pixelg
Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Nemev

Nemev

Ostatnie 10 wpisów
Spin napisał(a):

Akcjonariat przedstawia się następująco:

Akcjonariat liczba akcji udzial % akcji
Michalcewicz Małgorzata 1,452,820 25.70%
Targosz Maciej 1,452,820 25.70%
Szymuś Paweł 1,452,820 25.70%
Astoria Capital SA 526,220 9.31%
Pozostali 776.750 13,59%

Kapitalizacja 3,22mln zł
Wartość księgowa 5,3mln zł

W akcjonariacie niestety mamy DM WDM SA(poprzez Astorie), który wprowadzał spółkę na NC. Moim zdaniem jest to poniekąd kula u nogi, wystarczy zobaczyć spółki z którymi WDM wcześniej obcował. Część inwestorów zapewne omija spółki widząc WDM albo Astorie.Podane wyżej dane są od dawna nieaktualne. Warto zerknąć na stronę spółki: http://aedes.pl/?q=art&w=24

WDM wyszedł w lutym br.
www.newconnect.pl/?page=raport...

Eurosystem podpisał umowę z GUGiK na 3,8 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, poinformowała
o podpisaniu kolejnej umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Wartość kontraktu wynosi 3,8 mln zł brutto, a jego przedmiotem jest „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych”. Spółka jako lider zwycięskiego konsorcjum zrealizuje prace w ramach Projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 -2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje część wszystkich województw w Polsce, przy czym konsorcjum Eurosystem zrealizuje prace w ramach części IV dla obszaru województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego.

- „Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją realizowanych już od lutego prac polegających na pozyskaniu danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych niezbędnych do zasilenia krajowego systemu ISOK. Prace prowadzimy wraz z partnerem holenderskim.” – tłumaczy Krzysztof T. Grębowicz, prezes zarządu Eurosystem S.A.

Kontrakt podzielony jest na etapy i zakończy się w czerwcu 2013 roku.
- „Pozyskanie potrzebnych danych wymaga przeprowadzenia pomiarów lotniczych w odpowiednich warunkach pogodowych, dlatego prace fotolotnicze możemy prowadzić jedynie w okresie od połowy października do połowy kwietnia. Stąd też projekt został podzielony na 3 etapy czasowe.” – dodaje Prezes Eurosystem S.A.

Projekt ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 7 oś priorytetowa "Społeczeństwo Informacyjne- Budowa Elektronicznej Administracji".

Eurosystem S.A.: ruszyła prywatna oferta akcji o wartości 1,1 mln zł

Debiut na NewConnect do końca kwietnia br.

Chorzów, 3 marca 2011 r. – Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych rozpoczęła prywatną emisję akcji serii E o wartości 1,1 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki, Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które są niezbędne do rozbudowania oferty Spółki o zaawansowane usługi geoinformatyczne. Emisja poprzedzi debiut Eurosystem S.A. na rynku NewConnect. Giełdowy debiut Spółki planowany jest przed końcem kwietnia br. Autoryzowanym Doradcą jest WDM Autoryzowany Doradca sp. z o. o., natomiast funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski WDM S.A.

- „Działając na rynku już ponad 20 lat obserwowaliśmy, jak bardzo i jak szybko zmienia się sytuacja w naszej branży. Planując dalszy rozwój i dbając o wzrost Spółki, zdecydowaliśmy się na wejście na rynek NewConnect i zwrócenie się o fundusze do Inwestorów. Wierzymy, iż nasze dotychczasowe doświadczenie, renoma oraz dobre wyniki finansowe przekonają ich, że warto nam zaufać. W ubiegłym roku Eurosystem S.A. osiągnął 8,45 mln zł przychodów oraz 252 tys. zł zysku netto. W porównaniu do 2009 r. jest to wzrost o odpowiednio 5,5 oraz 179 procent. Ponadto, zdobywamy nowe kontrakty o coraz większym stopniu zaawansowania. Do realizacji tych trudniejszych będziemy potrzebować nowoczesnych technologicznych narzędzi. Na ten cel chcemy przeznaczyć kapitał pozyskany z emisji akcji. Zaś, do końca kwietnia planujemy zadebiutować na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

UMOWA Z GUGiK

Konsorcjum, którego liderem jest Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych – podpisało umowę o wartości 11,5 mln zł brutto z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie (GUGiK). Przedmiotem umowy jest wykonanie prac metodą LIDAR w ramach projektu „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie produktów pochodnych”. Realizacja zadania ma nastąpić do końca czerwca 2013 roku. Do konsorcjum, któremu przewodzi Eurosystem S.A., należy także spółka Fugro Aerial Mapping B.V. z Holandii.
Konsorcjum wykona prace w ramach wdrożenia przez Polskę unijnych dyrektyw przeciwpowodziowych. Zadaniem konsorcjum będzie przygotowanie trójwymiarowego modelu terenu dla znacznego obszaru Polski.

Zysk netto ATC Cargo wzrósł w 2010 roku o 350%
Ponad 79 mln zł przychodów i 1,35 mln zł zysku netto
ATC Cargo po czterech kwartałach 2010 r.


Warszawa, 15 lutego 2011 – ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – po czterech kwartałach 2010 r. wypracowała ponad 79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,35 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost odpowiednio o 122% (35,6 mln zł) i 350% (301 tys. zł). W samym czwartym kwartale 2010 roku Spółka wygenerowała 22,11 mln zł przychodów oraz ponad 152 tys. zł zysku netto w porównaniu do odpowiednio 12,72 mln zł i 178 tys. zł w roku 2009. W odniesieniu do prognozy zawartej w dokumencie informacyjnym, ATC Cargo S.A. na koniec IV kwartału 2010 roku zrealizowało prognozę przychodów w 158% oraz na poziomie zysku netto w 130%.
- „W 2010 roku nasze wyniki finansowe okazały się znacznie lepsze od przewidywań, dlatego też prognozę sporządzoną na potrzeby dokumentu informacyjnego korygowaliśmy aż dwukrotnie. Z jednej strony był to rezultat szybszej od oczekiwanej poprawy sytuacji na rynku logistycznym, z drugiej jednak na rynku pojawiło się bardzo wiele nowych sytuacji i możliwości, które udało nam się wykorzystać. Szczególnie istotne było dla nas nawiązanie kolejnych długofalowych umów m.in. międzynarodowym koncernem Imperial Tabacco, które także w 2011 roku będą miały istotne przełożenie na wyniki finansowe. Jeśli chodzi o sam IV kwartał 2010 roku to był to okres niezwykle wzmożonej sprzedaży, w którym przychody były o 74% większe niż w IV kwartale 2009 roku.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Przenosiny na rynek główny GPW
27 grudnia 2010 NWZA ATC Cargo S.A. podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury przejścia Spółki z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z przyjętą decyzją, Zarząd ATC Cargo S.A. został upoważniony do rozpoczęcia działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynek regulowanym akcji serii B, C i D. Zarząd planuje przenosiny na koniec II kwartału 2011 roku.
-„Ostatni rok to był dla nas okresem bardzo intensywnych wzrostów. Przychody w roku 2010 były ponad dwukrotnie wyższe niż w roku 2009. Co ważne, tak duża dynamika zwiększania skali naszego biznesu przełożyła się również na rosnącą rentowność. Było to głównie możliwe dzięki bardzo skutecznej polityce zarządzania kosztami. Spodziewamy się, że rok 2011 będzie okresem równie dużych wzrostów, tym bardziej że do końca II kwartału br. zamierzamy się przenieść na rynek główny GPW.” – dodaje Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Poprawne wyniki finansowe Novainvest:

Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 7 262,94 12 698,46 114 737,90 32 291,28
Przychody netto ze sprzedaży 7 000,00 12 887,37 142 000,00 164 994,27
Zysk strata na sprzedaży -290 593,63 -240 221,31 -576 636,58 -740 351,79
Zysk strata na działalności operacyjnej -190 715,63 -247 279,63 -477 608,58 -800 417,19
Zysk strata brutto -190 555,64 1 720 197,46 -466 112,31 1 170 163,82
Zysk strata netto -190 555,64 1 521 055,46 -466 112,31 971 021,82

Cytat:
1,52 mln zł zysku netto Novainvest S.A. w IV kwartale 2010 r.

Warszawa, 15 lutego 2011 roku
Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- wypracował w IV kwartale 2010 r. 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów,
co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 procent. Novainvest S.A. jest
w trakcie emisji akcji serii E. Zapisy na akcje trwają do 28 lutego br.
- „Konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju zaowocowała tak dobrym zyskiem oraz wysokimi przychodami spółki. W samym IV kwartale 2010 r. wygenerowaliśmy ponad 1,52 mln zł zysku netto, zaś w całym roku obrotowym jest to 971 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 466 tys. w 2009 roku. Tym samym spełniamy obietnice złożone wcześniej naszym Inwestorom. Tak dobre wyniki zawdzięczamy ściśle określonej działalności inwestycyjnej. W grudniu 2010 r. sprzedaliśmy udziały w spółce Tele-B za kwotę niemal trzy razy wyższą niż ta, za którą je nabyliśmy. Ponadto, skupiliśmy naszą działalność na przebudowie posiadanego portfela inwestycyjnego. Obecnie pracujemy nad stworzeniem silnej współpracy ze spółką Nanotel S.A., którą chcemy traktować jako realizatora prac z zakresu telekomunikacji dla naszych pozostałych spółek. Planujemy także upublicznić jedną z naszych spółek portfelowych poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect. Jednakże wcześniej chcemy, aby zrealizowała ona akwizycję swojego konkurenta – firmy SferaNet. Przejęcie to umożliwiłoby Interlandii wejście na rynek Polski południowej, gdzie obecnie działa SferaNet. Szacujemy, że negocjacje mogą zostać zakończone w I połowie br.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu NOVAINVEST S.A.
WYNIKI FINANSOWE
Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 22 476,33 19 169,70 86 731,68 89 585,83
Przychody netto ze sprzedaży 818 736,12 1 621 082,91 3 922 712,11 3 479 201,59
Zysk strata na sprzedaży -88 970,88 285 658,23 -215 257,06 112 765,57
Zysk strata na działalności operacyjnej -86 135,08 266 647,41 -209 999,69 21 846,99
Zysk strata brutto -122 899,93 245 398,06 -297 189,93 -36 580,19
Zysk strata netto -122 899,93 237 871,06 -297 189,93 -44 107,19

EMISJA AKCJI
Od 9 lutego br. trwają zapisy na akcje Novainvest S.A. w ramach emisji z prawem poboru. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. Zapisy zakończą się 28 lutego 2011 r.
HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie ZarząduCytat:
Agroliga Group PLC zadebiutowała na NewConnect
Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 43 proc. do 116 zł


Warszawa, dn. 11 lutego 2011 r., Dzisiaj na rynku NewConnect zadebiutowała Agroliga Group PLC, zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego. Kurs akcji na otwarciu wzrósł do 116 zł, czyli o 43% procent względem ceny emisyjnej (81 zł). Z prywatnej emisji, która poprzedziła debiut, Agroliga pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Spółki. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Już jutro debiut na giełdzie. Dla oglądających: http://wseie.pl/agroliga/

Cytat:
Agroliga Group PLC zadebiutuje 11 lutego br. na rynku NewConnect

Warszawa, dn. 9 lutego 2011 r., Jeszcze tylko dwa dni dzielą Agroligę Group PLC, zarejestrowaną na Cyprze spółkę holdingową działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego – od debiutu na rynku NewConnect zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której Spółka pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Agroligii. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

- „Coraz więcej państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej interesuje się możliwością wejścia na GPW. Przykładem mogą być Czechy, Litwa, Chorwacja, a nawet Rosja. Polska giełda umożliwia spółkom z tych krajów szerszy dostęp do inwestorów z regionu Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku branży, w której działa Agroliga, mieliśmy okazję obserwować jak radzi sobie w Polsce nasza konkurencja. Myśląc o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa i widząc jego potencjał wzrostu, zdecydowaliśmy się na strategię upublicznienia Spółki na rynku NewConnect, który wydaje nam się odpowiedni dla nas z kilku powodów. Jego atutami się przede wszystkim prostsze procedury, a także możliwość zdobycia doświadczenia, by w ciągu kilku kolejnych lat, móc ubiegać się o przeniesienie notowań akcji na parkiet główny GPW.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.


WYNIKI FINANSOWE

Na koniec września 2010 r. szacunkowe skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Agroliga Group PLC wynosiły 4,2 mln euro. Natomiast zysk netto był równy 1,055 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost odpowiednio o 74 i 99 procent. Według prognoz, na koniec 2010 r. skonsolidowane przychody Agroligi wzrosną do ponad 4,47 mln euro, a zysk netto do ponad 1,32 mln euro.

- „Dzięki emisji akcji i pozyskanemu kapitałowi, będziemy mogli przeprowadzić modernizację naszego parku maszynowego oraz kompleksu hodowlanego. Przyczyni się to do wzrostu naszych wyników finansowych, a także udziału w rynku producentów rolnych w kolejnych latach.” – komentuje Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.


Zapisy na akcje Novainvest S.A. od 9 do 28 lutego
Spółka chce pozyskać prawie 2 mln zł na dokapitalizowanie spółek portfelowych i nowe inwestycje

Warszawa, 8 lutego 2011 roku

Już jutro rozpoczną się zapisy na akcje w ramach nowej emisji z prawem poboru spółki Novainvest S.A. – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Zapisy potrwają do końca lutego br. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty.
O planach nowej emisji z prawem poboru Novainvest S.A. informowała już we wrześniu 2010 roku.
- „Pomyśleliśmy o emisji z prawem poboru głównie z uwagi na naszych dotychczasowych inwestorów. Sądzimy, że blisko 20-30 procentowe dyskonto wobec ceny rynkowej naszych akcji będzie stanowić dla nich zachętę. Oczywiście w emisji planują także wziąć udział najwięksi akcjonariusze Grupy, jednakże jako zarząd mamy możliwość zaproszenia także innych, wybranych podmiotów do uczestnictwa w emisji. Środki, które planujemy pozyskać, chcemy przede wszystkim przeznaczyć na dokapitalizowanie innych spółek w naszej Grupie, a także na realizację nowych projektów. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić na rynek alternatywny dwa podmioty z naszego portfela inwestycyjnego. Chodzi o spółki Interlandia sp. z o. o. oraz Optonet sp. z o. o. Pierwsza z nich jeszcze w I kwartale br. przejmie udziały w PT Crosscarrier. Modele biznesowe tych podmiotów uzupełniają się wzajemnie, a dzięki akwizycji uda się stworzyć silny podmiot na rynku usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Nawiązaliśmy także współpracę z inną spółką z branży telekomunikacyjnej: Nanotel S.A. Podmiot jest notowany na rynku NewConnect. W naszych rękach jest 8,3 proc. jego kapitału zakładowego. Udzielimy wsparcia Nanotel w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poziomie ilości oraz wartości realizowanych zleceń. Realizacja tych projektów wymaga dodatkowych kapitałów, które mamy nadzieję pozyskać od Inwestorów.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Sprzedaż spółki TELE-B
Na początku grudnia 2010 r. Novainvest S.A. podpisała umowę zbycia wszystkich udziałów w spółce portfelowej TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 mln zł, co oznacza, że Novainvest zaksięguje na inwestycji rozpoczętej w 2009 roku aż 2 mln zł zysku brutto. Będzie on widoczny w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał br. oraz wpłynie pozytywnie na wyniki całego 2010 roku. Zgodnie z prognozami, jakie spółka prezentowała w trakcie oferty prywatnej, 2010 rok powinna zakończyć zyskiem na poziomie 1 mln zł netto.

SOBET S.A. otrzymał tytuł Diament Forbes 2011

Brzeg, 1 lutego 2011 r. – SOBET S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego, notowana na NewConnect, została laureatem rankingu Diamenty Miesięcznika Forbes w edycji 2011. W rankingu wojewódzkim, wśród firm o przychodach w granicach 50 – 250 mln zł, SOBET zajmuje 3. miejsce. Natomiast w rankingu ogólnopolskim jest w pierwszej pięćdziesiątce. Jest to trzecia edycja rankingu Diamenty Forbes’a.
Wręczenie nagród odbędzie się odrębnie w każdym województwie, podczas uroczystej gali połączonej z dyskusją na aktualne tematy gospodarcze, dotykające przedsiębiorców.
- „Przyznany nam tytuł Diament Miesięcznika Forbes jest dla nas kolejną nagrodą, obiektywnie potwierdzającą naszą pozycję na rynku. Ponadto, ranking ten pokazuje naszą wiarygodność jako przedsiębiorcy. Organizatorzy tworząc listę spółek, które zasłużyły na tytuł Diamentu, brali pod uwagę rentowność, płynność oraz sytuację finansową spółki, a także jej wyniki finansowe na przestrzeni kilku kolejnych lat. Nagroda ta stanowi dla nas potwierdzenie wartości firmy oraz motywuje do dalszych działań operacyjnych.” - mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu SOBET S.A.

SOBET S.A. Liderem Innowacyjności
W grudniu 2010 r. SOBET S.A. został laureatem III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010 w aż dwóch kategoriach: Innowacyjna firma oraz Dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze Firm średnich. Spółka otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 m.in. dzięki wprowadzeniu nowoczesnego narzędzia mikrotunelingu. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.

ZAKOŃCZENIE EMISJI AKCJI
W listopadzie SOBET S.A. zakończył subskrypcję na akcje serii D z prawem poboru. Spółka zaoferowała Inwestorom 3.492.500 akcji po cenie emisyjnej 1 zł. Z emisji SOBET pozyskał 3,5 mln zł, które przeznaczy na kapitał obrotowy. W ten sposób Spółka chce zwiększyć ilość realizowanych kontraktów, które wymagają odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Oferującym podczas emisji był Dom Maklerski WDM S.A.

Cytat:
OPTONET sp. z o. o. chce wejść na NewConnect
w I połowie 2011 r.

Warszawa, 24 stycznia 2011 roku – OPTONET sp. z o. o. – jedna ze spółek portfelowych funduszu Novainvest S.A., zajmująca się specjalistycznym budownictwem telekomunikacyjnym oraz wdrażaniem rozwiązań komunikacji radiowej – rozpoczyna przygotowania do upublicznienia na rynku NewConnect. W I kwartale br. firma przejdzie proces przekształcenia w spółkę akcyjną. Kolejnym etapem będzie prywatna emisja akcji planowana na kwiecień/maj 2011r. Debiut na NewConnect przewidywany jest jeszcze
w I półroczu br.
OPTONET realizuje kompleksowe aplikacje biznesowe obejmujące połączenia głosowe, transmisję danych i dostęp do Internetu. Aplikacje te oparte są na systemach transmisji bezprzewodowej. Wśród klientów Spółki znajdują się najwięksi operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej w Polsce, operatorzy telekomunikacyjni, producenci urządzeń komunikacyjnych, przedsiębiorstwa z branży energetycznej, jednostki samorządowe oraz naukowe.
- „Dokumenty do KRS chcemy złożyć jeszcze w lutym tak, aby jak najszybciej rozpocząć procedurę przekształcenia. Szacujemy, że zakończy się ona w kwietniu. Wtedy przeprowadzimy prywatną emisję akcji, której wartość może sięgnąć 1 mln zł. Środki będziemy chcieli przeznaczyć na rozbudowę zespołu handlowego oraz wsparcie realizacji kontraktów, których podpisania spodziewamy się w najbliższym czasie. Znajdzie to odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach spółki, która według założeń powinna urosnąć organicznie przynajmniej o 20 proc. rok do roku. Dodatkowo wejście Optonet na NewConnect wpłynie na wyniki Novainvest S.A., który jest największym udziałowcem Optonet.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A. – znaczącego akcjonariusza spółki OPTONET.
NOWY UDZIAŁOWIEC
W miniony piątek, 21 stycznia br. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki OPTONET Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 800 tys. zł w drodze ustanowienia 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W ramach podwyższenia Novainvest S.A. objęła 200 nowoutworzonych udziałów, zaś drugi inwestor branżowy objął ich 600.
Podwyższenie kapitału zakładowego OPTONET Sp. z o.o. związane jest ze zwiększeniem kapitału obrotowego spółki, w związku z nowymi projektami, które będzie ona realizować w pierwszej połowie 2011 roku. Pozostała część pozyskanych środków przeznaczona zostanie na rozbudowę zespołu handlowego, co w średnim okresie czasu ma pozwolić na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży.
- „Zaprosiliśmy do spółki inwestora branżowego, który kontrolował będzie 37,5 proc. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Jego inwestycja – podobnie jak nasza – ma charakter długoterminowy. Szczególnie biorąc pod uwagę atrakcyjne perspektywy rozwoju Optonetu w br.” – komentuje Tomasz Bartel, Wiceprezes Novainvest S.A.

Cytat:
Korekta prognoz finansowych Spółki na 2011 i 2011 r.


newconnect.pl/?page=1045&p...


Cytat:
Informacja o szacunkowej wartości przychodów za IV kwartał 2010 r. i cały 2010 r.


newconnect.pl/?page=1045&p...

Kod:
[moderator] forum nie pełni funkcji agregatora treści nt. spółki. Do tego są przeznaczone inne miejsca na portalu. Podajemy link do informacji z krótkim cytatem informacji i WŁASNYM KOMENTARZEM. Jeżeli nie mamy nic do powiedzenia nt. informacji to jej nie umieszczamy

Cytat:
Acartus S.A. pozyskał 1 mln zł z prywatnej emisji akcji
Debiut na NewConnect planowany w I kw. 2011 roku

Jastrzębie Zdrój, 20 stycznia 2011 r. – Acartus S.A. – spółka prowadząca sieć biur rachunkowych - zakończyła sukcesem prywatną emisję akcji o wartości 1 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na konsolidację rynku biur rachunkowych. Autoryzowanym Doradcą jest Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. Debiut na NewConnect planowany jest w I kw. 2011 roku.

-„Mamy duże doświadczenie w zakresie konsolidacji na rynku biur rachunkowych. Do tej pory przejęliśmy i skutecznie powiązaliśmy z dotychczasowymi strukturami Spółki pięć takich biur. W chwili obecnej planujemy kolejne przejęcia. Na ich realizację przeznaczymy m.in. 1 mln zł pozyskany
z zakończonej prywatnej emisji akcji. Po pozostałą cześć środków zwrócimy się do instytucji finansowych, pod uwagę bierzemy także wykorzystanie środków własnych. Poza utrzymaniem wysokiej dynamiki rozwoju sieci własnej zamierzamy również budować sieć franczyzową, której know-how będzie wypadkową ponad 15 lat naszych doświadczeń na rynku usług rachunkowych. Wszystkie te działania mają na celu wzrost skali działalności, co po zakończeniu okresu inwestycji przełoży się
na istotną poprawę rentowności netto.”- mówi Piotr Piekarski, Prezes Zarządu Acartus S.A.

Acartus S.A. prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia biur w Jastrzębiu Zdroju i Cieszynie.

-„Strategia akwizycji zakłada włączanie do struktur sieci biur rachunkowych o przychodach
na poziomie 1-2 mln zł i rentowności ok. 15%. W ten sposób zyskamy zarówno nowe rynki,
jak i stworzymy silną markę w branży usług rachunkowości. Docelowo znajdzie to odzwierciedlenie
w naszych wynikach finansowych w ciągu kilku lat.”- mówi Piotr Piekarski, Prezes Zarządu Acartus S.A.


W roku 2009 Acartus S.A. zanotowała 1,86 mln zł przychodów i 45 tys. zł zysku netto, w roku 2008 przychody i zysk netto wynosiły odpowiednio 1,46 mln zł i 48 tys. zł.Acartus S.A. - spółka portfelowa Inwestexpert Corporate Finance Sp. z o.o. prowadząca sieć biur rachunkowych świadczących kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Acartus S.A. posiada obecnie pięć biur rachunkowych na Górnym Śląsku. Spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001. Większościowym akcjonariuszem Acartus S.A. jest jej Prezes i założyciel – Piotr Piekarski (51% w kapitale zakładowym).

RUNICOM S.A. zadebiutował
na rynku NewConnect

Kurs na otwarciu wzrósł o 133,33 procent do 2,8 złWarszawa, dn. 5 stycznia 2010 r. – Dzisiaj na rynku NewConnect zadebiutował Runicom S.A. (dawniej TOTMES Nowe Technologie S.A.) – fundusz typu private equity specjalizujący się w inwestycjach w spółki z branży IT. Kurs akcji na otwarciu wzrósł o 133,33 procent z 1,2 zł do 2,8 zł. Do obrotu zostało wprowadzonych 842.335 akcji serii F. Z ich prywatnej emisji Runicom pozyskał ponad 1 mln złotych, który przeznaczy na nowe inwestycje portfelowe. Autoryzowanym Doradcą Spółki został WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o. o.

- „Od dziś jesteśmy jedną ze spółek rynku NewConnect, co oznacza, że zrealizowaliśmy jeden z punktów założonej strategii rozwoju. W oczekiwaniu na dzień debiutu cały czas prowadziliśmy działania mające na celu pozyskanie nowych ciekawych inwestycji. Środki pozyskane z ostatniej emisji na pewno nam w tych inwestycjach pomogą. W naszych najbliższych planach mamy także upublicznienie kilku z naszych spółek portfelowych, również poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect.” – mówi Małgorzata Bilska, Prezes Zarządu Runicom S.A.

Według wstępnych szacunków Runicom S.A. w pełni zrealizował prognozy na 2010 rok, które zakładały osiągnięcie 1,3 mln zł zysku netto. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie za IV kwartał 2010 roku.

-„Na osiągane przez nas wyniki pracujemy w zespole doświadczonych specjalistów, od wielu lat związanych z branżą IT. Każdy podmiot, w który planujemy zainwestować, jest przez nas szczegółowo analizowany. Oceniamy jego rentowność, sprawdzamy jaką dotychczas wypracował pozycję na rynku, szacujemy możliwości wzrostu w przyszłości. Zależy nam, aby nasze wysiłki, włożona praca i wiedza, które oferujemy takim podmiotom, nie poszły na marne.” – opowiada Małgorzata Bilska, prezes Zarządu Runicom S.A.

