pixelg
Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Nemev

Nemev

Ostatnie 10 wpisów
Spin napisał(a):

Akcjonariat przedstawia się następująco:

Akcjonariat liczba akcji udzial % akcji
Michalcewicz Małgorzata 1,452,820 25.70%
Targosz Maciej 1,452,820 25.70%
Szymuś Paweł 1,452,820 25.70%
Astoria Capital SA 526,220 9.31%
Pozostali 776.750 13,59%

Kapitalizacja 3,22mln zł
Wartość księgowa 5,3mln zł

W akcjonariacie niestety mamy DM WDM SA(poprzez Astorie), który wprowadzał spółkę na NC. Moim zdaniem jest to poniekąd kula u nogi, wystarczy zobaczyć spółki z którymi WDM wcześniej obcował. Część inwestorów zapewne omija spółki widząc WDM albo Astorie.Podane wyżej dane są od dawna nieaktualne. Warto zerknąć na stronę spółki: http://aedes.pl/?q=art&w=24

WDM wyszedł w lutym br.
www.newconnect.pl/?page=raport...

Eurosystem podpisał umowę z GUGiK na 3,8 mln zł

Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geoinformatycznych, poinformowała
o podpisaniu kolejnej umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Wartość kontraktu wynosi 3,8 mln zł brutto, a jego przedmiotem jest „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) oraz opracowanie produktów pochodnych”. Spółka jako lider zwycięskiego konsorcjum zrealizuje prace w ramach Projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 -2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje część wszystkich województw w Polsce, przy czym konsorcjum Eurosystem zrealizuje prace w ramach części IV dla obszaru województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego.

- „Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją realizowanych już od lutego prac polegających na pozyskaniu danych z lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć lotniczych niezbędnych do zasilenia krajowego systemu ISOK. Prace prowadzimy wraz z partnerem holenderskim.” – tłumaczy Krzysztof T. Grębowicz, prezes zarządu Eurosystem S.A.

Kontrakt podzielony jest na etapy i zakończy się w czerwcu 2013 roku.
- „Pozyskanie potrzebnych danych wymaga przeprowadzenia pomiarów lotniczych w odpowiednich warunkach pogodowych, dlatego prace fotolotnicze możemy prowadzić jedynie w okresie od połowy października do połowy kwietnia. Stąd też projekt został podzielony na 3 etapy czasowe.” – dodaje Prezes Eurosystem S.A.

Projekt ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 7 oś priorytetowa "Społeczeństwo Informacyjne- Budowa Elektronicznej Administracji".

Eurosystem S.A.: ruszyła prywatna oferta akcji o wartości 1,1 mln zł

Debiut na NewConnect do końca kwietnia br.

Chorzów, 3 marca 2011 r. – Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych rozpoczęła prywatną emisję akcji serii E o wartości 1,1 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki, Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które są niezbędne do rozbudowania oferty Spółki o zaawansowane usługi geoinformatyczne. Emisja poprzedzi debiut Eurosystem S.A. na rynku NewConnect. Giełdowy debiut Spółki planowany jest przed końcem kwietnia br. Autoryzowanym Doradcą jest WDM Autoryzowany Doradca sp. z o. o., natomiast funkcję Oferującego pełni Dom Maklerski WDM S.A.

- „Działając na rynku już ponad 20 lat obserwowaliśmy, jak bardzo i jak szybko zmienia się sytuacja w naszej branży. Planując dalszy rozwój i dbając o wzrost Spółki, zdecydowaliśmy się na wejście na rynek NewConnect i zwrócenie się o fundusze do Inwestorów. Wierzymy, iż nasze dotychczasowe doświadczenie, renoma oraz dobre wyniki finansowe przekonają ich, że warto nam zaufać. W ubiegłym roku Eurosystem S.A. osiągnął 8,45 mln zł przychodów oraz 252 tys. zł zysku netto. W porównaniu do 2009 r. jest to wzrost o odpowiednio 5,5 oraz 179 procent. Ponadto, zdobywamy nowe kontrakty o coraz większym stopniu zaawansowania. Do realizacji tych trudniejszych będziemy potrzebować nowoczesnych technologicznych narzędzi. Na ten cel chcemy przeznaczyć kapitał pozyskany z emisji akcji. Zaś, do końca kwietnia planujemy zadebiutować na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.” – mówi Krzysztof T. Grębowicz, Prezes Zarządu Eurosystem S.A.

