszy niezabezpieczonych?
  Kamil Hajduk: Jak w ostatnich propozycjach NS.
 • leone7: W kwietniu złożyłem wraz z żądaniem wcześniejszego wykupu orginały obligacji do spółki.Jakie dokumenty będą mi potrzebne aby samemu zagłosować na ZW?
  Kamil Hajduk: Już odpowiedziałem na to pytanie.
 • Janusz Słupek: Pisze Pan, że "dziś wchodzi w grę wariant operacyjny, a co do inwestorskiego zdecyduje już nowy zarząd wybrany w wyniku WZA z skonwertowanych obligatariuszy i w procedurze zmiany układu". Proszę o informację jaka jest aktualna sytuacja z rozmowami z ptencjalnymi inwestorami? Zatwierdzenie obecnego układu, konwersja i WZA zabiorą trochę czasu...
  Kamil Hajduk: Nie znam przebiegu rozmów z wybranym przez spółkę inwestorem. A przecież to nie jest jedyne rozwiązanie.
 • Wojtek : Witam 1. Czy obecna działalność operacyjna Getback pokrywa koszty działalności? 2. Czy w momencie kiedy dojdzie do układu i będę miał przydzielone akcje - będę mógł dochodzić odszkodowania od Banku.
  Kamil Hajduk: 1. Nie.
  2. Moim zdaniem, tak. Proszę skonsultować się ze swoim prawnikiem - to on ma na to pomysł.
 • Mheavydrumm: Zaskoczony jestem Pana odpowiedzią, że preferowana jest opcja operacyjna. Dotąd wszystko wskazywało, że wejdzie w życie opcja inwestorka. Co się zmieniło w ostatnim czasie, że zmienił Pan zdanie ?
  Kamil Hajduk: Opcja inwestorska, czy operacyjna zależy od ceny w opcji inwestorskiej. Nie mogę zdradzić jak, ale pokazana mi 8 października oferta znacznie różniła się od przesłanej później. Gdyby wchodziła opcja z obecną ceną, optowałbym za głosowaniem 9 października.
 • Gość: Czy jest Pan za zatwierdzeniem sprzedaży portfeli np. dla Hoist, bez przeprowadzenia niezależnej (zewnętrznej) ich wyceny ?
  Kamil Hajduk: Jestem za uzyskaniem jak najwyższej ceny dla obligatariuszy niezabezpieczonych. Obligatariusze zabezpieczeni mają swoje zabezpieczenia. Wycena jest tu bez znaczenia, ważne jest, kto i ile zaproponuje. Ten sam wyceniający wyceniał portfele GetBack, a wyniki kolosalnie się różnią. Audytowała sprawozdania firma z wielkiej czwórki, sprawozdania FIZ-ów, gdzie są portfele również były audytowane. Naprawdę potrzeba kolejnego podmiotu, któremu ponownie wierzyciele pośrednio zapłacą?
 • Gość: Czy wg. Pana wiedzy będzie jakiś duży akcjonariusz po konwersji obligacji na akcje, który powoła kompetentne osoby do Zarządu? Kiedy taka zmiana (Zarządu) jest planowana?
  Kamil Hajduk: Jest kilku obligatariuszy, którzy chcą dużej konwersji (grupa 1) i w ten sposób będą mieli jednostkowo większy wpływ. Wpierw WZA, potem RN, a potem zarząd.
 • Gość: witam, jestem obligatariuszem czyli jestem w grupie 1 , tak? załóżmy , że nie będzie mnie na głosowaniu oraz nie wyślę żadnego oświadczenia, to co wówczas ? z automatu zostanie mi przydzielone 3% akcji ? jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje ,jeśli za jakiś czas będę się ubiegał o rekompensatę ze np. SKARBU PAŃSTWA RP?
  Kamil Hajduk: Jeżeli nie wystąpi Pan o osobisty udział w postępowaniu, to kurator w Pana imieniu przystąpi do grupy 1a. Nie widzę problemu – już o tym pisałem.
 • Grosik: Witam Pana ! Pozwoli Pan, że jako znany sportowiec wystąpię pod pseudonimem. Korzystając z okazji, chcę zadać Panu tylko 10 pytań i 11 "bonusowe". A więc zaczynamy: Jaka była dotychczas największa sprawa (pod względem kwotowym) jaką Pan prowadził ?
  Kamil Hajduk: Jako kurator - FagorMastercook - ok. 1 mld na liście.
 • Gość: dlaczego popiera Pan mniejsza konwersje zamiat tej 66%?
  Kamil Hajduk: Opisałem to na www.
 • Alek: Na ile % ocenia Pan realność wywiązania się GetBack z propozycji układowych - tj czy jest to prawdopodobne biorąc pod uwagę stan finansów spółki.
  Kamil Hajduk: Uważam, że spółka potrzebuje nowych rozwiązań, w tym nowego zarządu - wówczas realne.