Cytat:
Eurosystem S.A. przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł
Debiut na NewConnect w I kw. 2011 r.


Chorzów, 5 stycznia 2011 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurosystem S.A. – spółki specjalizującej się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych – podjęło uchwałę o emisji akcji serii E.
Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią Spółce realizację wysoko zaawansowanych usług geoinformatycznych. Prywatna emisja akcji serii E poprzedzi debiut Eurosystem S.A. na rynku NewConnect. Oferującym został Dom Maklerski WDM S.A.

- „Współczesny rynek usług geoinformatycznych rozwija się korzystając z narzędzi IT w coraz wyższym stopniu. Firmy działające na tym rynku muszą stale obserwować nowe trendy oraz inwestować w posiadaną infrastrukturę technologiczną, aby utrzymać swoją pozycję. W ubiegłym 2010 r. zdecydowaliśmy się na rewizję naszej dotychczasowej strategii rozwoju. Współpracując z największymi operatorami telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, instytucjami publicznymi musimy oferować najbardziej konkurencyjne na rynku usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój poprzez prywatną emisję akcji oraz debiut na rynku NewConnect. Do obrotu w systemie alternatywnym planujemy wprowadzić akcje serii D oraz prawa do akcji serii E. Pozostałe akcje należące do największych akcjonariuszy pozostaną poza obrotem, ponieważ akcjonariusze nie są zainteresowani ich zbywaniem.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI

Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na inwestycje w rozwój usług geoinformatycznych Spółki. Eurosystem S.A. planuje rozszerzenie portfolio oferowanych usług poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW DLA ARiMR

W IV kwartale 2010 r. Eurosystem S.A. zakończył realizację dwóch kontraktów na terenie województwa wielkopolskiego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z zakresu geoinformatyki. Spółka z Agencją współpracowała kilkakrotnie.

- „Pierwszy z zakończonych projektów dotyczył kontroli na miejscu metodą FOTO, natomiast drugi metodą inspekcji terenowej. Takie kontrole miały na celu weryfikację danych zadeklarowanych przez rolników we wniosku o dofinansowanie unijne ze stanem faktycznym. Eurosystem przeprowadził kontrole w kilku tysiącach gospodarstwach rolnych na terenie Wielkopolski.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

Runicom S.A. jest wyspecjalizowanym funduszem typu private equity, inwestującym przede wszystkim w odpowiednio dobrane podmioty niepubliczne z branży nowych technologii, w szczególności IT. Spółka finansuje rozwój powyższych podmiotów oraz wspiera je w zakresie merytorycznym m.in. poprzez przekazywanie know-how w zakresie zarządzania i budowy wartości przedsiębiorstwa.


Jutro debiut na NC. Będzie można obejrzeć http://infoengine.pl/runicom/

Cytat:
Votum S.A. zadebiutowała na rynku głównym GPW
Na otwarciu cena PDA wzrosła o 13,42% do 4,31 zł

Wrocław, 20 grudnia 2010 r. – VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zadebiutowała dziś na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na otwarciu cena praw do akcji serii B wzrosła do 4,31 zł czyli o 13,42% wobec ceny odniesienia, która wynosiła 3,8 zł za akcje. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz pracowników spółki, z której Votum S.A. pozyskała ok. 6,68 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Największa redukcja miała miejsce w Transzy Otwartej – 70,43%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski WDM S.A.

„Debiut na rynku głównym GPW stanowi kontynuację bardzo intensywnego rozwoju Votum S.A., a także procesu budowania Grupy Kapitałowej skupiającej podmioty świadczące usługi w dziedzinie doradztwa, windykacji oraz rehabilitacji. Komplementarność świadczonych usług sprawia, że naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować szeroki pakiet usług, a to przekłada się na systematyczny wzrost oraz dużą stabilność osiąganych przychodów i wyniku netto. Realizacja założonej strategii pozwoliła nam zdobyć mocną pozycję rynkową - w chwili obecnej jesteśmy największą kancelarią odszkodowawczą na rynku polskim, a także pierwszą tego typu spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto, równolegle prowadzimy działania mające na celu rozwój naszych spółek zależnych za granicą. Od 2007 roku w Republice Słowackiej funkcjonuje Votum Centrum Odškodnenia, a.s., a od niedawna również spółka o tym samym profilu w Republice Czeskiej. Są to dla nas rynki bardzo atrakcyjne, tym bardziej że oba znajdują się jeszcze w początkowej fazie rozwoju.” -– mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

W Grupie Votum znajdują się: VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., VOTUM-RehaPlus S.A. , KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp.k., Redeem sp. z o.o., VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.

„Dużą wagę przykładamy również od rozwoju spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A., która zajmuje się działalnością rehabilitacyjną skierowaną do osób po bardzo ciężkich i trudnych urazach. Od kilku lat obserwujemy w Polsce bardzo szybko rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, dlatego też zdecydowaliśmy się przeznaczyć na dofinansowanie tego podmiotu prawie 5 mln zł pozyskanych z emisji akcji oraz 2,5 mln zł ze środków własnych. Liczymy, że udział przychodów z tej działalności w przychodach całej grupy będzie się systematycznie zwiększał.” -– mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.

W grudniu br. Votum S.A. została laureatem trzech prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: „Przedsiębiorstwo Fair Play” , „Diament Forbesa 2011” oraz „Gazela Biznesu 2010” .

pełne info:

Cytat:
Agroliga Group PLC z sukcesem zakończyła emisję
o wartości 1 mln euro
Debiut na NewConnect w I kwartale 2011 r.

Warszawa, dn. 13 grudnia 2010 r., Agroliga Group PLC zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę była mlecznego – zakończyła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln EUR. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowych maszyn produkcyjnych oraz modernizację kompleksu hodowlanego. Kapitał pozyskany od Inwestorów stanowi 42 procent środków przeznaczonych na te inwestycje. Agroliga planuje debiut na rynku NewConnect w I kwartale 2011 roku. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Inwestorzy objęli 51.260 akcji, które stanowią 16,67 procent udziałów w kapitale zakładowym Agroliga Group PLC.

- „Wskaźnik P/E przy ustalonej w prywatnej ofercie cenie Akcji Nowej Emisji wynosił poniżej 5, nie dziwi nas zatem olbrzymie zainteresowanie inwestorów. Chętnych było znacznie więcej niż oferowanych akcji, jednak zdecydowaliśmy się nie zwiększać puli akcji oferowanych, ponieważ nie chcemy dalszego rozwodnienia akcjonariatu. Pozyskując 1 mln Euro realizujemy swój cel, którym było sfinansowanie jednej trzeciej niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Przeznaczymy je na zakup nowej linii produkcyjnej oraz zwiększenie pogłowia krów mlecznych. Łączna wartość obu tych inwestycji wynosi ponad 3,6 mln euro, z czego 2,6 mln euro pochodzić będzie ze środków własnych Agroliga Group. Sądzimy, że wysokość kapitałów własnych, dotychczasowe wyniki finansowe oraz realistyczne prognozy przekonały Inwestorów, że warto nam zaufać. Teraz czekamy na debiut na rynku NewConnect, zakładamy, że nastąpi on na początku 2011 roku.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów i współzałożyciel Agroliga Group PLC.

WYNIKI FINANSOWE

Spółki zależne Agroliga Group PLC od początku działalności generują wysoki poziom przychodów ze sprzedaży oraz stale rosnący zysk netto. Na koniec 2009 r. spółki te wypracowały 2,4 mln EUR przychodów ze sprzedaży oraz blisko 530 tys. EUR zysku netto. Na koniec bieżącego roku Grupa prognozuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 4.478 mln Euro oraz skonsolidowanego zysku netto na poziomie 1.326 tys. EUR.

- „Planujemy stopniową zmianę struktury naszych przychodów. Zależy nam na zwiększeniu produkcji oleju słonecznikowego oraz mleka i mięsa. W tych dwóch branżach widzimy potencjał wzrostu. Jeśli chodzi o uprawę zbóż, to do 2014 r. jej udział w przychodach zostanie ograniczony do mniej niż 15 procent.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.


[moderator] a gdzie jest link do źródła...


SOBET S.A. przeprowadzi nową emisję akcji

Brzeg, 9 grudnia 2010 r. – NWZA SOBET S.A., spółki z branży budownictwa infrastrukturalnego – uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 10 477 500 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. Z opublikowanej treści uchwały wynika, że nowe akcje mogą być wyemitowane po cenie nie niższej niż 1,40 zł. W połowie listopada br. Sobet S.A. zakończył emisję akcji serii D z prawem poboru, z której pozyskał 3,5 mln zł.
- „W listopadzie br. zrealizowaliśmy bardzo udaną emisję akcji, z której pozyskaliśmy 3,5 mln zł, przy czym redukcja wyniosła aż 97,43%. Obecnie przygotowujemy się do kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej. Zaoferujemy funduszowi inwestycyjnemu 3 500 000 akcji po cenie 1,40 zł za akcję. Na tę chwilę jest to bardzo dobra transakcja. Uważam jednak, że spółka jest mocno niedowartościowana, dlatego z ewentualnymi kolejnymi emisjami chcielibyśmy poczekać, aż zwiększy się wycena spółki na rynku, co pozwoli ustalić wyższą cenę emisyjną.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A.

- „Dzisiaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie koło Ozimka otworzyło oferty na wykonanie kanalizacji sanitarnej w pobliskich miejscowościach. Oferta Sobetu jest na pierwszym miejscu, także jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie podpiszemy atrakcyjny kontrakt o wartości przekraczającej 12 mln zł brutto. Bez pieniędzy z emisji mielibyśmy problemy, aby rozpoczynać realizacje nowych inwestycji. Szukalibyśmy kapitału w bankach, który generuje znaczne koszty finansowe mające konsekwencje w niskiej marży. Mocno pracujemy nad poprawą struktury bilansu, co jest zauważalne w ostatnich raportach kwartalnych. Podwyższenie kapitału zakładowego jest jednym ze środków, które prowadzą do poprawy wskaźników finansowych.” – dodaje Piotr Czajkowski.
Zarząd Spółki potwierdza, że plany przejścia na główny parkiet w 2011 r. są aktualne.

SOBET S.A. otrzymał tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010

Brzeg, 6 grudnia 2010 r. – SOBET S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego, notowana na NewConnect, została laureatem III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010 w aż dwóch kategoriach: Innowacyjna firma oraz Dynamicznie rozwijająca się firma w sektorze Firm średnich. Sobet otrzymał tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 m.in. dzięki wprowadzeniu nowoczesnego narzędzia mikrotunelingu. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.
Patronat nad konkursem objęli m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski i Giełda Papierów Wartościowych. Zadaniem przedsięwzięcia jest promocja idei innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w gospodarce oraz w społeczeństwie. Organizatorzy chcą szeroko przedstawiać nowe oraz istniejące już projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

- „Przyznane wyróżnienie traktujemy jako potwierdzenie pozytywnej oceny rynku co do kierunku naszego rozwoju. Działamy w branży budowlanej, ale chcemy być też firmą innowacyjną, oferującą realizację nawet trudnych zadań inwestycyjnych w nowoczesnych technologiach, przy znacznej oszczędności czasu i kapitału. Cieszymy się, że te starania zostały dostrzeżone i docenione przez obiektywne jury. Na kryterium oceny złożyły się także nasze wyniki finansowe z lat poprzednich oraz innowacyjności, które do tej pory wprowadziliśmy w działalności SOBET. Takie nagrody są dla nas także motywacją do dalszej wytężonej pracy, a także działań służących rozwojowi naszej spółki. Ponadto, potwierdzają one wartość firmy, którą stale budujemy.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu SOBET S.A.

ZAKOŃCZENIE EMISJI AKCJI
W listopadzie SOBET S.A. zakończył subskrypcję na akcje serii D z prawem poboru. Spółka zaoferowała Inwestorom 3.492.500 akcji po cenie emisyjnej 1 zł. Z emisji SOBET pozyskał 3,5 mln zł, które przeznaczy na kapitał obrotowy. W ten sposób Spółka chce zwiększyć ilość realizowanych kontraktów, które wymagają odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Oferującym podczas emisji był Dom Maklerski WDM S.A.

WYNIKI FINANSOWE
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w III kwartale br. SOBET S.A. znacznie poprawił wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł o 430%, a marża netto z 0,3% do 2,4%. W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach SOBET zwiększył zysk netto o blisko 200 procent, natomiast poziom przychodów o 17 procent.

www.bio-inventions.com/aktualn...

Cytat:
W związku z licznie napływającymi od Inwestorów pytaniami, Zarząd Bio Inventions S.A. informuje, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki rozpocząć notowania PDA serii D. Będzie to możliwe po zatwierdzeniu Dokumentu Informacyjnego, o czym Spółka będzie informować odpowiednim raportem bieżącym. W ocenie Zarządu pierwsze notowanie PDA może mieć miejsce grudniu 2010 r.

Novainvest S.A. sprzedała Tele-B sp. z o.o.
W IV kwartale br. zaksięguje 2 mln zł zysku brutto na inwestycji

Warszawa, 2 grudnia 2010 roku – Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – podpisał umowę zbycia wszystkich udziałów w spółce portfelowej TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 mln zł, co oznacza, że Novainvest zaksięguje na inwestycji rozpoczętej w 2009 roku aż 2 mln zł zysku brutto. Będzie on widoczny w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał br. oraz wpłynie pozytywnie na wyniki całego 2010 roku. Zgodnie z prognozami, jakie spółka prezentowała w trakcie oferty prywatnej, 2010 rok powinna zakończyć zyskiem na poziomie 1 mln zł netto.

- „To pierwsza z szeregu transakcji planowanych przez nas na ten i przyszły rok. Jesteśmy na etapie, gdy spółki wsparte naszym kapitałem i „know how” urosły na tyle, że możemy wychodzić z inwestycji na atrakcyjnych warunkach. Dlatego, w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy planujemy odsprzedaż inwestorom branżowym jednej lub dwóch spółek portfelowych, zaś dwie kolejne będziemy chcieli upublicznić tak, by móc dalej je rozwijać, ale posiadać wyceniane rynkowo aktywa. Konsekwencją, podobnie jak w przypadku właśnie zrealizowanej sprzedaży Tele-B sp. z o.o., będzie wzrost generowanych przez nas wyników finansowych, przede wszystkim w gotówce, ale również z dostosowania w księgach wyceny spółkek do ich wartości rynkowej w przypadku ich upubliczniania. Cały czas poszukujemy ciekawych podmiotów z branży telekomunikacyjnej, które mogłyby trafić do naszego portfela. Przyglądamy się aktualnie kilku spółkom prywatnym, a na jednej publicznej – tj. Nanotel S.A. – otworzymy pozycję na początku 2011 roku. Wszystko po to, by budować portfolio spółek wzajemnie się uzupełniających i wspierających w rozwoju.” – mowi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Novainvest kupowała udziały w TeleB zaledwie rok temu – w połowie 2009 roku płacąc nieco ponad 1 mln zł.

- „Zwykle nasz horyzont inwestycyjny jest dłuższy i pierwotnie nie planowaliśmy wyjścia z tej spółki już teraz. Liczy się jednak nie okres, jaki spółka była w naszym posiadaniu, ale efektywność jej rozwoju, który wspieraliśmy. A ten w przypadku TeleB pokazuje chociażby cena zbycia, trzykrotnie wyższa po roku naszej pracy. W tej sytuacji trudno było odrzucić korzystną propozycję, szczególnie, że pracujemy już nad zakupami nowych spółek do portfela Novainvest. Kolejne transakcje będziemy realizować częściowo ze środków pozyskanych z nowej emisji akcji planowanej na I kwartał 2011 roku.” – komentuje Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.

Emisja akcji

Na początku 2011 roku Novainvest przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości 1,94 mln złotych. Pierwotnie była ona planowana na listopad br., jednak została przesunięta w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

nie tylko mają, ale napewno się połączą:

Cytat:
NWZA B3SYSTEM S.A. podjęło uchwałę o połączeniu z COPI S.A. i NAVIPRO sp. z o.o.

Warszawa, 1 grudnia 2010 r. – NWZA B3System S.A. – dostawcy zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – w dniu 30 listopada 2010 r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia ze spółką Copi S.A. oraz NaviPro sp. z o.o.
Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA, reprezentujący 60,34%
w kapitale zakładowym. Zakończenie wszystkich procedur związanych z połączeniem nastąpi do końca 2010 r. Nowa strategia B3Systesm S.A. zostanie przedstawiona
w I kwartale 2011 roku.

-„Zgodnie z oczekiwaniami wszyscy zebrani akcjonariusze głosowali zarówno za połączeniem z Copi S.A. jak i z NaviPro sp. z o.o. To oznacza, że z formalnego punktu widzenia zostały już dopełnione wszelkie procedury niezbędne do finalizacji tych fuzji. W chwili obecnej prowadzimy bardzo zaawansowane prace nad nową strategią, która zostanie zaprezentowana w I kwartale 2011 roku. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią to, jak wiele możliwości niosą za sobą te zmiany, szczególnie z punktu widzenia wzrostu skali działalności oraz potencjału sprzedaży. Od 2011 roku B3System S.A. będzie podmiotem o przychodach na poziomie ok. 150 mln zł rocznie, przy czym spodziewamy się, że zasadność tej fuzji znajdzie również pozytywne odzwierciedlenie na poziomie wyniku netto.” - mówi Mirosław Kaliński, prezes B3System S.A.

W III kwartale br. B3System S.A. po raz pierwszy opublikował wyniki finansowe na poziomie Grupy, które uwzględniały wyniki Copi S.A. Dzięki połączeniu przychody B3System S.A. w III kw. wzrosły o 182% do 43,85 mln zł w porównaniu do 15,52 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku.

30 września 2010 r. nastąpiło powołanie Rady Nadzorczej B3System S.A. w składzie: Władysław Jan Sędzielski, Andrzej Woźniakowski, Jerzy Katana, Jacek Czykiel (z Copi S.A.), Wojciech Czajkowski (z Copi S.A.). W dniu 1 października br. Rada Nadzorcza powołała Zarząd w składzie: Mirosław Kaliński – Prezes Zarządu, Robert Wodziński – Wiceprezes Zarządu (z Copi S.A), Jarosław Kolankowski – Wiceprezes Zarządu (z COPI S.A), Piotr Jurzysta – Członek Zarządu.


No trudno żeby pracownicy byli traktowani jak indywidualni, skoro to oni pracują na wyniki tej firmy...

Dorzucam właśnie znalezione info:

Votum S.A. uhonorowane tytułami Diament Forbesa i Przedsiębiorstwo Fair Play

Wrocław, 1 grudnia 2010 r. – VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – została laureatem dwóch prestiżowych programów dla przedsiębiorców, uzyskując tytuły: Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Diament Forbesa 2011. „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy. Ma on na celu promowanie etyki w prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast Diamenty Forbesa to coroczny ranking polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

- „Zdobycie dwóch tak prestiżowych nagród utwierdza nas w przekonaniu o wysokiej efektywności i społecznym zapotrzebowaniu na naszą pracę. Obiektywizm oceny uwzględniającej zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku firmy dokonywanej na potrzeby rankingu „Diamenty Forbesa” przez niezależny i cieszący się prestiżem podmiot, jakim jest Dun & Bradstreet, uwierzytelnia VOTUM S.A. na rynku, co jest istotne także w kontekście planowanego debiutu spółki na GPW. Natomiast tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play” jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ przyznany po raz czwarty z rzędu potwierdza, że Zarządowi VOTUM S.A. udało się połączyć prowadzenie efektywnego biznesu z etyką i działaniami społecznie odpowiedzialnymi wobec Klientów, pracowników firmy oraz jej pozostałych interesariuszy. Dla VOTUM obydwa tytuły stanowią wyróżnienie i motywację nie tyle do utrzymania dotychczasowej jakości świadczonych usług, co do jej dalszego stopniowego podnoszenia.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu VOTUM S.A.

Certyfikaty zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań laureatów z organizatorami konkursów.

EMISJA AKCJI
Votum S.A. jest w trakcie swojej pierwszej publicznej emisji akcji. Zapisy rozpoczęły się 25 listopada i potrwają do 3 grudnia br. Cena emisyjna wynosi 3,80 zł za akcję. Inwestorom zaoferowano w trzech transzach łącznie 3 000 000 akcji serii A i B. Oferującym jest Dom Maklerski WDM S.A.. Emisja poprzedzi debiut VOTUM S.A. na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Zapisy w Transzy Otwartej przyjmowane są w: Biurze Maklerskim Alior Banku S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. oraz Domu Maklerskim KBC Securities S.A. Natomiast zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz Pracowniczej przyjmowane są w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.

Akcje Votum S.A. oferowane są w trzech transzach:
I. Pracowniczej – obejmującej 1 200 000 Akcji serii B
II. Otwartej – obejmującej 350 000 Akcji serii B
III. Instytucjonalnej – obejmującej 1 000 000 Akcji serii A i 450 000 Akcji serii B

newconnect.pb.pl/2284273,95595...

Plus:
ATC Cargo S.A. pozyskało 2,2 mln zł z emisji akcji
Przenosiny na rynek główny GPW w I kwartale 2011 r.

Warszawa, 30 listopada 2010 – ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – zakończyła zapisy na akcje serii D. W ramach prywatnej emisji Spółka zaoferowała Inwestorom 400.000 sztuk akcji po cenie 5,5 złotych. Wszystkie akcje zostały objęte, a Spółka pozyskała 2,2 mln złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę struktur organizacyjnych oraz wprowadzenie nowych usług. W grudniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o przenosinach Spółki na rynek regulowany GPW.

- "Od początku roku obserwujemy znaczne ożywienie na rynku usług logistycznych. Dzięki sprzyjającym warunkom w tym okresie byliśmy w stanie istotnie poprawić wyniki finansowe, co skutkowało m.in. podniesieniem w sierpniu br. prognoz finansowych opublikowanych w dokumencie informacyjnym. Przyszły rok zapowiada się również bardzo dobrze, dlatego jeszcze w br. zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej emisji akcji, która pozwoli na podtrzymanie wysokiego tempa rozwoju. Emisja akcji serii D zakończyła się pełnym sukcesem. Inwestorzy objęli wszystkie zaoferowane im akcje. Pozyskaliśmy 2,2 mln zł, które przeznaczymy na inwestycje w rozbudowę naszych struktur organizacyjnych oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług. Pierwsze efekty tych inwestycji powinny być już widoczne w przyszłym roku.– mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A."

Przejście na rynek regulowany GPW
ATC Cargo S.A zwołało na 23 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie działania zmierzające do przeniesienia Spółki na parkiet główny GPW. Przedstawiony projekt uchwał zawiera upoważnienie dla Zarządu ATC Cargo do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D. Zarząd planuje przenosiny na I kwartał 2011 roku.

ATC Cargo nabyło pakiet kontrolny Openlog sp. z o.o.

ATC Cargo S.A. przejęła pakiet kontrolny udziałów spółki Openlog Sp. z o.o.. Spółka ta działa na rynku transportowo - logistycznym od początku 2010 roku. W swojej ofercie posiada usługi spedycji kolejowej, morskiej, lądowej i lotniczej oraz ubezpieczenia typu Cargo. Obecnie ATC Cargo jest właścicielem 80 proc. udziałów tej firmy.

Tak dla przypomnienia:

Cytat:

Zapisy na akcje Votum S.A. tylko do 3 grudnia br.

Wrocław, 30 listopada 2010 r. – Zapisy na akcje w pierwszej publicznej ofercie VOTUM S.A. – największej na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelarii odszkodowawczej – potrwają jeszcze tylko do piątku 3 grudnia br. Cena emisyjna została ustalona na 3,80 zł za akcję. W ramach oferty inwestorom zostało zaoferowanych łącznie 3 000 000 akcji serii A i B. Funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski WDM S.A. Po emisji akcji Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW.

Zapisy w Transzy Otwartej przyjmowane są w: Biurze Maklerskim Alior Banku S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., Beskidzkim Domu Maklerskim S.A. oraz Domu Maklerskim KBC Securities S.A. Natomiast zapisy w Transzy Instytucjonalnej oraz Pracowniczej przyjmowane są w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A.

-„W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy book-building. Na jego podstawie cena emisyjna została ustalona na 3,8 zł. Oceniamy, że jej ustalenie w granicy dolnych widełek zachęci inwestorów, tym bardziej, że jest ona również bardzo atrakcyjna z punktu widzenia wyników i prognoz spółki. Przykładowo - wskaźnik P/E na ten rok przy powyższej wycenie jest już jednocyfrowy, co uważamy za bardzo dobrą ofertę. W przyszłym roku planujemy wiele nowych inwestycji, głównie związanych z rozwojem działalności komplementarnej. Powinno to pozwolić na jeszcze większe niż w roku 2010 wzrosty w kolejnych latach, zarówno na poziomie przychodu, jak i wyniku netto.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu Votum S.A.


ATC Cargo planuje przejście z NC na rynek główny GPW w I kw. 2011

Notowana na NewConnect firma logistyczna ATC Cargo chce przejść na rynek główny GPW w I kwartale 2011 roku, poinformowała spółka w piątek. "ATC Cargo zwołała na 23 grudnia br. NWZ, które rozpoczęło działania zmierzające do przeniesienia spółki na parkiet główny GPW.

forsal.pl/artykuly/467949,atc_...

Cytat:
Warszawa, 25.11.2010 (ISB) - Kurs praw do akcji firmy transportowej Trans Polonia wzrósł na czwartkowym debiucie na rynku głównym GPW o 8,5% do 8,68 zł, wobec ceny emisyjnej, która wynosiła 8 zł, podała firma w czwartek.