UMOWA Z GUGiK

Konsorcjum, którego liderem jest Eurosystem S.A. – spółka specjalizująca się w projektach związanych z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz usługach geodezyjnych – podpisało umowę o wartości 11,5 mln zł brutto z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie (GUGiK). Przedmiotem umowy jest wykonanie prac metodą LIDAR w ramach projektu „Wykonanie lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie produktów pochodnych”. Realizacja zadania ma nastąpić do końca czerwca 2013 roku. Do konsorcjum, któremu przewodzi Eurosystem S.A., należy także spółka Fugro Aerial Mapping B.V. z Holandii.
Konsorcjum wykona prace w ramach wdrożenia przez Polskę unijnych dyrektyw przeciwpowodziowych. Zadaniem konsorcjum będzie przygotowanie trójwymiarowego modelu terenu dla znacznego obszaru Polski.

Zysk netto ATC Cargo wzrósł w 2010 roku o 350%
Ponad 79 mln zł przychodów i 1,35 mln zł zysku netto
ATC Cargo po czterech kwartałach 2010 r.


Warszawa, 15 lutego 2011 – ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – po czterech kwartałach 2010 r. wypracowała ponad 79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,35 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost odpowiednio o 122% (35,6 mln zł) i 350% (301 tys. zł). W samym czwartym kwartale 2010 roku Spółka wygenerowała 22,11 mln zł przychodów oraz ponad 152 tys. zł zysku netto w porównaniu do odpowiednio 12,72 mln zł i 178 tys. zł w roku 2009. W odniesieniu do prognozy zawartej w dokumencie informacyjnym, ATC Cargo S.A. na koniec IV kwartału 2010 roku zrealizowało prognozę przychodów w 158% oraz na poziomie zysku netto w 130%.
- „W 2010 roku nasze wyniki finansowe okazały się znacznie lepsze od przewidywań, dlatego też prognozę sporządzoną na potrzeby dokumentu informacyjnego korygowaliśmy aż dwukrotnie. Z jednej strony był to rezultat szybszej od oczekiwanej poprawy sytuacji na rynku logistycznym, z drugiej jednak na rynku pojawiło się bardzo wiele nowych sytuacji i możliwości, które udało nam się wykorzystać. Szczególnie istotne było dla nas nawiązanie kolejnych długofalowych umów m.in. międzynarodowym koncernem Imperial Tabacco, które także w 2011 roku będą miały istotne przełożenie na wyniki finansowe. Jeśli chodzi o sam IV kwartał 2010 roku to był to okres niezwykle wzmożonej sprzedaży, w którym przychody były o 74% większe niż w IV kwartale 2009 roku.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Przenosiny na rynek główny GPW
27 grudnia 2010 NWZA ATC Cargo S.A. podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury przejścia Spółki z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z przyjętą decyzją, Zarząd ATC Cargo S.A. został upoważniony do rozpoczęcia działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynek regulowanym akcji serii B, C i D. Zarząd planuje przenosiny na koniec II kwartału 2011 roku.
-„Ostatni rok to był dla nas okresem bardzo intensywnych wzrostów. Przychody w roku 2010 były ponad dwukrotnie wyższe niż w roku 2009. Co ważne, tak duża dynamika zwiększania skali naszego biznesu przełożyła się również na rosnącą rentowność. Było to głównie możliwe dzięki bardzo skutecznej polityce zarządzania kosztami. Spodziewamy się, że rok 2011 będzie okresem równie dużych wzrostów, tym bardziej że do końca II kwartału br. zamierzamy się przenieść na rynek główny GPW.” – dodaje Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Poprawne wyniki finansowe Novainvest:

Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 7 262,94 12 698,46 114 737,90 32 291,28
Przychody netto ze sprzedaży 7 000,00 12 887,37 142 000,00 164 994,27
Zysk strata na sprzedaży -290 593,63 -240 221,31 -576 636,58 -740 351,79
Zysk strata na działalności operacyjnej -190 715,63 -247 279,63 -477 608,58 -800 417,19
Zysk strata brutto -190 555,64 1 720 197,46 -466 112,31 1 170 163,82
Zysk strata netto -190 555,64 1 521 055,46 -466 112,31 971 021,82

Cytat:
1,52 mln zł zysku netto Novainvest S.A. w IV kwartale 2010 r.