 • Alek: Skoro wysoka konwersja jest warunkiem sensu przeprowadzenia warunków układu to dlaczego będzie Pan głosował za grupami 1a i 2a?
  Kamil Hajduk: Wystarczy konwersja 3 proc., aby udział obecnego wiodącego akcjonariusza spadł do 5 proc.
 • Janusz Słupek: Nadal drążę temat siły głosu pojedynczego obligatariusza. Na koniec czerwca wartość zobowiązań z tytułu emisji obligacji wynosiła 2,6 mld zł, z tego 0,5 mld to zobowiązania zabezpieczone majątkiem, pozostaje 2,1 mld zł obligacji niezabezpieczonych. Jeśli nawet 1 mld zł się wyłączy, to Pan Kamil Hajduk nadal przegłosuje każdą propozycję swoimi 1,1 mld zł (głosujemy za propozycjami, a nie za grupami).
  Kamil Hajduk: Nie - potrzeba 2/3 głosów kapitałowych i w każdej grupie. Choć jest rozwiązanie na to, jakby nie było większości w każdej grupie. Ale naprawdę ktoś woli upadłość, a nawet jej brak?
 • Mheavydrumm: W propozycjach układowych jest możliwość wejścia w życie opcji inwestorskiej jeśli do 30.06.2019 r. zostaną zbyte aktywa Spółki. Rozumiem, że Pana wcześniejsza odpowiedź o opcji operacyjnej i powołaniu nowego Zarządu spośród obligatariuszy oznacza, że nie ma szans by do 30.06.2019 r. została zamknięta transakcja zbycia aktywów ?
  Kamil Hajduk: Moim zdaniem, o ile nie zostanie znacząco poprawiona oferta, dla niezabezpieczonych nie powinna wejść w życie.
 • Gość: Czy jest możliwośc wczesniejszych wypłat jeśli byłyby takowe dla najstarszych pokrzywdzonych . Będą tacy , ze 8 lat nie dożyją , w jaki sposób mamy wnukom przekazać te trefne obligacje w Sądzie , u Notariusza ?
  Kamil Hajduk: Propozycje muszą być takie same w grupie. Istnieje normalne przekazanie praw z obligacji jak każdego innego aktywa.
 • Gość: Na stronie zamieścił Pan informację o autokorekcie propozycji układowych w zakresie grupy 4 przez Nadzorcę sądowego - kiedy dokument po tej korekcie zostanie opublikowany?
  Kamil Hajduk: Jest opublikowany na stronie NS. Opublikuję również.
 • Janusz Słupek: Pisze Pan, że "zarząd obligatariuszy będzie mógł wszystko". Niestety jest to bardzo optymistyczne podejście. Obecnie w radzie nadzorczej Getback S.A. zasiada pan Radosław Barczyński, który zasiada również w Radzie Wierzycieli Getbacku. Nie wiemy, kto go powołał do rady nadzorczej, a moje pytanie odnośnie tego, kogo obecnie reprezentuje pan barczyński w radzie nadzorczej na poprzednim czacie zostało zignorowane.
  Kamil Hajduk: Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć - powinien odpowiedzieć p. Radosław. Jednak nie zdradzę wiele, jeżeli odpowiem, że jego zdaniem jedna osoba od obligatariuszy w RN to lepiej niż żadna.
 • Badacz: Dlaczego sąd nie uchylił Zarządu własnego zamiast prowadzić po 9 miesiącach do konwersji długu na akcję (którato ma mieć na celu właśnie dopilnowanie układu, tj. zmianę zarządu). Gros obligatariuszy to osoby które się nie znają na specyfice prowadzenia firmy windykacyjnej więc jak mieliby jeszcze przejmować kontrolę (?).
  Kamil Hajduk: Zarządca? Byłaby to znów kolejna osoba wyznaczona poza Państwem - kurator, nadzorca, sąd, sędzia - komisarz.
 • Gość: Witam . Sanacja była o wiele korzystniejsza dla obligatariuszy dlaczego Pan tego nie dostrzegł .
  Kamil Hajduk: Po pierwsze, to nie miałem co jej dostrzegać, bo zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe i dopiero w nim zostałem wybrany na kuratora dla obligatariuszy. Zostałoby umorzone po 1 miesiącu.
 • Gość: Nie obawia się Pan ,że zarząd obligatariuszy nie dotrzyma zobowiązań ,bo tego obawia się Pan z strony obecnego zarządu ,a przecież im też grożą konsekwencje prawne.
  Kamil Hajduk: Jakie konsekwencje? Po prostu się nie udało, proszę zwrócić uwagę, że to nowy zarząd. To ten zarząd, który zwrócił się do sądu z wnioskiem.