Po godz. 10. kurs PDA wynosił także 8,68 zł, czyli wzrastał o 8,5% wobec ceny odniesienia (8,00 zł).

„Po debiucie skupimy się na dynamicznym zwiększeniu skali naszej działalności, zarówno w zakresie rozwoju floty jak i obszaru świadczenia usług. W chwili obecnej oferujemy nasze usługi poprzez biura w Polsce, Francji i Holandii, natomiast w przyszłym roku planujemy otworzenie kolejnych przedstawicielstw w Wielkiej Brytanii, Rosji i na Węgrzech. Cały czas będziemy także rozwijać naszą flotę transportową, która dzięki środkom z emisji zostanie powiększona do 140 jednostek. Warto także zwrócić uwagę, że cały rynek logistyki i chemikaliów rośnie bardzo dynamicznie, dzięki czemu udało nam się zanotować rekordowy rok pod względem generowanych wyników finansowych" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Dariusz Cegielski.

Trans Polonia na przełomie października i listopada br. przeprowadziła pierwszą publiczną emisje akcji, w ramach której pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje (522 636 akcji serii D) po cenie 8 zł za sztukę. Redukcja w TMI wyniosła 24,2%.

W okresie od stycznia do października 2010 r. przychody Trans Polonia S.A. wyniosły ok. 18,9 mln zł netto, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 roku (wyniosły 10,99 mln zł zł). Jednocześnie przychody osiągnięte w tym okresie stanowią realizację 89% prognozy przychodów na cały 2010 rok (wynosi 21,16 mln zł).

Prognoza na 2010 rok obejmuje 21,16 mln zł, EBIT 1,6 mln zł, 1,09 mln zł zysku netto. (ISB)

maza

cisza tutaj...

no nic następna informacja dot. aktywności spółki:

Cytat:
Akcjonariusze Grupy Novainvest S.A. kontrolują 8,3% kapitału w Nanotel S.A.
Współpraca ma przynieść znaczne zwiększenie przychodów wrocławskiej spółki

Warszawa, 22 listopada 2010 roku – Grupa Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect, poinformowała, że jej akcjonariusze kontrolują 100 tys. akcji stanowiących 8,3 procent kapitału zakładowego w spółce Nanotel S.A. W związku z tym oba podmioty rozpoczynają współpracę strategiczną. Jej efektem ma być kilkukrotne zwiększenie przychodów Nanotel S.A. w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w porównaniu z 2,3 mln zł prognozowanymi na 2010 rok.

Nanotel S.A. to notowana na NewConnect, wyspecjalizowana firma działająca na rynku budowlanym związanym z kompleksową obsługą inwestycji w budownictwie telekomunikacyjnym oraz realizacją instalacji systemów pomp ciepła.

- „Prowadzimy politykę inwestycji w spółki z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Nanotel nie tylko spełnia to kryterium, ale generuje również dobre wyniki finansowe i jest efektywnie zarządzany. Planujemy, że Nanotel będzie spółką wykonawczą w ramach naszej grupy, realizując projekty w obszarze budownictwa telekomunikacyjnego. Szczególnie, że firma posiada już bogate doświadczenie w realizacji tego typu kontraktów dla największych podmiotów na rynku. Udzielimy wsparcia Nanotel w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poziomie ilości oraz wartości realizowanych zleceń. Oczekujemy, że w przyszłym roku wolumen wykonywanych przez spółkę kontraktów znacząco wzrośnie. Docelowo w ciągu 12 miesięcy chcemy, aby zwiększyła ona swoje przychody i zysk kilkukrotnie.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

- „Sądzę, że każda ze spółek notowanych na giełdzie chciałaby, aby jej akcjonariat tworzyli inwestorzy instytucjonalni, którzy chcą pozostać z nią na dłużej. W naszym przypadku tak właśnie się dzieje. Jednocześnie, nowi akcjonariusze mają charakter branżowy oraz przynoszą nam możliwość rozwoju w postaci nowych zleceń i kontraktów. Zależy nam na budowaniu wartości spółki dla inwestorów, nad czym stale pracujemy. Z Grupą Novainvest rozmawiamy już o pierwszych projektach, które mielibyśmy realizować.” – mówi Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.

SPRZEDAŻ SPÓŁKI PORTFELOWEJ TeleB

Novainvest S.A. jest w trakcie finalizacji transakcji sprzedaży jednej ze swoich spółek portfelowych TeleB sp. z o.o. Ze sprzedaży Spółka uzyska 3 mln złotych. Cena sprzedaży, ustalona na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, jest prawie trzykrotnie większa, niż cena wynikająca z objęcia udziałów w połowie 2009 roku. Jednocześnie transakcja sprzedaży wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu w całym 2010 roku.

- „Sprzedaż TeleB w tym momencie jest atrakcyjna zarówno na poziomie przychodowym - ze względu na dodatkowy zastrzyk gotówki i pozytywne oddziaływania na tegoroczne wyniki Novainvest – jak i na kosztowym – bowiem w istotny sposób ograniczamy strumień gotówki związany z inwestycjami, jakie mogłyby umożliwić znaczący wzrost działalności tego podmiotu. W konsekwencji transakcja będzie widoczna w rachunku wyników jeszcze w tym roku. Zanotujemy na niej ok. 200% zysku, co pomoże zakończyć cały 2010 rok z 1 mln zł jednostkowego zysku netto, pomimo poniesionych kosztów związanych z budową grupy kapitałowej.”– mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

EMISJA AKCJI


W pierwszym kwartale 2011 roku Novainvest przeprowadzi publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

addison napisał(a):
konia z rzędem temu, kto poda ceny emisyjne poszczególnych serii. może ktoś zna?


B - 10 gr
C- 34gr
D - 40 gr
E- 50 gr
F- 10 gr
G- 50 gr

Cytat:
Bio-Med Investors S.A. ma 37,5%
w Stem Cells Spin sp. z o.o.

Warszawa, 19 listopada 2010 r. – Bio-Med. I S.A. spółka zależna Bio-Med Investors S.A. – notowanej na NewConnect spółki inwestującej w firmy o profilu bio-medycznym – nabyła 30 uprzywilejowanych udziałów w Stem Cells Spin sp. z o.o. (SCS). Tym samym Bio-Med Investors posiada 462 udziały w SCS, które stanowią 37,5 procent jej kapitału zakładowego. Stem Cells Spin działa w dziedzinie nowoczesnych biotechnologii medycznych, skupiając się na rozwoju wynalazków opartych na hodowli komórek macierzystych MIC-1 pozyskanych z rosnącego poroża jeleni. SCS jest również właścicielem spółki Bio-Inventions S.A., notowanego na NewConnect dystrybutora wytworzonych surowców.

- „Nabycie większej ilości udziałów w spółce Stem Cells Spin, to działanie zgodne z przyjętą przez nas strategią inwestowania oraz rozwoju firmy. SCS posiada potencjał w postaci unikalnego na polską skalę know-how hodowli i wykorzystania komórek macierzystych MIC-1. Jednakże, aby mogli się dalej tak prężnie rozwijać potrzebują kapitału. Ponieważ spółka spełnia przyjęte przez nas wysokie kryteria inwestycji, to zdecydowaliśmy się nabyć dodatkową ilość udziałów, które jednocześnie dają nam 24,21 procent głosów na walnych zgromadzeniach i tym samym możliwość decydowania o jej rozwoju. Obecnie Stem Cells Spin znajduje się w trakcie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną. Kolejnym krokiem będzie prywatna emisja akcji. Środki z niej będą przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych. Upublicznienie SCS w drodze debiutu na rynku NewConnect planowane jest na czerwiec 2011 roku.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu Bio-Med Investors S.A.
PLANOWANA EMISJA AKCJI
Bio-Med Investors S.A. rozważa przeprowadzenie nowej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru. Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego, na którym przedstawiona zostanie stosowna uchwała. Oferta dla obecnych akcjonariuszy Bio-Med ma zawierać do 88.478.725 akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł za walor. Pięć starych akcji będzie uprawniało do objęcia czterech nowych.

- „W najbliższych planach mamy kilka dużych projektów inwestycyjnych, na których chcielibyśmy skupić nasze wysiłki oraz posiadane środki. Obecni akcjonariusze Bio-Med Investors, którzy łącznie posiadają 75 procent kapitału naszej spółki, już zadeklarowali chęć dokapitalizowania tych projektów na kwotę do 9 mln złotych. Stąd pomysł nowej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy zarówno na te obecnie przygotowywane projekty, jak i na nowe inwestycje w pierwszej połowie 2011 roku. Nadzywczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane prawdopodobnie pod koniec grudnia br. Będziemy o tym informować stosownymi komunikatami. ” – tłumaczy Andrzej Trznadel.
Umowy inwestycyjne
Bio-Med Investors podpisał umowę inwestycyjną ze Spółką "Biomed" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. z Lublina (Biomed Lublin). Umowa dotyczy współuczestnictwa w projekcie obejmującym przygotowanie źródeł finansowania do rozszerzenia działalności podstawowej i wejścia na nowe rynki zbytu oraz uruchomienia drugiego segmentu działalności Biomed Lublin w oparciu o posiadany Zakład Frakcjonowania Osocza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Realizacja projektu przewiduje pozyskanie źródeł finansowania przy współdziałaniu podmiotów z grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM oraz zaangażowanie największych krajowych banków opartych na polskim kapitale. Zawarta umowa zakłada, że Biomed Lublin pozyska środki finansowe w kwocie 40.000.000 zł w ramach oferty prywatnej skierowanej za pośrednictwem Domu Maklerskiego WDM do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych działających na polskim rynku kapitałowym. Umowa przewiduje upublicznienie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Biomed Lublin przez wprowadzenie ich za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy WDM sp. z o.o. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w I kwartale 2011r. Na podstawie umowy Bio-Med Investors S.A. obejmie, po przekształceniu Biomed Lublin w spółkę akcyjną, pakiet akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

Bio-Med Investors zadebiutował na rynku NewConnect 16 listopada br. Do obrotu zostały wprowadzone akcje serii B, C, D, E, F i G. Z ich emisji Spółka łącznie pozyskała 20,6 mln zł, które przeznaczy na nowe inwestycje w podmioty z branży biomedycznej. Z opublikowanego wczoraj raportu kwartalnego wynika, że zysk netto Bio-Med Investors tylko w III kwartale br. wyniósł ponad 2 mln złotych.

Cytat:
ATC Cargo S.A. zwiększyło do 80 proc. zaangażowanie
w Openlog sp. z o.o.

Warszawa, 18 listopada 2010 – ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego –przejęła pakiet kontrolny udziałów spółki Openlog Sp. z o.o.. Spółka ta działa na rynku transportowo - logistycznym od początku 2010 roku. W swojej ofercie posiada usługi spedycji kolejowej, morskiej, lądowej i lotniczej oraz ubezpieczenia typu Cargo. Obecnie ATC Cargo jest właścicielem 80 proc. udziałów tej firmy.

- „W portfolio usług świadczonych przez spółkę Openlog Sp. z o.o. znaczący udział w sprzedaży stanowią usługi logistyczne oferowane z wykorzystaniem transportu kolejowego tak kontenerów, jak i ładunków masowych. Mamy nadzieję wykorzystać ten potencjał spółki Openlog w jak największym stopniu. Oczywiście spółka świadczy pełne portfolio usług, a nasze zaangażowanie w spółkę traktujemy jako pierwszy krok do planowej konsolidacji rynku.” - mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

„Warto dodać, że spółka Openlog Sp. z o.o. to młoda, aczkolwiek świetnie zarządzana i dynamicznie rozwijająca firma. Otóż za pierwsze trzy kwartały 2010 roku odnotowała przychody na poziomie blisko 11mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 203 tyś zł. Jesteśmy głęboko przekonani, że Zarząd spółki Opelnlog w osobach prezesów Marka Zienkiewicza i Marcina Karczewskiego utrzyma tą dynamikę wzrostu w przyszłych latach. Dodam, iż w chwili obecnej przyglądamy się innym ciekawym spółką na rynku.” – dodaje Jadeszko.

WYNIKI FINANSOWE ATC CARGO S.A.
Po trzech kwartałach 2010 r. wypracowała blisko 57 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,2 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost o odpowiednio: 148 i 880 procent. W samym trzecim kwartale br. Spółka wygenerowała 21,7 mln zł przychodów oraz ponad 484 tys. zł zysku netto. W sierpniu ATC dokonało korekty prognoz w górę. Zgodnie z dokonaną korektą na koniec roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosą 65 mln zł, a zysk netto 1,3 mln złotych. Na koniec III kwartału br. prognoza została zrealizowana w około 87,6 procentach na poziomie przychodów oraz 92,7 procent planowanego na cały rok zysku netto.

NOWA EMISJA AKCJI
We wrześniu NWZA zadecydowało o przeprowadzeniu prywatnej emisji akcji z wyłączeniem praw poboru. ATC Cargo S.A. planuje pozyskać ok. 2,2 mln zł, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój własnych struktur oraz rozszerzenie portfolio usług. W ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 400.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.
- „Środki z emisji akcji serii D planujemy przeznaczyć przede wszystkim na rozwój własnych struktur oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży Spółki w innych segmentach usług niezwiązanych z transportem morskim. Pozwoli nam to uczynić naszą ofertę bardziej kompleksową, co jest czynnikiem koniecznym do osiągania dalszego wzrostu przychodów z uwagi na rosnące oczekiwania klientów dotyczące komplementarności świadczonych usług logistycznych.” komentuje Artur Jadeszko.

news z dzisiaj:

Novainvest S.A. i Public Image Advisors S.A. zacieśniają współpracę
Nowi akcjonariusze powyżej 5% w obu spółkach

Warszawa, 17 listopada 2010 roku – Wiodący akcjonariusze dwóch notowanych na NewConnect spółek: Novainvest S.A. oraz Public Image Advisors S.A. dokonali wymiany akcji. W konsekwencji
w akcjonariacie obu spółek ujawniły się nowe podmioty posiadające ponad 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Sontellian Holdings LTD posiada akcje stanowiące 5,36% kapitału Public Image Advisors S.A., zaś Paradisus Capital LTD dysponuje 9,53% głosów w Novainvest S.A. Równolegle o zacieśnianiu współpracy rozmawiają spółki, których zarządy widzą płynące z takiego rozwiązania synergie. Novainvest S.A. to branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect. Public Image Advisors S.A. to spółka doradcza wspierająca przedsiębiorstwa na etapie pozyskiwania kapitału oraz wchodzenia na GPW.
- „Obie spółki są atrakcyjnie wyceniane rynkowo w stosunku do ich potencjału, przy P/E na poziomie kilkunastu punktów, stąd nie dziwi zainteresowanie ich akcjami. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę operacyjną nad kilkoma wspólnymi projektami związanymi z emisjami akcji i wprowadzaniem spółek na giełdę, zaplanowanymi na ten i przyszły rok. W jej toku okazało się, że obszarów współpracy – również poza klasycznymi emisjami na rynku kapitałowym, jest znacznie więcej. M.in. pojawił się pomysł wzmocnienia budowanej przez PIA grupy firm doradczych działających w obszarze rynku kapitałowego o wyspecjalizowany podmiot posiadający ciekawe portfolio spółek do upublicznienia. ” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.
- „Novainvest posiada takie portfolio, a sposób myślenia zarządu – nakierowany na budowę wartości fundamentalnej upublicznianych spółek - bardzo nam odpowiada. Dlatego główni akcjonariusze zdecydowali się na wymianę akcji i wzajemne ujawnienie z pakietami ponad 5% w głosach
na Walnych Zgromadzeniach obu podmiotów. Chcemy dać inwestorom czytelny sygnał, że synergii pomiędzy spółkami może być znacznie więcej, a nasza współpraca ma charakter długoterminowy
i będzie się rozwijać.” – mówi Daniel Kordel, Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Oprócz zacieśniającej się współpracy pomiędzy spółkami, z punktu widzenia akcjonariuszy dokonujących transakcji wymiany akcji, ważne jest również to, że oba podmioty jednocześnie stabilnie się rozwijają i będą notowały bardzo dobre wyniki finansowe. Novainvest S.A. zakończy 2010 rok z zyskiem netto na poziomie 1 mln zł, posiadając co najmniej pięć spółek portfelowych i aktywa na poziomie kilkunastu mln zł. Prężnie rośnie również PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. Spółka aktualnie prognozuje na 2010 rok 550 tys. zł zysku netto, z czego ponad 500 tys. zrealizowała już po trzech kwartałach.
- „Opierając się na publicznie dostępnych informacjach o liczbie projektów znajdujących się
w portfelu obu firm, spodziewać się można dalszego istotnego wzrostu ich wartości wewnętrznej
i generowanych wyników w przyszłości. Novainvest będzie chciała w 2011 roku zamknąć 3-4 swoje inwestycje, również w drodze upublicznienia. Jednocześnie będziemy inwestować w nowe podmioty. Chcemy aby w realizacji całości procesu brała udział grupa tworzona przez PUBLIC IMAGE ADVISORS. – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes zarządu Novainvest S.A.
Emisja akcji
Niedawno Novainvest poinformowała, że planuje publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki chce przeznaczyć na inwestycje w nowe spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku
z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.
- „W mojej ocenie cele emisyjne Novainvest są ciekawe, a związany z nimi potencjał wzrostu wartości spółki wysoki. - Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
- Wiodący akcjonariusze obu podmiotów są zainteresowani uczestnictwem w tej emisji.” – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

coś do poczytania:

Cytat:
Novainvest S.A. i Public Image Advisors S.A. zacieśniają współpracę
Nowi akcjonariusze powyżej 5% w obu spółkach

Warszawa, 17 listopada 2010 roku – Wiodący akcjonariusze dwóch notowanych na NewConnect spółek: Novainvest S.A. oraz Public Image Advisors S.A. dokonali wymiany akcji. W konsekwencji
w akcjonariacie obu spółek ujawniły się nowe podmioty posiadające ponad 5% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Sontellian Holdings LTD posiada akcje stanowiące 5,36% kapitału Public Image Advisors S.A., zaś Paradisus Capital LTD dysponuje 9,53% głosów w Novainvest S.A. Równolegle o zacieśnianiu współpracy rozmawiają spółki, których zarządy widzą płynące z takiego rozwiązania synergie. Novainvest S.A. to branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect. Public Image Advisors S.A. to spółka doradcza wspierająca przedsiębiorstwa na etapie pozyskiwania kapitału oraz wchodzenia na GPW.
- „Obie spółki są atrakcyjnie wyceniane rynkowo w stosunku do ich potencjału, przy P/E na poziomie kilkunastu punktów, stąd nie dziwi zainteresowanie ich akcjami. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę operacyjną nad kilkoma wspólnymi projektami związanymi z emisjami akcji i wprowadzaniem spółek na giełdę, zaplanowanymi na ten i przyszły rok. W jej toku okazało się, że obszarów współpracy – również poza klasycznymi emisjami na rynku kapitałowym, jest znacznie więcej. M.in. pojawił się pomysł wzmocnienia budowanej przez PIA grupy firm doradczych działających w obszarze rynku kapitałowego o wyspecjalizowany podmiot posiadający ciekawe portfolio spółek do upublicznienia. ” - mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.
- „Novainvest posiada takie portfolio, a sposób myślenia zarządu – nakierowany na budowę wartości fundamentalnej upublicznianych spółek - bardzo nam odpowiada. Dlatego główni akcjonariusze zdecydowali się na wymianę akcji i wzajemne ujawnienie z pakietami ponad 5% w głosach
na Walnych Zgromadzeniach obu podmiotów. Chcemy dać inwestorom czytelny sygnał, że synergii pomiędzy spółkami może być znacznie więcej, a nasza współpraca ma charakter długoterminowy
i będzie się rozwijać.” – mówi Daniel Kordel, Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
Oprócz zacieśniającej się współpracy pomiędzy spółkami, z punktu widzenia akcjonariuszy dokonujących transakcji wymiany akcji, ważne jest również to, że oba podmioty jednocześnie stabilnie się rozwijają i będą notowały bardzo dobre wyniki finansowe. Novainvest S.A. zakończy 2010 rok z zyskiem netto na poziomie 1 mln zł, posiadając co najmniej pięć spółek portfelowych i aktywa na poziomie kilkunastu mln zł. Prężnie rośnie również PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. Spółka aktualnie prognozuje na 2010 rok 550 tys. zł zysku netto, z czego ponad 500 tys. zrealizowała już po trzech kwartałach.
- „Opierając się na publicznie dostępnych informacjach o liczbie projektów znajdujących się
w portfelu obu firm, spodziewać się można dalszego istotnego wzrostu ich wartości wewnętrznej
i generowanych wyników w przyszłości. Novainvest będzie chciała w 2011 roku zamknąć 3-4 swoje inwestycje, również w drodze upublicznienia. Jednocześnie będziemy inwestować w nowe podmioty. Chcemy aby w realizacji całości procesu brała udział grupa tworzona przez PUBLIC IMAGE ADVISORS. – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes zarządu Novainvest S.A.
Emisja akcji
Niedawno Novainvest poinformowała, że planuje publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki chce przeznaczyć na inwestycje w nowe spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku
z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.
- „W mojej ocenie cele emisyjne Novainvest są ciekawe, a związany z nimi potencjał wzrostu wartości spółki wysoki. - Prezes Zarządu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
- Wiodący akcjonariusze obu podmiotów są zainteresowani uczestnictwem w tej emisji.” – komentuje Tomasz Bartel, wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.


Kto wie, może będą też inwestycje w niegiełdowe spółki. Zresztą w swoim portfelu mają też np Sobet

Dzisiaj dzień debiutu, ciekawe jak kurs się ruszy. Dla zainteresowanych tutaj można obejrzeć na żywo:

http://infoengine.pl/biomed/

Cytat:
Bio-Med Investors S.A. zadebiutuje 16 listopada na NewConnect

Warszawa, 12 listopada 2010 r. – Bio-Med Investors S.A. – spółka inwestująca w firmy o profilu bio-medycznym – zadebiutuje na rynku NewConnect w najbliższy wtorek 16 listopada. Debiut poprzedziły emisje akcji serii B, C, D, E, F i G, w ramach których Spółka powiększyła swoje kapitały własne łącznie o kwotę ok. 20,6 mln zł. Przeznaczy je na inwestycje w podmioty niepubliczne – głównie z innowacyjnych branż takich jak biotechnologia, medycyna i ochrona zdrowia .

- „Z sukcesem udało się nam przeprowadzić wszystkie zaplanowane emisje akcji, z które łącznie zwiększyły nasze kapitały własne o kwotę ok. 20 mln złotych. Pozyskany kapitał zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w wyselekcjonowane spółki ze szczególnym ukierunkowaniem na branże biotechnologiczną, medyczną, farmaceutyczną, ochrony zdrowia oraz finansową. Maksymalna bezpośrednia wartość indywidualnej inwestycji w jeden wybrany projekt będzie uzależniona od jego atrakcyjności i w połączeniu z inwestorami biorącymi udział w naszych projektach może wynosić w szczególnych przypadkach nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Planujemy, że horyzont czasowy tego typu inwestycji będzie wynosił maksymalnie 3 lata od momentu wejścia do chwili wyjścia. Przy czym, będziemy wyjście odbędzie się poprzez sprzedaż posiadanych walorów spółki na rynku giełdowym lub odsprzedaż innym podmiotom np. inwestorom indywidualnym lub instytucyjnym. Do końca 2010 roku powinniśmy przeprowadzić do 3 tego typu inwestycji.” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

Strategia i prognozy finansowe

Głównymi założeniami Bio-Med Investors na lata 2010-2013 jest zwiększenie skali działalności, pozyskanie silnych partnerów biznesowych oraz budowa silnej i rozpoznawalnej na rynku marki.

- „Debiut na NewConnect i tym samym wejście na giełdę przyczyni się do wzrostu wiarygodności naszej spółki oraz jej rozpoznawalności. Oczywiście, jest to tylko jeden z elementów realizacji przyjętej przez nas strategii rozwoju. Chcemy także, przy udziale grupy kapitałowej, do której należymy nawiązać współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych projektów z instytucjami finansowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność inwestycyjną. Projekty te będą miały na celu wykorzystanie potencjału gospodarczego klientów banków poprzez wzmocnienie ich zdolności kredytowej, uzyskanej dzięki naszemu dokapitalizowaniu oraz przygotowaniu dla tych podmiotów ścieżki rozwoju na rynku kapitałowym.” - tłumaczy Andrzej Trznadel.

Wyniki i prognozy finansowe

W okresie swojej działalności, od 22 lutego do 16 sierpnia br. Spółka wygenerowała ponad 2 mln zł przychodów oraz zarobiła ponad 789 tys. zł netto. Bio-Med Investors prognozuje, że na koniec br. wypracuje 2,2 mln zł zysku netto, zaś kolejny 2011 rok ma przynieść wzrost wyniku o 132 proc., czyli 5,1 mln złotych.

List o innowacyjności

Pod koniec sierpnia br. Bio-Med Investors podpisał list intencyjny z Science2Business Inkubatorem Innowacyjności. Jest to inicjatywa w ramach unijnego Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Współpraca Bio-Med Investors z S2B będzie się opierać na zasadzie inwestycji funduszu w wybrane projekty o profilu biotechnologicznym, które wymagają dodatkowych źródeł finansowania.