Warszawa, 15 lutego 2011 roku
Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- wypracował w IV kwartale 2010 r. 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów,
co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 procent. Novainvest S.A. jest
w trakcie emisji akcji serii E. Zapisy na akcje trwają do 28 lutego br.
- „Konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju zaowocowała tak dobrym zyskiem oraz wysokimi przychodami spółki. W samym IV kwartale 2010 r. wygenerowaliśmy ponad 1,52 mln zł zysku netto, zaś w całym roku obrotowym jest to 971 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 466 tys. w 2009 roku. Tym samym spełniamy obietnice złożone wcześniej naszym Inwestorom. Tak dobre wyniki zawdzięczamy ściśle określonej działalności inwestycyjnej. W grudniu 2010 r. sprzedaliśmy udziały w spółce Tele-B za kwotę niemal trzy razy wyższą niż ta, za którą je nabyliśmy. Ponadto, skupiliśmy naszą działalność na przebudowie posiadanego portfela inwestycyjnego. Obecnie pracujemy nad stworzeniem silnej współpracy ze spółką Nanotel S.A., którą chcemy traktować jako realizatora prac z zakresu telekomunikacji dla naszych pozostałych spółek. Planujemy także upublicznić jedną z naszych spółek portfelowych poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect. Jednakże wcześniej chcemy, aby zrealizowała ona akwizycję swojego konkurenta – firmy SferaNet. Przejęcie to umożliwiłoby Interlandii wejście na rynek Polski południowej, gdzie obecnie działa SferaNet. Szacujemy, że negocjacje mogą zostać zakończone w I połowie br.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu NOVAINVEST S.A.
WYNIKI FINANSOWE
Rachunek Zysków i Strat (PLN) 01.10.2009-31.12.2009 1.10.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 01.01.2010-31.12.2010
Amortyzacja 22 476,33 19 169,70 86 731,68 89 585,83
Przychody netto ze sprzedaży 818 736,12 1 621 082,91 3 922 712,11 3 479 201,59
Zysk strata na sprzedaży -88 970,88 285 658,23 -215 257,06 112 765,57
Zysk strata na działalności operacyjnej -86 135,08 266 647,41 -209 999,69 21 846,99
Zysk strata brutto -122 899,93 245 398,06 -297 189,93 -36 580,19
Zysk strata netto -122 899,93 237 871,06 -297 189,93 -44 107,19

EMISJA AKCJI
Od 9 lutego br. trwają zapisy na akcje Novainvest S.A. w ramach emisji z prawem poboru. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. Zapisy zakończą się 28 lutego 2011 r.
HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie ZarząduCytat:
Agroliga Group PLC zadebiutowała na NewConnect
Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 43 proc. do 116 zł


Warszawa, dn. 11 lutego 2011 r., Dzisiaj na rynku NewConnect zadebiutowała Agroliga Group PLC, zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego. Kurs akcji na otwarciu wzrósł do 116 zł, czyli o 43% procent względem ceny emisyjnej (81 zł). Z prywatnej emisji, która poprzedziła debiut, Agroliga pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Spółki. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Już jutro debiut na giełdzie. Dla oglądających: http://wseie.pl/agroliga/

Cytat:
Agroliga Group PLC zadebiutuje 11 lutego br. na rynku NewConnect

Warszawa, dn. 9 lutego 2011 r., Jeszcze tylko dwa dni dzielą Agroligę Group PLC, zarejestrowaną na Cyprze spółkę holdingową działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego – od debiutu na rynku NewConnect zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której Spółka pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Agroligii. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

- „Coraz więcej państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej interesuje się możliwością wejścia na GPW. Przykładem mogą być Czechy, Litwa, Chorwacja, a nawet Rosja. Polska giełda umożliwia spółkom z tych krajów szerszy dostęp do inwestorów z regionu Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku branży, w której działa Agroliga, mieliśmy okazję obserwować jak radzi sobie w Polsce nasza konkurencja. Myśląc o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa i widząc jego potencjał wzrostu, zdecydowaliśmy się na strategię upublicznienia Spółki na rynku NewConnect, który wydaje nam się odpowiedni dla nas z kilku powodów. Jego atutami się przede wszystkim prostsze procedury, a także możliwość zdobycia doświadczenia, by w ciągu kilku kolejnych lat, móc ubiegać się o przeniesienie notowań akcji na parkiet główny GPW.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.