 • Gość: Uważa Pan, Panie kuratorze, że konwersja jest tylko sposobem ochrony wierzycieli po zatwierdzeniu układu przez nich samych. W jaki sposób te tysiące wierzycieli, którzy staną się właścicielami Getbacka się ochronią?
  Kamil Hajduk: Odniosę to do wyborów parlamentarnych - opłaca się iść do wyborów? Co oznacza jeden głos?
 • Gość: dlaczego popiera Pan mniejsza konwersje zamiast tej 66%?
  Kamil Hajduk: www.biurosyndyka.pl
 • Gość: Czy wie pan jak jest aktualna sytuacja osób, które posiadają obligacje w ewidencji PDM SA? Czy muszą coś robić, np. przenosić te obligacje do innego DM?
  Kamil Hajduk: Moim zdaniem KNF powinien wyznaczyć inny dom maklerski, który przejmie obowiązki.
 • Gość: Występuję w imieniu obligatariuszy , którzy posiadają obligacje GB o wartości 100-200 tyś.zakupionych za pośrednictwem Idea Banku , zagubionych w tej sytuacji . Proszę o wyrażenie swojej opinii , jakie jest dla nich najlepsze rozwiązanie. Również co zrobić by odzyskać 100% swoich pieniędzy bez udzialu w ponownym przyznaniu ...tym razem akcji GB.
  Kamil Hajduk: W GetBack na pewno nie potencjału do wypracowania środków netto w wysokości 3 mld zł. Rozwiązaniem jest dochodzenie od odpowiedzialnych podmiotów trzecich.
 • Badacz: Dlaczego do tej pory Przyśpieszone Postępowanie Układowe nie zostało zmienone w Postępowanie Układowe? (ze względu na wysokość wierzytelności spornych już zawno powinno zmienić swój charakter).
  Kamil Hajduk: 15 proc. wierzytelności spornych? To by oznaczało 450 mln zł. Nic mi nie wiadomo.
 • Gość: Dlaczego odzyski z fraudów (przynajmniej część) nie mogą zostać wpisane już teraz do warunków układowych?
  Kamil Hajduk: Obecne propozycje mógł złożyć NS, który będzie opiniował jego wykonalność. Zakładam, że chciał oprzeć się na twardych danych i może inaczej szacuje prawdopodobieństwo odzysku.
 • Mheavydrumm: Wniosek z Pana odpowiedzi jest taki, że przekreśla Pan możliwość zawarcia umowy sprzedaży aktywów do 30.06.2019 r. Dlaczego ? Wydaje się, że lepszy "wróbel w garści" (24% kasy w miarę szybko) niż "kanarek na dachu" (dalsze funkcjonowanie Spółki i "coś" do odzyskania w bardzo niepewnej przyszłości)
  Kamil Hajduk: Nie przekreślam, ale ja uważam, że 24 proc. to mało.
 • Grosik: Pytanie 2 Ile osób reprezentuje Pan w PPU Getback ?
  Kamil Hajduk: Jedną - obligatariusze. A jeżeli chodzi, ile ich jest, zawsze aktualną odpowiedź zna KNF i tylko on.
 • Gość: Dzień dobry, czy osoby, które kupiły obligacje bezpośrednio w getback będą mogły dodatkowo dochodzić swoich praw, tak jak to może mieć miejsce przy osobach które kupiły od pośredników (np. banki)
  Kamil Hajduk: Zawsze, tylko od kogo?
 • Gość: dlaczego popiera Pan mniejsza konwersje zamiast tej 66%?
  Kamil Hajduk: Już odpowiadałem.
 • Gość: Czy jeżeli RW i GB wynegocjują z Hoistem i z bankami układ w ktorym w opcji inwestorskiej obligatariusze niezabezpieczeni otrzymaliby około 35% w gotówce to czy będzie Pan wtedy głosował na opcję inwestorską?
  Kamil Hajduk: Tak i nie. Będę za opcją inwestorską, ale propozycje wyglądają tak, że jest jedno wspólne rozwiązanie.
 • Mheavydrumm: Duzi obligatariusze chcą dla siebie dużej konwersji, czyli przejmą Zarząd w spółce i będą kręcić lody. Tak to wygląda niestety. Bierze Pan to pod uwagę optując za 3% konwersji, a nie 66 % ?
  Kamil Hajduk: Przy 66 proc. nie zostanie nic na zmianę układu. Tym wierzycielom raczej zależy na rozliczeniu straty podatkowej.
 • Gość: Panie Kamilu, odpowiedział pan, że jest kilku obligatariuszy, którzy chcą dużej konwersji (grupa 1) i w ten sposób będą mieli jednostkowo większy wpływ. Wpierw WZA, potem RN, a potem zarząd. Drobni obligatariusze obawiają się, że ci obligatariusze mogą działać na szkodę drobnych obligatariuszy, chroniąc swoje interesy. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że ktoś chce objąć duże ilości nic nie wartych akcji spółki Getback. Czy według Pana takie działanie nie ma jakiegoś drugiego dna? Czy według Pana może to być próba przejęcia spółki aby właśnie nie wykonać układu?