Umowy inwestycyjne

W ostatnich dniach Bio-Med Investors podpisał umowę inwestycyjnej ze Spółką "Biomed" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. z Lublina (Biomed Lublin). Umowa dotyczy współuczestnictwa w projekcie obejmującym przygotowanie źródeł finansowania do rozszerzenia działalności podstawowej i wejścia na nowe rynki zbytu oraz uruchomienia drugiego segmentu działalności Biomed Lublin w oparciu o posiadany Zakład Frakcjonowania Osocza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu. Realizacja projektu przewiduje pozyskanie źródeł finansowania przy współdziałaniu podmiotów z grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM oraz zaangażowanie największych krajowych banków opartych na polskim kapitale. Zawarta umowa zakłada, że Biomed Lublin pozyska środki finansowe w ramach oferty prywatnej skierowanej za pośrednictwem Domu Maklerskiego WDM do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych działających na polskim rynku kapitałowym. Umowa przewiduje upublicznienie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Biomed Lublin przez wprowadzenie ich za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy WDM sp. z o.o. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w I kwartale 2011r. Na podstawie umowy Bio-Med Investors S.A. obejmie, po przekształceniu Biomed Lublin w spółkę akcyjną, pakiet akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

Kupili innego brokera:

Cytat:
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – notowani na NewConnect – zakupili 100 procent
udziałów w firmie Krajowe Biuro Brokerskie sp. z o.o. (KBB). Umowa
przejęcia przewiduje opcję na akcje spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, które zostaną wyemitowane w roku 2012, pod warunkiem realizacji przez KBB założonych w umowie inwestycyjnej prognoz finansowych na 2011 rok.

Popisana umowa przejęcia stanowili finalizację rozmów, które Spółki rozpoczęły w sierpniu od podpisania listu intencyjnego. Jednocześnie jest to pierwsza akwizycja, której dokonała Spółka w tym roku. WDB ma podpisane jeszcze dwa inne listy intencyjne w zakresie fuzji.

- „Krajowe Biuro Brokerskie stanowi dla nas interesujący podmiot, który specjalizuje się w obsłudze brokerskiej największych na polskim rynku instytucji finansowych, kapitałowych i z sektora obronności narodowej oraz bezpieczeństwa elektro-energetycznego kraju. KBB na koniec tego roku powinno wygenerować około 1,3 mln zł przychodu. Dzięki tej akwizycji powiększyliśmy zakres i obszar możliwych działań sprzedażowych. Jednocześnie KBB wnosi do naszej spółki dodatkową wiedzę i doświadczenie, zyskując w zamian kapitał
na rozwój. Naszą intencją jest połączenie kompetencji oraz rynków, na których działamy, a następnie realizacja projektów z zakresu ubezpieczeń o zasięgu ogólnopolskim.” - komentuje Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

-„Jest to nasze pierwsze przejęcie, którym chcemy pokazać, iż konsekwentnie trzymamy się założeń strategii rozwoju. Potwierdzamy tym samym, plan budowy znaczącego, krajowego podmiotu działającego w sektorze ubezpieczeń posiadającego status spółki publicznej.” – dodaje Krzysztof Cichecki.

Krótko o KBB

Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o. o. jest brokerem ubezpieczeniowym działającym w Grupie Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, od 1995 roku (wcześniej w ramach Krajowego Instytutu Ubezpieczeń) świadczy usługi brokerskie z zakresu ubezpieczeń na rzecz największych podmiotów gospodarczych i innych instytucji działających na polskim rynku finansowym i kapitałowym jak również w sektorze obronności oraz bezpieczeństwa elektro energetycznego kraju.

Usługi świadczone przez Krajowe Biuro Brokerskie wspierane są przez pracowników
i konsultantów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, dzięki czemu gotowi są do obsługi nawet najbardziej wymagających klientów oczekujących indywidualnych rozwiązań - możliwość bezpośredniej współpracy z uznanymi autorytetami rynku ubezpieczeniowo-finansowego wyróżnia Krajowe Biuro Brokerskie spośród innych brokerów działających na polskim rynku.Novainvest S.A. sprzeda spółkę portfelową za 3 mln zł

Warszawa, 9 listopada 2010 roku – Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect uzyska 3 mln zł ze sprzedaży jednej ze swoich spółek portfelowych – TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży, ustalona na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, jest prawie trzykrotnie większa, niż cena wynikająca z objęcia udziałów w połowie 2009 roku. Jednocześnie transakcja sprzedaży wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu w całym 2010 roku.

- „Ta transakcja pokazuje kilka istotnych filarów strategii Novainvest. Z jednej strony to koncentracja na branżach, w których mamy kompetencje, jak np.: telekomunikacja. Z drugiej – umiejętność wyszukiwania i taniego zakupu atrakcyjnych spółek, które po kilkunastu miesiącach naszej pracy są warte znacznie więcej. W konsekwencji pojawiają się właśnie takie transakcje jak zbycie Tele B. Co ciekawe spółka trafia również do inwestora branżowego mocno zainteresowanego jej dalszym rozwojem.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.

Novainvest wstępnie szacuje, że zakończy 2010 rok jednostkowym zyskiem netto na poziomie 1 mln złotych.

- „Z naszego punktu widzenia dezinwestycja w tym momencie jest atrakcyjna zarówno na poziomie przychodowym - ze względu na dodatkowy zastrzyk gotówki i pozytywne oddziaływania na tegoroczne wyniki Novainvest – jak i na kosztowym – w istotny sposób ograniczamy strumień gotówki związany z inwestycjami, jakie mogłyby umożliwić znaczący wzrost działalności tego podmiotu. W konsekwencji transakcja będzie widoczna w rachunku wyników jeszcze w tym roku. Zanotujemy na niej ok. 200% zysku, co pomoże zakończyć cały 2010 rok z 1 mln zł jednostkowego zysku netto, pomimo poniesionych kosztów związanych z budową grupy kapitałowej.”– mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.
W pipeline funduszu znajdują się kolejne transakcje na spółkach portfelowych, a także nowe inwestycje.

- „Liczy się nie tyle okres jaki spółka była w naszym posiadaniu, ale efektywność jej rozwoju, który wspieraliśmy. A tę w przypadku Tele B pokazuje chociażby cena zbycia, prawie trzykrotnie wyższa po około roku naszej pracy. Dlatego takich transakcji będziemy chcieli przeprowadzać więcej. Tylko na przyszły rok planujemy wyjścia z 3-4 kolejnych projektów, w tym przynajmniej z dwóch przez giełdę. W międzyczasie na oku mamy już kolejne, w tym dwie spółki publiczne. Rozpoczynamy wstępne rozmowy w tym zakresie, decyzje inwestycyjne powinny zapaść jeszcze w IV kwartale br.” – zapowiada Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Emisja akcji

W listopadzie Novainvest przeprowadzi publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

Spółka portfelowa przejmuje

Niedawno Novainvest S.A. informowała również, że jej spółka portfelowa – Interlandia Sp. z o.o. - podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia operatora telewizji kablowej Sferanet z Bielska Białej. Spółki udzieliły sobie wyłączności na rozmowy w sprawie przejęcia do końca br. W efekcie połączenia ma powstać operator telewizji kablowej świadczący usługi typu triple-play (telewizja, internet, telefon). W ocenie funduszu będzie to miało istotne przełożenie na przychody notowane przez Interlandię – przychody spółki po przejęciu wzrosłyby o prawie 3 mln zł. W przyszłym roku Interlandia może przeprowadzić emisję akcji i wejść na rynek NewConnect.


KNF zatwierdziła im prospekt:

biznes.onet.pl/knf-zatwierdzil...

Robią spotkanie na podsumowanie IIIQ 2010r.

Jak ktoś zainteresowany to wrzucam zaproszenie:


Cytat:
Szanowni Paostwo,

W imieniu Zarządu spółki Doradcy24 SA zapraszam na spotkanie dla Inwestorów, na którym zostaną zaprezentowane wyniki spółki za III kwartał 2010 r.

Po spotkaniu zainteresowane osoby będą miały możliwośd bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami Zarządu spółki.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 13:00, w Warszawie, w hotelu Bristol (Krakowskie Przedmieście 42/44), w Salonie Moniuszko (1. piętro).


Prosimy o potwierdzenie przybycia: nr tel. (22) 826-64-75 lub e-mail: beata@publicia.pl

Cytat:
Szanowni Państwo,


W imieniu Zarządu spółki VOTUM S.A. mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie w związku z Pierwszą Publiczną Emisją akcji VOTUM S.A.


Spotkanie odbędzie się 8 listopada br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w hotelu Sheraton (sala Bruksela na parterze) w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2).


Prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem piotr@publicia.pl bądź telefonicznie pod numerem (22) 826 64 75 begin_of_the_skype_highlighting              (22) 826 64 75      end_of_the_skype_highlighting.


Jeżeli nie mogliby Państwo przybyć na spotkanie, a chcieliby Państwo otrzymać materiały to prosimy o kontakt. Materiały zostaną przesłane po spotkaniu.

Widzieliście na ich stronce grupę doradczą? www.bluetax.pl/pl/oferta/164/G...

Z WDB ostatnio umowę chyba podpisali

A właśnie że wprowadzi na NC:


Spółka zależna LST CAPITAL S.A. wejdzie na NewConnect
Podbij.pl planuje debiut w IV kw. 2010 r.


Warszawa, 28 października 2010 roku – spółka zależna LST CAPITAL S.A. - Podbij.pl S.A. (właściciel portalu aukcyjnego „Podbij.pl Alternatywne Zakupy”) – planuje zadebiutować na rynku NewConnect w IV kw. 2010r. Plany upublicznienia spółki związane są z nową odsłoną portalu, która nastąpiła 20 października 2010 roku. W ramach nowej strategii działania, portal wprowadził zupełnie nowy dział z aukcjami marzeń i zmienił nazwę na „Podbij.pl Alternatywne Zakupy”. LST CAPITAL S.A. oraz podmioty zależne od funduszu posiadają 41,18 % udziałów w kapitale zakładowym Podbij.pl.

-„Pod koniec lipca br. nabyliśmy udziały w Podbij.pl. W chwili obecnej zakończyliśmy pierwszy etap prac mających na celu budowę wartości tego podmiotu. W połowie października została wdrożona nowa koncepcja działania portalu, w ramach której zaoferowaliśmy użytkownikom zupełnie nową jakość. Po raz pierwszy w Europie internauci otrzymali szansę wylicytowania lotu w kosmos, 100.000 dolarów amerykańskich czy wyjazdu na tor Circuit de Catalunya w Barcelonie, gdzie będą mogli zasiąść za kierownicą bolidu F1. Spodziewamy się, że taka oferta spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony nawet bardzo wymagających odbiorców. Teraz skupimy się na pozyskaniu środków na dalszą działalność. Emisja akcji serii F jest już właściwie zakończona. Jeszcze w tym roku zamierzamy wprowadzić Podbij.pl do obrotu na rynku alternatywnym. Oczywiście będziemy cały czas pracowali nad kolejnymi innowacjami, której pozwolą nam w dynamiczny sposób zdobywać udziały w rynku. Rozważamy również przejęcia innych podmiotów” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Oprócz portalu Podbij.pl nowa odsłona dotyczy zarówno w wersji czeskiej Licytuj.cz jak i angielskiej BraveBidders.co.uk. W najbliższym czasie portal planuje dołączyć kolejne wersje językowe.

Portal Podbij.pl Alternatywne Zakupy prowadzi również aukcje o charakterze charytatywnym, m.in. w ramach aukcji, której przedmiotem jest wyjazd z Dorotą „Dodą” Rabczewską na Florydę (gdzie zwycięzca odbędzie lot w stanie nieważkości), cześć funduszy przeznaczona zostanie na walkę z białaczką.

Pierwsza odsłona portalu Podbij.pl odbyła się w sierpniu 2008 roku. W 2009 portal pojawił się na rynkach zagranicznych w dwóch nowych wersjach językowych: czeskiej pod nazwą Licituj.cz oraz angielskiej pod nazwą BraveBidders.co.uk . W przeciągu dwóch lat działalności portal zyskał 220 000 użytkowników. Do tej pory Podbij.pl działał na zasadach portali typu All-Pay takich jak za10groszy.pl czy camelbid.pl.

Agroliga Group z Ukrainy chce wejśc na NC

Cytat:
Agroliga Group zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę była mlecznego – planuje wejść na rynek NewConnect

Spółka zamierza wcześniej przeprowadzić prywatną emisję akcji, z której chce pozyskać do 1 mln EUR. Pozyskane środki Agroliga zainwestuje w modernizację parku maszynowego oraz nowoczesny kompleks hodowlany. Debiut planowany jest na przełom 2010 i 2011 roku.


newconnect.pb.pl/2247771,90469...

miła wiadomość:

B3System S.A. zawarł z Bankiem Pekao S.A.
umowę na 2,1 mln zł

Warszawa, 19 października 2010 r. – B3System S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – zawarł z Bankiem Pekao S.A. umowę na sprzedaż, dostawę oraz instalację sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Spółka będzie także świadczyć na rzecz Banku serwis gwarancyjny. Wartość umowy wynosi 2,1 mln złotych netto.
- „Na mocy zawartego porozumienia zainstalujemy w placówkach Pekao nowy sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które zapewni wewnętrznej sieci klienta wysoki poziom bezpieczeństwa. W dobie Internetu coraz więcej firm, nie tylko z branży instytucji finansowych zgłasza się do nas w celu zakupu odpowiedniego oprogramowania, które pomoże chronić ich sprzęt oraz wewnętrzny przepływ informacji i dokumentów przed dostępem niepowołanych osób. Obserwujemy stały wzrost zainteresowania przedsiębiorców produktami, które oferujemy, co mamy nadzieję, że znajdzie odzwierciedlenie we wzroście naszych przychodów być może jeszcze na koniec bieżącego roku.” – mówi Mirosław Kaliński, prezes B3System S.A.
B3System S.A. jest obecnie w trakcie finalizacji łączenie się z COPI S.A. W ramach tego procesu na przełomie września i października br. przedstawiciele COPI S.A. weszli do zarządu B3System S.A. Obecnie trwają już prace nad przygotowaniem nowej strategii połączonych podmiotów, która zostanie przedstawiona w I kw. 2011 roku.

Mają od dziś nowego ludzia w Zarządzie:

newconnect.pl/index.php?page=1...

Od poniedziałku startują zapisy na akcje :

18 października br. ruszają zapisy na akcje spółki Bio Inventions S.A.
Spółka chce pozyskać 1 mln zł


Wrocław, 15 października 2010 r. – W najbliższy poniedziałek rozpoczną się zapisy na akcje serii D Bio Inventions S.A., spółki dystrybucyjno - produkcyjnej notowanej na NewConnect, działającej w branży biotechnologicznej. W ramach nowej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru Spółka zaoferuje Inwestorom 5.500.000 akcji w cenie 0,20 zł za sztukę. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej akcji serii D. Dzień ustalenia prawa poboru przypadał na 11 października br. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 29 października br. Zaś przydział akcji nastąpi do 10 listopada br.

Bio Inventions S.A. chce pozyskać z emisji 1 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na produkcję surowców biotechnologicznych z przeznaczeniem dla kosmetologii i weterynarii oraz na rozwijanie posiadanych już produktów dla zwierząt.

- „Spółka coraz lepiej radzi sobie na rynku. Już dwa z naszych produktów wprowadziliśmy do sprzedaży pilotażowej. Przygotowujemy także nowe laboratorium do rozpoczęcia produkcji. Chcemy przyśpieszyć rozwój spółki poprzez wprowadzanie na rynek kolejnych produktów przeznaczonych dla kosmetologii i weterynarii. Cały czas pracujemy także nad poszerzeniem dotychczasowych kanałów dystrybucji oraz promocji. Środki z emisji pomogą nam szybciej osiągnąć cele postawione Bio Inventions. Mamy nadzieję, że tak jak do tej pory, nasi Inwestorzy obdarzą nas zaufaniem.” -– mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

INTERBUD-LUBLIN zadebiutował na rynku głównym GPW
Na otwarciu cena akcji wzrosła o 7,27% do 16,09 zł


Warszawa, 12 października 2010 roku – Interbud-Lublin S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim – zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 7,27% do 16,09 zł, wobec ceny odniesienia która wynosiła 15 zł za akcję. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w ramach której Interbud-Lublin pozyskała 30 mln zł. Funkcję oferującego podczas emisji pełniło Biuro Maklerskie BOŚ.

-„Z punktu widzenia 23 lat historii Interbudu-Lublin, dzisiejszy debiut jest dla nas bardzo szczególnym wydarzeniem. Obecnie jesteśmy jedną z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim, generującą ponad 125 mln zł przychodu i 8 mln zysku netto rocznie. Ten debiut jest pewnego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, a także obietnicą jeszcze lepszych wyników w przyszłości, które będziemy w stanie generować m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji. Mamy nadzieję, że nasza obecność na tym rynku pozwoli nam zarówno na umocnienie naszej pozycji rynkowej, jak i na dalszy dynamiczny rozwój. Warto także zwrócić uwagę, że w kryzysowym 2009 roku nasze przychody wzrosły o ponad 77%, a zysk netto o ponad 351%. To pokazuje jak duży jest nasz potencjał wzrostu nawet w gorszych okresach koniunkturalnych.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Interbud-Lublin S.A.

W ramach emisji Interbud-Lublin zaoferował inwestorom łącznie 2 mln akcji serii E po cenie 15 zł za sztukę. Zapisy zostały złożone na wszystkie oferowane akcje.

-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Interbud-Lublin S.A.

Dla zainteresowanych debiut 11 października:

newconnect.pb.pl/2233966,27416...

BIO INVENTIONS S.A. odebrało nowe laboratorium
Trwają prace sanitarne
Od listopada ruszy produkcja na pełną skalę

Wrocław, 5 października 2010 r. – Bio Inventions S.A., spółka dystrybucyjno - produkcyjna działająca w branży biotechnologicznej notowana na NewConnect – odebrała gotowe laboratorium produkcyjne. Laboratorium zostało przygotowane przez znaczącego akcjonariusza spółki, firmę Stem Cells Spin sp. z o.o., na mocy umowy SCS z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Trwają prace dezynfekujące pomieszczenia oraz sterylizacja poszczególnych urządzeń do hodowli komórek macierzystych. Przygotowanie laboratorium do wdrożenia produkcji potrwa do końca października br.

- „Kilka dni temu odebraliśmy laboratorium przystosowane do produkcji gotowych preparatów. Zgodnie z podpisanym ze Stem Cells Spin sp. z o.o. porozumieniem, nowe laboratorium jest pięć razy większe od dotychczasowego (jego powierzchnia wynosi 180 m.kw.) oraz przygotowane wg naszego projektu. Obecnie prowadzimy prace dezynfekujące samego pomieszczenia oraz urządzeń. Zdecydowaliśmy się na stopniowe przenoszenie i sterylizowanie urządzeń tak, aby nie zatrzymywać produkcji w dotychczasowym laboratorium. Unikniemy w ten sposób całkowitego zatrzymania produkcji na cały miesiąc. O zakończeniu tych prac również będziemy informować rynek. Laboratorium o większej powierzchni pomoże nam w zwiększeniu skali prowadzonych badań, a co za tym idzie także produkcji. Powinno to wpłynąć na podwyższenie sprzedaży, szczególnie, że produkty wprowadzone przez nas do tej pory na rynek, niedługo zakończą etap sprzedaży pilotażowej.” – mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

EMISJA AKCJI Z PRAWEM POBORU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Inventions uchwaliło we wrześniu emisję akcji z prawem poboru. Zapisy na akcje rozpoczną się 18 października i potrwają dwa tygodnie do 29 października br. Cena emisyjna wynosi 0,2 zł. Dwa prawa poboru będą uprawniały do objęcia jednej nowej akcji serii D. Dzień ustalenia prawa poboru przypada na 11 października br.

- „Z tej emisji planujemy pozyskać około 1 mln złotych. Środki te przeznaczymy na produkcję surowców biotechnologicznych z przeznaczeniem dla kosmetologii i weterynarii oraz na rozwijanie posiadanych już produktów dla zwierząt. Pozwoli nam to na przyśpieszenie wprowadzenia kolejnych produktów do sprzedaży oraz poszerzenie kanałów promocji. Do tej pory spełniliśmy wszystkie składane Inwestorom obietnice.” – mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

PRODUKTY W SPRZEDAŻY PILOTAŻOWEJ

Na początku września Bio Inventions wprowadziła do sprzedaży pilotażowej drugi ze swoich produktów VELVETYNĘ. Jest to środek weterynaryjny przeznaczony do pielęgnacji koni oraz zwierząt towarzyszących (tonik i maść). Odbiorcami pierwszej partii są podmioty z branży weterynaryjnej. Pierwszym produktem wprowadzonym do sprzedaży pilotażowej jeszcze w II kwartale br. był BIOCERVIN - homogenat komórkowy opracowany na bazie lizatu. Oba produkty wytwarzane są na licencji Stem Cells Spin sp. z o.o.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. podpisał kolejne listy intencyjne w sprawie przejęć
Finalizacja rozmów do końca br.


Wrocław, 4 października 2010 r. – WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – broker ubezpieczeniowy notowany na NewConnect – w ostatnim tygodniu września podpisał kolejne dwa listy intencyjne dotyczące przejęcia podmiotów z sektora ubezpieczeń. Zgodnie z ustaleniami właściwe umowy przejęć podpisane zostaną do 31 grudnia br.
Przejęcia pomogą WDB w stworzeniu dużego podmiotu na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz rozszerzeniu zakresu działalności.

- „Pierwszy list intencyjny podpisaliśmy zaraz po wejściu na rynek NewConnect. Szacujemy, że proces przejęcia tego podmiotu powinien zakończyć się do końca tego roku. Tydzień temu podpisaliśmy kolejne dwa listy intencyjne. Jeden z nich dotyczy brokera ubezpieczeniowego, który posiada doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych. Właściwe umowy przejęć zostaną sfinalizowane do końca 2010 roku. Przeprowadzane przez nas przejęcia mają na celu stworzenie silnego podmiotu w sektorze ubezpieczeń na rynku polskim. Firmy, z którymi zostały podpisane listy intencyjne, oferują usługi komplementarne do tych świadczonych obecnie przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi. Rozszerzenie zakresu naszej działalności pozwoli na zdobycie nowych klientów, a co za tym idzie wzrostu poziomu przychodów.”- tłumaczy Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI ZAINTERESOWANI WDB BU

W sierpniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zyskali dużego inwestora instytucjonalnego. Fundusz BIO-MED Investros S.A. zakupił 20 proc. akcji od Mariusza Muszyńskiego, przewodniczącego rady nadzorczej Brokerów. Fundusz ten specjalizuje się również w inwestycjach w spółki z branży finansowej. Taka strategia jest kontynuacją funduszu Vesuvio Capital S.A., który razem z BIO-MED Capital tworzy fundusz Bio-Med Investors S.A.

- „Zainteresowanie spółką ze strony dużych inwestorów instytucjonalnych to dla każdej firmy oraz jej otoczenia dobry znak. Mamy nadzieję, że więcej takich Inwestorów dostrzeże nasz potencjał i dzięki nim będziemy mogli zbudować stabilny akcjonariat. BIO-MED Capital jest szczególnym akcjonariuszem, ponieważ specjalizuje się w spółkach medycznych oraz biotechnologicznych, ale przy tym szuka spółek, które są dobrze zarządzane i mają konkretny pomysł na swój wzrost. Oznacza to, że jako WDB spełniliśmy przynajmniej jeden ze stawianych przez nich warunków.” – tłumaczy Cichecki.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zadebiutowali na rynku alternatywnym podczas trzeciej edycji konferencji NewConnect Convention we Wrocławiu. Spółka jest pierwszym brokerem ubezpieczeniowym, którego akcje są notowane na NewConnect.

oj jak tu smutno, a w spółce tyle się działo przez ten czas...

na osłodę uchwały z dzisiejszego(!) walnego

newconnect.pl/?page=1045&p...

zawiadomienie o jutrzejszym debiucie:

Jutro debiut POLTRONIC na NewConnect

Wrocław, 30 września 2010 r. – Już jutro Poltronic S.A. – jeden z wiodących importerów i dystrybutorów szerokiego zakresu elektroniki – zadebiutuje na rynku NewConnect. Spółka w lipcu przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1,5 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego i wolumenu zamówień towarów w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty oferowane przez Poltronic. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Corvus Corporate Finance sp. z o.o.

-„Jutrzejszy debiut to wydarzenie otwierające nowy etap prac związanych z rozwojem naszej działalności importowej i dystrybucyjnej, która od początku 2010 roku działa w ramach wydzielonej struktury organizacyjnej pod nazwą Poltronic S.A. Po debiucie skupimy się na pokazaniu inwestorom jak szybko jesteśmy w stanie zwiększać skalę całej naszej działalności, co będzie już bardzo widoczne w wynikach za IV kw. br. Liczymy, że nasza obecność w tym systemie obrotu pozwoli przed wszystkim na budowę trwałych relacji z inwestorami, które w przyszłości będą dla nas niezwykle istotne z punktu widzenia dalszej budowy wartości firmy.” – tłumaczy Piotr Chrobak, Prezes Zarządu Poltronic S.A.
Wejście na rynek wschodnich sąsiadów
Najbliższe plany Poltronic to ekspansja na rynki Państw Nadbałtyckich Europy Wschodniej.
- „Analizując sytuację wśród naszych wschodnich sąsiadów, postanowiliśmy wejść jako dystrybutor na rynek Litwy, Łotwy i Estonii. Do tej pory nasze przychody pod względem podziału geograficznego w 19% są generowane z Exportu w tym w ok. 11 proc. poprzez sieć sprzedaży produktów do krajów Europy Zachodniej.” – tłumaczy Piotr Chrobak, Prezes Zarządu Poltronic S.A.
Poltronic S.A. jest bezpośrednim importerem towarów z Azji, m.in. za pośrednictwem powiązanego podmiotu Chengdi Trade Co. Ltd. w Shenzhen (Chiny), w którym Poltronic S.A. posiada 100% udziałów.

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 29/2010
data dodania 2010-09-28 21:42:33
spółka PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.

Objęcie znaczącego pakietu akcji serii D spółki Blue Tax Group S.A.

Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w ramach strategii rozwoju zakładającej budowę grupy świadczącej szeroki zakres usług doradczych, Emitent wziął udział w prywatnej emisji akcji Blue Tax Group S.A. ("BTG").

