pixelg
DORADCY24 - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

DORADCY24 []

AKTUALNY KURS: 0,00 zł (+0,00%)
vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 23 kwietnia 2010 09:52:35 przy kursie: 6,00 zł
Doradcy24 S.A. to jedna z czterech największych polskich firm doradztwa finansowego. Spółka oferuje usługi dla klientów indywidualnych. Świadczy bezpłatne usługi doradztwa finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów większości wiodących instytucji finansowych w Polsce. Aktualnie współpracuje z ponad dwudziestoma bankami, wieloma towarzystwami funduszy inwestycyjnych i towarzystwami ubezpieczeniowymi (w zakresie produktów typu unit-link). Oferta Spółki skierowana jest w głównej mierze do osób fizycznych: (a) poszukujących finansowania na zakup nieruchomości, (b) pragnących efektywnie zainwestować oszczędności, (c) zainteresowanych planami systematycznego oszczędzania, d) poszukujących usług ubezpieczeniowych. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w dniu 29 stycznia 2008 roku w zakresie bezpośredniej dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych oraz w tym dniu została wpisana na listę dystrybutorów prowadzoną przez Urząd Komisji. Doradcy24 uzyskują przychody w postaci prowizji od instytucji finansowych, których produkty Spółka dystrybuuje.
Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. Więcej informacji: www.doradcy24.pl

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 23 kwietnia 2010 09:54:41 przy kursie: 6,00 zł
Doradcy24 S.A. mieli 9,52 mln zł przychodów w 2009 roku. Wzrost o 210%.
W 2010 oczekiwany wzrost przychodów i zysk nettoWarszawa, 22 kwietnia 2010 roku
– Doradcy24 S.A. – czwarty największy pośrednik finansowy w Polsce, spółka notowana na NewConnect – zanotował w 2009 roku przychody na poziomie 9,52 mln zł, o 210% wyższe niż w 2008 roku. Za pełne 12 miesięcy 2009 roku spółka zanotowała co prawda stratę netto w wysokości 4,45 mln zł (w porównaniu do 3,84 mln zł w 2008 roku), związaną głównie z przebudową modelu biznesu spółki i sieci oddziałów, ale znaczące zwiększenie przychodów przybliżyło Doradców24 do osiągnięcia zysku netto. Zarząd oczekuje, że spółka wygeneruje go w 2010 roku...

www.bankier.pl/wiadomosc/Dorad...

vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 11 maja 2010 11:57:53 przy kursie: 6,00 zł
Zaproszenie na spotkanie dla Inwestorów spółki DORADCY24 S.A.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla Inwestorów Spółki Doradcy24 S.A., które odbędzie się 13.05.2010 r. (czwartek) o godz. 9:30 w hotelu Bristol (sala Reymont – I piętro) w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 42/44).

Na spotkaniu Zarząd Spółki przedstawi m.in.:
- wyniki finansowe za I kwartał 2010r,
- strategię oraz perspektywy rozwoju Spółki na rok 2010,
- oczekiwania w stosunku do stanu rynku oraz jego wpływu na wyniki Spółki w bieżącym roku.
Po spotkaniu zapraszamy na drobny poczęstunek i możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami Zarządu spółki Doradcy24 S.A.

Wszystkich Inwestorów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt pod warszawskim numerem telefonu: (22) 826-64-75 lub pod adresem e-mail: piotr@publicia.pl (organizator spotkania).vianarn
Dołączył: 2009-11-20
Wpisów: 150
Wysłane: 13 maja 2010 12:22:52 przy kursie: 7,00 zł
Doradcy24 S.A. zanotowała w I kwartale 2010 r. 3,39 mln zł mln zł przychodów ze sprzedaży i 92,1 tys. zł straty netto, w porównaniu do odpowiednio 0,84 mln zł przychodów i 756,7 tys. zł straty netto w analogicznym okresie 2009 roku...

inwestycje.pl/nowy_rynek/dorad...

Nemev
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 136
Wysłane: 29 lipca 2010 12:26:38 przy kursie: 5,00 zł
Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 32/2010
data dodania 2010-07-29 12:03:55
spółka DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 S.A.

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu 28.07.2010 Prezes Zarządu Artur Nowak-Gocławski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31.08.2010 r.