  Kamil Hajduk: Warunki dla obligatariuszy zaspokojenia muszą być jednakowe - czyli działając na jak najwyższą spłatę będą działali również na Państwa korzyść. Na drugą część już odpowiedziałem.
 • KRIS de Torre del Mar: Kiedy getback przeniesie rejestr obligacji z zablokowanego Polski Dom Maklerski do innego Domu Maklerskiego . Obecna blokada uniemizliwia przeniesienie obligacji na uczciwego sprzedawcę ( teorii posrednika) który chce zwrócić pieniądze wprowadzoneu w błąd obligatoriuszowi? Jest to bardzo ważne ze wzgl.na zapadalnosc obligacji Kto jak nie pan może udzielić żetelnej odpowiedzi? P ile wiem zablokowali to wielu ofobom szanse odzyskania pieniedzy
  Kamil Hajduk: Przypominam jest kuratorem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 • Grosik: Pytane 3 Dlaczego zdecydował się Pan głosować tak, jak RW Getback, która składa się w większości z przedstawicieli banku, TFI i pośrednika nie wsłuchując się w głosy pozostałych obligatariuszy indywidualnych (były różne Listy Otwarte z postulatami, na które Pan nie zareagował!), których powinien Pan reprezentować ? Przecież kapitałowo RW nie przekracza nawet 30%, a ma decydować o wszystkich - czy zdanie pozostałych 70% poszkodowanych nie jest dla Pana ważne ?
  Kamil Hajduk: RW składa się z 4 członków przedstawicieli obligatariuszy - FIZ jest nim również i 3 członków przedstawicieli obligatariuszy indywidualnych. Ponadto zrobiłem forum, abyście Państwo mogli ich wskazać. To jest reprezentacja.
 • Wojtek : 1. Czy termin 22 stycznia 2019 jest ostateczny. Jeśli obecna działalność każdego dnia przynosi straty to każde kolejne przedłużanie tej sytuacji prowadzi do coraz większych strat... 2. Jeśli nie znamy obecnej sytuacji spółki to skąd się bierze cena za akcje 5 gr ? 3. Czy można wrzucić inwestorom zabezpieczonym akcje jako zabezpieczenie :-) a niezabezpieczonym gotówkę?
  Kamil Hajduk: 1. Moim zdaniem, tak.
  2. Minimalna cena konwersji, to wartość nominalna - 5 groszy.
  3. Co to znaczy wrzucić? Znaczy wywłaszczyć ich z zabezpieczeń? To chyba tylko Państwo może takie rzeczy robić.
 • leonek7: Czy dobrze rozumiem ,że w grę wchodzi zmiana zarządu ,odbudowa działalności operacyjnej i nie pewne spłaty w ciągu 8 lat?
  Kamil Hajduk: Niekoniecznie, nowy zarząd powinien decydować.
 • Grosik: Pytanie 4 Z iloma poszkodowanymi w aferze Getback ma lub miał Pan kontakt ?
  Kamil Hajduk: Około 2 tys. osób - w tej chwili około kilkudziesięciu segregatorów z korespondencją.
 • KRIS de Torre del Mar: Kiedy getback przeniesie rejestr obligacji z zablokowanego Polski Dom Maklerski do innego Domu Maklerskiego . Obecna blokada uniemizliwia przeniesienie obligacji na uczciwego sprzedawcę teorii posrednika który chce zwrócić pieniądze wprowadzoneu w błąd obligatoriuszowi? Jest to bardzo ważne ze wzgl.na zapadalnosc obligacji Kto jak nie pan może udzielić żetelnej odpowiedzi? O ile wiem zablokowało to wielu osobom szanse odzyskania pieniedzy
  Kamil Hajduk: Pytanie do KNF (?)
 • Grosik: Pytanie 5 Na Pańskiej stronie http://www.biurosyndyka.pl/, można przeczytać: ”Od początku kurator proponował konwersję jako gwarant realizacji układu poprzez nadzór właścicielski. W opinii kuratora objęcie akcji niezbędne jest do ustanowienia zarządu „wierzycieli”, a nie do zaspokojenia poprzez wzrost ich wartości” Proszę wyjaśnić, w jaki sposób Pańskim zdaniem, nadzór właścicielski obligatariuszy zwiększy gwarancję realizacji układu. Czy jest Pan w posiadaniu informacji, które na to wskazują, czyli np. zawiązania się już jakiegoś porozumienia obligatariuszy, którzy utworzą większość w spółce ? Jeżeli tak, to jak można do nich dołączyć ?
  Kamil Hajduk: Po konwersji obligatariusze będą mieli ok. 95 proc. wszystkich akcji. Wystarczy, że na WZA przyjdzie 5 proc. nowych akcjonariuszy.