W ramach emisji Emitent objął 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii D BTG za łączną kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

W związku z powyższym, po rejestracji emisji akcji serii D w KRS przez BTG udział Emitenta w kapitale zakładowym BTG zwiększy się z 4.300.000 akcji aktualnie (stanowiących 6,11% w kapitale zakładowym BTG) do 14.300.000 akcji (stanowiących 14,3% w kapitale zakładowym BTG).

Jednocześnie liczba głosów posiadanych przez Emitenta na Walnym Zgromadzeniu BTG zwiększy się z 8.600.000 głosów aktualnie (stanowiących 8,98% całkowitej liczby głosów na WZ BTG) do 18.600.000 głosów (stanowiących 14,83% całkowitej liczby głosów na WZ BTG).

W ocenie Zarządu Emitenta, zwiększenie zaangażowania w BTG będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe generowane przez PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

* Daniel Kordel - Prezes Zarządu

Emmerson S.A. ma nowe biuro
na warszawskim Ursynowie


Warszawa, 27 września 2010 r. – Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – otworzyła szóste, a drugie na warszawskim Ursynowie biuro pośrednictwa nieruchomości. Równocześnie z rozwojem sieci własnej trwają prace nad budową sieci franczyzowej. Do końca 2011 roku Emmerson S.A. chce mieć w sumie około 30 takich placówek.

- „Dotychczas działające na terenie Ursynowa biuro cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Zdecydowaliśmy się na otwarcie drugiego, ponieważ ta dzielnica Warszawy szybko się rozwija, buduje się tam wiele nowych inwestycji oraz od lat jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych dzielnic do zamieszkania w stolicy. Po wynikach pracy pierwszego z biur, sądzimy, że drugie może mieć podobny potencjał sprzedażowy. Tym samym, będzie mieć pozytywny wpływ na poziom przychodów jeszcze w bieżącym roku”. – mówi Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

BUDOWA SIECI FRANCZYZOWEJ

Emmerson rozpoczął również budowę sieci franczyzowej. Na mocy podpisanej umowy pierwsze biuro franczyzowe zostało uruchomione 15 września br. w Białymstoku. Spółka planuje, że do końca przyszłego roku otworzy jeszcze 30 takich biur.
- „Pierwsze biuro w Białymstoku już powstało. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami, którzy są zainteresowani współpracą pod naszą marką. Na rozbudowę sieci przeznaczona będzie część środków z emisji akcji, przeprowadzonej przez debiutem na rynku NewConnect. Będziemy także pracować nad rozwojem sieci oddziałów własnych, ponieważ to one generują największą część zysków.” – opowiada Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

Emmerson zadebiutował na rynku alternatywnym warszawskiej GPW. Debiut poprzedziła prywatna emisja, z której Spółka pozyskała 1 mln złotych. Pozyskane środki Emmerson S.A. zamierza zainwestować w rozbudowę działu handlowego oraz stworzenie sieci franczyzowej. Autoryzowanym doradcą Emmersona jest CEE Capital sp. z o.o. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A.

ViDiS S.A. planuje debiut na NewConnect
na początku października br.


Wrocław, 23 września 2010 r. – ViDiS S.A. – wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń audiowizualnych – planuje wejść na rynek NewConnect w pierwszej połowie października br. VIDIS w sierpniu przeprowadził emisję akcji, z której pozyskał 1,2 mln złotych. Pozyskane środki Spółka przeznaczy na kapitał obrotowy, co pozwoli na realizację większego wolumenu zamówień i wzrost sprzedaży. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o. (daw. CEE Capital sp. z o.o.)

- „Debiut na NewConnect traktujemy bardzo poważnie, tak jak naszych Inwestorów. Przez wszystkie procedury przechodzimy bardzo starannie, by uniknąć błędów formalnych. Dlatego termin naszego debiutu – planowany uprzednio na wrzesień – nieco się przesunął. Złożyliśmy już wszelkie niezbędne dokumenty i oczekujemy na decyzję Giełdy Papierów Wartościowych. Spodziewamy się, iż debiut odbędzie się w pierwszej połowie października. Założylismy, że do emisji private placement chcemy zaprosić jedynie dużych, odpowiedzialnych inwestorów, stąd ustaliliśmy dość wysoki próg pojedynczego zapisu. Mamy nadzieję, że przełoży się to na dobre zachowanie kursu już po debiucie. W oczekiwaniu na debiut skupiamy się na generowaniu odpowiednich przychodów ze sprzedaży oraz poszerzaniu naszej oferty sprzedażowej.” – mówi Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.

Środki z emisji

ViDiS z emisji akcji pozyskał 1,2 mln złotych. Emisja szybko została zamknięta, biorąc pod uwagę, że spółka ustaliła próg inwestycji na minimum 150 tys. złotych.
- „Oprócz finansowania zamówień, pozwalających na realizację większej sprzedaży, część pozyskanego kapitału przeznaczona zostanie na wdrożenie nowego systemu IT.
W planach mamy także cele marketingowe, mające służyć budowie większej rozpoznawalności naszych marek na rynku oraz rozpoznawalności marki ViDiS wśród dealerów tak, aby potencjalny klient poszukując produktów audiowizualnych trafiał od razu do nas.” – tłumaczy Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.

Wyniki i prognozy finansowe

VIDIS S.A. działa od 2005 roku, jego przychody od początku istnienia mają tendencję wzrostową rok do roku. Na koniec 2009 roku Spółka wypracowała 19,8 mln zł przychodów oraz 1,51 mln zł zysku netto (co stanowi wzrost o 115 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego). Na koniec 2010 r. ViDiS prognozuje osiągnąć 22,5 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 1,2 mln złotych.

Interbud-Lublin S.A.: zapisy na akcje tylko do poniedziałku
Debiut na rynku głównym GPW w październiku br.


Warszawa, 23 września 2010 roku – Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku potrwają zapisy na akcje nowej emisji INTERBUD-LUBLIN S.A. – jednej z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim. Zamknięcie subskrypcji akcji serii E w Transzy Małych Inwestorów nastąpi 24 września 2010 r., natomiast w Transzy Dużych Inwestorów 27 września 2010 roku. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15 złotych. Ze sprzedaży akcji Interbud-Lublin zamierza pozyskać 30 mln złotych. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A. Debiut na parkiecie głównym GPW planowany jest na początku października br.


www.inwestycje.pl/nowy_rynek/m...

Kolejna spółka z ich "stajni" : Małkowski -Martech. produkują bramy przeciwpożarowe

B3System S.A. złożył ofertę zakupu COIG S.A.

Warszawa, 21 września 2010 r. – B3System S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – złożył ofertę zakupu akcji prywatyzowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. Wśród pozostałych zainteresowanych znajdują się m.in. inne notowane na GPW spółki: Asseco Poland oraz Infovide-Matrix.

- „Na COIG patrzymy głównie pod kątem dalszego wzrostu skali działania B3System. Obecnie jesteśmy w trakcie łączenia się z COPI S.A. Ten proces powinien zakończyć się do końca br., co sprawi, że od początku 2011 roku będziemy już podmiotem którego przychody wzrosną z poziomu 40-50 mln zł do około 150 mln zł w skali roku. Włączenie do naszych struktur takiego podmiotu jak COIG pozwoliłoby na osiągniecie dodatkowych ok. 40-60 mln zł przychodów, a co jeszcze istotniejsze pozwoliłoby na generowanie efektów synergii i przychodów w nowych obszarach. Co więcej, uważamy że zarówno COPI jak i COIG są podmiotami, których działalność można w bardzo efektywny sposób zaadaptować i połączyć z obecnymi strukturami B3System, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia redukcji kosztów i wzrostu rentowności połączonego podmiotu.” – mówi Mirosław Kaliński, prezes B3System S.A.

B3System S.A. pod koniec listopad 2009 roku podpisała umowę inwestycyjną z właścicielami COPI S.A, na mocy której B3System S.A. przejmie całkowitą kontrolę w COPI S.A. Proces połączenia ma zostać zakończony jeszcze w 2010 roku.

- „Nasza strategia akwizycji opiera się na dopasowaniu pod względem komplementarności produktów. Dlatego tak bardzo interesujące jest dla nas COPI S.A. B3System specjalizuje się w sprzedaży i wdrażaniu produktów z obszaru bezpieczeństwa informatycznego, natomiast COPI zajmuje się z dystrybucją produktów i usług z obszaru przechowywania i ochrony informacji. Jeśli chodzi o COIG to widzimy tu głównie synergie na poziomie wykorzystania bazy klientów. Z jednej strony moglibyśmy dotrzeć z naszą ofertą do klientów COIG, w tym podmiotów z nimi współpracujących, a z drugiej wyjść z zupełnie nowymi produktami, dopasowanymi do ich potrzeb, tym bardziej że COIG dysponuje bardzo dobrym zapleczem infrastrukturalnym.” – dodaje Mirosław Kaliński, prezes B3System S.A.

Prywatyzacja COIG rozpoczęła się już w 2009 roku jednak na początku 2010 roku MSP zdecydowało nie zapraszać do negocjacji w sprawie zakupu akcji firmy żadnego z ówczesnych oferentów. Kolejne podejście do prywatyzacji podjęto w lipcu br.

16 września MSP poinformowało, że oferty złożyły cztery firmy: Asseco Poland S.A., B3SYSTEM S.A., INFOVIDE-MATRIX S.A. oraz Web Inn S.A..

a tutaj dzisiejszy list zarządu:

www.lstcapital.pl/aktualnosci/...

"Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami inwestorów dotyczącymi podpisanej umowy „Standby Equity Distribution Agreement” (SEDA) oraz „Master Share Lending Agreement” (MSLA) oraz wynikającymi z niej możliwościami dla Spółki, Zarząd LST CAPITAL SA pragnie przekazać następujące informacje:"

Zapisy na akcje SOBET S.A. ruszą 22 października
Cena emisyjna będzie wynosić 1 zł za akcję po splicie


Brzeg, 20 września 2010 r. – Zarząd Sobet S.A., spółki z branży budownictwa infrastrukturalnego notowanej na NewConnect, zadecydował o terminach subskrypcji na akcje nowej serii D z prawem poboru. Uwzględniając split, w ramach emisji spółka wprowadzi do obrotu 3 492 500 akcji nowej serii. Zapisy ruszą 22 października i potrwają do 2 listopada br. Dzień ustalenia prawa poboru został wyznaczony na 18 października br. Cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej akcji serii D. Akcje nowej emisji zostaną przydzielone 15 listopada br. Oferującym będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A.

- „Z emisji akcji serii D planujemy pozyskać blisko 3,5 mln złotych. Kapitał ten pomoże nam zabezpieczyć środki obrotowe, które posłużą realizacji większej liczby dużych i trudnych kontraktów. Zależy nam na tym, abyśmy nie musieli rezygnować z takich zleceń tylko z powodu niewystarczających mocy produkcyjnych. Sytuacja na rynku inwestycji budowlanych jest bardzo korzystna dla takich firm jak nasza, dowodem tego jest wartość naszego portfela zamówień, która przekroczyła już 160 mln złotych i będzie rosnąć. Dokapitalizowanie SOBET poprzez środki z emisji wpłynie pozytywnie na poziom przychodów, poprawę wskaźników zadłużenia oraz ogólnie rentowność Spółki. Mamy także już dwóch inwestorów: fundusze Astoria Capital S.A. oraz BIO-MED Investors S.A., którzy zadeklarowali objęcie akcji łącznie na kwotę 1 mln złotych.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A.

SOBET S.A. w II kwartale br. zanotował 910 tys. zł zysku netto oraz 21,3 mln zł przychodu. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o odpowiednio 1024 i 74 procent.

HARMONOGRAM EMISJI


ILOŚĆ AKCJI NOWEJ SERII D 3 492 500

CENA EMISYJNA (UWZGLĘDNIAJĄCA SPLIT) 1,00 ZŁ

ILOŚĆ PRAW POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA 1 NOWEJ AKCJI 4

TERMIN OTWARCIA SUBSKRYPCJI 22 października 2010 r.

TERMIN ZAMKNIĘCIA SUBSKRYPCJI 2 listopada 2010 r.

DZIEŃ USTALENIA PRAWA POBORU 18 października 2010 r.

TERMIN PRZYDZIAŁU AKCJI 15 listopada 2010 r.

BIO INVENTIONS S.A. rozpoczęło pilotażową sprzedaż VELVETYNY

Wrocław, 13 września 2010 r. – Bio Inventions S.A., spółka dystrybucyjno - produkcyjna działająca w branży biotechnologicznej notowana na NewConnect – sprzedała pierwszą partię VELVETYNY – środka weterynaryjnego przeznaczonego do pielęgnacji koni (tonik i maść) oraz środka weterynaryjnego przeznaczonego do pielęgnacji zwierząt towarzyszących (tonik i maść). Tym samym rozpoczęła się pilotażowa sprzedaż produktu. Odbiorcami pierwszej partii są pomioty z branży weterynaryjnej.

Jest to już drugi z produktów wytwarzanych przez Bio Inventions, który wszedł do sprzedaży. VELVETYNA jest produkowana w oparciu o umowę licencyjną z największym udziałowcem Spółki Stem Cells Spin sp. z o.o. (SCS).

- „Tak jak informowaliśmy, z początkiem września wprowadziliśmy do sprzedaży pilotażowej nasz drugi produkt Velvetynę, przeznaczony do pielęgnacji koni i zwierząt towarzyszących. Jest ona dostępna pod postacią maści oraz toniku. Velvetyna wytwarzana jest na bazie Supernatantu, produktu powstałego przy hodowli komórek macierzystych MIC-1. Sprzedaż pilotażowa tak samo, jak w przypadku homogenatu komórkowego BIOCERVIN, ma nam pokazać, w jaki sposób będzie się kształtować popyt. Być może pojawią się też sugestie, że warto by popracować nad dodatkowymi właściwościami produktu. Jesteśmy na to bardzo otwarci. Szacujemy, że Velvetyna do pełnej sprzedaży wejdzie do końca I kwartału 2011 roku.” - mówi Janisław Muszyński, Prezes Zarządu Bio Inventions S.A.

Na początku czerwca br. Bio Inventions wprowadził do sprzedaży pilotażowej BIOCERVIN. Jest to homogenat komórkowy opracowany na bazie lizatu, również wytwarzany jest na licencji Stem Cells Spin sp. z o.o. BIOCERVIN do pełnej sprzedaży ma trafić do końca 2010 roku.

NOWE LABORATORIUM

W czerwcu Bio Inventions podpisało porozumienie ze swoim znaczącym akcjonariuszem Stem Cells Spin sp. z o.o., w ramach którego na mocy umowy SCS z Wrocławskim Parkiem Technologicznym otrzyma nowe laboratorium o powierzchni 180 m2.

- „Powierzchnia obecnego laboratorium, w którym pracujemy jest prawie pięć razy mniejsza
i wystarczała tylko w początkowej fazie produkcji. Dość szybko zauważyliśmy, że jest powierzchnia ona zbyt mała. Dlatego Stem Cells Spin podpisała umowę najmu z WPT, dzięki której otrzymaliśmy większe pomieszczenie. Nadal trwają w nim prace wykończeniowe. Z końcem września zostanie ono uruchomione.” – tłumaczy Janisław Muszyński, Prezes Zarządu BIO Inventions S.A.


tutaj raport: newconnect.pl/?page=1045&p...

ASTORIA CAPITAL S.A. pozyskała 7 mln zł z emisji akcji
Debiut na NewConnect w I półroczu 2011 roku


Warszawa, 13 września 2010 r. – ASTORIA CAPITAL S.A. – ogólnobranżowy fundusz typu private equity kontrolowany przez grupę WDM - zakończył prywatną emisję akcji, z której pozyskał 7 mln złotych. Przeznaczy je na inwestycje w nowe spółki portfelowe oraz dokapitalizowanie dotychczasowych inwestycji. Na 2011 rok zaplanowany jest debiut funduszu na rynku NewConnect.

- „Nasza polityka inwestycyjna, jak również zrealizowane i planowane transakcje, spotykają się z uznaniem wśród inwestorów. To m.in. dlatego z zakończonej właśnie emisji akcji pozyskaliśmy 7 mln złotych. Pozyskane środki przeznaczymy na dokapitalizowanie dotychczasowych inwestycji oraz inwestycje w nowe spółki portfelowe. Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma spółkami – rentownymi podmiotami, o silnej pozycji na rynku, które cechuje możliwość intensywnego wzrostu po dokapitalizowaniu z naszej strony.” – mówi Mariusz Muszyński, Prezes ASTORIA Capital S.A.

- „Wejście na giełdę planujemy w I półroczu 2011 roku. Wcześniej chcemy pokazać jak efektywnie jesteśmy w stanie gospodarować pozyskanym kapitałem.” – twierdzi Muszyński.

ASTORIA Capital S.A. (o aktywach ponad 10 mln zł) jest jednym z dwóch funduszy private equity, których dominującym akcjonariuszem (posiadającym akcje stanowiące ponad 50 proc. w kapitale zakładowym i w głosach na WZA) jest grupa WDM. Drugi podmiot - BIO-MED Investors S.A. (o aktywach 25 mln zł) specjalizujący się głównie w inwestycjach w spółki biotechnologiczne, medyczne oraz z branży finansowej – planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze we wrześniu 2010 roku. Grupa WDM posiada również udziały mniejszościowe w dwóch innych wehikułach inwestycyjnych: Black Pearl Capital S.A. (spółce notowanej na NewConnect, kontrolowanej przez grupę Totmes) oraz Emmerson Capital S.A. (funduszu nieruchomości zawiązanym wspólnie z notowanym na NewConnect pośrednikiem finansowym Emmerson S.A.)

Emmerson S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect

Warszawa, 10 września 2010 r. – Emmerson S.A. – jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – zadebiutowała na rynku alternatywnym warszawskiej GPW. Debiut poprzedziła prywatna emisja, z której Emmerson S.A. pozyskała 1 mln złotych. Do obrotu w dniu debiutu zostało wprowadzonych 173.393 praw do akcji serii C. Cena emisyjna wynosiła 5,8 zł za akcję.

Pozyskane środki Emmerson S.A. zamierza zainwestować w rozbudowę działu handlowego oraz stworzenie sieci franczyzowej. Autoryzowanym doradcą Emmersona jest CEE Capital sp. z o.o. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A.

„Emmerson powstał w 1994 roku w odpowiedzi na szybko rosnący popyt na wynajem mieszkań. Na samym początku firma zatrudniała jedną osobę i mieściła się w niewielkiej kawalerce. Dziś Emmerson S.A. to nie tylko stabilny rynkowy podmiot generujący przychody na poziomie 18 mln zł, ale także jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce.
Przez ostatnie 16 lat zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie w bardzo wielu obszarach rynku związanego z branżą nieruchomości, dzięki temu jesteśmy w stanie realnie ocenić atrakcyjność danego obszaru rynku pod kątem ewentualnego rozwoju. Sprawia to, że nasz rozwój nie polega tylko na zwiększeniu skali działalności, ale także jest związany z rozszerzaniem oferty o usługi komplementarne. W ramach tych działań pod koniec sierpnia br. powołaliśmy m.in. spółkę Emmerson Capital S.A., która będzie już siódmym podmiotem działającym w ramach grupy Emmerson.” – mówi Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

BUDOWA SIECI FRANCZYZOWEJ

W połowie sierpnia br. Emmerson S.A. ruszyła z budową sieci franczyzowej. Na mocy podpisanej umowy pierwsze biuro franczyzowe zostanie uruchomione 15 września br. w Białymstoku. Do końca 2011 r. planowane jest otwarcie co najmniej 30 takich biur.

- „Pierwsze biuro na zasadach franczyzy zostanie uruchomione w połowie września br. Nadal jesteśmy na etapach prowadzenia rozmów z kolejnymi partnerami, zainteresowanymi współpracą z nami. Do końca 2010 roku takich placówek powinno być już trzydzieści. Na rozbudowę tej sieci przeznaczymy część środków pozyskanych z emisji akcji. Jednocześnie zamierzamy rozwijać sieć oddziałów własnych, bo to one generują największą część zysków.” – komentuje Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

W 2009 roku Emmerson S.A. miał 17,94 mln zł przychodu i 1,5 mln zł straty netto. Prognozy na rok 2010 zakładają osiągnięcie 20 mln zł przychodu oraz 1,5 mln zł zysku netto.

„Pogorszenie wyniku finansowego w 2009 roku to w znacznej mierze efekt zastoju na rynku nieruchomości. Szczególnie było to odczuwalne w segmencie nieruchomości na rynku pierwotnym, których sprzedaż jest dla nas najbardziej atrakcyjna pod względem marżowym. Bazując na obecnej sytuacji rynkowej spodziewamy się że znacząca poprawa wyników Emmerson S.A. nastąpi jeszcze w tym roku, kiedy to planujemy wypracować 20 mln zł przychodu oraz 1,5 mln zł zysku netto.” – dodaje Marek Krajewski, Prezes Zarządu Emmerson S.A.

Emisja akcji Ibiza Ice Cafe pokryje długi spółki
Nowy prezes, nowe rozdanie, nowa strategiaWarszawa, 8 września 2010 r. – Ibiza Ice Cafe S.A. notowany na NewConnect operator lodziarnio-kawiarni segmentu premium zapowiada, iż nowa emisja akcji serii C przeznaczona zostanie na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli spółki. Dzięki temu firma pod sterami nowego prezesa Jacka Jabłońskiego, ma oddłużona rozpocząć realizację nowej strategii rozwoju. Jej szczegóły akcjonariusze poznają niebawem. Z emisji akcji serii C Ibiza Ice Cafe chce pozyskać ponad 2 mln złotych.

- „Z punktu widzenia firmy bardzo korzystne jest to, iż jej wierzyciele zgodzili się na skonwertowanie zadłużenia na kapitał zakładowy. Dzięki temu łatwiej będzie nam rozpocząć działania restrukturyzacyjne, w ramach nowej strategii rozwoju. Docelowo chcielibyśmy, aby ilość placówek rosła szybciej, jednak otwarcie kolejnych lokali nie może kosztować tyle, co dotychczas. To sprawia, że przed nami jest wiele trudnych rozmów do przeprowadzenia i wiele trudnych działań do wykonania.”
– mówi Jacek Jabłoński, nowy Prezes Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A.

Nowa strategia rozwoju będzie przedstawiona niebawem, natomiast już dziś wiadomo, że przedmiot działalności spółki będzie szerszy niż sieć zwykłych lodziarnio-kawiarni.

Harmonogram emisji:


· 30 sierpnia 2010 r. – dzień ustalenia prawa poboru
· 8 września 2010 r. – otwarcie subskrypcji
· 22 września 2010 r. – zamknięcie subskrypcji
· 5 października 2010 r. – przydział akcji


Aktualnie Ibiza Ice Cafe posiada trzy lokale. Dnia 1 września br. Spółka informowała o zmianach w składzie zarządu. Dotychczasowego prezesa Tomasza Haligowskiego zastąpił Jacek Jabłoński, który posiada wykształcenie prawnicze i ponad czternastoletnie doświadczenie w branży gastronomicznej. Pełnił funkcje zarządcze oraz doradcze w wielu konceptach sieciowych.
Nowy zarząd obiecał Inwestorom przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju w ciągu trzech miesięcy.

Runicom S.A. w ciągu roku wprowadzi na rynek NewConnect do 4 spółek portfelowych


Debiut Runicom na NewConnect w pierwszej połowie września br.Warszawa, dn. 7 września 2010 r. – Runicom S.A. (dawniej TOTMES Nowe Technologie S.A.) – fundusz typu private equity specjalizujący się w inwestycjach w spółki z branży IT, który we wrześniu planuje zadebiutować na rynku NewConnect – planuje w ciągu roku wprowadzić również do notowań przynajmniej cztery ze swoich spółek portfelowych.
W międzyczasie spółka będzie zaangażowana również w inne projekty – będą to głównie inwestycje w podmioty z rynku niepublicznego.

- „Inwestując w dany podmiot oferujemy nie tylko nasz kapitał, ale także posiadaną wiedzę. Oba te czynniki przyczyniają się do wzrostu i rozwoju naszych spółek portfelowych. W przyjętej przez nas strategii inwestycyjnej założyliśmy dwa sposoby wyjścia z inwestycji: znalezienie dla spółki inwestora branżowego/strategicznego lub jej upublicznienie poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect.
W ciągu najbliższych 18 miesięcy zamierzamy upublicznić przynajmniej cztery z naszych spółek portfelowych.
Sam Runicom S.A. również planuje zadebiutować na rynku alternatywnym. Jeśli terminy procedur nie przesuną się, szacujemy, że zadebiutujemy na rynku NewConnect już w pierwszej połowie września br. Ze swojej strony dopełniliśmy wszelkich formalności, czekamy teraz na pozytywną decyzję GPW
o wprowadzeniu spółki na NewConnect.” – mówi Małgorzata Bilska, Prezes Zarządu Runicom S.A.

Na początku maja Spółka poinformowała o wspólnym z funduszem Black Pearl Capital S.A. zakupie udziałów cypryjskiego operatora serwisów aukcyjnych Welmory Ltd. Fundusze Runicom S.A. oraz BPC S.A. zakupiły po 46,919 udziałów, dających im po 4,285% udziału w kapitale zakładowym Welmory Ltd.

Aktualnie w portfelu inwestycyjnym Runicom S.A. znajdują się:

· EO Networks S.A., firma programistyczna (software house), koncentrująca się
na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jedna
z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Planowane jest połączenie spółki z notowaną na GPW spółką BETACOM S.A.

· Tequila Mobile S.A. jest dostawcą unikalnych usług opartych na wykorzystaniu gier mobilnych jako skutecznego narzędzia do monetyzacji społeczności internetowych. Firma realizuje usługi w oparciu o własną infrastrukturę, technologię, kontent mobilny
oraz bezpośredni billing w ponad 50 krajach na świecie. Klientami korzystającymi z usług firmy są czołowe światowe sieci społecznościowe, portale internetowe i mobilne, jak również wybrani operatorzy telefonii komórkowej.