WYNIKI FINANSOWE

Na koniec września 2010 r. szacunkowe skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Agroliga Group PLC wynosiły 4,2 mln euro. Natomiast zysk netto był równy 1,055 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost odpowiednio o 74 i 99 procent. Według prognoz, na koniec 2010 r. skonsolidowane przychody Agroligi wzrosną do ponad 4,47 mln euro, a zysk netto do ponad 1,32 mln euro.

- „Dzięki emisji akcji i pozyskanemu kapitałowi, będziemy mogli przeprowadzić modernizację naszego parku maszynowego oraz kompleksu hodowlanego. Przyczyni się to do wzrostu naszych wyników finansowych, a także udziału w rynku producentów rolnych w kolejnych latach.” – komentuje Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.


Zapisy na akcje Novainvest S.A. od 9 do 28 lutego
Spółka chce pozyskać prawie 2 mln zł na dokapitalizowanie spółek portfelowych i nowe inwestycje

Warszawa, 8 lutego 2011 roku

Już jutro rozpoczną się zapisy na akcje w ramach nowej emisji z prawem poboru spółki Novainvest S.A. – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Zapisy potrwają do końca lutego br. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty.
O planach nowej emisji z prawem poboru Novainvest S.A. informowała już we wrześniu 2010 roku.
- „Pomyśleliśmy o emisji z prawem poboru głównie z uwagi na naszych dotychczasowych inwestorów. Sądzimy, że blisko 20-30 procentowe dyskonto wobec ceny rynkowej naszych akcji będzie stanowić dla nich zachętę. Oczywiście w emisji planują także wziąć udział najwięksi akcjonariusze Grupy, jednakże jako zarząd mamy możliwość zaproszenia także innych, wybranych podmiotów do uczestnictwa w emisji. Środki, które planujemy pozyskać, chcemy przede wszystkim przeznaczyć na dokapitalizowanie innych spółek w naszej Grupie, a także na realizację nowych projektów. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić na rynek alternatywny dwa podmioty z naszego portfela inwestycyjnego. Chodzi o spółki Interlandia sp. z o. o. oraz Optonet sp. z o. o. Pierwsza z nich jeszcze w I kwartale br. przejmie udziały w PT Crosscarrier. Modele biznesowe tych podmiotów uzupełniają się wzajemnie, a dzięki akwizycji uda się stworzyć silny podmiot na rynku usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Nawiązaliśmy także współpracę z inną spółką z branży telekomunikacyjnej: Nanotel S.A. Podmiot jest notowany na rynku NewConnect. W naszych rękach jest 8,3 proc. jego kapitału zakładowego. Udzielimy wsparcia Nanotel w procesie pozyskiwania nowych kontraktów, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na poziomie ilości oraz wartości realizowanych zleceń. Realizacja tych projektów wymaga dodatkowych kapitałów, które mamy nadzieję pozyskać od Inwestorów.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data Czynność
27.10.2010 r. Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r. Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r. Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r. Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r. Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Sprzedaż spółki TELE-B
Na początku grudnia 2010 r. Novainvest S.A. podpisała umowę zbycia wszystkich udziałów w spółce portfelowej TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 mln zł, co oznacza, że Novainvest zaksięguje na inwestycji rozpoczętej w 2009 roku aż 2 mln zł zysku brutto. Będzie on widoczny w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał br. oraz wpłynie pozytywnie na wyniki całego 2010 roku. Zgodnie z prognozami, jakie spółka prezentowała w trakcie oferty prywatnej, 2010 rok powinna zakończyć zyskiem na poziomie 1 mln zł netto.

Informacje
Stopień: Rozgadany
Dołączył: 23 marca 2010
Ostatnia wizyta: 18 lipca 2013 21:53:26
Liczba wpisów: 125
[0,04% wszystkich postów / 0,03 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,477 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d