 • Mheavydrumm: Piszę Pan o słabej ofercie złożonej przez Hoist i że nie jest korzystna dla obligatariuszy niezabezpieczonych. Jednak "stary" Zarząd może, zgodnie z warunkami układu, do 30.06.2019 r. sprzedać aktywa i nie będzie można tego zablokować. Czy jest jakaś ewentualna możliwość blokady sprzedaży aktywów, gdyby cena była niekorzystna ?
  Kamil Hajduk: Według mnie, do dnia zatwierdzenia układu, a wówczas potrzebna byłaby zgoda NS.
 • Grosik: Pytanie 6 Czy jest Pan świadomy ryzyka paraliżu decyzyjnego, który czeka spółkę po rozwodnieniu jej akcji na miliardy sztuk, co najprawdopodobniej doprowadzi do jej szybkiego upadku ? Czy jest możliwy Pana zdaniem także scenariusz odkupienia przeszło połowy udziałów, przez podmioty będące aktualnie w konflikcie ze spółką, które mogą to zrobić celem umorzenia spraw skierowanych przeciwko nim (np. Altus) ?
  Kamil Hajduk: Widzę, że znajomy list ;-) Jest Pan 3 osobą lub tą samą wysyłającą tą samą treść. Nie boję się o paraliż decyzyjny - już odpowiedziałem. Oczywiście, gdyby nie było konwersji, to byłoby to banalnie proste - 60 proc. DNLD - pewno z chęcią sprzeda.
 • Gość: Czy słyszał Pan o jakichś pozwach od obligatariuszy szykowanych wobec byłego prezesa Getback - Konrada Kąkolewskiego?
  Kamil Hajduk: Nie.
 • Janusz Słupek: ten nowy zarząd, który zwrócił się do sądu z wnioskiem o otwarcie ppu, do wniosku załączył wstępny plan restrukturyzacyjny, którego nie realizuje. Nie przeprowadził wyceny aktywów, która była planowana na koniec lipca br - str. 28 wniosku. Czy uważa Pan, że obecny zarząd wypełnia swoje zobowiązania?
  Kamil Hajduk: Zarząd zastrzegł, że powstanie nowy lepszy plan, stąd nie brałem złożonych tam obietnic na poważnie.
 • Gość: jakie są opcje skutecznego dochodzenia odszkodowania od podmiotów sprzedających obligacje Getback i od podmiotów trzecich przez obligatariuszy, którzy byli świadomi zakupu obligacji (nie zostali oszukani co do formy), ale nie byli świadomi kondycji spółki?
  Kamil Hajduk: To do konsultacji z prawnikami.
 • Gość: O jakich podmiotach trzecich Pan mówi?
  Kamil Hajduk: Np. misseling.
 • Grosik: Pytanie 7 Dlaczego przekonuje Pan do propozycji tandemu Czarnecki-Buczek, wyceny akcji po 5 groszy ? Przecież sam Pan napisał, że „O ile notowania Dłużnika zostaną odwieszone to Dłużnik trafi na „listę alertów” i będzie zmuszony do scalenia akcji tak aby ich cena przekraczała 50 gr. Oznacza to, że po scaleniu 50:1 ich cena znów może spaść do 1 gr, czyli będzie to już przeliczeniowa cena za 1 akcję 1/50 gr.” To po co akcje skoro ma być z nimi takie zamieszanie ? Po co akcje spółki, skoro jak sam Pan pisze, po spłaceniu wierzycieli ma przestać istnieć ?
  Kamil Hajduk: Już odpowiedziałem na wszystkie z tych pytań.
 • Grosik: Pytanie 8 Jaki jest Pański stosunek do sztucznego wywołania strat inwestycyjnych dzięki konwersji, celem niepłacenia podatków ? Czy popularyzowanie takiej idei konwersji długu na akcje jest dopuszczalne i etyczne w Pańskiej profesji ?
  Kamil Hajduk: A kiedyż to popularyzowałem? Na www znajdziecie Państwo moje zdanie na temat strat.
 • Grosik: Pytanie 8 Konwersja połączy Idea Bank z obligatariuszami, którzy dokonali zakupu obligacji za jego pośrednictwem. Jak Pan wyobraża sobie współpracę tych dwóch skonfliktowanych grup w ramach nowego akcjonariatu spółki ?
  Kamil Hajduk: ? Nic nie wiem na temat łączenia IB z GBK poprzez konwersję. Ba, nawet tego nie rozumiem.
 • Gość: 24% ale jest to jednorazowa wypłata a 33% w 8 lat z czego pierwsze środki po 1,5 roku? Do tego czasu Getbackktórym będą rządzili drobni inwestorzy przecież upadnie i nie otrzymają oni nic. Lepsza wydaje się opcja inwestorska nawet z 24% spłastą jednorazową.