· ViDiS Sp. z o.o., firma jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu prezentacyjnego, reprezentującym w Polsce znane, światowe marki. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów następujących producentów: SANYO, QOMO, AVTEK, VIVITEK, SAMSUNG, LUMENS etc.

· Spółka Technology Space S.A. została założona w kwietniu 2010 roku przez Runicom S.A. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu produktów oraz kompleksowych rozwiązań informatycznych dla klientów z różnych segmentów rynku. Wiedza biznesowa oraz wieloletnie doświadczenie branżowe kadry menedżerskiej jest gwarancją dynamicznego rozwoju spółki. Plany rozwoju spółki uwzględniają opcję włączenia spółki do jednej z większych grup kapitałowych branży IT, w które zainwestował Runicom S.A. lub/i wprowadzenie spółki
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

· Spółka Welmory Limited to operator serwisów aukcyjnych działających na terenie Europy. W Polsce serwis spółki działa pod adresem http://www.za10groszy.pl. Łącznie prowadzi ona trzy portale, m.in.: w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce.

· B3 SYSTEM S.A. działa na polskim rynku informatycznym od ponad 10 lat. Jej głównym zadaniem jest kompleksowa obsługa w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego. Oferta firmy obejmuje rozwiązania z zakresu ochrony stacji roboczych
i serwerów, ochrony styku z Internetem, bezpieczeństwa sieci oraz ochrony informacji.
Runicom to był wcześniej Totmes Nowe Technologie

Nie ma już na NC obowiązku publikowania raportów półrocznych. A w raportach kwartalnych są dane podane narastająco.

Raport WDM za II kwartał 2010r. newconnect.pl/?page=1045&p...

Dent-a-Medical S.A. pozyskała Partnera Strategicznego
Emisja akcji serii E zawieszona - do spółki wchodzą nowi inwestorzy


Warszawa, 13 sierpnia 2010 roku – Dent-a-Medical S.A. – spółka budująca ogólnopolską sieć partnerską gabinetów stomatologicznych – finalizuje trwające od kilku miesięcy negocjacje z dużym zagranicznym Partnerem Strategicznym. Spółka otrzymała podpisany list intencyjny w sprawie partnerstwa oraz współpracy na rynku polskim. Umowa pomiędzy podmiotami zostanie podpisana do końca sierpnia br. Dent-a-Medical zawarła również umowy inwestycyjne z inwestorami długoterminowymi. Na ich mocy spółka otrzyma łączną kwotę blisko 2 mln zł. Środki te umożliwią zawarcie umowy z Partnerem Strategicznym oraz realizację strategii budowy sieci klinik partnerskich. W związku z umowami Spółka zawiesiła zapowiedzianą niedawno emisję akcji serii E.

- „Wielomiesięczne i trudne negocjacje kończą się po naszej myśli, jesteśmy w przededniu zawarcia umowy z nowym Partnerem Strategicznym. Zapisy umowy są bardzo wymagające w stosunku do naszej działalności, dlatego postanowiliśmy znaleźć Inwestorów, którzy w zamian za część udziałów zainwestują na długi czas w sieć naszych klinik. Umowy, które z nimi podpisaliśmy zawierają zasadę lock-up, dzięki czemu odsprzedane akcje Dent-a-Medical nie trafią do sprzedaży. Współpraca z Partnerem Strategicznym pozwoli na znaczne przyśpieszenie prac związanych z rozwojem sieci klinik. O szczegółach tej współpracy poinformujemy już po podpisaniu umowy, co stanie się przed końcem sierpnia 2010 roku.” – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Dent-a-Medical S.A. poinformowała również o zawieszeniu subskrypcji zamkniętej akcji serii E oraz zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- „Długotrwałość procedur związanych z procesem subskrypcji zamkniętej akcji serii E nie pozwala na pozyskanie środków w terminach koniecznych do wypełnienia warunków umowy z Partnerem Strategicznym. Zdecydowaliśmy się zatem na rozwiązanie dające pewność szybkiego i terminowego pozyskania środków finansowych. Pozyskaliśmy dodatkowych Inwestorów, którzy chcą z nami współtworzyć Dent-a-Medical. Decyzję o dalszej zasadności przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E postanowiliśmy pozostawić do rozważenia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołaliśmy na 8 września.”- tłumaczy Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Zapisy na akcje ViDiS S.A. zakończą się w sierpniu
Debiut dystrybutora rozwiązań multimedialnych na NewConnect planowany na wrzesień
Wrocław, 13 sierpnia 2010 r. – ViDiS S.A. – wyspecjalizowany dystrybutor urządzeń audiowizualnych chce pozyskać od inwestorów 1,5 mln zł i jeszcze we wrześniu br. zadebituować na rynku NewConnect. Co ciekawe, spółka zdecydowała, iż do uczestnictwa w emisji zaproszeni zostaną wyłącznie duzi inwestorzy. Pozyskane środki zwiększą kapitał obrotowy VIDIS, co pozwoli spółce zwiększyć skalę zamówień oraz realizowaną sprzedaż. Funkcję oferującego pełni Wrocławski Dom Maklerski S.A., autoryzowanym doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.
- „Zdecydowaliśmy się zaoferować akcje jedynie inwestorom, którzy spełnią dość wysokie w naszym mniemaniu wymagania co do zaangażowania kapitałowego. W ten sposób chcemy tworzyć stabilny i odpowiedzialny akcjonariat. Ma to znaleźć odzwierciedlenie m.in. w zachowaniu kursu po debiucie. Jednocześnie zaś pozyskanie kapitału na rozwój w tym momencie pozwoli inwestorom uczestniczyć w przedsiębiorstwie, które rośnie praktycznie z dnia na dzień. Zwiększenie środków obrotowych spółki, pozwoli na zwiększenie zakupów i realizowanego wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji generowanego zysku netto. Jeśli do wyników i potencjału wzrostu dodać atrakcyjną wycenę wskaźnikową widoczną choćby na poziomie P/E, które nie przekracza 12, może to być bardzo atrakcyjna propozycja dla potencjalnych inwestorów.” – mówi Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.
VIDIS S.A. działa od 2005 roku i aktualnie generuje przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mln zł oraz ponad 1,5 mln zł zysku netto.

- “Wypracowaliśmy już pewną renomę, która jest kojarzona z naszą marką. Posiadamy wyłączność na dystrybucję od części zagranicznych producentów sprzętu audiowizualnego. Chcielibyśmy rozwijać się dalej, stąd w naszych planach emisja akcji oraz debiut na rynku alternatywnym. Przeszliśmy już proces przeksztacałenia w spółkę akcyjną, teraz jesteśmy na etapie sprzedaży naszej oferty. Oczywiście chcemy pozyskać 1,5 mln zł od Inwestorów, ale w zamian oferujemy im firmę z uznaną marką a także stale rosnącymi przychodami oraz zyskiem netto.” – komentuje Tomasz Kliczkowski, Wiceprezes Zarządu ViDiS S.A.


Wyniki oraz prognozy finansowe
2008(mln zł) 2009(mln zł) 2010P(mln zł) 2011P(mln zł)
Przychody 17,8 19,8 23 25,5
Wyniki finansowe 0,7 1,51 1,2 1,5

UDANY KWARTAŁ PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.
PONAD 13-KROTNIE WYŻSZE PRZYCHODY I ZYSK NETTO

Warszawa, 13 sierpnia 2010 r. – Public Image Advisors S.A. – notowana na NewConnect wyspecjalizowana firma konsultingowa działająca w obszarze rynku kapitałowego – zanotowała w II kwartale i całym I półroczu 2010 roku istotny wzrost generowanych wyników finansowych. Przychody w II kwartale br. wyniosły 215 tys. zł i były ponad 13 razy wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku. W skali całego I półrocza 2010 roku wzrosły zaś do ponad 348 tys. zł, tj. siedem razy w porównaniu do 48 tys. zł w I półroczu 2009 roku. Spółka generuje też rosnący zysk netto. W II kwartale 2010 wzrósł on dwanaście razy, do 158 tys. zł z 12 tys. zł w II kwartale 2009. W całym I pólroczu 2010 zysk netto wyniósł 227 tys. zł, w porównaniu do 37 tys. zł rok wcześniej.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju polegającą na jednoczesnym zdobywaniu nowych klientów oraz poszerzaniu portfolio świadczonych dla nich usług. Pozwala to na szybki wzrost przychodów, co przy specyfice działalności PIA charakteryzującej się wysoką, kilkudziesięcioprocentową rentownością netto dzialalności, daje istotny wzrost na poziomie generowanego zysku netto. W II kwartale br. PUBLIC IMAGE ADVISORS urosła ponad 13 krotnie w porównaniu do II kwartału 2009, zaś w skali całego półrocza był to wzrost około 7-krotny. Spodziewana jest kontynuacja tego trendu w kolejnych kwartałach br. co ma pozwolić na realizację prognozy, tj. 650 tys. zł przychodów i 500 tys. zł zysku netto w 2010 roku.

Wyniki osiągnięte przez spółkę w I półroczu 2010 roku są jednocześnie wyższe niż w calym 2009 roku, gdy zanotowała ona blisko 250 tys. zł przychodów i 180 tys. zł zysku netto.
Jeśli rynek będzie zachowywał się zgodnie z przewidywaniami spółki, możemy ona podnieć prognozy na ten rok, zaś w przyszłym podzielić się z inwestorami dywidendą. Warto pamiętać, że polityka dywidendy PIA zakłada wypłatę akcjonariuszom przynajmniej 50% wypracowanego w skali roku zysku netto.

tutaj raport kwartalny: newconnect.pl/?page=1045&p...

Jest raport kwartalny: newconnect.pl/?page=get_ebi_fi...

Grupa WDM miała w I półroczu ponad 5,5 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto
Na poziomie jednostkowym WDM zanotował 1,57 mln zł przychodów i 686 tys. zł zysku netto

Wrocław, 9 sierpnia 2010 r. – Grupa WDM wygenerowała w I półroczu 2010 r. ponad
5,5 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł 2,1 mln złotych. Tylko w II kwartale br. Grupa WDM osiągnęła 1,59 mln zł przychodu. Na poziomie jednostkowym Wrocławski Dom Maklerski S.A. wypracował w I półroczu 1,57 mln zł przychodów – ponad czterokrotnie więcej niż tym samym okresie w roku ubiegłym. Również zysk netto w tym półroczu osiągnął wysoki poziom blisko 687 tys. zł, wobec 440 tys. zł straty w roku poprzednim. W samym drugim kwartale broker zanotował ponad 374 tys. zł przychodu jednostkowego oraz zysk netto na poziomie 46,8 tys. zł. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 206 tys. zł w II kw. 2010 i 1,25 mln zł w I półroczu 2010. Oznacza to wzrost odpowiednio dwukrotny i blisko trzynastokrotny w stosunku do analogicznych okresów 2009 roku.
- „Nasze wyniki na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym bardzo mocno rosną. To konsekwencja dobrej koniunktury i popytu na nasze usługi na poziomie jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym pomagają nam kolejne nogi biznesu, tj. m.in. działalność inwestycyjna. Spodziewamy się, że wyniki będą rosły również w kolejnych okresach sprawozdawczych, szczególnie że w naszym portfelu znajduje się coraz więcej ciekawych firm, które wybierają się na giełdę. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.
WDM wygenerował zyski na poziomie jednostkowym również w samym II kwartale 2010. Spółka zanotowała ponad 374 tys. zł przychodów, w tym 206 tys. zł z działalności maklerskiej oraz 46,8 tys. zł zysku netto. Na skonsolidowane wyniki II kwartału wpłynęła zaś negatywnie wycena posiadanych papierów wartościowych.
- „Jeśli chodzi o sam drugi kwartał, wyglądał on bardzo dobrze zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednak na tym ostatnim zmuszeni byliśmy do zaksięgowania jednorazowej straty w wysokości ponad 1 mln zł wynikającej z transakcji wymiany akcji funduszu Black Pearl Capital S.A. na akcje BIO-MED Investors S.A. (dawniej Vesuvio Capital), którego dokonaliśmy w ramach naszej współpracy z grupą Totmes. Po upublicznieniu BIO-MED Investors S.A. wynik tej transakcji będzie odwrócony, co powinno mieć pozytywne przełożenie na nasze wyniki w następnych kwartałach. Co jednak ważne, transakcja ta miała charakter jednorazowy i nie spodziewamy się żadnych podobnych wydarzeń w przyszłości. Wyniki mają tendencję wzrostową i będzie ona utrzymana.” – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.

WDB one more time:

Będą przejmować:

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 5/2010
data dodania 2010-08-06 13:15:23
spółka WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu dotyczącego przejęcia i połączenia ze Spółką brokerską.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został list intencyjny w sprawie przejęcia i połączenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA z jednym z brokerów ubezpieczeniowych działającym w sektorze rozszerzającym rynek klientów WDB.

List intencyjny przewiduje określenie warunków transakcji i zawarcia umowy związanej z przejęciem i połączeniem firm do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Krzysztof Cichecki - Prezes Zarządu

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi (przydałby się osobny wątek, bo ten się zaśmieca!)

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący

numer 4/2010

data dodania 2010-08-06 11:57:23

spółka WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA

Nabycie znacznego pakietu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez fundusz private equity BIO-MED Investors S.A.

W dniu 5 sierpnia 2010 roku Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. powziął informacje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej, jednocześnie główny akcjonariusz i założyciel spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., sprzedał pakiet akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki do funduszu private equity BIO-MED Investors S.A. W wyniku transakcji BIO-MED Investors S.A. nabył 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowi 20,00% udziału w kapitale zakładowy Emitenta. Akcje serii A Emitenta, będące przedmiotem transakcji, nie znajdują się jeszcze w obrocie na rynku NewConnect. Szczegóły powyższej transakcji znajdują się w załączniku do tego raportu.

Nabycie akcji przez fundusz private equity BIO-MED Investors S.A. ma na celu współpracę z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w zakresie optymalizacji ryzyk ubezpieczeniowych spółek portfelowych BIO-MED Investors S.A. oraz w przyszłych inwestycjach realizowanych przez fundusz. Drugim istotnym elementem zawiązanej współpracy jest wykorzystanie know-how BIO-MED Investors S.A. do realizacji celów emisyjnych Emitenta związanych z fuzjami i tworzeniem grupy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Trzecim celem współpracy z BIO-MED Investors S.A. jest zbudowanie podstaw do rozszerzenia rynku klientów i zwiększenia aktywności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w sektorze związanym z ochroną zdrowia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

* Zawiadomienie MM art 69.pdf rozmiar: 182.9 kB
* Zawiadomienie BIOMED art 69.pdf rozmiar: 178.8 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

* Krzysztof Cichecki - Prezes Zarządu

newconnect.pl/index.php?page=1...

Zmiana na stanowisku prezesa Zarządu Dorady24


Warszawa, 29 lipca 2010 roku – Doradcy24 S.A. – jeden z największych pośredników finansowych w naszym kraju, ma nowego prezesa - został nim Grzegorz Rojewski, dotychczas członek Rady Nadzorczej spółki.

Obowiązki prezesa Zarządu Grzegorz Rojewski przejmie 1 września br. Do tego czasu pracami Zarządu kierował będzie Artur Nowak-Gocławski, który 28 lipca br. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

- “Rozstaje się z nami wyjątkowy człowiek, ale równocześnie także znakomity menedżer przejmuje stery.” - mówi Janusz Tchórzewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Doradcy24 SA. – “Akcjonariusze spółki mogą więc być spokojni o dalszy jej rozwój, bo trafia ona w równie dobre ręce.”

Artur Nowak-Gocławski zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych. Ze spółką Doradcy24 związany był od stycznia ubiegłego roku, kiedy to doszło do połączenia stworzonej i zarządzanej przez niego spółki doradztwa finansowego Creditfield z notowaną na NewConnect spółką Doradcy24. Wcześniej był przez wiele lat związany z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze, w tym m.in. jako dyrektor oddziału, prezes zarządu spółki dystrybucyjnej banku, dyrektor marketingu i sprzedaży, dyrektor zarządzający pionem depozytowym, członek Zarządu. Pracował m.in. w Pierwszym Komercyjnym Banku w Lublinie i AIG Bank Polska SA. Prowadził też kilka projektów w zakresie restrukturyzacji firm niefinansowych. Artur Nowak-Gocławski od maja tego roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Grzegorz Rojewski do 2009 roku był prezesem Zarządu AIG Bank Polska SA, a wcześniej, przez dziewięć lat członkiem Zarządu AIG Banku Polska oraz AIG Credit. W trakcie kilkunastoletniej pracy dla grupy AIG odpowiadał m.in. za procesy kredytowe, w tym ryzyko kredytowe i windykację, a także sprzedaż, marketing i związane z nimi procesy biznesowe. Ze względu na swoją znajomość rynku consumer finance był często angażowany w międzynarodowe projekty grupy AIG w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na innych kontynentach. W czasie gdy pracował dla AIG Bank Polska jako członek Zarządu,a potem prezes, bank zdobył wiele prestiżowych nagród dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. W maju br. Grzegorz Rojewski wszedł w skład Rady Nadzorczej Doradcy24 SA.

Skład Zarządu Doradcy24 SA (od września):

Grzegorz Rojewski, prezes Zarządu
Daniel Meniów, wiceprezes Zarządu
Grzegorz Olbrychtowicz, wiceprezes Zarządu
Joanna Tomkowiak, wiceprezes ZarząduDoradcy24 SA to niezależna, jedna z największych spółek doradztwa finansowego w Polsce.
Doradcy24 działają poprzez sieć placówek własnych, zlokalizowanych w największych miastach, a także placówki partnerskie. W ofercie spółki znajdują się produkty i usługi kilkudziesięciu banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych.

Akcje spółki notowane są na NewConnect, alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka jest członkiem Związku Firm Doradztwa Finansowego

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 32/2010
data dodania 2010-07-29 12:03:55
spółka DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA

Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 S.A.

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu 28.07.2010 Prezes Zarządu Artur Nowak-Gocławski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31.08.2010 r.

W dniu 29.07.2010 Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Grzegorza Rojewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu od 01.09.2010.

Artur Nowak-Gocławski zrezygnował ze stanowiska z powodów osobistych. Ze spółką Doradcy24 związany był od stycznia ubiegłego roku, kiedy to doszło do połączenia stworzonej i zarządzanej przez niego spółki doradztwa finansowego Creditfield z notowaną na NewConnect spółką Doradcy24. Wcześniej był przez wiele lat związany z bankowością, pełniąc funkcje kierownicze, w tym m.in. jako dyrektor oddziału, prezes zarządu spółki dystrybucyjnej banku, dyrektor marketingu i sprzedaży, dyrektor zarządzający pionem depozytowym, członek Zarządu. Pracował m.in. w Pierwszym Komercyjnym Banku w Lublinie i AIG Bank Polska SA. Prowadził też kilka projektów w zakresie restrukturyzacji firm niefinansowych. Artur Nowak-Gocławski od maja tego roku jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Związku Firm Doradztwa Finansowego.

Grzegorz Rojewski do 2009 roku był prezesem Zarządu AIG Bank Polska SA, a wcześniej, przez dziewięć lat członkiem Zarządu AIG Banku Polska oraz AIG Credit. W trakcie kilkunastoletniej pracy dla grupy AIG odpowiadał m.in. za procesy kredytowe, w tym ryzyko kredytowe i windykację, a także sprzedaż, marketing i związane z nimi procesy biznesowe. Ze względu na swoją znajomość rynku consumer finance był często angażowany w międzynarodowe projekty grupy AIG w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na innych kontynentach. W czasie gdy pracował dla AIG Bank Polska jako członek Zarządu, a potem prezes, bank zdobył wiele prestiżowych nagród dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym. W maju br. Grzegorz Rojewski wszedł w skład Rady Nadzorczej Doradcy24 SA.

Skład Zarządu Doradcy24 SA (od września):
1. Grzegorz Rojewski, Prezes Zarządu
2. Daniel Meniów, Wiceprezes Zarządu
3. Grzegorz Olbrychtowicz, Wiceprezes Zarządu
4. Joanna Tomkowiak, Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

* Daniel Meniów - Wiceprezes Zarządu
* Grzegorz Olbrychtowicz - Wiceprezes Zarządu

Eurosnack wczoraj puścił raport newconnect.pl/index.php?page=1...

Dziś pewnie pójdzie info od spółki, bo wczoraj nie widziałem.

O jest tutaj: www.portalspozywczy.pl/handel/...

Privilege Capital Management S.A. dokupuje akcje funduszu Black Pearl Capital S.A. na NewConnect. PCM przekroczył 20% w kapitale zakładowym BPC

Warszawa, 15 lipca 2010 roku – Privilege Capital Management S.A. („PCM”) fundusz typu private equity z grupy WDM poinformował o zakupie na rynku 750.000 akcji notowanego na NewConnect Black Pearl Capital S.A. („BPC”). Przed transakcjami PCM posiadał 8,25 mln akcji BPC. Po ostatnich zakupach ma 9mln akcji. Oznacza to, że udzial PCM w kapitale zakładowym Black Pearl Capital S.A. wzrósł z 19,88% do 21,69%. Fundusz nie wyklucza dalszych zakupów akcji Black Pearl Capital S.A. w przyszłości.

- Czarna Perła to spółka z dużymi, dobrej jakości aktywami, wyceniana na atrakcyjnych poziomach. Wierzymy, że będzie mocno rosła i chcemy mieć w tym wzroście udział. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakupy na rynku NewConnect w drodze zwykłych zleceń sesyjnych. Było to najprostszą metodą zakupu akcji i zwiększenia naszego udziału w kapitale zakładowym. Uważamy, że w pewnym momencie rynek zacznie dyskontować rzeczywistą wartość tego funduszu, a wtedy zyskamy dodatkowo również na rosnącej wycenie rynkowej spółki. – mówi Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A., podmiotu dominującego nad funduszem Privilege Capital Management S.A.
Niedawno Black Pearl Capital informował o rozpoczęciu procesu połączenia z funduszem Totmes Fund.
- Dokumenty związane z połączeniem są już złożone do KRS. Teraz czekamy na decyzję sądu. Po jej uzyskaniu będziemy w stanie ostatecznie skonsolidować posiadane przez oba fundusze aktywa. Ich wartość sięgnie około 27 mln zł. Są to zarówno spółki niepubliczne, jak i już notowane na giełdzie. Wystarczy porównać to z obecną kapitalizacją BPC na rynku NewConnect, aby zobaczyć jak istotnie wzrośnie wartość spółki oraz atrakcyjność jej wskaźników. – mówi Jacek Woźniakowski, Prezes Zarządu Black Pearl Capital S.A.

1,52 mln zł przychodu Skipper Yachts za pierwsze półrocze br.
W sierpniu debiut spółki na NewConnect


Skipper Yachts S.A. – jeden z większych producentów jachtów żaglowych i motorowych w Polsce wypracował 1,52 mln zł przychodu po pierwszym półroczu 2010 roku. Spółka planuje przeprowadzić prywatną emisję akcji, która poprzedzi wejście na rynek NewConnect. Pozyskane środki Skipper Yachts planuje przeznaczyć głównie na wprowadzenie do produkcji oraz sprzedaży nowych modeli jachtów żaglowych. Autoryzowanym Doradcą został Corvus Corporate Finance sp. z o.o.

-„Pierwsze półrocze tego roku było trudne dla całej branży jachtowej. Przedłużająca się i dość sroga zima spowodowała przesunięcie rozpoczęcia sezonu. Przykładem jest Skandynawia, gdzie z powodu zalegającego lodu pierwsze testy zamówionych przez klientów łodzi mogły się odbyć dopiero pod koniec maja. Łatwo się domyślić, iż tym samym przesunęły się terminy odbioru przez klientów zamówień już zrealizowanych. Optymalizując produkcję oraz jej koszty do aktualnej sytuacji rynkowej i popytu, w pierwszym półroczu br. wypracowaliśmy 1,52 mln złotych przychodu. Już teraz widzimy, że następne miesiące będą coraz lepsze. Prognozujemy, że na koniec 2010 roku Skipper Yachts powinien osiągnąć około 5 mln złotych przychodów. Według niedawno przeprowadzonych badań podczas targów Wiatr i Woda co piąty ankietowany deklarował, że planuje w przyszłym roku zakupić jacht. Przy czym zakupy takie chcą sfinansować gotówką. To jest dla nas ważny sygnał, szczególnie po dłuższym okresie kryzysu na rynku. Oferta naszej spółki powinna zainteresować Inwestorów ze względu na wysoką rentowność realizowanych projektów oraz bogate portfolio klientów z całej Europy, którzy doskonale znają markę Skipper Yachts.” – mówi Marek Wilanowski, Prezes Zarządu Skipper Yachts S.A.

Skipper Yachts S.A. prowadzi działalność eksportową, poprzez ugruntowaną współpracę ze stałą siecią dealerską. Eksport obejmuje m.in. Niemcy, Austrię, Holandię, Szwajcarię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Turcję i inne kraje na całym świecie.

-„Europa bardzo ceni sobie jakość, którą reprezentują producenci jachtów w Polsce. Oferujemy sprzęt wysokiej jakości, a jednocześnie jesteśmy konkurencyjni cenowo. W 2008 roku polskie firmy łącznie sprzedały zagranicznym klientom jachty, które łącznie kosztowały ponad 600 mln złotych.” – mówi Marek Wilanowski, Prezes Zarządu Skipper Yachts S.A.

SOBET S.A. przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru
Inwestorzy finansowi już zadeklarowali objęcie akcji za przynajmniej 1 mln zł


Brzeg, 9 lipca 2010 r. – Sobet S.A., spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego notowana na NewConnect, przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na środki obrotowe umożliwiające realizację większej ilości dużych kontraktów. Zarząd spółki podaje wstępnie, że cztery prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 nowej akcji. Ostateczną decyzję o wielkości i strukturze oferty podejmie Walne Zgromadzenia, które ma być zwołane na przełom lipca i sierpnia br. Oferującym w ramach SPO będzie Wrocławski Dom Maklerski.