W dniu 29.07.2010 Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Grzegorza Rojewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od 01.09.2010.

Artur Nowak-Gocławski zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych. Ze spółką Doradcy24 związany był od stycznia ubiegłego roku, kiedy to doszło do połączenia stworzonej i zarządzanej przez niego spółki doradztwa finansowego Creditfield z notowaną na NewConnect spółką Doradcy24. Wcześniej był przez wiele lat związany z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze, w tym m.in. jako dyrektor oddziału, prezes zarządu spółki dystrybucyjnej banku, dyrektor marketingu i sprzedaży, dyrektor zarządzający pionem depozytowym, członek Zarządu. Pracował m.in. w Pierwszym Komercyjnym Banku w Lublinie i AIG Bank Polska SA. Prowadził też kilka projektów w zakresie restrukturyzacji firm niefinansowych. Artur Nowak-Gocławski od maja tego roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Grzegorz Rojewski do 2009 roku był prezesem Zarządu AIG Bank Polska SA, a wcześniej, przez dziewięć lat członkiem Zarządu AIG Banku Polska oraz AIG Credit. W trakcie kilkunastoletniej pracy dla grupy AIG odpowiadał m.in. za procesy kredytowe, w tym ryzyko kredytowe i windykację, a także sprzedaż, marketing i związane z nimi procesy biznesowe. Ze względu na swoją znajomość rynku consumer finance był często angażowany w międzynarodowe projekty grupy AIG w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na innych kontynentach. W czasie gdy pracował dla AIG Bank Polska jako członek Zarządu, a potem prezes, bank zdobył wiele prestiżowych nagród dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. W maju br. Grzegorz Rojewski wszedł w skład Rady Nadzorczej Doradcy24 SA.

Skład Zarządu Doradcy24 SA (od września):
1. Grzegorz Rojewski, Prezes Zarządu
2. Daniel Meniów, Wiceprezes Zarządu
3. Grzegorz Olbrychtowicz, Wiceprezes Zarządu
4. Joanna Tomkowiak, Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

* Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
* Grzegorz Olbrychtowicz - Wiceprezes Zarządu

Nemev
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 136
Wysłane: 29 lipca 2010 12:27:12 przy kursie: 5,00 zł
Zmiana na stanowisku prezesa Zarządu Dorady24


Warszawa, 29 lipca 2010 roku – Doradcy24 S.A. – jeden z największych pośredników finansowych w naszym kraju, ma nowego prezesa - został nim Grzegorz Rojewski, dotychczas członek Rady Nadzorczej spółki.

Obowiązki prezesa Zarządu Grzegorz Rojewski przejmie 1 września br. Do tego czasu pracami Zarządu kierował będzie Artur Nowak-Gocławski, który 28 lipca br. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

- “Rozstaje się z nami wyjątkowy człowiek, ale równocześnie także znakomity menedżer przejmuje stery.” - mówi Janusz Tchórzewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Doradcy24 SA. – “Akcjonariusze spółki mogą więc być spokojni o dalszy jej rozwój, bo trafia ona w równie dobre ręce.”

Artur Nowak-Gocławski zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych. Ze spółką Doradcy24 związany był od stycznia ubiegłego roku, kiedy to doszło do połączenia stworzonej i zarządzanej przez niego spółki doradztwa finansowego Creditfield z notowaną na NewConnect spółką Doradcy24. Wcześniej był przez wiele lat związany z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze, w tym m.in. jako dyrektor oddziału, prezes zarządu spółki dystrybucyjnej banku, dyrektor marketingu i sprzedaży, dyrektor zarządzający pionem depozytowym, członek Zarządu. Pracował m.in. w Pierwszym Komercyjnym Banku w Lublinie i AIG Bank Polska SA. Prowadził też kilka projektów w zakresie restrukturyzacji firm niefinansowych. Artur Nowak-Gocławski od maja tego roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Grzegorz Rojewski do 2009 roku był prezesem Zarządu AIG Bank Polska SA, a wcześniej, przez dziewięć lat członkiem Zarządu AIG Banku Polska oraz AIG Credit. W trakcie kilkunastoletniej pracy dla grupy AIG odpowiadał m.in. za procesy kredytowe, w tym ryzyko kredytowe i windykację, a także sprzedaż, marketing i związane z nimi procesy biznesowe. Ze względu na swoją znajomość rynku consumer finance był często angażowany w międzynarodowe projekty grupy AIG w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na innych kontynentach. W czasie gdy pracował dla AIG Bank Polska jako członek Zarządu,a potem prezes, bank zdobył wiele prestiżowych nagród dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. W maju br. Grzegorz Rojewski wszedł w skład Rady Nadzorczej Doradcy24 SA.