  Kamil Hajduk: Zdaje się, że jest Pan jedyny na tym czacie z tym zdaniem.
 • Grosik: Pytanie9 Czy może Pan przedstawić prawdziwe powody jakimi kierują się członkowie RW, Nadzorca i Pan w kwestii przymuszania do konwersji (bez tych bajek o nadzorze i tarczy podatkowej) ? Proszę wyjaśnić, dlaczego banki nie chcą akcji spółki ?
  Kamil Hajduk: Tylko, że to prawdziwy powód. Co do banków to RW nie chciała ogólnej konwersji, aby nie przejęły kontroli - m.in. grupa GB.
 • Gość: Przypuśćmy że sprzedaż portfeli Hoistowi jest na 100 proc. pewna (czy wtedy konwersja na akcje nie będzie już tylko przestępstwem podatkowym)
  Kamil Hajduk: Dlaczego miałby być?
 • Wojtek : 1. Dlaczego nie może Pan nic mówić o Panu Barczyńskim? 2. Dlaczego 24 % to mało jeśli Pan sam nie zna obecnych realiów finansowych spółki?
  Kamil Hajduk: 1. Nie mogę odpowiadać za jego motywacje, nie jestem nawet członkiem RW.
  2. Uważam, że 30 proc. jest możliwe.
 • Grosik: Pytanie 10 Czy jest Pan świadomy tego, że akcjonariusze stracili pieniądze z powodu fałszywych informacji finansowych podawanych przez spółkę ? W tym przypadku to nie jest błędna decyzja inwestycyjna, tylko oszustwo i wyłudzenie !!! Deprecjonujecie akcjonariuszy i to jest Wasz błąd, bo oni mają w 100% wygrane sprawy o odszkodowania ! Pan zapyta Michała…
  Kamil Hajduk: Oczywiście, że mają prawo do dochodzenia odszkodowania. Od oferujących, od KNF, od audytora, może nawet od spółki. Będą wierzycielami objętymi układem.
 • Grosik: Pytanie 11 Bonus: Czy jest Pan spokrewniony z wrocławskim prawnikiem p. Michałem Hajdukiem ?
  Kamil Hajduk: Nie, ale przy którymś pytaniu przywitałem się z Panem Mecenasem.
 • Gość: Czy jeżeli RW i GB wynegocjują z Hoistem i z bankami układ w ktorym w opcji inwestorskiej obligatariusze niezabezpieczeni otrzymaliby około 35% w gotówce to czy będzie Pan wtedy głosował na opcję inwestorską?
  Kamil Hajduk: 35 proc. byłoby bardzo atrakcyjne, prawie tyle wychodziło w pierwotnej najlepszej ofercie z października (innego oferenta).
 • leonek7: Czy naprawdę wierzy Pan ,że spółka jest w stanie działać operacyjnie ? Ile czasu wg Pana miało by zająć nowemu zarządowi przywrócenie tej działalności? Co w wypadku jeśli się nie uda? Nie dostaniemy nawet tych marnych 24% jednak w krótszym czasie.
  Kamil Hajduk: Pytanie do zarządu - tego, który będzie wykonywał układ.
 • Janusz Słupek: Zwraca Pan uwagę, że osoby, które kupiły obligacje bezpośrednio w Getback, opróczy Getbacku nie będą mogły nigdzie dochodzić dodatkowo swoich praw. Czyli dla nich lepsze jest odrzucenie układu (w każdym przypadku pozostała część wierzytelności jest umarzana). Czy takie osoby mogą mieć roszczenie tylko do spółki Getback, a co z pozwami cywilnymi przeciwko członkom poprzedniego zarządu Getbacku?
  Kamil Hajduk: Jak najbardziej są możliwe.
 • Gość: Kamil Hajduk napisał: Warunki dla obligatariuszy zaspokojenia muszą być jednakowe - czyli działając na jak najwyższą spłatę będą działali również na Państwa korzyść. Ale ja podejrzewam, że nie taki będzie ich cel działania! Co będzie jak nie będą działali na jak najwyższą spłatę?
  Kamil Hajduk: Akcjonariusze zawsze mogą zmienić RN i zarząd.
 • Mheavydrumm: Co to znaczy, że: "Przy 66 proc. nie zostanie nic na zmianę układu" ? Czy wybór konwersji w wysokości 66 proc. oznacza zaspokojenie w tej części wierzytelności i mniejszy udział w spłacie w przyszłości ?
  Kamil Hajduk: Jeżeli doszłoby do jakiś korzystnych rozstrzygnięć, to tak.
 • Gość: Podobno R.Barczyński będzie w nowym zarządzie ,co jeśli zatwierdzi on z odzyskanych wierzytelności dywidendę ( biorąc 66 proc.w akcjach będzie mu to na rękę )
  Kamil Hajduk: Wpierw będzie zmiana układu – obligatariusze będą mogli o nią wystąpić – to nie realny scenariusz.