-„Planowana emisja akcji związana jest z realizacją celów strategicznych. Przede wszystkim zamierzamy realizować jeszcze więcej dużych kontraktów, a aby to zrobić musimy zabezpieczyć odpowiednio większe środki obrotowe. Możliwość realizacji większej ilości dużych zleceń w tym samym czasie znajdzie zaś przełożenie na nasze przychody i generowany wynik netto. Jeśli chodzi o cenę emisyjną nowych akcji, ustali ją Walne Zgromadzenie, natomiast my jako zarząd będziemy rekomendowali ustalenie ceny na poziomie, który pozwoli zarobić naszym aktualnym akcjonariuszom. Cztery prawa poboru będą uprawniały do jednej akcji nowej emisji. O jej powodzenie jesteśmy spokojni widząc zainteresowanie inwestorów towarzyszące naszej spółce, m.in. już dziś mamy deklaracje ze strony inwestorów finansowych – Astoria Capital S.A. oraz BIOMED Investors S.A., że obejmą akcje za przynajmniej 1 mln zł.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
- „Możliwość zwiększenia mocy przerobowych i realizacji wielu dużych kontraktów jednocześnie istotnie zwiększy naszą przewagę konkurencyjną. Tym samym znajdzie zaś przełożenie np. na nasze szanse w przetargach. Cały czas staramy się także rozwijać terytorialne. Obecnie większość prac realizujemy w województwie opolskim, śląskim oraz dolnośląskim. Jednakże coraz częściej przystępujemy także do zleceń z okolic województwa mazowieckiego, a to oczywiście wymaga od nas odpowiedniego zaplecza technicznego i finansowego.” – dodaje Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

Aktualny portfel zamówień Sobet S.A. na 2010 rok wynosi obecnie 68 mln zł. W maju Sobet S.A. podpisał kontrakt ze Spółką Bilfinger Berger Budownictwo S.A. o wartości 29 mln zł.
-„Już w pierwszym kwartale br. docierało do nas dużo pozytywnych sygnałów świadczących o ożywieniu, zarówno ze strony gmin, jak i inwestorów prywatnych. Na rynku rusza coraz więcej inwestycji a nasz portfel zleceń rośnie znacznie szybciej niż w roku ubiegłym. Obecnie jego wartość na rok 2010 przekracza już 68 mln zł, przy całkowitych przychodach za rok 2009 na poziomie 64 mln zł. Pozyskana umowa będzie miała istotne znacznie dla wzrostu przychodów oraz poprawy rentowności już w perspektywie wyników za 2010 rok.” – mówi Piotr Czajkowski, Prezes Zarządu Sobet S.A

Ponad 2 – krotny wzrost sprzedaży ATC Cargo
W I połowie br. ATC Cargo wypracowało ponad 70% prognozowanego przychodu na rok 2010

Warszawa, 7 lipca 2010 r. – ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – zanotowała w I połowie br. 35,3 mln zł przychodu, tj. 241% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2009 roku (14,6 mln zł), realizując tym samym 70,6% prognozowanego przychodu na rok 2010. Dnia 25 czerwca ATC Cargo S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect.
„Wartość przychodu po pierwszej połowie br. jest na poziomie całego przychodu wypracowanego w 2009 roku. Tym samym wypracowaliśmy już 70,6% prognozowanego przychodu na rok 2010. Dodatkowo na podstawie wstępnych wyników dotyczących przychodów ze sprzedaży za czerwiec 2010 roku wiemy, iż osiągnęliśmy 272,7% przychodów czerwca 2009 rok. Pomimo światowego kryzysu prowadziliśmy bardzo intensywną politykę marketingową i rozszerzyliśmy portfolio usług. Ponadto zatrudniliśmy nowych specjalistów zwiększając zatrudnienie o przeszło 30%. Dzięki temu możemy teraz realizować coraz więcej zleceń dla nowych klientów oraz rozszerzać współpracę z dotychczasowymi partnerami. Liczymy, że w drugiej połowie roku uda nam się utrzymać wzrost sprzedaży, na co dodatkowo będzie miało wpływ wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji. Prowadzimy także kilka dużych projektów, które być może przyniosą owoce w drugiej połowie roku.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Wybrane dane (tys. zł) I połowa 2009 I połowa 2010 Zmiana 2009 2010 (P)
Przychody netto ze sprzedaży 14 601,48 35 308,35 +58,6% 35 603,26 49 994,76

Wybrane dane (tys. zł) 2009 2010 (P)
Zysk ze sprzedaży 702,77 1 536,13
Zysk/strata netto 301,36 1 035,53

Może by tak stworzyć osobny wątek dla Eurosnack? Wkońcu są już od 1 na NC

Info od spółki:

3,36 mln zł przychodu Eurosnack za pierwsze półrocze 2010r.
Czerwiec z najlepszym wynikiem sprzedaży w historii


EUROSNACK S.A. – notowany na NewConnect producent chrupek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik wypracował ponad 3,36 mln zł przychodu ze sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy br. W czerwcu Spółka osiągnęła najwyższy w swojej historii wynik przychodów – sięgnął on ponad 603 tys. złotych.

Eurosnack prognozuje, iż na koniec 2010r. osiągnie 7,26 mln złotych przychodu. Spółka zgodnie z przyjętą strategią planuje poszerzenie skali działalności poprzez współpracę z innymi firmami z branży.

„W pierwszym kwartale tego roku wypracowaliśmy 1,6 mln zł, kolejne dwa miliony dołożyliśmy w drugim kwartale. Odkąd przemodelowaliśmy naszą strukturę sprzedaży nasze przychody systematycznie rosną. Czerwiec w tym roku był najlepszym miesiącem w historii naszej firmy pod względem sprzedaży. Poziom przychodów osiągnął ponad 603 tys. złotych. Również wielkość produkcji pobiła rekord, gdyż wyprodukowaliśmy w chorzowskim zakładzie 660 tys. sztuk chrupek. Jest to więcej niż Wrocław posiada mieszkańców. W najbliższych planach Eurosnack ma powiększenie sieci dystrybucji produktów. Dzięki temu wypracujemy jeszcze większe przychody ze sprzedaży. Chcemy też umocnić naszą pozycję na rynku oraz w oczach dotychczasowych kontrahentów poprzez uzyskanie certyfikatów, które potwierdzą doskonałą jakość naszych wyrobów. Przy produkcji korzystamy tylko z surowców od sprawdzonych i poleconych dostawców. ” – mówi Mariusz Spirkowicz, Prezes Zarządu Eurosnack S.A

Kilka dni temu Eurosnack zadebiutował na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła emisja akcji, z której spółka pozyskała 1 mln złotych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na unowocześnienie parku maszynowego. Funkcję oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. rozpoczyna negocjacje
w sprawie przejęcia
Przejęcie może zwiększyć przychody Grupy do 120 mln zł

Oświęcim, 1 lipca 2010 – Rada Nadzorcza CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawcy usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych notowanego na rynku głównym GPW – wyraziła zgodę na rozpoczęcie przez spółkę negocjacji w sprawie przejęcia zagranicznej spółki z tej samej branży. Sukces rozmów oznaczać będzie realizację najważniejszego celu emisyjnego wskazywanego przez spółkę podczas przeprowadzonej na początku br. Emisji akcji z prawem poboru. W jej ramach Chemoservis-Dwory S.A. pozyskał ponad 14 mln zł.

- Przyglądaliśmy się kilku podmiotom, chcąc wybrać najlepszy. Analizy trwały nieco dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ chcieliśmy jak najlepiej zapoznać się ze stanem i perspektywami potencjalnego celu przejęcia. Chcemy aby okazało się ono równie trafione jak zakup w ubiegłym roku ZE ZEN, który bardzo dobrze wpływa na nasze wyniki. Ostatecznie najciekawsze propozycje zostały przedstawione Radzie Nadzorczej. Ta zaś wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji z podmiotem zagranicznym generującym ok. 50 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto rocznie, jako spółką która z jednej strony działa w naszej branży, z drugiej zaś dzięki osiąganym wynikom i potencjałowi wzrostu – może mieć najlepszy wpływ na skonsolidowanie wyniku Chemoservis-Dwory S.A. w przyszłości. Sądzimy, że negocjacje powinny zostać zakończone na przełomie lipca i sierpnia, a ich sukces oznaczałby, że formalnie przejęcie mogłoby dojść do skutku na przełomie III i IV kwartału br. – mówi Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory wchodzą aktualnie: Chemoservis-Dwory S.A. (podmiot dominujący, spółka notowana na GPW) oraz Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Przejęcie kolejnej spółki będzie miało nie tylko wpływ na wyniki spółki, ale pozwoli też realizować zadania inwestycyjne na nowych obszarach geograficznych.

- Z tego punktu widzenia przejęcie podmiotu zagranicznego o ugruntowanej pozycji na rynku pozwoliłoby nam uodpornić osiągane przychody od koniunktury gospodarczej czy cyklu inwestycyjnego w Polsce. Co istotne podmiot, który mamy na myśli ma nie tylko ciekawe i stabilne portfolio klientów. Przede wszystkim są to kontrakty o dobrej rentowności, które powinny pozytywnie wpływać na nasz skonsolidowany wynik netto. Mamy nadzieję, że negocjacje zakończą się sukcesem. - komentuje Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

Jeśli dojdzie do transakcji, Chemoservis-Dwory S.A. chce ją sfinansować przy wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru przeprowadzonej w lutym 2010 roku.

- Wśród celów emisyjnych wymienialiśmy akwizycje kolejnego po ZEN nowego podmiotu do Grupy. Środki są więc zabezpieczone, teraz chodzi o wynegocjowanie jak najlepszych warunków nabycia. - mówi Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

Interbud-Lublin ustalił widełki cenowe dla akcji w IPO
Jedna akcja będzie kosztować od 15,00 zł do 17,50 zł

Warszawa, 29 czerwca 2010 roku – INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim – ustaliła widełki cenowe na akcje nowej emisji oferowane w ramach IPO. Jedna akcja kosztować będzie od 15 zł do 17,50 zł. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej nastąpi w piątek 2 lipca br – po zakończeniu book-buildingu. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.


-„Deklaracje nabycia akcji w ramach procesu budowania księgi popytu będą przyjmowane w przedziale cenowym od 15 zł do 17,5 zł. Biorąc pod uwagę wycenę analityków DM BOŚ, ostateczna cena akcji powinna być atrakcyjna dla inwestorów, nawet jeśli zostałaby wyznaczona w górnej granicy przedziału. Zakończenie book-buildingu nastąpi 2 lipca, wtedy też podamy ostateczną ceną emisyjną akcji do publicznej wiadomości.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
W ramach oferty INTERBUD-LUBLIN S.A. inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. Spółka zamierza pozyskać ok. 30-35 mln zł.

WDB brokerzy ubezpieczeniowi sprzedali akcje za 1,1 mln zł

prnews.pl/gielda/emisja-akcji-...

ATC Cargo S.A. zadebiutowała na NewConnect
Na otwarciu cena akcji wzrosła o 9,8% do 5,5 zł

Warszawa, 25 czerwca 2010 r. – Dziś na rynku NewConnect zadebiutowała ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego. W kwietniu br. Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 2,5 mln zł. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 9,8.% do 5,5 zł za akcję, wobec ceny emisyjnej która wynosiła 5 zł za akcję. Funkcję Oferującego/Autoryzowanego Doradcy pełni Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.
-„Dzisiejszy debiut otwiera kolejny ważny okres rozwoju spółki. Teraz chcemy pokazać jak efektywnie jesteśmy w stanie wykorzystać powierzone przez inwestorów środki i pokazać dobre wyniki oraz solidną i zyskowną strukturę działalności. Pracujemy m.in. nad rozwojem struktury terenowej, co głównie przełoży się zwiększenie portfela zleceń oraz wzrost przychodów. Kolejnym krokiem będzie rozwój naszych struktur za granicą. Zamierzamy powoływać spółki zależne, które pozwolą nam realizować cześć prac obecnie zlecanych podwykonawcą, co docelowo będzie miało bardzo duży wpływ na osiąganą rentowność.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A
CELE EMISYJNE
W kwietniu br. ATC Cargo S.A. przeprowadziła prywatną emisję akcji, w ramach której pozyskała 2,5 mln zł. Cena emisyjna akcji wynosiła 5,00 zł.
-„Pozyskane środki przeznaczymy na m.in.: na rozbudowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rozbudowę aplikacji klienckich B2B, budowę i wdrożenie systemu franczyzowego oraz rozbudowę struktur działalności. Są to oczywiście działania na które potrzeba czasu, jednakże już w tym roku spodziewamy się pierwszych wymiernych efektów tych inwestycji.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A
PRZENOSINY NA RYNEK GŁÓWNY GPW
-„Obecność na NewConnect traktujemy jako pewien etap. Na pewno w perspektywie dwóch lat będziemy chcieli przenieść się na rynek główny GPW. Szczególnie, że spodziewamy się bardzo istotnego wzrostu przychodów i generowanego zysku netto.” – komentuje Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE ATC CARGO S.A. (2009-2010)
Wybrane dane (tys. zł) I kw. 2010 I kw. 2009 Zmiana 2009 2010 (P)
Przychody netto ze sprzedaży 16 031,02 7 208,97 +122% 35 603,26 49 994,76
Zysk ze sprzedaży 535,07 1,53 +3485% 702,77 1 536,13
Zysk/strata netto 318,77 -34,21 n/a 301,36 1 035,53

Ogromne zainteresowanie emisją akcji M4B S.A.

Warszawa, 21 czerwca 2010r. – M4B S.A. – wyspecjalizowana spółka z branży IT, która jeszcze w lipcu planuje zadebiutować na rynku NewConnect – zrealizowała wstępny przydział akcji w ramach prywatnej emisji akcji o wartości 700 tys. złotych. Emisja wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród Inwestorów, którzy zadeklarowali jej objęcie w całości w ciągu dwóch dni. Autoryzowanym Doradcą jest Corvus Corporate Finance sp. z o.o.


Prywatna emisja akcji nie tylko poprzedzi debiut Spółki na rynku NewConnect, ale także ma służyć zdobyciu dodatkowych środków na zagraniczną ekspansję firmy.

- „Jesteśmy jeszcze małą spółką, która działa w perspektywicznej branży. Byliśmy przekonani, że nasza oferta zainteresuje Inwestorów, jednak nie sądziliśmy, że tak szybko akcje zostaną objęte. Bardzo nas to cieszy, dzięki temu możemy śmielej patrzeć w przyszłość. Kwota 700 tysięcy złotych, którą pozyskamy będzie wydatkowana m.in. na organizację eksportu. Ważne jest dla nas, aby wyjść z tak nowoczesnym rozwiązaniem, jakim jest system WAVE poza granice kraju, gdzie tego typu rozwiązania są bardzo szybko zauważane przez rynek i doceniane przez świadome procesów budowania marki przedsiębiorstwa. Zamierzamy również jeszcze unowocześnić nasz produkt, mamy na to kilka pomysłów.” - mówi Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu M4B S.A.

Na początku czerwca Spółka poinformowała o wysokich wynikach finansowych. Przychód Spółki za pierwsze pięć miesięcy br. wyniósł 580 tys. zł, tym samym był wyższy o 298 proc. od osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej. M4B prognozuje, że na koniec 2010 roku wypracuje 2,4 mln złotych przychodu.

- „Rynek nowoczesnych rozwiązań marketingowych, które my oferujemy jest bardzo chłonny. Nowoczesny system WAVE tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się popularyzować wśród specjalistów marketingu oraz ich klientów. Widzimy to na poziomie ilości zapytań, zleceń oraz oczywiście przychodów. Prognozujemy, iż na koniec br. nasz wynik finansowy będzie na poziomie 0,3 mln złotych.” – tłumaczy Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu m4B S.A.


M4B S.A. jest drugim największym udziałowcem notowanej na NewConnect spółki Call2Action S.A., również specjalizującej się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rynku reklamy. Poza usługami reklamowymi Call2Action zapewnia pełen zakres usług pozwalających zaprojektować i zbudować sieć Out of Home (OOH) TV.

info z dziś, które dostałem

WDB S.A. miało 670 tys. złotych przychodów po pięciu miesiącach 2010 r.
W całym roku prognozuje 2-2,5 mln zł

WDB S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – wypracował 670 tysięcy zł przychodu za pierwsze pięć miesięcy br. Jest to o 50 tys. złotych więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, a po wyłączeniu zanotowanych wtedy wydarzeń jednorazowych w wysokości ok. 80 tys. zł, przychody w 2010 roku są o 24% wyższe. W skali całego 2010 roku WDB S.A. spodziewa się przychodów na poziomie 2-2,5 mln zł.


W czerwcu br. WDB S.A. przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości ok. 1 mln zł, po której ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect.

- „W roku ubiegłym nasze przychody wyniosły 620 tys. zł. Największy wzrost przychodu za pierwsze miesiące roku zanotowaliśmy w maju, kiedy to zawarliśmy gwarancje ubezpieczeniowe na kwotę ok. 80 tys. złotych. Zatem łatwo policzyć, iż bez nich nasz ubiegłoroczny przychód miałby wysokość około 540 tys. złotych. Gwarancje te nie są odnawialne w kolejnych latach, więc ten przychód można było nadgonić w roku 2010 tylko nową sprzedażą. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tegorocznego poziomu przychodów, które intensywnie rosną.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Spółka na koniec br. prognozuje wypracowanie od 2 do 2,5 mln złotych przychodu.

- „Rok temu wypracowaliśmy przychód w wysokości blisko 1,5 mln zł i dodatni wynik finansowy. Obecny rok wg. naszych prognoz powinien przynieść do 2,5 mln zł przychodów. Sam zysk netto na koniec roku może wynieść nawet ok. 0,5 mln złotych.” – mówi Krzysztof Cichecki.

Kilka dni temu WDB informował o planach przeprowadzenia prywatnej emisji akcji, z której chce pozyskać około miliona złotych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu profesjonalnych i doświadczonych handlowców i doradców z zakresu ubezpieczeń. Spółka ma w planach również akwizycje podobnych podmiotów. Emisja poprzedzi wejście WDB na rynek NewConnect. Uroczystość debiutu planowana jest na 30 lipca br., a więc nie odbędzie się w Warszawie, ale we Wrocławiu podczas corocznej konferencji NewConnect Convention.

25 maja br. WDB sp. z o.o. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został przekształcony w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 zł. Składa się na niego 10.050.000 akcji po cenie nominalnej 10 gr. za sztukę. Większościowym akcjonariuszem został Mariusz Muszyński - założyciel WDB oraz Prezes Zarządu funduszu typu private equity Astoria Capital S.A. Oprócz niego 20% akcji posiada również Krzysztof Cichecki – Prezes Zarządu WDB.

W przyszłym tygodniu połączenie funduszy
BIO-MED Capital S.A. i VESUVIO Capital S.A.


Już w przyszłym tygodniu dojdzie do połączenia dwóch funduszy z grup WDM i TOTMES: BIO-MED Capital S.A. inwestującego w branży medycznej i biotechnologicznej oraz VESUVIO Capital S.A. inwestującego w branży finansowej. Połączony podmiot pod nazwą BIO-MED Investors S.A. będzie kierowany przez nowego prezesa - Andrzeja Trznadla i jeszcze w III kwartale br. zadebiutuje na rynku NewConnect.


POŁĄCZENIE
Połączenie będzie związane z podwyższeniem kapitału zakładowego VESUVIO Capital S.A. oraz emisją nowych akcji, które obejmą akcjonariusze BIO-MED Capital S.A. w zamian za akcje BIO-MED Capital S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem inwestycyjnym liczba emitowanych przez VESUVIO Capital S.A. akcji dla akcjonariuszy BIO-MED Capital S.A. wynosi nie więcej niż 70.050.000 akcji tj. 60,5% podwyższonego kapitału zakładowego VESUVIO Capital S.A. (po połączeniu) dla akcjonariuszy BIO-MED Capital S.A.
„W tej chwili w portfelu funduszu znajduje się ponad 15 spółek, a z kilkoma kolejnymi prowadzimy rozmowy. Nasza najnowsza inwestycja – Emporium Sp. z o.o. (spółka zarządzająca siecią cocktail-barów pod marką "PAPARAZZI") powinna zostać sfinalizowana do końca czerwca” – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.
„Po połączeniu Vesuvio Capital i BIO-MED Capital – kapitał zakładowy funduszu przekroczy 11 mln zł, a kapitały własne wynosić będą 25 mln zł” – dodaje Trznadel.
EMISJE AKCJI I WYNIKI FINANSOWE: 5 mln zł zysku w 2010 roku
- Przed debiutem nie będziemy robić nowej emisji, za wyjątkiem połączeniowej. Do tej pory oba łączące się fundusze zebrały od inwestorów blisko 20 mln zł. Teraz czas, aby je spożytkować. Szacujemy, że już w 2010 r. zysk netto BlO-MED Investors S.A. osiągnie 5 mln zł. Oficjalną prognozę zaprezentujemy w dokumencie informacyjnym – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

AKCJONARIAT
- Powstały z połączenia podmiot będzie kontrolowany przez grupę WDM i Totmes, które łącznie będą posiadały ponad 60% akcji. Akcjonariuszem wiodącym będzie grupa WDM z ponad 50% udziałem w akcjonariacie. Pozostałe akcje znajdują się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych, co powinno zapewniać odpowiedni poziom free float i płynności po debiucie na NewConnect – mówi Andrzej Trznadel, Prezes Zarządu BIO-MED Investors S.A.

PREZES ZARZĄDU
Nowopowołany Prezes BIO-MED Investors S.A. - Andrzej Trznadel - jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, pełnił w nim obowiązki szefa zespołu obsługi rynku pierwotnego i szefa nadzoru wewnętrznego. Doświadczenie w sektorze bankowym i na rynku pieniężnym zdobył jako naczelnik pionu kredytowego w Powszechnym Banku Kredytowym, a następnie dyrektor do spraw korporacyjnych w dolnośląskim regionie Banku ING. Równolegle pełnił funkcję członka, a następnie przewodniczącego komitetu kredytowego regionu Banku. W tym okresie brał udział w tworzeniu konsorcjów bankowych, zdobywaniu i samodzielnym prowadzeniu poważnych projektów kredytowych oraz aranżacji i modelowaniu wielomilionowych inwestycji finansowych klientów banku. Wiele z nich dotyczyło finansowania największych przedsięwzięć inwestycyjnych w kraju z sektora energetyki zawodowej, przemysłu ciężkiego, chemicznego i farmaceutycznego. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych, w tym w spółkach giełdowych.

Brokerzy ubezpieczeniowi wybierają się na rynek NewConnect

WDB S.A. przeprowadzi emisję o wartości 1 mln zł


Wrocław, 14 czerwca 2010 r. – WDB S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – rozpoczął procedurę przygotowującą go do wejścia na rynek NewConnect. Debiut Spółki planowany jest na 30 lipca br., podczas corocznej uroczystości NewConnect Convention. Wejście na rynek alternatywny GPW poprzedzi emisja akcji, z której Spółka zamierza pozyskać ok. 1 mln złotych. Funkcję oferującego pełnić będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu profesjonalnych i doświadczonych doradców z zakresu ubezpieczeń. Spółka ma w planach również przejęcia podobnych podmiotów.

- „Proces przekształcenia w spółkę akcyjną jest już za nami. Najbliższa przyszłość to wejście na rynek NewConnect. Przedtem przeprowadzimy emisję akcji, z której planujemy pozyskać ok. 1 mln złotych. Jesteśmy zdania, że nasza oferta okaże się ciekawa dla Inwestorów przede wszystkim, dlatego iż wartość rynku brokerskiego stale rośnie, w 2009 r. wśród 8 największych brokerów był to wzrost o ok. 12 procent.” - mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

„Środki, które pozyskamy dzięki Inwestorom wydatkujemy przede wszystkim na rozbudowę struktury sprzedaży zgranego, doświadczonego i profesjonalnego zespołu doradczego. Myślimy także o rozwoju poprzez fuzje i przejęcia” – dodaje Cichecki.

„Nasza spółka w ubiegłym roku wypracowała przychód w wysokości blisko 1,5 mln zł i dodatni wynik finansowy. W 2010 r. planujemy wypracowanie 2-2,5 mln zł przychodów i ok. 0,5 mln zł zysku netto. Rok 2011 powinien zachować dynamikę wzrostu” – mówi Cichecki.- „W pierwszym kwartale 2010 r. osiągnęliśmy przychód około 350 tys. zł tj. o około 12% wyższy niż w analogicznym okresie 2009. Należy pamiętać, że jak co roku jest to związane ze specyfiką rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Ponieważ historycznie ciągle występuje w ubezpieczeniach pewna sezonowość, to zazwyczaj czwarty kwartał roku jest najlepszy i nie tylko wyrównuje on ewentualne straty z poprzednich kwartałów, ale także wypracowuje największe zyski.” – tłumaczy Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

25 maja br. WDB sp. z o.o. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został przekształcony w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 zł. Składa się na niego 10.050.000 akcji po cenie nominalnej 10 gr. za sztukę. Większościowym akcjonariuszem został Mariusz Muszyński - założyciel WDB oraz Prezes Zarządu funduszu typu private equity Astoria Capital S.A. Oprócz niego 20% akcji posiada również Krzysztof Cichecki – Prezes Zarządu WDB.

Sukces emisji GPF CAUSA S.A.
Spółka pozyskała prawie 1 mln zł
Redukcja zapisów przekroczyła 77%


Wrocław, 14 czerwca 2010 – Notowana na NewConnect spółka Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. zakończyła sukcesem emisję akcji z prawem poboru serii F. W jej ramach wrocławska spółka pozyskała ponad 979 tys. zł, tj. 100% środków, które planowała. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Redukcja w ramach zapisów dodatkowych sięgnęła 77,08%.