Skład Zarządu Doradcy24 SA (od września):

Grzegorz Rojewski, prezes Zarządu
Daniel Meniów, wiceprezes Zarządu
Grzegorz Olbrychtowicz, wiceprezes Zarządu
Joanna Tomkowiak, wiceprezes ZarząduDoradcy24 SA to niezależna, jedna z największych spółek doradztwa finansowego w Polsce.
Doradcy24 działają poprzez sieć placówek własnych, zlokalizowanych w największych miastach, a także placówki partnerskie. W ofercie spółki znajdują się produkty i usługi kilkudziesięciu banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych.

Akcje spółki notowane są na NewConnect, alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka jest członkiem Związku Firm Doradztwa Finansowego

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 20 sierpnia 2010 12:15:05 przy kursie: 5,00 zł
Kolejna newconnectowa spółka została objęta analizą fundamentalną
www.stockwatch.pl/gpw/doradcy2...
i niestety jak w wielu wypadkach na NC, niewiele z tego wynika, albo prawie nic.

Nemev
Dołączył: 2010-03-23
Wpisów: 136
Wysłane: 4 listopada 2010 13:29:26 przy kursie: 7,00 zł
Robią spotkanie na podsumowanie IIIQ 2010r.

Jak ktoś zainteresowany to wrzucam zaproszenie:


Cytat:
Szanowni Paostwo,

W imieniu Zarządu spółki Doradcy24 SA zapraszam na spotkanie dla Inwestorów, na którym zostaną zaprezentowane wyniki spółki za III kwartał 2010 r.

Po spotkaniu zainteresowane osoby będą miały możliwośd bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami Zarządu spółki.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00, w Warszawie, w hotelu Bristol (Krakowskie Przedmieście 42/44), w Salonie Moniuszko (1. piętro).


Prosimy o potwierdzenie przybycia: nr tel. (22) 826-64-75 lub e-mail: beata@publicia.pl

paukmer
Dołączył: 2009-12-23
Wpisów: 159
Wysłane: 6 kwietnia 2011 09:04:40 przy kursie: 5,00 zł
"(...)Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona, co wynika głównie z przyczyn leżących po stronie popytu firm na kredyt. Utrzymuje się natomiast relatywnie szybki wzrost kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych (po skorygowaniu o wpływ zmian kursu walutowego) przy spadku kredytów konsumpcyjnych. (...)
źródło:
Komunikat z posiedzenia RPP w dniach 4-5 kwietnia 2011 r.
nbp.pl/polityka_pieniezna/doku...

ciekawe, czy obecna podwyżka zahamuje opisywaną tendencję w kredytach hipotecznych i czy D24 wykorzystała ten trend, czy może jak w IV kw. udział w rynku dalej spada?

paukmer
Dołączył: 2009-12-23
Wpisów: 159
Wysłane: 14 maja 2011 16:18:05 przy kursie: 4,00 zł
Kolejna porcja świeżych informacji o rynku - tym razem KNF:
Informacja nt. kredytów oraz dane miesięczne dot. sektora bankowego
www.knf.gov.pl/Images/akcja_kr...

główne wnioski z raportu są pozytywne w stosunku do oczekiwań
spadku akcji kredytowej (hipoteki) nie zanotowano (minimalny wzrost 0.9% w I. kwartale)
Wg planów banków (przekazanych do KNF) - oczekiwany jest wzrost w kredytach mieszkaniowych o 9.3%.

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - 16 maj 2011
Raport roczny - 27.05.


bmdomino
Dołączył: 2014-06-05
Wpisów: 59
Wysłane: 26 lutego 2015 18:38:42 przy kursie: 1,00 zł
Teraz to niech doradzą sami sobie. Przyglądając się ratingom stwierdzam że w ich przypadku jest poprawny.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,417 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d