 • Gość: cytuję: Obecne propozycje mógł złożyć NS, który będzie opiniował jego wykonalność. Zakładam, że chciał oprzeć się na twardych danych i może inaczej szacuje prawdopodobieństwo odzysku. Czyli NS nie chce wpisać teraz odzysków z fraudów, ponieważ obawia się, że układ nie zostanie w pełni zrealizowany i np z wpisanych np. 200 mln obligatariusze odzyskają 100 mln? Chcemy odzyskać jak najwięcej zainwestowanych środków, te dodatkowe pieniądze powinien zabezpieczać układ. Czy NS może to zmienić?
  Kamil Hajduk: Dokładnie tak. NS może zmienić np. na zgromadzeniu, ale może to się odbyć w przyszłości procedurą zmiany układu.
 • Gość: Czy po nowej emisji planowane jest scalenie akcji np. 100:1?
  Kamil Hajduk: Pytanie do nowych akcjonariuszy.
 • Mheavydrumm: Jeśli ktoś kupił obligacje na Catalyst, a zatem nie może w praktyce kierować żadnych roszczeń do pośredników itp., korzystniejsza dla niego będzie konwersja większa, tj. 66 % ? Czy wyższa konwersja nie ograniczy w przyszłości udziału w spłatach i odzyskach ?
  Kamil Hajduk: Jeżeli dojdzie do zmiany układu, to ograniczy.
 • Gość: Kamil Hajduk napisał: Po konwersji obligatariusze będą mieli ok. 95 proc. wszystkich akcji. Wystarczy, że na WZA przyjdzie 5 proc. nowych akcjonariuszy To jest właśnie niepokojące, że grupa 5 proc. nowych akcjonariuszy będzie miała decydujący głos w spółce! Bo to te 5% ogra pozostałych! Pozostali drobni akcjonariusze, którzy nie znają się na prowadzeniu spółki windykacyjnej mogą zostać ponownie wykiwani. Czy Pan tego nie widzi?
  Kamil Hajduk: Rozumiem, że każde rozwiązanie jest złe.
 • Gość: z 250000.- 23%=57500.- ta kwota ma być rozłożona na 8lat?? inflacja zeżre połowę . Nie rozumiem tego
  Kamil Hajduk: Proszę przeczytać propozycje.
 • Gość: Witam, skoro pisze Pan ze 60% DNLD z chęcią sprzeda dlaczego tego nie zrobi ? ponoc w zarządzaniu GBK jest ok 28mld w portfelach, moze fakt przeplacali i kupowali w cenie ok40% na rynku, ale obligacje dotknał paraliz i są wyceniane teraz na 30% wartosci z 100% rok wczesniej, Tu jest cos nie tak jezeli abris chce sprzedac niech rzuci cene akcji swoich w rynek np 10zl, myslę ze szybko znajdzie się kupiec by przytulic te wszystkie wierzytelnosci które nalezą pod DNLD , Wydaje mi się ze sprawa ma tutaj drugie dno. o którym się dowiemy, co Pan o tym mysli? Konwersja to najgorsza rzecz ,jaką moze spotkac spolę...
  Kamil Hajduk: Zaprzeczenie - jeżeli jest drugie dno, to należy w dalszym ciągu zostawić zarząd? No i zdaje się, że liczby są o połowę niższe.
 • Gość: Kontrole nad Getback po układzie przejmą ci obligatariusze , którzy wezmą 66 proc. w akcjach , co zrobi może Pan zrobić aby nie wypłacili dywidendy , które będzie korzystna dla nich a nie dla większości biorącej 3 proc. w akcjach.
  Kamil Hajduk: Już odpowiadałem.
 • Gość: Jakie wynagrodzenie Pan pobiera za wykonywanie swoich obowiązków w tej sprawie?
  Kamil Hajduk: Dotychczas żadne.
 • Gość: Proponuje Pan już w tej chwili konsultację z prawnikami,,którzy podobnie jak doradcy wyskubią resztę kasy?
  Kamil Hajduk: Samemu bym się nie odważył pozywać jak słyszę KNF, bank, audytora itp.
 • Gość: Kamil Hajduk napisał: Po konwersji obligatariusze będą mieli ok. 95 proc. wszystkich akcji. Wystarczy, że na WZA przyjdzie 5 proc. nowych akcjonariuszy. To jest właśnie bardzo niepokojące, że tylko 5% wystarczy, żeby o czymś zdecydować. Ja się obawiam, że tym 5% nie będzie po drodze z pozostałymi 90% (którzy i tak nie będą uczestniczyć w tym postępowaniu bo są osobami starszymi czy też nie znającymi się na spółkach windykacyjnych, akcjach czy nawet obligacjach, które im wciśnięto). Obawiam się, że te 90% zostanie ponownie oszukane przez te 5%!
  Kamil Hajduk: Uważam, że więcej zaufania powinni Państwo mieć do innych obligatariuszy, wszakże to ten sam wózek.
 • Mheavydrumm: Skoro Getback aktualnie z przychodów z działalności operacyjnej nie pokrywa kosztów działalności to jakim cudem pod nowym Zarządem powołanym spośród obligatariuszy działalność operacyjna będzie skuteczniejsza na tyle, że odzyskamy więcej niż 24 %, które jest do wzięcia w miarę szybko ?
  Kamil Hajduk: To nie jest kwestia skuteczności tylko restrukturyzacji struktury. Załóżmy, że koszt obsługi wierzytelności to 7 mln zł, a wpływy z pakietów to 20 mln zł. Tyle tylko, że koszt jest w spółce a wpływy w FIZ-ach. Trzeba to zrestrukturyzować.
 • Gość: Cz wie Pan że Querkus S. Buczka jest znaczącym udziałowcem Idea Banku.
  Kamil Hajduk: Nie.
 • Księgowy: Jaką decyzję by Pan podjął, gdyby Abris zaproponował jednorazową spłatę 35% w zamian za rezygnację obligatariuszy z konwersji ?
  Kamil Hajduk: Super.
 • Gość: Kamil Hajduk napisał: Oczywiście, że mają prawo do dochodzenia odszkodowania. Od oferujących, od KNF, od audytora, może nawet od spółki. Będą wierzycielami objętymi układem. Jest Pan pewien, że będą wierzycielami objętymi układem? Według mnie układ ich nie obejmie.
  Kamil Hajduk: A kiedy nastąpiła ich szkoda, akcje są zawieszone, więc ostatni kupujący nabył je przed dniem otwarcia postępowania układowego. Nie mam wątpliwości.
 • Gość: Czy układ z konwencją zamyka drogę dochodzenia roszczeń indywidualnych ?
  Kamil Hajduk: Odpowiadałem już.
 • Gość: Kontrole nad Getback po układzie przejmą ci obligatariusze , którzy wezmą 66 proc. w akcjach , co może Pan zrobić aby nie wypłacili dywidendy , która będzie korzystna dla nich a nie dla większości biorącej 3 proc. w akcjach .
  Kamil Hajduk: Odpowiadałem już.
 • Janusz Słupek: Do dnia dzisiejszego zarząd nie przedstawił nowego lepszego plan restrukturyzacyjnego, dlatego ten złożony na początku maja do sądu jest ważny. Getback go nie realizuje. Czy według Pana Getback S.A. wypełnia swoje zobowiązania?
  Kamil Hajduk: Nie.
 • Gość: Kamil Hajduk napisał: 35 proc. byłoby bardzo atrakcyjne, prawie tyle wychodziło w pierwotnej najlepszej ofercie z października (innego oferenta). To dlaczego dano wyłączność Hoistowi skoro była taka oferta innego oferenta?
  Kamil Hajduk: Bo później złożył ten oferent gorszą ofertę od Hoist.
 • Alek: Ile potencjalnie możliwe jest odzyskanie z faudów wg Pana wiedzy- min i max w przeliczeniu na jedną obligację w procentach?
  Kamil Hajduk: 0-500 mln
 • Gość: Ile czasu będzie trwała procedura zmiany układu?
  Kamil Hajduk: 2-3 miesiące.
 • Wojtek : Dlaczego nie powie Pan uczciwie obligatatariuszom a) Dalsza działalność operacyjna spółki doprowadzi do braku możliwości odzyskania jakichkowiek pieniędzy ponieważ: 1) każdy dzień istnienia tej spółki przynosi stratę 2) Getback nie skupuje i nie sprzedaje żadnych wierzytelności na rynku, więc tzw działalność operacyjna jest fikcją b) szybka sprzedaż Hoistowi (lub innemu inwestorowi) stanowi jedyną realną możliwość na odzyskanie czegokolwiek
  Kamil Hajduk: 1. Już na to odpowiedziałem.
  2. Bardzo dobrze, że nie kupuje - nie wychodziło mu to. Ale na magazynie ma wierzytelności
  Zawsze istnieje rozwiązanie hybrydowe - moim zdaniem najkorzystniejsze.
 • Kamil Hajduk: Dziękuję Państwu za liczne pytania. W przypadku innych proszę o e-mail. Odpowiadam na wszystkie, przy czym z opóźnieniem. Proszę o wyrozumiałość. Dziękuję też redakcji StockWatch za zorganizowanie i sprawne administrowanie czatem.
 • moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl dziękuję za udział i merytoryczną dyskusję. Zapraszam na kolejne spotkania oraz do dyskusji na forum: https://www.stockwatch.pl/forum/wpis-najnowszy-370485_Porozumienie-obligatariuszy-GetBack-SA.aspx#370485

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +76,13% +15 226,13 zł 35 226,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d