Na przełomie maja i czerwca br. GPF Causa S.A. zaproponowała inwestorom do 48 956 665 nowych akcji serii F, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 grosze za akcję. Do objęcia jednego waloru uprawniały 2 prawa poboru. Zapisy na akcje trwały pomiędzy 11 maja a 4 czerwca br.

DUŻE ZAINTERESOWANIE I REDUKCJA ZAPISÓW
Na podstawie praw poboru złożono 126 zapisów podstawowych na 21.779.286 akcji. Równocześnie złożono 79 instrukcji dotyczacych zapisów dodatkowych opiewających łącznie na 118.550.926 akcji.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
- „Bardzo cieszy nas zaufanie jakim obdarzyli nas inwestorzy. Zgodnie z zapowiedziami pozyskane środki przeznaczymy na rozwój sprzedaży oferowanych usług. Będzie to miało przełożenie na wzrost przychodów Spółki. Już dziś widzimy znacznie większe zainteresowanie naszymi usługami. Przykładem jest podpisana niedawno umowa z dużą wrocławską spółką deweloperską na świadczenie usługi konsultingowej w przedmiocie doradztwa inwestycyjnego, strategicznego i prawnego w procesie pozyskania inwestora. Takich kontraktów spodziewamy się w najbliższym czasie więcej. Planujemy też uruchomienie oddziału w Warszawie we współpracy z partnerem biznesowym. ” – mówi Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE
W 2009 roku CAUSA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln zł, zaś starta wyniosła 455 tys. zł netto. Spółka prognozuje, że za obecny rok uzyska 1,74 mln zł przychodów i wypracuje 600 tys. zł zysku netto.

- „Prognozy zostały skonstruowane w bardzo konserwatywny sposób. To oznacza, że wraz z rozwojem sytuacji i upływem czasu możemy je skorygować w górę. Przychody na poziomie 1,74 mln zł są realne do osiągnięcia, ponieważ rynek, w którym działamy jest obiecujący i szybko rośnie.” – tłumaczy Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.

dużo komunikują voila:

M4B S.A. prognozuje 1 mln zł przychodu za pierwsze półrocze

Warszawa, 14 czerwca 2010r. – M4B S.A. – wyspecjalizowana spółka z branży IT, która jeszcze przed wakacjami planuje przeprowadzić emisję akcji i zadebiutować na rynku NewConnect – prognozuje osiągnięcie 1 mln zł przychodów już na koniec pierwszego półrocza br. W skali całego roku M4B zamierza osiągnąć przychody na poziomie 2,4 mln zł tj. o 58% wyższe niż rok wcześniej. Autoryzowanym Doradcą wprowadzającym spółkę na NewConnect jest Corvus Corporate Finance sp. z o.o.


- „Działamy w branży o dużym potencjale. Dowodem na to jest poziom naszego przychodu za pierwsze pięć miesięcy tego roku. Przychód wyniósł 580 tys. zł i tym samym jest wyższy o 298 proc. od osiągniętego w tym samym okresie w roku ubiegłym. Prognozujemy, że na koniec 2010 roku wypracujemy 0,3 mln zł wyniku finansowego netto oraz 2,4 mln zł przychodu netto ze sprzedaży. Posiadany przez nas atut to nowoczesny autorski system WAVE, którego idea działania zaczyna się popularyzować wśród specjalistów z branży marketingu. Prognozujemy, że w związku z poszukiwaniem przez nich nowych kanałów dotarcia do odbiorców komunikatów reklamowych, poziom sprzedaży systemu WAVE będzie się stale zwiększał. Wpłynie to pozytywnie na poziom przychodów oraz rentowność spółki.” – mówi Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu M4B S.A.

Kilka dni temu Spółka poinformowała o planach przeprowadzenia, jeszcze w czerwcu, prywatnej emisji akcji o wartości blisko 700 tys. złotych. Środki, które uzyska będą wydatkowane na rozwój produktu, a także wyjście do klientów zagranicą.

- „Posiadamy w ofercie autorski system WAVE Multimedia Everywhere. Daje on możliwość zarządzania siecią ekranów i monitorów, dzięki niemu można zaplanować wysokoefektywną kampanię promocyjną. Branża marketingu dopiero zaczyna korzystać z tego narzędzia, choć już widać jak dobrze trafia ono w jej potrzeby. Oferujemy innowacyjne rozwiązanie, a Inwestorzy lubią takie spółki, dlatego uważamy, że nasza oferta może być dla nich interesująca. Pozyskane z emisji środki przeznaczymy w głównej mierze na rozbudowę naszego produktu o dodatkowe możliwości oraz zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki. Chcemy też pojawić się z naszą ofertą zagranicą, zatem część tych środków wykorzystamy na zorganizowanie eksportu.” – tłumaczy Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu M4B S.A.

M4B S.A. jest drugim największym udziałowcem notowanej na NewConnect spółki Call2Action S.A., również specjalizującej się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rynku reklamy. Poza usługami reklamowymi Call2Action zapewnia pełen zakres usług pozwalających zaprojektować i zbudować sieć Out of Home (OOH) TV.

od dziś na NewConnect:

Kurs PDA Komfort-Klima wzrósł na otwarciu w debiucie o 8 proc.

11.06. Warszawa (PAP) - Kurs praw do akcji spółki Komfort-Klima, świadczącej usługi instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 8 proc. do 1,08 zł.

W kwietniowej emisji prywatnej inwestorzy objęli 1.000.000 akcji serii C. Cena emisyjna wynosiła 1 zł.

Komfort-Klima działa od 1999 roku. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie wentylacji i klimatyzacji, od projektu, poprzez montaż i uruchomienie systemu, po jego regulację i serwis.

Spółka świadczy usługi głównie na terenie województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego (oddziały we Wrocławiu i Katowicach), planuje otwarcie oddziału w Poznaniu, który umożliwi ekspansję na tereny północnej Polski.

W 2009 roku przychody spółki wyniosły 3,9 mln zł, a zysk netto 22 tys. zł.

Komfort-Klima prognozuje, że w tym roku przychody wyniosą 7,02 mln zł, a zysk netto 436 tys. zł. W 2011 roku przychody mają wzrosnąć do 10,4 mln zł, a zysk netto do prawie 2 mln zł. W 2012 roku spółka zamierza wypracować 3,02 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 13,9 mln zł. (PAP)

Nanotel S.A. przeprowadzi emisję o wartości 1 mln zł
Na lipiec planowany jest debiut na NewConnect

Wrocław, 10 czerwca 2010 r. – Nanotel S.A. – wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła – przeprowadzi w czerwcu prywatną emisję akcji, a następnie zadebiutuje na rynku NewConnect. W ramach emisji spółka chce pozyskać ok. 1 mln zł. Funkcję Oferującego podczas oferty pełni Wrocławski Dom Maklerski S.A., a Autoryzowanym Doradcą jest CEE Capital sp. z o.o.

- „Działamy od 2005 roku generując co roku przychody na poziomie kilku milionów złotych. Specjalizujemy się dwóch segmentach rynku tj. w projektowaniu i realizacji sieci teleinformatycznych dla dużych odbiorców oraz w kompleksowym wykonawstwie systemów pomp ciepła głównie dla klientów indywidualnych. Taka struktura dzialalności sprawia, że jesteśmy w pewnym stopniu uodpornieni na wahania koniunktury gospodarczej, a ilość realizowanych zleceń rośnie. Emisję realizujemy właśnie ze względu na konieczność zaspokojenia popytu na nasze usługi. Musimy powiększyć nasz park maszynowy m.in. o kolejną wiertnicę wraz z osprzętem. Pozwoli to szybko zwiększyć generowane przychody z segmentu pomp ciepła i pozytywnie przełoży się na wyniki spółki. Jeszcze w tym roku spodziewamy się, że przychody wzrosną o ponad 30% i osiągną poziom 2,3 mln zł i wygenerujemy 230 tys. zysku netto, w stosunku do odpowiednio 1,7 mln zł przychodów i 266 tys. straty netto rok wcześniej.” – mówi Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE NANOTEL S.A.
Dane w tys. zł 2006 2007 2008 2009 2010 (P)
Przychody 2 332 3 773 3 726 1 768 2 300
Wynik netto 340 436 32* -266 230
*Wyniki 2008 roku były obciążone nakładami inwestycyjnymi w budowę działu pomp ciepła i marki Nanoterm szacowanymi na ok. 1 mln zł.
DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE TELEKOMUNIKACJI
Nanotel realizuje projekty wykonawcze związane z nowoczesnymi inwestycjami telekomunikacyjnymi, takie jak: (i) projekty sieci multimedialnych na osiedlach mieszkaniowych (np. w Suwałkach i Sanoku na zasobach przekraczających 30 tys. mieszkań), (ii) projekt i budowa sieci telekomunikacyjnej w systemie FTTH (światłowód do mieszkania) na powstającym osiedlu domów jednorodzinnych na Osiedlu Malowniczym we Wrocławiu , (iii) budowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych umożliwiająca korzystanie z usługi tripple play, a wybudowana przez spółkę sieć umożliwia korzystanie z takiej usługi ok. 50 tys. gospodarstw domowych we Wrocławiu, Wałbrzychu, Oleśnicy, Kaliszu, Lesznie i Dzierżoniowie.
- „Gospodarka odżywa i realizujemy coraz więcej projektów. Aktualnie rozpoczynamy prace związane z budową największej w Polsce inwestycji związanej z budową sieci optotelekomunikacyjnej. Na podstawie własnego projektu przystąpiliśmy do realizacji zadania obejmującego 12 tys. gospodarstw domowych na wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych we Wrocławiu. Po zakończeniu inwestycji na obszarze objętym inwestycją będzie dostępny w pełni światłowodowy dostęp do usług telekomunikacyjnych Operatora, którym będzie Telefonia Dialog.” – mówi Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.
Od 2008 roku Nanotel rozwija również działalność związaną z wykonawstwem kompleksowego systemu pomp ciepła.
- W Polsce w coraz większym stopniu wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania ogrzewania domów jednorodzinnych za pomocą pomp ciepła uznawanych jako odnawialne źródło energii. Dlatego już w 2008 roku stworzyliśmy markę własną NANOTERM, w ramach ktore realizujemy systemy ogrzewania domów za pomocą pompy ciepła czyli przetworzając ciepło pozyskanego z gruntu na potrzeby ogrzewania domu. To bardzo kompleksowa usługa w ramach ktorej wykonujemy obliczenia własne, projektujemy całość układu, realizujemy i uruchamiamy cały układ, a na zakończenie dostarczamy klientowi dokumentację powykonawczą wraz z gwarancją jakości. Na dodatek cieszy się coraz większym powodzeniem. Do końca 2009 roku zrealizowaliśmy 48 takich projektów na łączną kwotę przekraczającą 2,1 mln zł brutto – opowiada Daniel Wojnarowicz, Prezes Zarządu Nanotel S.A.

CERABUD S.A. przeprowadzi emisję akcji z prawem poboru

Łódź, 10 czerwca 2010 r. – CERABUD S.A. – notowana na NewConnect spółka z branży ceramiki budowlanej – przeprowadzi na przełomie czerwca i lipca br. nową emisję akcji z prawem poboru. Do obrotu zostanie wprowadzonych do 45.875.000 akcji serii D. Cena emisyjna akcji nowej emisji wyniesie 15 groszy. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej nowej akcji serii D. Spółka planuje pozyskać do 4 587 500 złotych. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje w nowe zakłady produkcyjne oraz na modernizację parku maszynowego oraz procesów i technologii produkcji. Dzień wykonania PP przypada na 21 czerwca br.

Spółka w marcu br. rozpoczęła procedurę, która ma na celu przygotować ją do przejścia na rynek regulowany.

- „Przejście na parkiet główny jest dla nas w tej chwili priorytetem. Temu ma również służyć nowa emisja akcji. Środki, które pozyskamy od Inwestorów przeznaczymy na inwestycje w nowe zakłady produkcyjne oraz na unowocześnienie i doposażenie naszego parku maszynowego. Dzięki temu zwiększymy moc produkcyjną, co jest bardzo istotne, gdyż z powodu długiej i ciężkiej zimy przesunęliśmy nasze plany sprzedażowo- produkcyjne na kolejne kwartały.” – mówi Maciej Orzechowski, Prezes Zarządu CERABUD S.A.

HARMONOGRAM OFERTY
Wydarzenie Termin
Dzień ustalenia Jednostkowego Prawa Poboru 21 czerwca 2010
Otwarcie subskrypcji akcji serii D 28 czerwca 2010
Zamknięcie subskrypcji akcji serii D 8 lipca 2010
Dzień przydziału akcji serii D 20 lipca 2010

CERABUD S.A. zanotowała w pierwszym kwartale br. przychód ze sprzedaży na poziomie blisko 125 tysięcy złotych. W porównaniu do tego samego kwartału w ubiegłym roku stanowi to wzrost o 73,2%. Jak podaje Spółka, w 2010 roku spodziewany przychód powinien wynieść 4 mln zł, a zysku netto 1,74 mln złotych.

Komfort-Klima S.A. już od piątku na rynku NewConnect


W najbliższy piątek 11 czerwca br. Komfort-Klima S.A. – spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych – zadebiutuje na rynku NewConnect. Miesiąc wcześniej Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji. Pozyskała z niej 1 mln złotych. Środki te przeznaczone zostaną na rozbudowę sieci placówek oraz wzbogacenie wachlarza oferowanych przez Spółkę usług.

- „Oferta, którą skierowaliśmy do Inwestorów oraz prezentowany przez nas model biznesu okazały się dla nich wysoko interesujące. Objęli oni całość emisji. Uważamy, że to dobry znak od rynku dla nas i wierzymy w dalszy sukces Spółki już po wejściu na rynek NewConnect. Działamy w branży, która systematycznie się rozwija. Popyt na świadczone przez nas usługi stale rośnie. W kolejnych latach na pewno przyczynią się do tego dyrektywy unijne, które w trosce o środowisko naturalne i zdrowie człowieka nakazują wymianę przestarzałych już instalacji. Przełoży się to na wzrastający poziom obrotów i rentowności Spółki.” – mówi Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort – Klima S.A.

Środki pozyskane od Inwestorów wydatkowane będą na rozbudowę sieci placówek. Dzięki temu Spółka będzie miała możliwość realizacji większej ilości zleceń.

- „Zależy nam na rozbudowie terytorialnej sieci oddziałów. Chcemy być obecni w większym stopniu na rynku zachodniej Polski, docelowo planujemy otwarcie biura firmy w Poznaniu. Następnie zamierzamy pojawić się również w północnych województwach kraju jak np. w kujawsko-pomorskim i zachodnio-pomorskim. Będziemy też stopniowo powiększać zakres naszych usług serwisowych oraz ich udział w przychodach przedsiębiorstwa” – tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort – Klima S.A.

Komfort – Klima S.A. za 2009 r. osiągnęła przychód w wysokości 4 mln zł, wypracowała także dodatni zysk netto oraz zysk z działalności operacyjnej.

Przychody M4B S.A. po pięciu miesiącach 2010 r.
wzrosły o ponad 298% do 580 tys. zł
W planach Spółki emisja akcji i wejście na rynek NewConnect


Warszawa, 9 czerwca 2010r. – M4B S.A. – wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca autorskie oprogramowanie i usługi dla rynku Digital Signage – zanotowała po pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku ponad 580 tysięcy zł przychodów. Oznacza to prawie trzykrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2009 roku. M4B S.A. planuje w na czerwiec prywatną emisję akcji o wartości ok. 700 tys. zł. Pozyskane środki przeznaczy na rozwój produktu oraz ekspansję zagraniczną. Emisja poprzedzi wejście M4B S.A. na rynek NewConnect. Rolę autoryzowanego doradcy pełnić będzie Corvus Corporate Finance sp. z o.o.

- „Rynek, w którym działamy – digital signage - bardzo szybko się rozwija. Nowoczesne ekrany typu LCD czy też LED pozwalają na dużą efektywność prowadzonych działań promocyjnych i komunikacyjnych. Nasza spółka oferuje autorskie, zaawansowane a jednocześnie proste w użytkowaniu oprogramowanie dla tych nośników. O tym, jaki rynek ten ma potencjał świadczą nasze przychody, które tylko za pięć pierwszych miesięcy tego roku wynoszą 580 tysięcy złotych. W tym samym okresie w roku ubiegłym było to jedynie nieco ponad 148 tysięcy zł. Oznacza to wzrost przychodów o 298 proc. Jednocześnie generujemy także coraz lepszy wynik finansowy netto. W 2009 roku wyniósł on prawie 38 tysięcy zł, natomiast na rok obecny prognozujemy wypracowanie 600 tysięcy zł zysku netto.” – mówi Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu M4B S.A.

Spółka planuje wejść na rynek NewConnect jeszcze w lipcu br. Debiut poprzedzi emisja akcji. Rolę autoryzowanego doradcy pełnić będzie Corvus Corporate Finance sp. z o.o.

- „Nasza oferta powinna zainteresować Inwestorów, ponieważ bardzo często poszukują oni takich spółek jak my. Działających w branży szybko rozwijającej się, chłonącej oferowane przez nas nowoczesne technologie. Rynek marketingu ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które ułatwią dotarcie z komunikatem do odbiorcy. Opracowany przez nas system WAVE Multimedia Everywhere jest właśnie takim narzędziem. Umożliwia on zarządzanie całą siecią ekranów i monitorów. Środki, które pozyskamy z emisji przeznaczymy na budowę kanału sprzedaży, rozwój produktu wraz z działaniami marketingowymi. W planach mamy także ekspansję za granicę, zatem dzięki tym środkom zamierzamy zorganizować eksport.” – tłumaczy Jarosław Leśniewski, Prezes Zarządu M4B S.A.

M4B S.A. jest drugim największym udziałowcem notowanej na NewConnect spółki Call2Action S.A., również specjalizującej się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rynku reklamy. Poza usługami reklamowymi Call2Action zapewnia pełen zakres usług pozwalających zaprojektować i zbudować sieć Out of Home (OOH) TV.

Spółka zależna LST CAPITAL S.A. kupuje technologię
i wchodzi w sektor ogrodniczySunshine Garden S.A. – spółka zależna notowanego na rynku głównym GPW wehikułu private equity LST CAPITAL S.A. – nabyła za 100 tys. zł prawa do technologii wytwarzania agrospieków nawozowych, czyli nawozów o przedłużonym działaniu. LST CAPITAL posiada w Sunshine Garden SA 60% akcji i głosów i udział ten będzie się zwiększał. LST CAPITAL planuje budowę zakładu produkcyjnego nawozów o przedłużonym działaniu czyli agrospieków, zlokalizowanego w Powiecie Żarskim, w taki sposób, aby jeszcze w 2011 roku rozpoczęła się produkcja tego supernowoczesnego kompozytu. Oczekuje się, że w ciągu kilku lat Sunshine Garden SA zdobędzie przynajmniej 10 do 20% polskiego rynku nawozów ogrodniczych, wartego aktualnie około 400 mln zł.

- „Jeszcze w 2006 roku wartość sektora ogrodnictwa, w który wchodzimy była oceniana na 2 mld zł, dziś to już 2,7 mld zł, a prognozowany wzrost tego sektora w okresie do roku 2013 wynosi 5% rocznie. Wartość samego rynku nawozów ogrodniczych oceniana jest aktualnie na 400 mln zł i jest to najszybciej rosnąca kategoria produktów na rynku ogrodniczym. Dzięki nabyciu technologii agrospieków nawozowych, wchodzimy na ten rynek z najbardziej obiecującym produktem od kilku a nawet kilkunastu lat. Obecnie nie ma na rynku polskim ani europejskim porównywalnego produktu. Oferta zagranicznej i polskiej konkurencji obejmuje nawozy o działaniu do 1 roku. My zaoferujemy nawozy o działaniu od 2 do 4 a może nawet 5 lat. Na bazie zakupionej technologii Sunshine Garden po kilku latach może zdobyć nawet kilkanaście % tego rynku, lokując się w jego najbardziej rentownej części. Rentowność tego produktu jest bardzo wysoka. Jako porównanie niech posłuży fakt, iż nawóz rolniczy kosztuje poniżej 1 zł za kilogram, a nawozy o działaniu do 1 roku, oferowane niemal wyłącznie przez firmy zagraniczne, kosztują nawet 25 zł za 1 kg. My, choć nie mamy jeszcze kalkulacji, będziemy znacznie tańsi, i równocześnie lepsi” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

Sunshine Garden będzie wytwarzać tzw. agrospieki, czyli nawozy o przeznaczeniu dla ogrodnictwa, w formie granulatu o wymiarach 1÷5 mm. Nawozy te charakteryzuje powolny i równomierny rozkład w środowisku glebowym oraz stopniowe, długookresowe dotowanie gleby uwalnianymi bio- i mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin. Równocześnie, produkt ten będzie wpływał na dłuższe utrzymywanie w glebie wilgotności, zapewniając roślinom lepszy wzrost.

- „Cecha ta daje im znaczną przewagę nad stosowanymi nawozami sztucznymi typu NPK, które łatwo się rozpuszczają i szybko zostają wypłukane przez wody gruntowe. Zapowiadamy rewolucję w nawożeniu ogrodów. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast kilka razy w roku właściciel ogrodu będzie to robił co kilka lat.” – mówi Dariusz Janus.

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO I SPRZEDAŻ

- „Chcemy ruszyć z produkcją w 2011 roku. Do tego potrzebna będzie inwestycja w zakład produkcyjny, który zlokalizujemy w tworzonym przez nas klastrze technologicznym w Powiecie Żarskim. Przygotowaliśmy już odpowiednie nieruchomości produkcyjne oraz zaopatrzenie surowcowe. Nakłady na nieruchomości wyniosą około 4 mln zł i zostaną sfinansowane ze środków własnych Sunshine Garden SA pochodzących z podwyższenia kapitału w tej spółce. Oczekujemy, iż niezbędne maszyny i urządzenia oraz technologia zostaną sfinansowane przy pomocy tzw. Kredytu technologicznego, w wysokości około 5,7 mln zł, umarzanego nawet w 70% i refinansowanego ze środków unijnych. Dzięki takiemu finansowaniu inwestycji produkcja i sprzedaż produktu będzie mogła ruszyć pod koniec 2011 roku.” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A. – spółki dominującej wobec Sunshine Garden S.A.

Zastosowanie agrospieków, wpływając korzystnie na rozwój roślin, ogranicza równocześnie nadmierne zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków powierzchniowych w składniki nawozowe i związane z tym negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne. Dodatkowo agrospieki działają odkwaszająco na glebę podnosząc jej pH i obniżając kwasowość hydrolityczną a także poprawiają strukturę gleby i zwiększają jej wilgotność.

-„Nasz produkt to przyszłość nawożenia ogrodów. To będzie rozwiązanie pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy zakładają, przebudowują i pielęgnują ogród przy swoim domu, nie chcąc przy tym poświęcać temu zbyt wiele czasu, a mimo to oczekując bardzo dobrych rezultatów” - dodaje Dariusz Janus, Prezes LST CAPITAL SA

Ze względu na przedłużony, kilkuletni czas działania mogą być one stosowane w celu poprawy struktury gleby oraz bilansu zawartych w niej składników szczególnie w miejscach, w których nie prowadzi się częstych zabiegów agrotechnicznych: na uprawach leśnych, obszarach parkowych a także przy rekultywacji nieużytków, hałd i wyrobisk, wydm piaszczystych czy innych terenów niezagospodarowanych. Będzie to najbardziej ekologiczny nawóz mineralny.

KLASTER TECHNOLOGICZNY


Inwestycja w technologię agrospieków nawozowych i produkcję nawozów przez Sunshine Garden S.A. to jeden z elementów strategii LST Capital S.A. obejmującej budowę klastra firm technologicznych – posiadających unikalne na polską i europejską skalę technologie możliwe do wprowadzenia do produkcji w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy. Spółka zapowiadała jego realizację przed przeprowadzoną niedawno pierwszą publiczną emisją akcji, z której pozyskała 12,7 mln zł.

Euroimplant S.A. z sukcesem zakończył emisję akcji i pozyskał ponad 9,3 mln zł

W ofercie sprzedano wszystkie oferowane akcje

Euroimplant S.A. – spółka biotechnologiczna notowana na rynku NewConnect – z sukcesem zakończyła emisję akcji serii D. Spółka pozyskała 9,3 mln zł, które przeznaczy na budowę laboratorium produkcyjnego. Wkrótce Euroimplant S.A. zamierza przejść na rynek główny warszawskiej GPW.


-„Środki, które pozyskaliśmy przeznaczone zostaną przede wszystkim na nowoczesne laboratorium produkcyjne. Produkcja na szeroką skalę zaowocuje w rachunku wyników pojawieniem się przychodów ze sprzedaży. Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy planujemy teraz przenosiny na rynek główny GPW. Istotna wiadomość dla Inwestorów jest taka, że jeszcze w czerwcu planujemy złożyć do KNF prospekt emisyjny w tej sprawie.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

W ramach emisji spółka zaoferowała inwestorom 49 098 374 akcji serii D. Cena emisyjna akcji wyniosła 0,19 zł za sztukę. Do jej objęcia konieczne było posiadanie dwóch praw poboru przyznawane akcjonariuszom posiadającym akcje spółki już wcześniej.

Euroimplant S.A. na rynku NewConnect zadebiutował w połowie 2008 roku. W kwietniu 2010 roku spółka została zakwalifikowana przez GPW do segmentu NewConnect LEAD, który powstał dla spółek mających największe szanse, aby spełnić kryteria wejścia na rynek regulowany.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 23 marca 2010
Ostatnia wizyta: 18 lipca 2013 21:53:26
Liczba wpisów: 125
[0,03% wszystkich postów / 0,03 postów dziennie]
Punkty respektu: 0

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,834 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +165,97% +33 194,87 zł 53 194,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło